Kuukausi: syyskuu 2015

Kuvernöörin kuukausikirje lokakuu

Olethan muistanut ilmoittautua Syysseminaariin 10.10, eräpäivä on 2.10! Jos et ole, niin hoida se välittömästi! Tilaisuudessa esitellään mm. RFE- ja ICC-toimintaa Vuosikokouksen lisäksi.

Lokakuu on ammattipalvelun kuukausi. Matkalippu tulevaisuuteen -projektit ovat taas
käynnistyneet. Tämä sopii mainiosti kuukauden teemaan. Toivon että mahdollisimman moni
klubi innostuisi tästä asiasta; puhun siitä kuvernöörikierroksillani. Tätä kautta kesätöitä saaneet nuoret ovat olleet kovin innostuneita asiasta ja ovat nöyrän kiitollisina ottaneet kesätyöpaikan vastaan. Toiset klubit antavat stipendin tai itse asiassa stipendejä, koska monesti on kyse useammasta kuin yhdestä luokasta. Tähän mennessä kokemukset ovat olleet todella positiivisia. Lisäksi asia soveltuu erinomaisesti meidän vuositeemaan: ole lahja maailmalle.

DG

Koska en ole saanut yhtään DG-hakemusta kaudelle 2018 – 19, niin uusi eräpäivä on marraskuun loppu! Valintakomiteaan kuuluvat PDG Berndt von Veh, allekirjoittanut ja Kupittaan, Perniön, Uudenkaupungin ja Porin rotaryklubien presidentit. Näiden 4 viimeksi mainitun klubin presidenttien kannattaa myös miettiä hyviä ehdokkaita etukäteen ja seurata tarkkaan haun etenemistä.

Poliopäivä

Maailman Poliopäivä on 24.10, ja samana päivänä on myös YK:n kansallinen päivä. Muista lipaskeräys! HS:n sivuilla oli 3.9 huonoja uutisia koskien kahta poliotapausta Ukrainassa. Toivokaamme, että nämä tapaukset ovat yksittäisiä tapauksia ja hoidettavissa.
PDG Matti Wallin raportin mukaan tärkeänä askeleena kohti poliosta vapaata ihmiskuntaa saattoi globaali polion hävittämisen sertifiointikomitea (GCC) viime sunnuntaina ilmoittaa, että polion 2-tyypin virus (WPV2) on kokonaan hävitetty maailmasta. Viimeksi havaittu tapaus oli Aligarhissa Pohjois-Intiassa vuonna 1999.
Olemme saavuttaneet tärkeän merkkipaalun maailmanlaajuisissa pyrkimyksissämme poistaa kaikki kolme poliovirustyyppiä: WPV1, WPV2 ja WPV3.
WPV3-tyyppiä ei ole havaittu maailmassa sitten marraskuun 2012 Nigeriassa. Ainoa jäljellä oleva tyyppi yksi (WPV1) on sekin onnistuttu rajoittamaan Pakistanin ja Afganistanin alueelle.
Todettakoon, että poliovirus saattaa elää ihmisen elimistössä hyvinkin pitkään, jopa vuosia ja samalla muuntua. Tällaisia rokoteperäisiä viruksia saattaa ja on myös löytynyt silloin tällöin muutama kappale eri puolilta maailmaa. Kaikki tapaukset on onnistuttu rajaamaan suppeille alueille ja estämään niiden leviäminen tehokkailla ja nopeilla rokotuskampanjoilla.

Krookus

Saamani raportin mukaan osa krookuslaatikoita ostaneista klubeista ei ole vielä tilittänyt mitään AG Tapani Kaarlakselle. Tämän vuoksi emme tiedä tarkalleen myynnin kokonaismäärää. Krookus-laatikoita on vielä veli Tapanilla varastossa toistakymmentä kappaletta. Keräys vielä jatkuu ja klubit voivat lainata keräyksiinsä apulaiskuvernööreiltään Krookus-Rollup:pia. Lisäksi kannattaa muistaa krookuskeräys joulumarkkinoilla. Muista tehdä tilitys ensi keväänä, mutta sen voi tilittää myös osatilityksenä.

RYLA

Useat piirimme klubit ovat jo vuosien ajan järjestäneet RYLA-ohjelmia eri koulujen kanssa. Kuulemani ja näkemäni mukaan innostus on oppilaiden puolella kasvanut kovasti ja tilaisuudet ovat varsin kysyttyjä. Tuolla tiellä on meidän hyvä jatkaa. Lukiessani jo saamiani klubien toimintasuunnitelmia, useilla on myös maininta erimuotoisista yhteistyöprojekteista paikallisten koulujen kanssa. Kyse voi olla stipendien jakamisesta painottuen erimuotoisiin saavutuksiin.

Läsnäoloraportointi

Olen tarkistanut piirimme läsnäoloraportit ja totesin pettymykseni, että raportointitaso esimerkiksi elokuulta on tällä hetkellä vain 41.7 %, joten presidentit tarkistakaa asia välittömästi sihteerin kanssa ja korjatkaa asia. Useasti asiasta vastaa 2-sihteeri.
Heinä- ja elokuun aikana on piirimme klubeihin liittynyt 16 uutta rotaria. Toivotan teidät tervetulleiksi joukkoomme. Muistakaa kummit hoitaa tehtävänne hyvin kuluvan toimintakauden aikana, jotta uudet jäsenet pääsevät joukkoomme mahdollisimman jouheasti ja että he tuntevat, että heistä pidetään hyvää huolta.
Toivon myös, että 30.6 lopettaneen Paimion rotaryklubin entiset rotarit löytävät tiensä alueen muihin klubeihin. Olette enemmän kuin tervetulleita!

Olli Pihlava
Kuvernööri

Piirineuvoston (1410) apulaiskuvernöörien ja komiteoiden puheenjohtajien töiden uudelleenjärjestely 2015 – 16

Hyv. Piirineuvoston kokouksessa 25.8.2015

DGE

Piirin 1410 DGE vetää Rotaryn käsikirjassa mainittujen velvoitteiden lisäksi piirimme komiteoita  (tietotekniikka-, jäsenyys-, suhdetoiminta – PR-komiteat), eli kutsuu noin joka toinen kuukausi komiteoiden puheenjohtajat kokoukseen päivittääkseen komiteoiden tilanteet ja tekemiset. DGE:n on hyvin tärkeätä huolehtia siitä, että kuvernöörin antamat aikataulut ja tehtävät suoritetaan annettujen ohjeiden mukaisesti.
DGE:n on otettava kantaa tarvittaessa komiteoiden tarpeellisuuteen ja tarvittaessa ehdotettava uusien perustamisesta.

DGN

Piirin 1410 DGN vetää Rotaryn käsikirjassa mainittujen velvoitteiden lisäksi apulaiskuvernöörien kokouksia, joissa puolestaan AG:t raportoivat klubiensa tilanteista. Tavoite on pitää näitä kokouksia noin 3 kk:n välein. Kokoukseksi katsotaan sähköpostikokous.
DGN:n on tarvittaessa muistutettava klubipresidenttejä eräpäivistä.
Mikäli uusien presidenttien osalta on havaittavissa koulutustarvetta, on asia otettava esille Piirineuvostossa.
Kokouksien tavoite on, että kun näitä kokouksia on kertynyt muutamien vuosien ajan, voi hyvin saada sen ihan oikean kuvan kuinka klubi toimii – vai toimiiko se.
Kuvernöörin on huolehdittava siitä, että AG:lle annettu ohjeistus tulee aina DGN:lle tiedoksi.

Ao. kokoukset

Kyseinen kokous voidaan pitää normaalina kokouksena, myös sähköinen skype-tyyppinen kokous kelpaa, ja on jopa suositeltavaa.
Kokouksia voi myös kohdistaa piirin yhteisiin tilaisuuksiin, kuten
– Syysseminaari
– Piirijohtokoulutus
– PETS
– Piirikonferenssi.

On syytä miettiä myös Facebookin tai jonkun muun sähköisen tiedonvälityksen käyttömah-dollisuuksia.

Järjestelyn tavoite

Tämän uuden järjestelyn tavoite on ensinnäkin varmistaa, että
– tehostamme piirimme toimintaa ja vältämme mahdolliset tilanteet, jolloin piirin johto ei tiedä mitä kentällä tapahtuu kyseisellä hetkellä, tai on tapahtumassa, esimerkkinä olkoon klubin toiminnan lopettaminen,
– kun uusi kuvernööriehdokas DGN valitaan, niin voi olla mahdollista, että hänellä ei ole apulaiskuvernöörin kokemuksia takanaan, niin tämän järjestelyn kautta hänellä annetaan parempi mahdollisuus tutustua tähän piirin hyvin tärkeään alueeseen, eli toimia klubien ja piirijohdon välissä, ennen kuin DG:n tehtävät alkavat
– kun uusi DGN tultuaan kuvernöörinomineeksi toteaa, että hän ei ole ollut aiemmin tekemisissä piirin eri komiteoiden kanssa lähestulkoon lainkaan
– vältämme yllätykset, sellaiset tilanteet, jotka mahdollisesti ovat jo olleet jonkun tai joidenkin rotarien tiedossa, mutta tietoa ei ole välitetty kuvernöörille asti
– kuvernöörin työpaineita pyritään jakamaan piirin sisällä avainhenkilöiden kesken.

Raportointi

Piirin kuvernöörille lähetetään joko
– kopio tehdystä kokouspöytäkirjasta tai
– kopio sähköpostista ja
– tarpeen vaatiessa hänelle ilmoitetaan/tiedotetaan suullisesti tilanteesta.

 

Olli Pihlava
DG 2015 – 16

Kategoriassa AG, DG

Krookus -keräys

Keräysväsymystä tuntuu olevan ilmassa runsaasti. Vajaa puolet klubeista osti edes yhden laatikon kuvernööri Antti Harkilan hyvästä taustatuesta huolimatta. Oman piirimme lisäksi myös piiri 1390 osallistui keräykseen. Rotarysäätiölle on tähän mennessä tilitetty seuraavasti:   13.039,30 € , josta summasta piirin 1390 osuus on 5.500 €. Oman piirimme keräystulos toistaiseksi on siis 7.539,90 €

Eniten keränneet klubit piiristämme ovat:

  • Turun Aamuvirkut RK     1320 €
  • Maarianhaminan RK      1314 €
  • Godby RK                     1093,90 €
  • Turku-Sirkkala RK              970 €
  • Karvian RK                           609 €
  • Huittisten RK                       403 €

Turku Sirkkala jatkaa vielä keräystä ja on jo ylittänyt 1000 €, mutta tilitetty on vasta 970€

Osa krookuslaatikoita ostaneista klubeista ei ole vielä tilittänyt mitään, vaan aikoo tehdä sen ensi keväänä.

Krookuslaatikoita on vielä allekirjoittaneella varastossa toistakymmentä kappaletta. Keräys jatkuu vielä ja klubit voivat lainata keräyksiinsä AG:ltansa Krookus-Rollupppia.

Linkki krookuskeräyksen Facebook-sivuille:  https://www.facebook.com/Rotarykrokus#

Terveisin

Tapani Kaarlas

Kutsu piirin syyskokoukseen 10.10.2015

ROTARYPIIRIN 1410 SEMINAARI lauantaina 10.10.2015

Porin Prikaati, Huovinrinteen varuskunta, Säkylä
(os. Porilaistie 1, 27800 Säkylä)

 

Osallistujat, ilmoittautuminen, maksut ja yleisohjeet

Jokaisen piirin klubin tulee lähettää 2 - 3 edustajaa presidentin johdolla.

Osallistumismaksu; 70 €/osallistuja, joka sisältää ohjelman, lounaan, tulo- ja lähtökahvit. Presidentillä on oltava valtakirja mukanaan täytettynä. Jos presidentti itse ei osallistu kokoukseen, voi klubi valtuuttaa oman edustajansa valtakirjalla (Piirikokousvaltakirja.pdf). Tämä on tärkeää, mikäli joudutaan äänestämään asioista. Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitetaan lähettävä klubi, osallistujien etu- ja sukunimet. Osallistumismaksun maksajaksi ilmoita rotaryklubisi nimi.

Ilmoittautuminen ja maksut suoritettava viimeistään perjantaina 25.9.2015 seuraavasti:
  • Ilmoitetaan sähköpostitse osallistujien nimet osoitteeseen: eurark@gmail.com
  • Lähettävä klubi maksaa osallistumismaksut Euran rotarien seminaaritilille n:o

                               FI 96 5023 0120 0747 39

  • maksajaksi kirjoitetaan lähettävän klubin nimi
  • maksulomakkeen viesti-sarakkeeseen kirjataan osallistujien etu- ja sukunimet

Miten löydät seminaaripaikalle, anna navigaattorille ohje; Porilaistie 1, 27800 Säkylä

Tilaisuuden yhteydessä jaetaan klubeille joulukortit, joten pyydämme klubia huolehtimaan tästä!

Porin Prikaati on Länsi-Suomen joukko-osasto, joka kouluttaa varusmiehiä ja rauhanturvaajia kahdella paikkakunnalla Satakunnassa. http://www.sakyla.fi/fi/tietoa-kunnasta/porin-prikaati

TERVETULOA SÄKYLÄÄN!

OHJELMA

09:00 – 09:30  Ilmoittautuminen ja tulokahvi/tee
09:30 – 09:50  Klubipresidentin, Säkylän kuntakonsernin ja Säkylän varuskunnan tervehdykset

09:50 – 10:00  RI:n presidentin vuoden teema, piirin 1410 tavoitteet  DG Olli Pihlava

10:00 – 10:30  Nuorisovaihto: Rtn Kari Tuominen

...........................Tauko 10:30 – 10:40

10:40 – 11:00  Jäsenasiat: Jäsenlisäys ja pysyvyys, DG Olli Pihlava
Kommenttipuheenvuorot: PDG Matias Röyttä
11:00 – 11:30  Klubien julkisuuskuva -tilanne, Komitean jäsen PDG Pentti Pirttilä
Kommenttipuheenvuoro PAG Taisto Tulonen
11:30 – 12:00  Piirin 1410 IT-tilanne, Komitean puheenjohtaja Heidi Cavén

12:00 - 13:00    Lounas

13:00 – 13:50  Rotarysäätiö: TRFC Pentti Aspila
13:50 – 14:00  Polio: PDG Matias Röyttä
14:00 – 14:10  Ystävyys: Rotareiden ystävyysvaihto, PP Mikko Ruohonen
14:10 – 14.20  ICC-toiminta, PP Markku Holopainen
14:20 – 14:30  Yhteenveto päätössanat, piirikonferenssi 2016 DG Olli Pihlava

14.30  - 15:00   PIIRIKOKOUS

15.00 – 15:30   Päätöskahvi

15.30 – 16.30   AG kokous DG ja piirin AG:t

VUOSIKOKOUKSEN ASIALISTA 10.10.2015

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään edellisen tilikauden toimintakertomus, tilinpäätös sekä talouskomitean lausunto ja tilintarkastuskertomus

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Piirineuvosto ehdottaa, että Piirin 1410 edustajiksi valitaan Suomen Rotary – Finlands Rotary r.y:n hallitukseen jäljellä olevaksi kaudeksi 2015 – 16 PDG Matias Röyttä ja varalle PDG Kari Kivistö ja yhdistyksen jäseniksi DG Olli Pihlava ja varalle DGE Pentti Aspila.

8. Päätetään kokous

Onnistunut EndPolioNow -tapahtuma Yyterissä

Meri-Porin Rotaryklubin järjestämään hyväntekeväisyysgolfiin 2.9.2015 osallistui yhteensä 92 hyväntuulista golffaria, jotka halusivat omalta osaltaan tukea Rotaryjärjestön työtä poliosairauden lopulliseksi hävittämiseksi maapallolta. Pelaajia oli saapunut ympäri Länsi-Suomen lääniä, porilaisten lisäksi mm. Turusta, Raumalta, Forssasta, Eurasta, Kankaanpäästä, Parkanosta, Ikaalisista, Harjavallasta jne.

Tapahtuman tekivät mahdolliseksi Yyteri Golf Links Oy, joka antoi kenttänsä tähän käyttöön sekä neljä yritystä, jotka lahjoittivat rotareille golfkentän pelioikeuslippuja.

Yhteislähtönä toteutetussa tapahtumassa oli pääasiana pelata mukava kierros syksyyn kääntymässä olevalla Yyterin kentällä. Pelaajien osallistumismaksu meni lahjoituksena Rotaryn polion hävittämisohjelmaan. Toki pelattiin myös kilpailu, jossa pelimuotona oli pistebogey HCP. Viileässä mutta kuivassa säässä olivat olosuhteet mainiot. Kenttä oli hienossa kunnossa ja sen myötä tulokset olivat erinomaisia. Kolme parasta olivat kotikentällään pelanneet Terttu Wallin, Irja Ojala ja Erkki Pakkasela.

Tunnelma koko golf-tapahtuman ajan oli iloinen ja positiivinen. Sen lisäksi, että osallistujat kokivat olevansa todella hyvällä asialla, he nauttivat leppoisasta pelitunnelmasta viilenevässä syyssäässä sekä aina niin tärkeästä jälkipelistä arvontoineen.

Tapahtuman tuotto 2.600 € lahjoitetaan Rotaryn EndPolioNow -poliontorjuntaohjelmaan. Tämä summa riittää noin 5.000 lapsen rokotteisiin.

Tuloksia PB:

1 Wallin Terttu YG 41
2 Ojala Irja YG 37
3 Pakkasela Erkki YG 37
4 Pohjola Kari LoG 36
5 Jutila Irmeli LGV 36
6 Leinonen Maija YG 34
7 Poutanen Matti AG 33
8 Kouhi Helena YG 33
9 Nyman Per YG 33
10 Nylund Kjell YG 32

EPN_briiffaus
Osallistujat lähtöbriiffauksessa

EPN_team

Kisan junaillut rotarien työryhmä