Monthly Archives: syyskuu 2015

 • -

Kuvernöörin kuukausikirje lokakuu

Category : DG , kuukausikirje

Olethan muistanut ilmoittautua Syysseminaariin 10.10, eräpäivä on 2.10! Jos et ole, niin hoida se välittömästi! Tilaisuudessa esitellään mm. RFE- ja ICC-toimintaa Vuosikokouksen lisäksi.

Lokakuu on ammattipalvelun kuukausi. Matkalippu tulevaisuuteen -projektit ovat taas
käynnistyneet. Tämä sopii mainiosti kuukauden teemaan. Toivon että mahdollisimman moni
klubi innostuisi tästä asiasta; puhun siitä kuvernöörikierroksillani. Tätä kautta kesätöitä saaneet nuoret ovat olleet kovin innostuneita asiasta ja ovat nöyrän kiitollisina ottaneet kesätyöpaikan vastaan. Toiset klubit antavat stipendin tai itse asiassa stipendejä, koska monesti on kyse useammasta kuin yhdestä luokasta. Tähän mennessä kokemukset ovat olleet todella positiivisia. Lisäksi asia soveltuu erinomaisesti meidän vuositeemaan: ole lahja maailmalle.

DG

Koska en ole saanut yhtään DG-hakemusta kaudelle 2018 – 19, niin uusi eräpäivä on marraskuun loppu! Valintakomiteaan kuuluvat PDG Berndt von Veh, allekirjoittanut ja Kupittaan, Perniön, Uudenkaupungin ja Porin rotaryklubien presidentit. Näiden 4 viimeksi mainitun klubin presidenttien kannattaa myös miettiä hyviä ehdokkaita etukäteen ja seurata tarkkaan haun etenemistä.

Poliopäivä

Maailman Poliopäivä on 24.10, ja samana päivänä on myös YK:n kansallinen päivä. Muista lipaskeräys! HS:n sivuilla oli 3.9 huonoja uutisia koskien kahta poliotapausta Ukrainassa. Toivokaamme, että nämä tapaukset ovat yksittäisiä tapauksia ja hoidettavissa.
PDG Matti Wallin raportin mukaan tärkeänä askeleena kohti poliosta vapaata ihmiskuntaa saattoi globaali polion hävittämisen sertifiointikomitea (GCC) viime sunnuntaina ilmoittaa, että polion 2-tyypin virus (WPV2) on kokonaan hävitetty maailmasta. Viimeksi havaittu tapaus oli Aligarhissa Pohjois-Intiassa vuonna 1999.
Olemme saavuttaneet tärkeän merkkipaalun maailmanlaajuisissa pyrkimyksissämme poistaa kaikki kolme poliovirustyyppiä: WPV1, WPV2 ja WPV3.
WPV3-tyyppiä ei ole havaittu maailmassa sitten marraskuun 2012 Nigeriassa. Ainoa jäljellä oleva tyyppi yksi (WPV1) on sekin onnistuttu rajoittamaan Pakistanin ja Afganistanin alueelle.
Todettakoon, että poliovirus saattaa elää ihmisen elimistössä hyvinkin pitkään, jopa vuosia ja samalla muuntua. Tällaisia rokoteperäisiä viruksia saattaa ja on myös löytynyt silloin tällöin muutama kappale eri puolilta maailmaa. Kaikki tapaukset on onnistuttu rajaamaan suppeille alueille ja estämään niiden leviäminen tehokkailla ja nopeilla rokotuskampanjoilla.

Krookus

Saamani raportin mukaan osa krookuslaatikoita ostaneista klubeista ei ole vielä tilittänyt mitään AG Tapani Kaarlakselle. Tämän vuoksi emme tiedä tarkalleen myynnin kokonaismäärää. Krookus-laatikoita on vielä veli Tapanilla varastossa toistakymmentä kappaletta. Keräys vielä jatkuu ja klubit voivat lainata keräyksiinsä apulaiskuvernööreiltään Krookus-Rollup:pia. Lisäksi kannattaa muistaa krookuskeräys joulumarkkinoilla. Muista tehdä tilitys ensi keväänä, mutta sen voi tilittää myös osatilityksenä.

RYLA

Useat piirimme klubit ovat jo vuosien ajan järjestäneet RYLA-ohjelmia eri koulujen kanssa. Kuulemani ja näkemäni mukaan innostus on oppilaiden puolella kasvanut kovasti ja tilaisuudet ovat varsin kysyttyjä. Tuolla tiellä on meidän hyvä jatkaa. Lukiessani jo saamiani klubien toimintasuunnitelmia, useilla on myös maininta erimuotoisista yhteistyöprojekteista paikallisten koulujen kanssa. Kyse voi olla stipendien jakamisesta painottuen erimuotoisiin saavutuksiin.

Läsnäoloraportointi

Olen tarkistanut piirimme läsnäoloraportit ja totesin pettymykseni, että raportointitaso esimerkiksi elokuulta on tällä hetkellä vain 41.7 %, joten presidentit tarkistakaa asia välittömästi sihteerin kanssa ja korjatkaa asia. Useasti asiasta vastaa 2-sihteeri.
Heinä- ja elokuun aikana on piirimme klubeihin liittynyt 16 uutta rotaria. Toivotan teidät tervetulleiksi joukkoomme. Muistakaa kummit hoitaa tehtävänne hyvin kuluvan toimintakauden aikana, jotta uudet jäsenet pääsevät joukkoomme mahdollisimman jouheasti ja että he tuntevat, että heistä pidetään hyvää huolta.
Toivon myös, että 30.6 lopettaneen Paimion rotaryklubin entiset rotarit löytävät tiensä alueen muihin klubeihin. Olette enemmän kuin tervetulleita!

Olli Pihlava
Kuvernööri


 • -

Piirineuvoston (1410) apulaiskuvernöörien ja komiteoiden puheenjohtajien töiden uudelleenjärjestely 2015 – 16

Category : AG , DG

Hyv. Piirineuvoston kokouksessa 25.8.2015

DGE

Piirin 1410 DGE vetää Rotaryn käsikirjassa mainittujen velvoitteiden lisäksi piirimme komiteoita  (tietotekniikka-, jäsenyys-, suhdetoiminta – PR-komiteat), eli kutsuu noin joka toinen kuukausi komiteoiden puheenjohtajat kokoukseen päivittääkseen komiteoiden tilanteet ja tekemiset. DGE:n on hyvin tärkeätä huolehtia siitä, että kuvernöörin antamat aikataulut ja tehtävät suoritetaan annettujen ohjeiden mukaisesti.
DGE:n on otettava kantaa tarvittaessa komiteoiden tarpeellisuuteen ja tarvittaessa ehdotettava uusien perustamisesta.

DGN

Piirin 1410 DGN vetää Rotaryn käsikirjassa mainittujen velvoitteiden lisäksi apulaiskuvernöörien kokouksia, joissa puolestaan AG:t raportoivat klubiensa tilanteista. Tavoite on pitää näitä kokouksia noin 3 kk:n välein. Kokoukseksi katsotaan sähköpostikokous.
DGN:n on tarvittaessa muistutettava klubipresidenttejä eräpäivistä.
Mikäli uusien presidenttien osalta on havaittavissa koulutustarvetta, on asia otettava esille Piirineuvostossa.
Kokouksien tavoite on, että kun näitä kokouksia on kertynyt muutamien vuosien ajan, voi hyvin saada sen ihan oikean kuvan kuinka klubi toimii – vai toimiiko se.
Kuvernöörin on huolehdittava siitä, että AG:lle annettu ohjeistus tulee aina DGN:lle tiedoksi.

Ao. kokoukset

Kyseinen kokous voidaan pitää normaalina kokouksena, myös sähköinen skype-tyyppinen kokous kelpaa, ja on jopa suositeltavaa.
Kokouksia voi myös kohdistaa piirin yhteisiin tilaisuuksiin, kuten
– Syysseminaari
– Piirijohtokoulutus
– PETS
– Piirikonferenssi.

On syytä miettiä myös Facebookin tai jonkun muun sähköisen tiedonvälityksen käyttömah-dollisuuksia.

Järjestelyn tavoite

Tämän uuden järjestelyn tavoite on ensinnäkin varmistaa, että
– tehostamme piirimme toimintaa ja vältämme mahdolliset tilanteet, jolloin piirin johto ei tiedä mitä kentällä tapahtuu kyseisellä hetkellä, tai on tapahtumassa, esimerkkinä olkoon klubin toiminnan lopettaminen,
– kun uusi kuvernööriehdokas DGN valitaan, niin voi olla mahdollista, että hänellä ei ole apulaiskuvernöörin kokemuksia takanaan, niin tämän järjestelyn kautta hänellä annetaan parempi mahdollisuus tutustua tähän piirin hyvin tärkeään alueeseen, eli toimia klubien ja piirijohdon välissä, ennen kuin DG:n tehtävät alkavat
– kun uusi DGN tultuaan kuvernöörinomineeksi toteaa, että hän ei ole ollut aiemmin tekemisissä piirin eri komiteoiden kanssa lähestulkoon lainkaan
– vältämme yllätykset, sellaiset tilanteet, jotka mahdollisesti ovat jo olleet jonkun tai joidenkin rotarien tiedossa, mutta tietoa ei ole välitetty kuvernöörille asti
– kuvernöörin työpaineita pyritään jakamaan piirin sisällä avainhenkilöiden kesken.

Raportointi

Piirin kuvernöörille lähetetään joko
– kopio tehdystä kokouspöytäkirjasta tai
– kopio sähköpostista ja
– tarpeen vaatiessa hänelle ilmoitetaan/tiedotetaan suullisesti tilanteesta.

 

Olli Pihlava
DG 2015 – 16


 • -

Krookus -keräys

Category : Tapahtumat

Keräysväsymystä tuntuu olevan ilmassa runsaasti. Vajaa puolet klubeista osti edes yhden laatikon kuvernööri Antti Harkilan hyvästä taustatuesta huolimatta. Oman piirimme lisäksi myös piiri 1390 osallistui keräykseen. Rotarysäätiölle on tähän mennessä tilitetty seuraavasti:   13.039,30 € , josta summasta piirin 1390 osuus on 5.500 €. Oman piirimme keräystulos toistaiseksi on siis 7.539,90 €

Eniten keränneet klubit piiristämme ovat:

 • Turun Aamuvirkut RK     1320 €
 • Maarianhaminan RK      1314 €
 • Godby RK                     1093,90 €
 • Turku-Sirkkala RK              970 €
 • Karvian RK                           609 €
 • Huittisten RK                       403 €

Turku Sirkkala jatkaa vielä keräystä ja on jo ylittänyt 1000 €, mutta tilitetty on vasta 970€

Osa krookuslaatikoita ostaneista klubeista ei ole vielä tilittänyt mitään, vaan aikoo tehdä sen ensi keväänä.

Krookuslaatikoita on vielä allekirjoittaneella varastossa toistakymmentä kappaletta. Keräys jatkuu vielä ja klubit voivat lainata keräyksiinsä AG:ltansa Krookus-Rollupppia.

Linkki krookuskeräyksen Facebook-sivuille:  https://www.facebook.com/Rotarykrokus#

Terveisin

Tapani Kaarlas


 • -

Kutsu piirin syyskokoukseen 10.10.2015

Category : DG , Tapahtumat

ROTARYPIIRIN 1410 SEMINAARI lauantaina 10.10.2015

Porin Prikaati, Huovinrinteen varuskunta, Säkylä
(os. Porilaistie 1, 27800 Säkylä)

 

Osallistujat, ilmoittautuminen, maksut ja yleisohjeet

Jokaisen piirin klubin tulee lähettää 2 - 3 edustajaa presidentin johdolla.

Osallistumismaksu; 70 €/osallistuja, joka sisältää ohjelman, lounaan, tulo- ja lähtökahvit. Presidentillä on oltava valtakirja mukanaan täytettynä. Jos presidentti itse ei osallistu kokoukseen, voi klubi valtuuttaa oman edustajansa valtakirjalla (Piirikokousvaltakirja.pdf). Tämä on tärkeää, mikäli joudutaan äänestämään asioista. Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitetaan lähettävä klubi, osallistujien etu- ja sukunimet. Osallistumismaksun maksajaksi ilmoita rotaryklubisi nimi.

Ilmoittautuminen ja maksut suoritettava viimeistään perjantaina 25.9.2015 seuraavasti:
 • Ilmoitetaan sähköpostitse osallistujien nimet osoitteeseen: eurark@gmail.com
 • Lähettävä klubi maksaa osallistumismaksut Euran rotarien seminaaritilille n:o

                               FI 96 5023 0120 0747 39

 • maksajaksi kirjoitetaan lähettävän klubin nimi
 • maksulomakkeen viesti-sarakkeeseen kirjataan osallistujien etu- ja sukunimet

Miten löydät seminaaripaikalle, anna navigaattorille ohje; Porilaistie 1, 27800 Säkylä

Tilaisuuden yhteydessä jaetaan klubeille joulukortit, joten pyydämme klubia huolehtimaan tästä!

Porin Prikaati on Länsi-Suomen joukko-osasto, joka kouluttaa varusmiehiä ja rauhanturvaajia kahdella paikkakunnalla Satakunnassa. http://www.sakyla.fi/fi/tietoa-kunnasta/porin-prikaati

TERVETULOA SÄKYLÄÄN!

OHJELMA

09:00 – 09:30  Ilmoittautuminen ja tulokahvi/tee
09:30 – 09:50  Klubipresidentin, Säkylän kuntakonsernin ja Säkylän varuskunnan tervehdykset

09:50 – 10:00  RI:n presidentin vuoden teema, piirin 1410 tavoitteet  DG Olli Pihlava

10:00 – 10:30  Nuorisovaihto: Rtn Kari Tuominen

...........................Tauko 10:30 – 10:40

10:40 – 11:00  Jäsenasiat: Jäsenlisäys ja pysyvyys, DG Olli Pihlava
Kommenttipuheenvuorot: PDG Matias Röyttä
11:00 – 11:30  Klubien julkisuuskuva -tilanne, Komitean jäsen PDG Pentti Pirttilä
Kommenttipuheenvuoro PAG Taisto Tulonen
11:30 – 12:00  Piirin 1410 IT-tilanne, Komitean puheenjohtaja Heidi Cavén

12:00 - 13:00    Lounas

13:00 – 13:50  Rotarysäätiö: TRFC Pentti Aspila
13:50 – 14:00  Polio: PDG Matias Röyttä
14:00 – 14:10  Ystävyys: Rotareiden ystävyysvaihto, PP Mikko Ruohonen
14:10 – 14.20  ICC-toiminta, PP Markku Holopainen
14:20 – 14:30  Yhteenveto päätössanat, piirikonferenssi 2016 DG Olli Pihlava

14.30  - 15:00   PIIRIKOKOUS

15.00 – 15:30   Päätöskahvi

15.30 – 16.30   AG kokous DG ja piirin AG:t

VUOSIKOKOUKSEN ASIALISTA 10.10.2015

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään edellisen tilikauden toimintakertomus, tilinpäätös sekä talouskomitean lausunto ja tilintarkastuskertomus

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Piirineuvosto ehdottaa, että Piirin 1410 edustajiksi valitaan Suomen Rotary – Finlands Rotary r.y:n hallitukseen jäljellä olevaksi kaudeksi 2015 – 16 PDG Matias Röyttä ja varalle PDG Kari Kivistö ja yhdistyksen jäseniksi DG Olli Pihlava ja varalle DGE Pentti Aspila.

8. Päätetään kokous


 • -

Onnistunut EndPolioNow -tapahtuma Yyterissä

Category : Tapahtumat

Meri-Porin Rotaryklubin järjestämään hyväntekeväisyysgolfiin 2.9.2015 osallistui yhteensä 92 hyväntuulista golffaria, jotka halusivat omalta osaltaan tukea Rotaryjärjestön työtä poliosairauden lopulliseksi hävittämiseksi maapallolta. Pelaajia oli saapunut ympäri Länsi-Suomen lääniä, porilaisten lisäksi mm. Turusta, Raumalta, Forssasta, Eurasta, Kankaanpäästä, Parkanosta, Ikaalisista, Harjavallasta jne.

Tapahtuman tekivät mahdolliseksi Yyteri Golf Links Oy, joka antoi kenttänsä tähän käyttöön sekä neljä yritystä, jotka lahjoittivat rotareille golfkentän pelioikeuslippuja.

Yhteislähtönä toteutetussa tapahtumassa oli pääasiana pelata mukava kierros syksyyn kääntymässä olevalla Yyterin kentällä. Pelaajien osallistumismaksu meni lahjoituksena Rotaryn polion hävittämisohjelmaan. Toki pelattiin myös kilpailu, jossa pelimuotona oli pistebogey HCP. Viileässä mutta kuivassa säässä olivat olosuhteet mainiot. Kenttä oli hienossa kunnossa ja sen myötä tulokset olivat erinomaisia. Kolme parasta olivat kotikentällään pelanneet Terttu Wallin, Irja Ojala ja Erkki Pakkasela.

Tunnelma koko golf-tapahtuman ajan oli iloinen ja positiivinen. Sen lisäksi, että osallistujat kokivat olevansa todella hyvällä asialla, he nauttivat leppoisasta pelitunnelmasta viilenevässä syyssäässä sekä aina niin tärkeästä jälkipelistä arvontoineen.

Tapahtuman tuotto 2.600 € lahjoitetaan Rotaryn EndPolioNow -poliontorjuntaohjelmaan. Tämä summa riittää noin 5.000 lapsen rokotteisiin.

Tuloksia PB:

1 Wallin Terttu YG 41
2 Ojala Irja YG 37
3 Pakkasela Erkki YG 37
4 Pohjola Kari LoG 36
5 Jutila Irmeli LGV 36
6 Leinonen Maija YG 34
7 Poutanen Matti AG 33
8 Kouhi Helena YG 33
9 Nyman Per YG 33
10 Nylund Kjell YG 32

EPN_briiffaus
Osallistujat lähtöbriiffauksessa

EPN_team

Kisan junaillut rotarien työryhmä


 • -

Blogi piirin 1410 tiedotuskanavaksi

Tiedottaminen ja/tai viestintä

on organisaatioiden suurimpia haasteita – niin organisaation sisäinen kuin ulkoinenkin! Myös Rotarypiirin 1410 alueella, jossa klubeja noin 60 ja 2.300 jäsentä ympäri maakuntaa. Kirjeiden postitus on hidasta ja kallista, sähköpostiosoitteiden ylläpito työlästä, joten piirin oma nettisivu ja sen blogi on sopiva rotareiden sisäisen viestinnän työkaluksi.

Ulkoinen viestintä tulee hoidettua samalla, jos alamme rohkeasti tiedottaa julkisilla nettisivuillamme. Näin uudet ihmiset löytävät hyvän harrastuksemme ja lähtevät mukaan.

Mikä on Blogi!Blogikirjoittaijat

Blogi (engl. blog, sanasta weblog) on verkkosivu tai -sivusto, johon yksi tai useampi kirjoittaja kirjoittaa enemmän tai vähemmän säännöllisesti niin, että uudet tekstit ovat helposti löydettävissä (yleensä sivun yläreunassa), ja niin että vanhat tekstit säilyvät luettavina ja muuttumattomina uusista teksteistä huolimatta (vrt. wc-paperirulla). Blogin kirjoittaja on bloggari tai bloggaaja(lähde: Wiki)

Blogissa voidaan julkaista sisältöä tekstin lisäksi myös kuvienvideokuvan (alla) tai äänen muodossa. Tiedon esittämisessä blogeille tunnusomaista muihin www-sivuihin verrattuna on ajan, linkityksen ja henkilökohtaisen näkökulman painotus. Muita blogien tyypillisiä piirteitä ovat kommentointimahdollisuus, kirjoitusten pysyvät verkko-osoitteet (engl. permalinks) ja RSS– tai Atomsyötteet, joiden avulla voidaan helposti seurata ja levittää blogin sisältöä ohjelmallisesti. Mikään yksittäinen piirre ei ole välttämätön tai tee blogista blogia, mutta mitä useampi niistä toteutuu, sen ”blogimaisempi” se on. (lähde: Wiki)

Blogi piirin 1410 tiedotuskanavaksi

Perinteinen kuvernöörin kuukausikirje on tyypillinen blogikirjoitus. Jatkossa myös piirin eri toimikunnat voivat tiedottaa kokouksistaan tai niiden tärkeimmistä päätöksistä tässä blogissa. Samoin kuvernöörin lisäksi muutkin toimihenkilöt kuten muut kuveröörit (past, tuleva), aluekuvernöörit ja muut toimihenkilöt voivat kirjoittaa tiedotteen tai viestin tähän blogiin. Näin pikkuhiljaa alkaa tulla ajankohtaista uutisia ja näitä piirimme sivuja kannattaa käydä lukemassa useamminkin kuin vain kerran vuodessa tarkastamassa uuden organisaation.

Nuorisovaihdon puheenjohtaja tai tiedottaja voi kertoa esim. alkavasta vaihto-oppilashausta, suhdetoiminnan puheenjohtaja voi kirjoittaa hyviä klubin medianäkyvyysvinkkejä ja aluekuvernööri kehua oman alueensa klubien ansiokasta toimintaa ;D

Tulevaisuudessa myös aktiivisemmat kirjoittajat voivat tuoda esille esim. klubitapahtumia, arjen rotaryelämää tai vaikka julkaista rotaryaiheisia vitsejä. Isossa kuvassa rotary1410.fi -sivumme muuttuu eläväksi uutiskanavaksi, jossa on viikoittain useita mukavia ja hyödyllisiä Rotaryuutisia.

Kategoriat ja RSS

Jotta eri kirjoittajaryhmien viestit paremmin löytyisivät, on käytössämme kategoriat, joilla ryhmitellään uutiset aihepiireittäin jonoon (vrt. wc-paperirulla). Valitsemalla kuukausikirje-kategorian näet vain julkaistut kuukausikirjeet (kieliversioittain) yhdessä pötkössä. Jos taas valitset AG-kategorian, näet aluekuvernöörien uutiset pötkössä, aina uusin ylimpänä ja rullaamalla löydät vanhempia uutisia. Kaikki uutiset ovat tallessa ja luettavissa myöhemminkin. Lukuteknisistä syistä ”uutispötkössä” on vain otsikko ja alkuosa tekstistä. Klikkaamalla Read more… linkkiä voit lukea koko kirjoituksen.

rss-readerRSS on internetissä käytössä oleva syöte, jolla voidaan seurata haluttua blogia. Rotary1410.fi etusivun alalaidassa on kaksi RRS-uutisseuraajaa käytössä. Vasemman puoleisessa seuraamme Suomen Rotaryn ajankohtaista uutisikkunaa (9 uusinta uutista). Vastaavasti oikeanpuoleisessa seuraamme Rotary Internationalin -ajankohtaista palstaa (10 uusinta uutista).

Oman klubinne nettisivulle voidaan myös laittaa piirimme Blogin seuranta. Näin sivuillanne näkyy aina piirin uusimman uutisen otsikko ja linkki uutiseen. Näin klubit pysyvät paremmin viestinnässä mukana ja tieto kulkee jäsenten kesken – vähän paremmin!

Tutustu piirin uusiin sivuihin ja näihin blogikirjoituksiin. Tänne tulee uusia kertomuksia, juttuja ja myös tämän nettisivuston käyttövinkkejä. Myös halukkaat kirjoittajat voivat ilmoittautua niin saadaan mukavaa rotatypöhinää tännekin!
Blogiterkuin Jari ja Heidi


 • -

Syyskuun kuukausikirje

Category : DG , kuukausikirje

teema2015-FISyyskuun teema on Uudet sukupolvet! Siinä on loistava jatkumo elokuun jäsenyystoiminnalle. Miten Sinun klubisi on ajatellut toteuttaa tämän teeman syyskuussa?

Lisätietoa löytyy ainakin seuraavista linkeistä: Suomen Rotary – Nuorisotoiminta, RI – Rotaract, Interact and RYLA (https://www.rotary.org/myrotary/en/learning-reference/learn-topic). Rotaryjärjestön monipuolisen toiminnan näkyvimpiä muotoja on nuorisovaihto. Vuosittain yli 8000 nuorelle tarjoutuu mahdollisuus tutustua vaihto-oppilaana parin viikon, kuukauden tai kokonaisen kouluvuoden ajan hänelle vieraaseen kulttuuriin rotaryjärjestön nuorisovaihdon välityksellä. Suomen nuorisovaihto-organisaation kautta kulkee vuosittain noin 600 suomalaista ja ulkolaista nuorta.

Syysseminaari ja Piirikokous

Muistathan, että Syysseminaari ja Piirikokous pidetään Säkylässä 10.10.2015. Ilmoittautumisohjeet ovat tulossa lähiaikoina. Ennen virallista syyskokousta, jossa päätetään viime kauden vastuuvapaudesta, on tietoiskuja jäsenyydestä, julkisuuskuvasta ja it-tilanteesta. Kaikista piirimme klubeista pitäisi ainakin presidentin ja 1 – 2 muun virkailijan tulla paikalle. Jos presidentti itse ei osallistu kokoukseen, voi klubi valtuuttaa oman edustajansa valtakirjalla. Tämä on tärkeää, mikäli joudutaan äänestämään asioista. Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitetaan lähettävä klubi, osallistujien etu- ja sukunimet. Osallistumismaksun maksajaksi ilmoita rotaryklubisi nimi.

DG-haku

Muistutan vielä uuden DG:n hausta, jonka eräpäivä on syyskuun loppu! Valintakomiteaan kuuluvat PDG Berndt von Veh, DG Olli Pihlava ja Kupittaan, Perniön, Uudenkaupungin ja Porin rotaryklubien presidentit. Näiden 4 viimeksi mainitun klubin presidenttien kannattaa miettiä hyviä ehdokkaita etukäteen ja seurata tarkkaan haun etenemistä.

Säätiön uusi komitea pj-haku

Piirineuvosto piti kokouksen 25.8 ja päätti, että piirimme säätiökomitean puheenjohtajan paikka laitetaan yleiseen hakuun, koska DGE Pentti Aspila, joka on hoitanut tätä virkaa jo vuosia, siirtyy ensi toiminta-kautena kuvernööriksi ja uuden säätiökomitean puheenjohtajan on hyvä jo aloitella aikaisemmin ennen varsinaisen kauden alkua.

Klubien internet-sivut

Heinäkuun 27. päivänä tein katsastuksen ja kävin piirimme kaikkien rotaryklubien it-sivut ja tarkistin ovatko uuden toimikauden tiedot päivitetty ja lopputulos oli, että noin puolet päivittämättä, 42 % päivitetty ja 5 % osin päivitetty!! Toivon, että presidentit huolehtivat välittömästi siitä, että klubin it-sivut ovat nyt ajan tasalla. Onneksi huomasin myöhemmin elokuussa, että päivityksiä on jo tullut. Kuitenkin kyse on siitä, että heinä- ja elokuun aikana rotarit matkustavat ja voisivat paikata lomamatkan yhteydessä viikkokokouksen, joten klubitietojen pitää olla päivitettyinä jo heinäkuun alussa.

Piirin 1410 internet-sivut

Piirimme 1410 uusien kotisivujen rakentaminen on edistynyt hyvin. Nyt ollaan lopputestauksessa. Tällä hetkellä meillä on kahdet eri sivut lyhyen siirtymävaiheen ajan:

– Vanhat  http://district1410.org toimivat vielä, mutta näitä ei enää päivitetä.

– Uudet http://www.rotary1410.fi (tai rotary1410.fi) ovat käytössä ja IT-ryhmä Heidi Cavénin johdolla tekee viimeistelyjä.

– Voit käydä jo tutustumassa uusiin sivuihin. Toivomme palautetta! Kerro, mitä sivulta puuttuu, mitä virheitä on vahingossa jäänyt, jne. Palautteen voi lähettää esim. heidicaven@gmail.com tai jari.laakkio@rotarysalo.fi .

Klubivierailut

Klubivierailuohjelmani on alkanut hyvin ja on todella mielenkiintoista. Saan tietoja, kokemuksia paikkakunnista, joissa en ole koskaan käynyt ja tietämykseni piirimme asioista paranee huomattavasti. Odotan mielenkiinnolla seuraavia vierailuja.

Olli_SaloMinulla oli Salon klubissa hienoin hetki, mitä kuvernöörillä voi tapahtua klubivierailun aikana: sain luovuttaa rotarimerkin uudelle rotarille Jari Seikkulalle presidentti Jouko Pukarin kanssa.

Perinteinen ”End Polio Now” –golfkisa pelataan 2.9.2015 Yyterin kentällä ja tuotto menee polion hyväksi.

DG Olli PIhlava