Kuukausi: syyskuu 2016

Kuvernöörin syyskuun kuukausikirje

Syyskuu on rotaryvuodessa teemakuukausi peruskoulutukselle, luku- ja kirjoitustaidolle. Maailmassa on yli 800 miljoonaa yli 15-vuotiasta lukutaidotonta, siis joka kuudes ihminen. Lukutaidottomista lähes kaikki asuvat kehitysmaissa, ja heistä 64 % on naisia. Eniten lukutaidottomia on Intiassa, Afganistanissa ja Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, usein sotaa käyvissä maissa. Lukutaidon kehityksellä olisi tutkimusten mukaan merkittävä vaikutus maailmanlaajuisen köyhyyden vähenemiseen ja väestönkasvun hidastumiseen, ja tätä kautta myös konfliktien vähenemiseen. Tämä tapahtumaketju on taustalla mm. nykyisessä Eurooppaan suuntautuvassa pakolaisvirrassa erityisesti Afrikan maista. Nämä ovat asioita, joiden kautta on mahdollista vaikuttaa kestävään kehitykseen maapallolla. Mielestäni myös Rotaryn tulisi kiinnittää niihin entistä enemmän huomiota. Rotaryssa on käyty keskustelua siitä, että kun Poliokampanja saadaan päätökseen, aletaan lukutaitoon kehittämiseen panostaa aiempaa enemmän.

Itselleni lukutaidon kehittäminen on ollut tärkeää viimeisen kymmenen vuoden aikana, kun olen toteuttanut Keniassa paikallisten lukioiden tietotekniikan valmiuksien kehittämistä tukevaa hanketta. Se on piirimme hanke, jota käytännössä toteuttavat Forssan ja Sepänhaan rotaryklubit. Kehitysmaissa resurssipula opetuksessa on usein huutava. Esimerkiksi kenialaisessa koulussa, jossa hankkeemme aloitimme, oli vain kirja seitsemää oppilasta kohti – ei siis seitsemää kirjaa oppilasta kohti. Tärkeimmät opetusvälineet olivat taulu ja liitu ja oppilailla vihko, johon opettajan opetukset kirjattiin. Liitu oli opettajan tärkeä työväline, josta hän piti hyvää huolta. Tämä on arkea suuressa osassa Afrikkaa. Oman kokemukseni mukaan kunnollinen resurssointi sekä opetukseen ja työvälineisiin että kykyyn käyttää niitä, on ratkaisevassa asemassa luotaessa kehitysmaiden lapsille mahdollisuuksia elämää varten. Omassa hankkeessamme pystyimme tukemaan useiden koulujen oppimistulosten kehittymistä ja siten oppilaiden mahdollisuuksia päästä jatkokoulutukseen. Paras osoitus tästä oli, että monet Kenian kouluista halusivat ottaa kehittämämme mallin käyttöön, ja saatoimme tässä tukea kaikkiaan 130 koulua. Lopulta Kenian hallitus otti mallin kärkihankkeekseen.

Muita ajankohtaisia asioita on mm. vuoden 2019-20 piirikuvernöörin valintaprosessi, johon klubeilta toivotaan ehdotuksia sopivista kandidaateista 27.11. 2016 mennessä.

Jos et vielä ole ilmoittautunut piirin syyskokoukseen Sastamalassa lauantaina 1.10.2016, tee se mahdollisimman pian. Tietoa löytyy piirin sivuilla. Ensi kesänä Rotaryn maailman konferenssi on 10.-14.6. 2017 Atlantassa. Siellä on mahdollista saada ”suuri kuva” Rotaryn toiminnasta.

Lopuksi vielä hyvä uutinen Rotarysäätiöstä. Tuoreessa kansainvälisessä Charity Navigatorin arviossa säätiöiden toiminnasta Rotarysäätiö sai korkeimman mahdollisimman luokituksen, 4 tähteä ja täydet 100 pistettä toiminnan laadussa, tehokkuudessa, luotettavuudessa ja läpinäkyvyydessä. Säätiömme on siten paras kanava avun antamiseen. Haluankin muistuttaa miljoonan taalan hankkeesta, jossa tavoitteena on kerätä vuoden aikana koko Suomesta miljoona dollaria, rotaria kohti 80 €. Toivon jokaisen piirimme klubin ottavan tämän haasteen vastaan.

Tärkeää on osallistuminen, vuorovaikutus ja yhteistyö. Tervetuloa mukaan aktiiviseen toimintaan ja rakentamaan Rotaryn positiivista julkisuuskuvaa!

Pentti Aspila

Kuvernööri, rotarypiiri 1410