Kuukausi: joulukuu 2016

Kuvernöörin joulukuun kuukausikirje

Rotaryn perusajatukset sopivat hyvin joulun aikaan, sillä palvelujärjestömme yksi keskeisistä tavoitteista on tehdä hyvää maailmassa. Tämä sama ajatus nousee ihmisten mieliin, kun joulun aika lähestyy ja joululaulut alkavat soida. Varmaan juuri siksi rotaryvuoden teemana on perinteisesti ollut joulukuussa rotaryperhe. Jouluhan on meillä perinteisesti perheen yhteinen juhla. Samalla tavalla koko rotary-yhteisö muodostaa ainutlaatuisen rotaryperheen, jonka puitteissa voimme tutustua rotareihin ympäri maailmaa.

Tänä vuonna joulukuussa on erityisteemana sairauksien ehkäisy ja hoito. Rotaryssä pyrimme pitämään hyvän tekemistä ja yhteyttä esillä koko vuoden. Erityisesti tämän vuoden teema Rotary palvelee ihmiskuntaa, kuvaa ajatusta hyvin. Se kumpuaa osaltaan Rotarysäätiön 100-vuotisjuhlavuoden ympärille rakentuvasta toiminnasta.

Itse korostan toiminnan, eli hyvän tekemiseen tähtäävien hankkeiden, merkitystä osana rotariutta. Vain hankkeiden kautta voimme olla aidosti rakentamasta maailmasta parempaa paikkaa. Omalla kohdallani niistä tärkein on ollut rotarypiirimme Keniassa toteuttama hanke, joka on tukenut sikäläisten lukioiden tietotekniikan valmiuksien kehittämistä. On ollut palkitsevaa nähdä vuosien kuluessa se into ja kiitollisuus, mikä oppilailla on ollut kunnollisista oppimisvälineistä koulussaan ja niiden myötä paremmista jatko-opiskelupaikoista ja ammateista.

Ajattelen, että yksi keskeinen hyvän tekemisen muoto on luoda mahdollisuuksia niille, joilla ei niitä ole kuten meillä itsellämme. Kun rauhoitumme ja hiljennymme joulun viettoon, olisi hyvä hetki pysähtyä miettimään, voisimmeko itse olla mukana luomassa mahdollisuuksia. Valtamerten taakse ei ole tarpeen lähteä, sillä apua tarvitsevia ihmisiä on tullut aivan lähellemme turvapaikanhakijoina. Voisimme parantaa heidän edellytyksiään parempaan elämään täällä, kun monet ovat menettäneet kaiken paetessaan sodan keskeltä. Myös omassa maassamme on paljon lähimmäisiä, joiden lähtökohdat hyvään elämään eivät ole yhtä hyvät kuin itsellämme. Voisimmeko tehdä jotain heidän auttamisekseen? Toivon, että voisimme tätä pohtiessamme löytää jouluun liittyvään antamisen iloon uutta sisältöä ja syvyyttä.

Piirin edustaja Council of Legistlation -komiteaan
RI:n sääntövaltuuskunnan, Council of Legistlation, edustajat kolmivuotiskaudeksi valitaan ensi keväänä piirineuvottelussa. Sitä varten klubien toivotaan mietittävän hyviä ehdokkaita.

Toivon kaikille piirimme rotareille perheineen Rauhallista Joulua sekä turvallista ja uutta elämän sisältöä tuovaa Uutta Vuotta!

Pentti Aspila
Kuvernööri, rotarypiiri 1410

D 1410 läsnäoloraportti lokakuu 2016

PETS 2017 kutsu

pets2017-logo

PETS tapahtuma Salossa 11.3.2017

 

PETS ( tulevien klubitoimijoiden koulutusseminaari) järjestetään Rotaryvuoden 2017-18 klubitoimihenkilöille 11.3.2017

Tapahtumapaikkana on Astrum keskus Salossa, Seminaari on tarkoitettu kaikille tuleville presidenteille, sihteereille, rahastonhoitajille ja komiteoiden puheenjohtajille. Presidenteille koulutus on pakollinen, sillä ilman PETS läpikäyntiä ei voi toimia klubin presidenttinä. PETS 2017 sisältää muutoinkin laajan tietopaketin piirimme tapahtumista, ja antaa taatusti virikkeitä tulevalle Rotary vuodellesi.

PETS  uudistuu vuodelle 2017. Paikalle kutsutaan myös uudet , alle 2 vuotta rotareina klubeissa olleet jäsenet, jotka haluavat laajentaa Rotary tietouttaan. Heille on varattuna oma kouluttaja/innostaja iltapäivän ryhmäosioon. Mukaan saadaan mm. myös tietoiskua piirimme ICC ja RFE komiteoilta, sekä paikalla on kansainvälinen ShelterBox Norden esittely.

Julkisuuskuvaan tullaan jatkossakin panostamaan, jotta edellisten Kuvernöörien aloittama julkisuuskuvankohotuksemme saa jatkoa. PETS päivässä onkin kaksi eri osiota , jotka käsittelevät tätä tärkeää osa-aluetta.

Ennen varsinaista PETS päivää tulee oman alueenne AG kokoamaan uudet presidentit ja sihteerit yhteen ns. PrePETSiin, jossa käsitellään PETS päivää. Siinä tapaamisessa perehdytään MyRotaryn sivuille laitettaviin klubin tavoitteisiin ja tietoihin. Samalla verkostoidutaan alueen muiden presidenttien kanssa.

Salon Rotaryklubi on järjestelyvastuussa tänä vuonna ja he tulevat vuodenvaihteen tienoilla lähettämään tapahtumaan virallisen kutsun, sekä ohjeet miten ja minne ilmoittaudutaan.

Rotarit , Start your engines ja suunta kohti Saloa maaliskuussa

 

Rotary terveisin

Erik Stenström DG 2017-18

PETS 2017 inbjudan

 

 

pets2017-logo

 

PETS i Salo 11.3.2017

PETS ( skolningsseminarium för inkommande presidenter) arrangeras för Rotaryårs 2017-18 klubbfunktionärer 11.3.2017 på Astrum Centrum i Salo. Seminariet är avsett för inkommande presidenter, sekreterare, skattmästare och kommitteordföranden. För presidenterna är skolningen obligatorisk, utan genomgång av PETS kan man inte tjänstgöra som president. PETS 2017 innehåller för övrigt ett vidlyftigt infopaket vom vårt distrikts händelser, och ger garanterat ideer för det inkommande Rotaryåret.

PETS 2017 förnyas, rotarianer som varit medlemmar mindre än två år, och är intresserade av att utöka sin rotarykunskap, bjuds in. För dem har det reserverats en egen utbildare/inspiratör till eftermiddagens gruppdel. Därtill får vi med infopaket om vårt distrikts ICC och RFE kommitteer, och en demonstration av internationella ShelterBox Norden.

Publicitetsbilden kommer att satsas på i fortsättningen så att de tidigare guvernörernas satsning på höjning av publicitetsbilden får en fortsättning, under PETS-dagen kommer det att vara två olika presentationer som berör detta viktiga delområde.

Före den egentliga PETS-dagen kommer ert eget områdes AG att samla de nya presidenterna och sekreterarna till ett sk.PrePETS, där man behandlar PETS-dagen, och ger en introduktion i de målsättningarna och data som bör föras in på MyRotary- sidorna.

Salo Rotaryklubb har arrangörsansvaret detta år och de kommer att skicka ut en officiell inbjudan rut årsskiftet, med instruktioner hur man anmäler sig.

Rotarians, Start your engines och ta kurs mot Salo i mars.

Erik Stenström

DG 2017-18