DISTRIKT 1410 PRESENTATION

Rotary Distrikt 1410

På dessa sidor presenteras Rotary och Rotary Distrikt 1410. Rotary är en internationell, global organisation. Medlemsantalet överstiger 1,2 miljoner. Rotary är organiserad som en funktionell helhet, vars kärna är rotaryklubbarna.

Rotary Distrikt 1410 är en del av Rotary International, den officiella organisationen, som en av de  541 distrikten. Verksamhetsområdet är Sydvästra Finland, Satakunda, en del av Egentliga-Tavastland, en del av Birkaland och Åland, 60 klubbar och 2 285 medlemmar (30.6.2015), varav 89,3% män och 10,7% kvinnor.

Rotarydistriktet finns till som stöd för  enskilda rotaryklubbar att främja Rotarys mål. Liksom de andra distrikten i Finland hör vårt distrikt till zon 15, tillsammans med de flesta distrikten i Sverige, Estland och Lettland. Distriktet leds av en distriktsguvernör, som väljs för ett år i gången, assisterad  av 10 assisterande guvernörer, distriktets organisation samt kommittéer.

Sex finska distrikt bildar Finlands Rotary-Finland r.f., som tjänar vårt lands rotarydistrikt och guvernörer i de frågor, som distriktsmötet ger till dess uppgift. En del av distriktets förvaltning sköts av Finlands Rotary kontor i Helsingfors., bl.a. distriktets bokföring, multidistriktsfunktionen för ungdomsutbytet, övervakningen av Rotary Norden tidskriftens Finska representation, framställningen av matrikeln, samt enskilt utvalda projekt. Rotary International kontoret i Zürich har en viktig roll i skötseln av de administrativa ärendena.

With the words of Jennifer Jones, RI director: "We are leaders by the way we think, not necessarily by our title. That’s a pretty big shift in thinking in how we have gone historically in the past. But I think it is a major shift because the group is really serious about bringing younger members into our organization. They’re not in the senior positions in their organizations in this point in time, but are they leaders? Absolutely.”

 

Guvernörerna

Risto Suviala, DG 2018-2019

DGE Heidi Cavén (DG 2019-2020)

DGNE Anita Häggblom (DG 2020-2021)

DGN Mikko Lindeman (DG 2021-2022)