DISTRIKT 1410 PRESENTATION

Bilder från Hamburg konvention

Aktuellt

Höstseminar i Urjala

Välkommen till höstseminar 14.9.2019. Vi träffas i Urjala. 

Litet om programmet. Klockan 8.45 är det morgonkaffe fram till 9.20.

Programmet startar klockan 9.30. I dagsprogrammet ingår t.ex. presentationer av klubbarnas framgångsrika projekt och vilka misstag man bör undvika. Östersjökommitténs ordförandes Mikko Lindemans presentation i 10 minuter, DGE Anita Häggblom och PETS, själva höstmötet (kom ihåg att ta med fullmakten), musikaliskt kulturinslag, lunch.

Eftermiddagens program består av Miniworkshop om marketing, Väinö Linnas rutt eller besök till Nuutajärvis glasfabrik.
Slutligen, "Effektivt hisstal", ett verktyg för marknadsföring av Rotary. Så att det jag säger, uppfattas korrekt och intressant. Till slut en sammanfattning av dagen och avskedskaffe.

Vi ses i Urjala. Anmäla dig via den här linken:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScL4O435DEJNSpjN1X0v6YbR0MOsafBMugbZLf4LSPeTf1H5A/viewform?usp=sf_link

Gömmande timmar?

Vi samlar ihop timmarna vi använt till Rotaryverksamhet - vare sig det är frågan minuter som använts till Facebook t.ex. uppdatering eller timmar som använts ordnandet av en klubbfest/ planering/verkställning av projekt dem eller fast anordnandet av en tillställning för allmänheten.

Vi gör mycket gott för den gemensamma välfärden och alltid kan man inte få ett lappnings kort, så vi visar det även konkret här (länk på distriktets hemsidor. Bokför tiden du använt till Rotaryverksamhet på distriktet 1410 blankett. Om du inte vill använda ditt eget namn (uppgifterna är synliga som sammandrag efter ifyllningen), använd klubbens namn. Klubbuppgifterna det enda obligatoriska uppgifterna.
Tack på förhand för din medverkan!

Linken: https://forms.gle/UB9QwdhJGvZ5ssBv5

Rotary Distrikt 1410

På dessa sidor presenteras Rotary och Rotary Distrikt 1410. Rotary är en internationell, global organisation. Medlemsantalet överstiger 1,2 miljoner. Rotary är organiserad som en funktionell helhet, vars kärna är rotaryklubbarna.

Rotary Distrikt 1410 är en del av Rotary International, den officiella organisationen, som en av de  541 distrikten. Verksamhetsområdet är Sydvästra Finland, Satakunda, en del av Egentliga-Tavastland, en del av Birkaland och Åland, 60 klubbar och 2 285 medlemmar (30.6.2015), varav 89,3% män och 10,7% kvinnor.

Rotarydistriktet finns till som stöd för  enskilda rotaryklubbar att främja Rotarys mål. Liksom de andra distrikten i Finland hör vårt distrikt till zon 15, tillsammans med de flesta distrikten i Sverige, Estland och Lettland. Distriktet leds av en distriktsguvernör, som väljs för ett år i gången, assisterad  av 10 assisterande guvernörer, distriktets organisation samt kommittéer.

Sex finska distrikt bildar Finlands Rotary-Finland r.f., som tjänar vårt lands rotarydistrikt och guvernörer i de frågor, som distriktsmötet ger till dess uppgift. En del av distriktets förvaltning sköts av Finlands Rotary kontor i Helsingfors., bl.a. distriktets bokföring, multidistriktsfunktionen för ungdomsutbytet, övervakningen av Rotary Norden tidskriftens Finska representation, framställningen av matrikeln, samt enskilt utvalda projekt. Rotary International kontoret i Zürich har en viktig roll i skötseln av de administrativa ärendena.

With the words of Jennifer Jones, RI director: "We are leaders by the way we think, not necessarily by our title. That’s a pretty big shift in thinking in how we have gone historically in the past. But I think it is a major shift because the group is really serious about bringing younger members into our organization. They’re not in the senior positions in their organizations in this point in time, but are they leaders? Absolutely.”

 

 Linken till distriktets D1410 kalendar:

 

Guvernörerna

DG Heidi Cavén (DG 2019-2020)

DGE Anita Häggblom (DG 2020-2021)

DGN Mikko Lindeman (DG 2021-2022)