Kategori: Evenemang

VSE utbytesverksamhet 2019-2020

Ny internationell utbytesverksamhet utlovas under DG-året 2019-2020

Minns du ännu GSE-utbytet? Vi fick i utbyte fyra personer + som gruppledare en erfaren rotarian, gruppen vistades i vårt område fyra veckor och bytte heminkvartering och klubb med ca. 4 -5 dagars mellanrum?

Nu prövar vi på VSE dvs. Vocational Study Exchange. Det gäller ett två veckors utbyte till England för yrkespersoner. Dvs. vi åker för att lära oss sådant som har med vårt eget arbete att göra, beaktande kulturskillnaderna. Och till detta kan uttryckligen rotarianer delta!!!

Det egna teamet kommer att inkvarteras i hem och det behövs det inkvartering för teamet som kommer till oss, men mera därom senare.

Vårt distrikt samarbetar med distrikt1210 www.rotary1210.org Distriktet befinner sig i Staffordshire, Shropshire och delvis West Midlands området.

Hur fungerar det hela?

Våren 2019 söker vi en teamledare – önskan är att få en rotarian som kan bra engelska  är aktiv och representativ att dra teamet, som alltså har som medlemmar även andra rotarianer (i motsatts till det gamla GSE-systemet). Vi strävar till att minimalisera utgifterna genom inkvartering hos värdfamiljer och distriktsfinansiering. Deltagarna bör betala själv sina försäkringar för resan, distriktet betalar resan.

Kraven är ålder minst 18 år; personen är sysselsatt i ett bestämt yrke eller som företagare; har möjlighet att åka vid ett senare bestämt datum (möjligen april 2020). Personen bör givetvis komma från vårt distrikts område och kunna engelska, för all verksamhet – både i tal och i skrift- sker på engelska. Dessutom skall deltagarna kunna redogöra efter resan hur utbytet och det man lärt sig hjälpt/gynnat i det egna yrket, din arbetsgivare och t.o.m din hemort. Reserapporten kommer att göras både på finska/svenska och på engelska och säkert saknar man intressant program i din egen klubb, ifall du är rotarian = dina erfarenheter från England

Gruppledarens roll är att ta ansvar över teamet och deltagarnas ansvar blir å sin sida att följa teamledarens direktiv under resan. Det är alltså inte frågan om en nöjesresa utan det är meningen att man lär sig nytt, utvecklar sitt eget arbete, hämtar nya idéer åt sin arbetsgivare och möjligen också till distriktets klubbar, hur klubbarna kunde utvecklas och bli mera internationella, hurudana projekt man gjort i England och vilka man kunde direkt benchmarka åt oss. Så upp med ögonen och öronen, utan att glömma bort artigt uppträdande som vårt distrikts internationella representant.

De som vill söka till teamledare fyller in sin ansökan och de som önskar delta i yrkesutbytet fyller i en separat ansökan – ansökningsblanketterna kommer senare på distriktets sidor.

I distriktsrådet väljs både gruppledaren som deltagarna.

Från distrikt 1210 kommer det till ett femmanna team – för deras del kan det vara att enbart teamledaren är rotarian. Tidpunkten är 4. – 18. September. För denna tidpunkt, bara vi får teamets cv, letar vi efter inkvartering i hem, antingen för fyra eller fem dagar per person. Då vi har tillgång till teamets cv börjar vi leta efter lämpliga arbetsplatser, vilka motsvarar deras kunnande och intresse. Här kan det också vara bra att hitta ett par objekt per person. Och tillsammans kommer vi även att ha roligt- vi planerar program till veckoslutet under resan. Jag väntar på besked från England och under sommaren sätter vi igång!

För vidare informationen redan nu- det finns alltså enbart fem platser, varav en är gruppens ledare!

Hälsningar Heidi Cavén , DG 2019-2020

PETS asiakirjat – dokumenter

Hei,

lauantain PETSin asiakirjat löytyvät linkistä http://www.rotary1410.fi/ohjeet-guides/kokousasiakirjat/:

  • Piirineuvottelukutsun työjärjestys, piirijohtosuunnitelma ja budjetti

Lördags PETS dokumenter kan finnas via länken: http://www.rotary1410.fi/ohjeet-guides/kokousasiakirjat/ :

  • Möteskallelsen till distriktsamrådet – dagordningen, distriktsledarskaplan och budget

Hyvät klubipresidentit/ kärä klubbpresidenter

PETSin yhteydessä 2.3. yhteislyseon tiloissa Forssassa (Lyseokatu 2, 30100 Forssa) pidetään piirineuvottelu alkaen klo 15.00.  Huolehdithan, että klubistanne on edustaja valtakirjan kanssa paikalla. 

I PETS den 2 mars i Forssa gymnasiet (Lyseokatu 2, 30100 Forssa) har vi distiktsamrådet klockan 15.00. Var så vänlig och se till att ni har klubbs representerar med fullmakt på mötet.

Mikäli PETSin ohjelma on mennyt ohi, tässä linkki Forssan Rotaryklubin sivuille: https://www.forssarotary.org/pets2019.html#

Om ni har tappad programmet, här finns länken till Forssa Rotaryklubbs sidor: https://www.forssarotary.org/pets2019.html

Nähdään Forssassa! Vi ses i Forssa!

Tervetuloa, välkommen!!

Piirin kirjoituskilpailun kirjoitusten määrä ja laatu yllättivät positiivisesti

Eilen päättyneen piirin kirjoituskilpailun kirjoitusten määrä ja laatu yllättivät positiivisesti. Kilpakirjoituksia saapui arvosteluraadille komeat 51. Jokainen kilpailuun osallistunut perusopetuksen 9. vuosiluokan opettaja/luokka sai lähettää kolme parasta kirjoitusta mukaan kilpailuun. Kirjoittajia on ollut tietenkin lähettettyjä enemmän.

Isot kaupungit (Turku, Pori, Rauma; Salo) valitettavasti eivät olleet innostuneet osallistumaan.

Aluettain kirjoituksia saapui seuraavasti. Koulun jälkeen on mainittu lähetettyjen kirjoitusten määrä.

Alue 1

Karvian yhtenäiskoulu (3 kpl)

Alue 2

Alue 3

Sastamalan Sylvään koulu (1 kpl)
Sastamalan Sylvään koulu (2 kpl)
Punkalaitumen yhteiskoulu (3 kpl)
Huittisten Pellonpuiston koulu (2 kpl)

Alue 4

Eurajoen yhteiskoulu (3 kpl)

Alue 5

Forssan keskuskoulu (3 kpl)
Jokioisten Paanan koulu (3 kpl)
Someron Kiiruun koulu (3 kpl)
Someron Kiiruun koulu (3 kpl)
Forssan Kuhalan koulu (3 kpl)
Someron Kiiruun koulu, kaksi luokkaa (6 kpl)
Loimaan Hirvikosken yhtenäiskoulu (3 kpl)
Someron Kiiruun koulu (3 kpl)
Forssan keskuskoulu (3 kpl)

Alue 6

Alue 7

Alue 8

Naantalin Maijamäen koulu (1 kpl)
Naantalin Maijamäen koulu (1 kpl)
Naantalin Maijamäen koulu (1 kpl)

Alue 9

Alue 10

Nauvon Kyrckbackens skola (4 kpl)

Seuraavaksi alkaa arvosteluraadin luku-urakka. Arvosteluraadin muodostavat DG Risto (pj), Anne-Maj Eskelinen, Pentti Pirttilä ja Jari Seikkula.
Kolme parasta kirjoitusta palkitaan piirikonferenssissa 6.-7.4.2019 Turussa.
Kiitos jo nyt kaikille osallistuneille!

Rotaryn kuukausiteemat

RLI-koulutuksessa on kysytty mm. Rotaryn kuukausiteemoista. Tässä yhteenveto:

JULY  (heinäkuu)
  No special designation
  Ei erityistä teemaa

  1 July — Start of new Rotary officers’ year of service

AUGUST (elokuu)
Membership and Extension Month
  Jäsenistön ja laajennustyön kuukausi

SEPTEMBER (syyskuu)
 
Basic Education and Literacy Month
  Peruskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon kuukausi

OCTOBER (lokakuu)
 
Economic and Community Development Month
  Talouskehityksen ja yhteiskunnallisen kehityksen kuukausi

NOVEMBER (marraskuu)
 
Rotary Foundation Month
  Rotarysäätiön kuukausi

DECEMBER (joulukuu)
 
Disease Prevention and Treatment Month
  Sairauksien ehkäisyn ja hoidon kuukausi

JANUARY  (tammikuu)
Vocational Service Month
  Ammattipalvelun kuukausi

FEBRUARY (helmikuu)
 
Peace and Conflict Prevention/Resolution Month
  Rauhantutkimuksen ja konfliktien ehkäisyn ja sovittelun kuukausi

23 February — Rotary’s anniversary

MARCH (maaliskuu)
 
Water and Sanitation Month
  Vesi ja saniteettihuollon kuukausi

APRIL (huhtikuu)
 
Maternal and Child Health Month
  Äidin ja lapsen terveyden kuukausi

MAY (toukokuu)
 
Youth Service Month
  Nuorisopalvelun kuukausi

JUNE (kesäkuu)
 
Rotary Fellowships Month
  Rotaryn toveruusryhmien kuukausi

Finlands Rotaryservice kommunikationskommitté informerar: DE NYA NÄTSIDORNA ÖPPNAR 28.5.2018

Finlands Rotarys nya nätsidor öppnar måndagen den 28 maj på adressen www.rotary.fi

Sidorna presenterar Rotarys verksamhet i Finland på fyra språk. De fullständiga versionerna är på finska och svenska, medan något kortare versioner finns på engelska och estniska.

Alla språkversionerna kommer inte att vara klara på öppningsdagen, men kommer att färdigställas under rotaryåret. Små justeringar kommer också annars att göras i innehållet också efter öppnandet.

De skyddade medlemssidorna och deras material kommer tills vidare att finnas på sin gamla plattform. En länk >> För medlemmar på de nya sidorna leder till medlemssidorna. Framöver kommer material avsett enbart för medlemmar att laddas upp i en Dropbox, som man får tillgång till med lösenord. I huvudsak är allt material offentligt, och det kommer att finnas rikligt med rotarykunskap som kan delas ut i Dropboxen som upprätthålls av RI. På de nya sidorna finns en länk till boxen vid punken Vad är Rotary >> Information on Rotary.

NOTISER UR SOCIALA MEDIER

I nedre kanten på de nya nätsidorna finns en funktion för nyhetsmatning, som visar notiser med rotaryanknytning ur flödet på de sociala medierna. De uppdateringar som görs med hashtagarna #rotaryfinland och #rotarit dyker upp här. Här visas också uppdateringarna från Rotary Finlands respektive RI:s Facebook-sidor. Rotary Finlands Facebook upprätthålls av kommunikationskommittén, som består av ordförandena för distriktens profilkommittéer. 

www.facebook.com/rotaryfinland

KLUBBARNAS SIDOR

Finlands Rotaryservice och distrikten gör det nu möjligt för alla klubbar att på ett enkelt och förmånligt sätt få upp sina egna nätsidor på samma plattform som rotary.fi-sidorna.

Klubbarna kommer att kunna göra sina egna sidor i systemet utan någon separat öppningsavgift och till en verkligt förmånlig underhållsavgift (5 € /mån + moms.). Klubbarna får tillgång till en färdig sidmall, och behöver bara ladda upp egna texter och bilder. Det finns också en evenemangskalender. Grundläggande uppgifter om Rotary kommer att finnas tillgängliga på rotary.fi-sidorna, så klubbarna behöver inte ladda upp allmän information på sina sidor, utan kan fokusera på att berätta om sina egna evenemang och projekt.

HUR GÅR MAN MED?

Vi informerar inom kort klubbarna om praktiska frågor. Klubbarna kommer att kunna bygga sina sidor från början av hösten 2018.

Johanna Talikainen
ordförande
FRP:s kommunikationskommitté
0400 851 704
johanna.talikainen@mainossatama.fi