Kategori: Okategoriserad

 Finlands Rotarys, r.f., tävling Bästa nätsidan 2015-2016 är avgjord 

Finlands Rotarys IT-kommitté har bedömt nätsidorna med rotaryinnehåll för året 2015-2016 i en tvådelad process: från varje distrikt valdes de tre bästa sidorna som gick vidare till finalen och varje medlem av IT-kommittén rangordnade de tre sidorna som enligt eget tyckte fungerade bäst. 

I finalen var de bästa klubbarna med sina sidor följande: 

Vinnare: Kouvolaområdets gemensamma klubbsidor http://kouvolanrotariklubit.fi/ distrikt 1430 

  • Elimäki Rk 
  • Kouvola Rk 
  • Kouvola-Kangas Rk 
  • Kouvola-Sarkola Rk 
  • Kuusankoski Rk 

På andra plats och med hedersomnämnande: Orimattila Rk – http://www.rotary.fi/1390/orimattila/ distrikt 1390 Således flyttar nu den värdefulla vandringstrofén från Lappo Rotaryklubb till Kouvolaområdets rotaryklubbar för ett år framåt. Vi gratulerar alla vinnarklubbarna! 

Motiveringarna för vinnaresidorna: Fem klubbar som verkar inom samma pendlingsområde har gjort klara, gemensamma sidor. Informationen är lätt att hitta och sidorna underlättar besök i grannklubbarna. Den visuella utformningen är fräsch och Rotarys nya logo finns på en synlig plats. Rotarys temata framställs på ett attraktivt sätt i bilder. Det är lätt att navigera på sidorna. Sidorna hålls uppdaterade och kommande evenemang är väl synliga. 

För IT-kommitténs räkning, 

Mika Lallukka FR:s IT-kommittés ordförande