Category Archives: Rotarysäätiö

 • -

ROTARYT RAKENTAMASSA RAUHAA – Suomalaisten avulla helpotusta Etelä-Sudanin kriisiin

Tiedote 8.11.2017

Tällä hetkellä noin 1,5 miljardia ihmistä elää erilaisten konfliktien keskellä. Jotta me voisimme saada rauhan maailmaan, me tarvitsemme enemmän rauhanrakentajia. Rotaryn Peace Center -ohjelma on Rotarysäätiön kunnianhimoinen projekti rauhan edistämiseksi. Tässä rauhan työssä paikallisilla rotaryklubeilla ja piireillä on avainrooli oikeiden rauhanrakentajien löytämisessä. 

Rotarysäätiö on juuri myöntänyt Rotary Peace Fellowship -stipendin suomalaisen Rotarypiiri 1410 kautta tulleeseen hakemukseen Etelä-Sudanissa asuvalle Seme Nelsonille, joka on Kirkon Ulkomaanavun vapaaehtoistyöntekijä Etelä-Sudanin kriisialueella. Stipendin avulla Seme aloittaa kahden vuoden maisterin opinnot International Christian Universityssä Tokiossa, joka on yksi maailman kuudesta Rotary Peace Centeristä. Semen opinnot alkavat rotaryvuoden 2018 alussa. Opintojen aiheena on rauhan tutkimus ja konfliktien ratkaisu.

Kansalaisjärjestöillä on merkittävä rooli humanitaarisessa työssä maailman kriisipesäkkeissä. Toimijoita on paljon, suomalaisille tutuin lienee presidentti Martti Ahtisaaren perustama Crisis Management Initiative.

– Rotary Peace Centereiden toiminta on vielä monille tuntematonta, vaikka niissä on koulutettu jo kaikkiaan tuhat rauhanrakentajaa maailmaan. Tämän kyseisen stipendin saaminen edellytti meidän piiriltämme aktiivista rekrytointia ja eri yhteistyötahojen kontaktoimista, kertoo puheenjohtaja Risto Suviala Rotarypiirin 1410 rauhanstipendikomiteasta.

Kuusi rauhan keskusta maailmassa

Rotareilla on kuusi Peace Centeriä maailmassa, joissa koulutetaan rauhan rakentajia ja konfliktien ratkaisijoita. Rauhankeskukset sijaitsevat Ruotsissa, Englannissa, Yhdysvalloissa, Japanissa, Australiassa ja Thaimaassa. Rauhankeskuksissa voi suorittaa kaksivuotisen maisteriohjelman tai kolme kuukauden ammatillisen täydennyskoulutusohjelman.

Maisterintutkintoon sisältyy opintoja mm. aseellisten konfliktien syistä, kansainvälisten konfliktien ratkaisuista, turvallisuusuhista ja johtajuudesta riitojen ratkaisuissa. Maisteriohjelmaan hakijalla tulee olla vähintään alempi korkeakoulututkinto ja kolmen vuoden täysaikainen soveltuva työkokemus sekä vahva sitoutuminen rauhan edistämiseen. Koulutusohjelmiin valitaan vuosittain enintään 50 opiskelijaa ympäri maailman. 

Rotary Peace Fellow -stipidendi kattaa lukukausimaksut, elämiseen tarkoitetun opintorahan, meno-paluun matkakulut, kirjat ja tarvikkeet, konferensseihin osallistumiset ja tutkimustyön, terveysvakuutuksen ja viisumin. 

Nuori Etelä-Sudan jatkuvassa sodassa

Etelä-Sudan on maailman nuorin valtio. Maa itsenäistyi Sudanin alaisuudesta vuonna 2011, ja se kuuluu 19 muun valtion kanssa ns. hauraiden valtioiden ryhmään. Naisista 92 prosenttia on lukutaidottomia ja puolet koko väestöstä eli neljä miljoonaa henkeä on jatkuvasti riippuvainen YK:n ruokaohjelman avusta. 

Maan konfliktien syynä on oikeus omiin öljytuloihin, ja siellä vallitseekin sota kaikkia vastaan: kuka saa vallan, saa oikeuden rikkauksiin. Tässä taistelussa lapset ja naiset jäävät jalkoihin.  

Seuraava rauhanstipendien haku alkaa vuoden 2018 tammi-helmikuussa. 

Lisätietoja: Risto Suviala, puhelin 0400 781 535 , risto.suviala@gmail.com, www.rotary.fi, www.rotary1410.fi

 


 • -

Polio pian historiaa – maailman poliopäivä 24.10.

Poliosta on pian tulossa toinen infektiotauti, joka on kokonaan poistettu maailmasta. Rotary Internationalin aloitteesta käynnistyi kolmekymmentä vuotta sitten laaja kansainvälinen yhteishanke, jonka tuloksena uusien poliotartuntojen määrä on nyt painunut ennätyksellisen alas. Sairauden täydellinen hävittäminen on mahdollista kolmen vuoden kuluessa.

Polio – entiseltä nimeltään lapsihalvaus – on viruksen aiheuttama halvaannuttava ja jopa kuolemaan johtava infektiosairaus, johon ei ole lääkettä, mutta joka voidaan tehokkaasti ehkäistä rokotuksin. Vuonna 1985 poliota esiintyi kotoperäisesti 125 maassa ja joka päivä halvaantui noin tuhat lasta ja nuorta.

Vuonna 1988 käynnistyneessä maailman suurimmassa julkisten ja yksityisten toimijain yhteisessä terveyskampanjassa toimivat yhteistyössä, valtioiden ja hallitusten lisäksi, seuraavat organisaatiot: Maailman terveysjärjestö WHO, YK:n lastenrahasto UNICEF, Yhdysvaltain Center for Disease Control and Prevention (CDC), Bill ja Melinda Gatesin säätiö sekä Rotary International.

Pääosa maailmasta on jo pystytty saamaan polioviruksesta vapaaksi. Sitä löytyy enää kolmesta maasta: Afganistanista, Pakistanista ja Nigeriasta. Vuoden 2017 aikana  on sairastunut kaikkiaan 11 lasta, jotka kaikki asuvat Afganistanin ja Pakistanin vaikeasti saavutettavilla rajaseuduilla. Viime vuonna vastaava luku oli 26 ja vuotta aikaisemmin 44.

Kattavia rokotuksia tarvitaan kuitenkin kaikkialle niin kauan kuin tautia missään esiintyy.  Polio on edelleen uhka maailman lasten terveydelle – ja vain lentomatkan päässä Suomesta.

Rotaryn PolioPlus-ohjelma antaa kaikille mahdollisuuden tukea tämän sairauden tehokkaita hävittämistoimia Afrikassa ja Aasiassa. Rokotteiden lisäksi rahoitusta tarvitaan kuljetuksiin, lasten perheiden tavoittamiseen, rokottajien koulutukseen ja rokotuskattavuuden varmistami­seen. Bill & Melinda Gatesin säätiö on sitoutunut kolminkertaistamaan Rotaryn kautta ohjatut lahjoitukset. Kymmenen euron lahjoitus tuottaa siis 30 euroa suoraan polionkitkemistyöhön.

Maailman poliopäivää vietetään 24.10. Tässä yhteydessä rotarit jakavat tietoa poliosta ja järjestävät useilla paikkakunnalla lipaskeräyksiä, joiden tuotto menee lyhentämättömänä PolioPlus-ohjelmalle.

Lisätietoja antavat rotarypiirin 1410 PolioPlus-komitean puheenjohtaja Hannu Määttänen (puh. 0400-227 574) ja Rotary Internationalin vyöhykkeen 15 rotarysäätiökoordinaattori Leila Risteli (puh. 040 5028751).

Kansainvälisen poliokampanjan nettisivut: www.polioeradication.org


 • -

Miljoonan taalan hanke – miten toimia klubissa

Suomen ja Rotarysäätiön 100-vuotisjuhlavuosien kunniaksi Suomen rotarit ovat lupautuneet keräämään säätiölle miljoona taalaa kuluvalla kaudella 2016-2017. Joissain klubeissa on tehty jo periaatepäätökset lahjoittamisista, mm. Someron Rotaryklubi on luvannut lahjoittaa 30 euroa per jäsen,  joissakin klubeissa on jo keskusteltu lahjoittaa 100 euroa per jäsen. Myös yrityssponsorit ovat tervetulleita lahjoittamaan mukaan hankkeeseen.

Miljoonan taalan hankkeessa tavoite olisi lahjoittaa 80 euroa per jäsen, joten jos ette vielä ole tehneet asiasta päätöstä, kannattaa tämä ottaa seuraavaan hallitukseen sekä sieltä klubin jäsenille tiedoksi. Piirimme on aina ollut hyvä lahjoittaja ja nyt tänä juhlavuonna toivottavasti jokainen klubi lähtee mukaan. Minimilahjoitus olisi vähintään 30 euroa per jäsen. Klubin päätettyä sitoutua hankkeeseen sihteerit ja rahastonhoitajat hoitavat asiaa eteenpäin. Klubi kerää rahat jäseniltä klubin parhaaksi todennetulla keinolla.

Lahjoituksen eteenpäin laittamiseen paras tapa on käyttää Multiple donor -kaavaketta (liitteenä multiple_donor.pdf). Täytä kaavakkeeseen klubin nimi, klubin numero ja piirin numero. Kerro millä tavalla toimitatte rahan (shekki, luottokorttimaksu, maksusiirto). Jotta piiri hyötyy lahjoituksesta tulevina apurahoina, käyttäkää vuosirahastoa Annual fund (SHARE).

Listatkaa kaikki klubin jäsenet (kaavakkeelle mahtuu 20, käytä toista kaavaketta tai tee liite, josta käy ilmi kaikki klubin jäsenet jäsennumeroineen) TAI vaihtoehtoisesti voitte toimittaa kaavakkeen Zürichin toimistoon ja pyytää heitä jakamaan luovutettu raha klubin jokaisen jäsenen kesken.

Zürichin toimistoa ei kannata vierastaa, sillä meillä on upea ja ihana SARI MIETTINEN auttamassa sekä suomeksi että ruotsiksi.

Sihteeri/rahastonhoitaja: täytä kaavake, talleta pdf-muodossa ja laita se Sarille sähköpostiin sari.miettinen(at)rotary.org. Muista kertoa, miten toimitat rahat eli jos laitatte maksusiirtona, rahastonhoitaja siirtää rahat tilille:
Rotary Foundation, Deutsche Bank AG, Königsallee 45-47, 40212 Düsseldorf, Germany.
IBAN: DE51 3007 0010 0255 0200 00, BIC/SWIFT: DEUTDEDDXXX
(löytyy myös matrikkelin sivulta 62)

Muistathan laittaa ruksin Annual Fund – SHARE kohtaan, näin saadaan puolet rahoista kolmen vuoden päästä takaisin piirin DDF (District Designated Fund) varoiksi eli piiriapurahoiksi, joilla taas voimme tehdä hyviä hankkeita. Muistakaa, että keräysaika on tämä toimintavuosi, joten tehkää päätökset pikaisesti klubeissa!!

 


 • -

Rotarysäätiö 100 vuotta

Category : Rotarysäätiö

Hyvä rotarypresidentti,
Piirimme Rotarysäätiön 100-vuotisjuhla on Turussa lauantaina 11.2. klo 13 alkaen. Paikka on Holiday Club Caribia. Ilmoittautuminen www.rotary100.fi. Toivon klubistanne hyvää osallistumista piirimme tärkeään juhlaan. Ohessa ohjelma.
Tervetuloa!
DG Pentti Aspila
 

 • -

Polio newsletter

Category : Rotarysäätiö

Liitteenä viimeisimmät uutiset Poliosta

Attached the latest news on  Polio

october-newsletter

poliostop


 • -

Celebrate with us in Atlanta

Atlanta Convention

Join thousands of Rotarians at the Rotary International Convention in Atlanta, Georgia, USA, 10-14 June 2017. The celebration of The Rotary Foundation’s 100th Anniversary promises to be an unforgettable experience. Register before 15 December for extra savings!

 • Are you wondering where to stay? A number of excellent hotels are offering special convention rates, and many are within walking distance or a short bus or subway ride away. Learn more and book now.
 • Are you coming to the The Rotary Foundation’s 100th Birthday Party? Help us celebrate 100 years of doing  good in the city where it all began, with cake, ice cream, and lots of fun. Purchase tickets for only $26.50 per person. 
 •          The Atlanta convention’s Host Organization Committee is planning outstanding events for all attendees. Visit the HOC site to learn about the many events, tours, and activities available.

 • Spread the word! Download promotional materials for social media, posters, and more. 

 

REGISTER NOW

 • -

Piirin syysseminaari 1.10.2016

Category : DG , Koulutus , Rotarysäätiö

 ROTARYPIIRIN 1410 JUHLASEMINAARI lauantaina 1.10.2016

Sylvään koulu, Vammala  (os. Ojansuunkatu 8, 38200 Sastamala).
Kutsu pdf-muodossa Syysseminaari 2016 kutsu

Jokaisen piirin klubin tulee lähettää 2 – 3 edustajaa presidentin johdolla. 

Osallistumismaksu; 80 €/osallistuja, joka sisältää ohjelman, lounaan, tulo- ja lähtökahvit. Presidentillä on oltava valtakirja mukanaan täytettynä. Jos presidentti itse ei osallistu kokoukseen, voi klubi valtuuttaa oman edustajansa valtakirjalla (Piirikokousvaltakirja.pdf). Tämä on tärkeää, mikäli joudutaan äänestämään asioista. 

Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitetaan lähettävä klubi, osallistujien suku- ja etunimet. 

Ilmoittautuminen ja maksut suoritettava viimeistään torstaina 15.9.2016 seuraavasti: 

 • Ilmoitetaan sähköpostitse osallistujien tiedot tästä linkistä. Paina lopuksi lataa-painiketta. Kun lomake on lähetetty, sitä ei enää voi muokata. Mikäli lomakkeen täyttämisessä on jotain epäselvää, ota yhteyttä Alpo Linnalampeen puh. 040-523 6938, sähköposti alpo.linnalampi@kopteri.net 
 •  Osallistumismaksut maksetaan Vammalan rotarien seminaaritilille n:o FI11 1198 3500 1335 37 
 •  Maksulomakkeen viestikenttään merkitään klubi ja osallistujien sukunimet. 

Miten löydät seminaaripaikalle, anna navigaattorille ohje; Ojansuunkatu 8, Sastamala 

Sylvään koulu Google Maps: linkki tässä

TERVETULOA

 

OHJELMA 

09:00 – 09:25 Ilmoittautuminen ja tulokahvi/tee 

09:30 Tilaisuuden avaus, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja 

PDG Kari Kivistö 

9.40 Sastamalan kaupungin tervehdys, Kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg 

10.00 Eduskunnan tervehdys, Eduskunnan varapuhemies Arto Satonen 

10.20 RI:n vuoden teema: Rotary palvelee yhteiskuntaa ja piirin 1410 vuoden tavoitteet, DG Pentti Aspila 

10.45 Tauko 10.45 – 11.00 

11.00 Rotary ja julkisuuskuva, Johanna Talikainen 

11.30 Hyvät tavoitteet jäsenkehityksessä, DGN Risto Suviala 

12.00 Lounas 12.00 – 13.00 

13.00 Juhlaesitelmä Rotarysäätiö 100 vuotta, DRFCC, PDG Matias Röyttä 

13.45 Shelterbox esittely 

14.15 Yhteenveto ja päätössanat, piirikonferenssi 2017, DG Pentti Aspila 

14.30 – 15:00 PIIRIKOKOUS 

15.00 – 15:30 Päätöskahvi 

15.30 – 16.30 AG kokous, DG ja piirin AG:t 

Tilaisuuden juontaa PP Päivi Pelttari 

Tilaisuudessa IT-klinikka piirin IT-vastaavan Heidi Cavenin johdolla. 

VUOSIKOKOUKSEN ASIALISTA 1.10.2016 

1. Kokouksen avaus 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. Esitetään edellisen tilikauden toimintakertomus, tilinpäätös sekä talouskomitean lausunto ja tilintarkastuskertomus 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille 

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

8. Päätetään kokous 


 • -

COL yhteenveto päätöksistä 2016

Category : Rotarysäätiö

Council on Legislation (COL) 2016 Yhteenveto päätöksistä.

Tiivistelmä COL 2016 Chicago_27 4 2016

 


 • -

Shelterbox – kiitos

Hyvä Rotarypiiri D1410,

ohessa dokumentti ansaitsemanne kiitoksen todisteeksi: Kiitos D1410 1604

Vuoden alussa Teidätkin uskoakseni tavoitti hieman laajempi katsaus viime vuoden ShelterBox -työstä ja lahjoitusten eteenpäin toimitustilanteesta.

Oheisessa kiitoksessa sen Boxin tunnistetieto, jonka kautta PETS-lahjoituksenne määränpää aikanaan selviää.

Luonnollisesti on hienoa, kun koette ShelterBoxin Teille jatkossakin sopivaksi toimintamuodoksi.

tapio

Tapio Vihersaari
ShelterBox tuki ry 

puheenjohtaja


 • -

Rotary Convention

View in web browser.

 REGISTER

Save $65 per person

CONNECT WITH NEW FRIENDS IN KOREA

Are you one of the 35,000 who has registered for the convention already? If not, don’t miss the opportunity to connect with new friends from around the world at the 2016 Korea convention 28 May to 1 June, 2016.

At convention, tour the House of Friendship and the more than 100 booths to exchange project ideas, partner with other clubs and explore new hobbies. Convention provides an opportunity to network, hear about new initiatives and make a difference, while forming relationships that can last a lifetime.

The convention is for all Rotarians and offers something for everyone. Register today for the Rotary convention in Korea. Early registration savings end 31 March. 

REGISTER

Rotary

Forward Email

ONE ROTARY CENTER
1560 SHERMAN AVENUE
EVANSTON, ILLINOIS 60201-3698 USA
ROTARY.ORG