Kategori: Vieraskynä

 Lagrådet i Chicago 2019

 Strax före påsk samlades Rotarys lagrådsrepresentanter från alla världens distrikt till Lagråd i Chicago. Tillsammans med alla övriga icke röstande delegater deltog ca 800 personer på Hyatt Regency Hotel i centrala Chicago. 

Mötet startade på söndag eftermiddag och pågick till skärtorsdagens lunch. Inledningsvis saknades många delegater på grund av oväder med begränsad trafik på flygplatsen. Men efter hand var man samlade, nästan mangrant. Totalt 120 förslag hade man att ta ställning till. Med hjälp av föredömliga och tydliga rutiner så lyckades man klara av alla ärenden inom den tid som disponerades. 

Några beslut värda att nämna att nämna är: 

  • Lagrådet beslöt höja statusen för Rotaractklubbar. Beslutet innebär att man breddar definitionen på medlemskap till att omfatta även Rotaractklubbar. Förändringen innebär att Rotaractklubbar får en ökad support från RI. Rotaractklubbarnas legala förhållanden ändras dock inte utan Rotaract arbetar vidare enligt sitt nuvarande regelverk. 
  • Man beslutade om en per capitahöjning av avgiften till RI med 1 dollar per år de nästkommande åren intill nästa COL 2022. 
  • Man beslöt ansöka om en ändrad skattestatus för RI i USA. Det innebär att RI som organisation får samma skattestatus som TRF. Konsekvensen blir en del ekonomiska fördelar men också att Rotary International kan komma att betraktas som en välgörenhetsorganisation i högre grad än i nuläget, något som kan förväntas ge upphov till interna principiella diskussioner framöver. 
  • När det gäller Rotarys tidskrifter, totalt 34 inkl The Rotarian, så beslöt man att stryka namnet The Rotarian i lagtexten. Därmed ger man styrelsen möjlighet att byta namn på tidningen. Däremot röstade man nej till förslaget att tidskriftsprenumeration inte ska vara obligatorisk vilket föreslagits av D 2390 och ett distrikt i Australien. 
  • På förslag av styrelsen beslutades att generalsekreteraren ska tilldelas en ny titel dvs CEO (Chief executive officer) istället för COO (Chief operating officer). Detta förändrar inte rollen eller anställningsvillkoren. Han är fortfarande generalsekreterare för oss rotarianer men ges en större tyngd i externa kontakter. Ändringen påstås även underlätta vid framtida nyrekrytering på posten. 
  • Efter upprepad votering togs beslutet att av kostnadsskäl begränsa antalet icke-röstande deltagare på lagrådet genom att inte bekosta deltagandet för alla tidigare RI-presidenter och att begränsa antalet från RI-board till en deltagare utöver sittande, inkommande och past RI-president. 

Avslutningsvis kan sägas att detta COL 2019 till skillnad från COL 2016 inte innebär några stora och revolutionerande förändringar. 2016 togs avgörande och viktiga beslut om möjlighet till flexibilitet när det gäller mötesfrekvens, närvarokrav, klassificering mm. På årets lagråd fanns många förslag om ändringar som skulle betyda en återgång från flexibiliteten. Alla dessa förslag avslogs. Många förslag var av ren administrativ karaktär och en del bara rent språkliga men ändå väsentliga i syfte att modernisera vår lagtext. Olikheterna kulturellt speglas också tydligt i förslagen från olika håll i världen. 

Förnyandet av klubbarnas nätsidor fortskrider

Distriktet har beslutat, att om klubbarna har sidor, som fungerar väl, ni behöver göra ingenting!!
Klubbarna, som behöver hjälp med nya nätsidor, här är en möjlighet!

Finlands Rotary meddelar:

Bästa klubbpresidenter, -sekreterare och webmaster eller IT-samordnare

FÖRNYANDET AV KLUBBARNAS NÄTSIDOR FORTSKRIDER

Nu skall klubbarna ge sina uppgifter till Valakia.

I bilagans meddelande finns mycket uppgifter om förnyandet av klubbarnas nätsidor.

Där finns också en anmälningslänk, en länk till nätsidorna och en länk till en finskspråkig instruktionsvideo.

Klubbarna meddelar på blanketten om endast en finsk version är tillräcklig. De finskspråkiga sidorna finns färdiga.

Om ni utöver, eller i stället för den finska önskar en svensk, engelsk eller estnisk version, så föreligger dessa bottnar så fort översättningsversionerna blir färdiga. 

Meddela i alla händelser redan nu på vilken språkversion din egen klubb önskar.

Bilagan finns nu bara på finska. Den svenskspråkiga bilagan levereras senare, så fort den är färdig.

Med vänlig

FINLANDS ROTARYSERVICE / KOMMUNIKATIONSKOMMITTÉ

Silja Minkkinen-Poikolainen

Kommunikationskommittés  Ordförande

050 385 7610

Finlands Rotaryservice kommunikationskommitté informerar: DE NYA NÄTSIDORNA ÖPPNAR 28.5.2018

Finlands Rotarys nya nätsidor öppnar måndagen den 28 maj på adressen www.rotary.fi

Sidorna presenterar Rotarys verksamhet i Finland på fyra språk. De fullständiga versionerna är på finska och svenska, medan något kortare versioner finns på engelska och estniska.

Alla språkversionerna kommer inte att vara klara på öppningsdagen, men kommer att färdigställas under rotaryåret. Små justeringar kommer också annars att göras i innehållet också efter öppnandet.

De skyddade medlemssidorna och deras material kommer tills vidare att finnas på sin gamla plattform. En länk >> För medlemmar på de nya sidorna leder till medlemssidorna. Framöver kommer material avsett enbart för medlemmar att laddas upp i en Dropbox, som man får tillgång till med lösenord. I huvudsak är allt material offentligt, och det kommer att finnas rikligt med rotarykunskap som kan delas ut i Dropboxen som upprätthålls av RI. På de nya sidorna finns en länk till boxen vid punken Vad är Rotary >> Information on Rotary.

NOTISER UR SOCIALA MEDIER

I nedre kanten på de nya nätsidorna finns en funktion för nyhetsmatning, som visar notiser med rotaryanknytning ur flödet på de sociala medierna. De uppdateringar som görs med hashtagarna #rotaryfinland och #rotarit dyker upp här. Här visas också uppdateringarna från Rotary Finlands respektive RI:s Facebook-sidor. Rotary Finlands Facebook upprätthålls av kommunikationskommittén, som består av ordförandena för distriktens profilkommittéer. 

www.facebook.com/rotaryfinland

KLUBBARNAS SIDOR

Finlands Rotaryservice och distrikten gör det nu möjligt för alla klubbar att på ett enkelt och förmånligt sätt få upp sina egna nätsidor på samma plattform som rotary.fi-sidorna.

Klubbarna kommer att kunna göra sina egna sidor i systemet utan någon separat öppningsavgift och till en verkligt förmånlig underhållsavgift (5 € /mån + moms.). Klubbarna får tillgång till en färdig sidmall, och behöver bara ladda upp egna texter och bilder. Det finns också en evenemangskalender. Grundläggande uppgifter om Rotary kommer att finnas tillgängliga på rotary.fi-sidorna, så klubbarna behöver inte ladda upp allmän information på sina sidor, utan kan fokusera på att berätta om sina egna evenemang och projekt.

HUR GÅR MAN MED?

Vi informerar inom kort klubbarna om praktiska frågor. Klubbarna kommer att kunna bygga sina sidor från början av hösten 2018.

Johanna Talikainen
ordförande
FRP:s kommunikationskommitté
0400 851 704
johanna.talikainen@mainossatama.fi

Rotary Piirin 1410 Golf-mestaruuskilpailu

Perinteinen Rotary Piirin 1410 Golf-mestaruuskilpailu järjestetään Maskussa  Kankaisten Golfpuistossa 1.9.2018 klo 14. Järjestäjä Rotary Klubi Turku Aninkainen.

Osallistumisoikeus: Piirin 1410 Rotary yhdessä toisen Rotaryn tai seuralaisen kanssa. Jonkin muun piirin Rotary seuralaisen kanssa mikäli kilpailussa on tilaa.
Pelimuoto: Greensome lyöntipeli (joukkueen muodostaa kaksi pelaajaa), lasketaan 3/4 joukkueen HCP keskiarvosta, josta otetaan slopetasoitus, jonka mukaan joukkue pelaa. Tasatuloksen tullessa noudatetaan golfliiton golfseuroille antamia sääntöjä ja ohjeita.

Ilmoittautuminen: caddiemaster 02-4312 787 ja parien ilmoittaminen jussi.kaamanen@a-s.fi, 24.8 mennessä.

Tiedustelut: Jussi Kaamanen, p. 040-564 4424 / jussi.kaamanen@a-s.fi
ja Tarmo Hahto, p. 050-1275 / tarmo.hahto@aumentor.fi

Pelimaksu: 60 eur per henkilö. Pelimaksuun sisältyy ruokailu kilpailun jälkeen ja pieni suolainen ennenkilpailua sekä poletti rangelle. Pelimaksu maksetaan  Aninkaisten Rotaryklubin tilille Nordea 165230-12271 26.8 mennessä

Palkinnot: Kiertopalkinto (Kultainen putteri ) voittajajoukkueelle. 
Viisi parasta Joukkuetta palkitaan esinepalkinnoilla (kolmelle parhaalle myös pokaalit). Lähimmäksi lippua palkinto. Lisäksi arvottavia palkintoja osanottajien (ei palkinnonsaajien) kesken.

Ohjelma:
13.00 Ilmoittautuminen ja pieni suolapala
13.40 Kilpailuinfo Klubitalon edessä
14.00 Yhteislähtö
19.00 Ruokailu klubitalolla
19.30 Palkintojenjako

Tervetuloa Järjestelytoimikunnan puolesta Jussi Kaamanen ja Tarmo Hahto
Rotary Klubi Turku Aninkainen

Lataa kutsu: rotary_kutsu_Optimized

Vocational Study Exchange pyörähtää käyntiin keväällä 2020

Uutta kv-vaihtotoimintaa luvassa DG-kaudella 2019-2020

Muistatko vielä GSE-vaihdon? Saimme vaihtoon neljä henkilöä + tiimivetäjänä kokeneen rotarin, tiimi viipyi alueellamme neljä viikkoa vaihtaen kotimajoitusta ja klubeja noin 4-5 päivän välein? 

Nyt kokeilemme VSEa eli Vocational Study Exchangea. Kyseessä kahden viikon pituinen vaihto ammattilaisille Englantiin. Eli mennään oppimaan omaan työhön liittyvää kulttuurieroja kunnioittaen.  Ja tähän saa osallistua myös rotarit!!! Oma tiimi tulee yöpymään kotimajoituksessa ja vastaavasti meille tuleva tiimi kaipaa mahdollisia majoituspaikkoja, mutta näistä lisää myöhemmin.
Piirimme tekee yhteistyötä piirin 1210 kanssa www.rotary1210.org. Piiri sijaitsee Staffordshiren, Shropshiren ja osin West Midlandsin alueella.

Eli miten homma toimii

Keväällä 2019 haemme tiimivetäjää – toiveena saada hyvän englanninkielen omaava, aktiivinen ja edustava rotari vetämään tiimiä, jossa siis jäseninä voi olla myös muita rotareita (tämä poikkeuksena vanhaan GSE-järjestelmään). Kuluja pyrimme minimoimaan kotimajoituksella ja piirin rahoituksella. Osallistujien pitää itse maksaa vakuutukset matkan ajaksi.

Tietyt vaatimukset ovat vähintään 18-vuoden ikä. Henkilö on työllistettynä tietyssä ammatissa tai yrittäjänä, mahdollisuus lähteä myöhemmin määriteltynä ajankohtana (mahdollisesti huhtikuu 2020) matkaan. Henkilön pitää tietysti olla piirimme alueelta ja olla englanninkielen taitoinen, sillä kaikki toiminta – kirjoitettu ja puhuttu – tulee tapahtumaan englanniksi. Lisäksi osallistujien pitää pystyä selvittämään matkan jälkeen, miten vaihto ja opitut asiat ovat auttaneet/hyödyntäneet omassa ammatissa, työnantajaasi ja jopa omaa paikkakuntaasi. 

Tiimivetäjän rooli on ottaa vastuu tiimistään ja tiimiläisten puolestaan noudattaa tiimivetäjän ohjeita matkan aikana. Kyseessä ei siis ole huvittelureissu vaan tarkoitus oppia uutta, kehittää omaa työtä, tuoda uusia ajatuksia työnantajalle ja mahdollisesti myös piirin klubeille, miten ne voisivat kehittää ja kansainvälistää toimintaansa, millaisia projekteja on tehty Englannissa, mitkä niistä voisi benchmarkata suoraan meille. Siis silmät ja korvat auki, unohtamatta kohteliasta käytöstä piirimme kansainvälisenä edustajana.

Tiimivetäjäksi haluavat täyttävät oman hakemuksensa sekä tiimiin ammattivaihtoon haluavat täyttävät erillisen hakemuksen – piirin sivuille tulee myöhemmin hakukaavakkeet. DG 2019-2010 Heidi Cavénin johdolla valitaan sekä tiimivetäjä että osalllistujat. 

Tämä kaikki siis näin alustavasti ennakkotietona. DG Risto Suvialan kaudella ja etenkin PETS 2019:ssä asiasta paljon lisää!

Laita tietoa eteenpäin jo nyt – paikkoja on siis vain viisi, joista yksi on tiimivetäjä!

Terveisin Heidi Cavén, DG 2019-2020