Kategori: Vieraskynä

DE NYA NÄTSIDORNA ÖPPNAR TILL SOMMAREN

Finlands Rotarys kommunikationskommitté informerar

Förnyelsen av Finlands Rotarys nätsidor håller tidtabellen och de nya sidorna rotary.fi öppnas i maj 2018

Företaget Valakia i Seinäjoki valdes att genomföra det tekniska arbetet och de har tidigare genomfört motsvarande sidförnyelse i flera plan för bl.a. Zonta Internationals distrikt 20 (Finland och Estland). Som leverantör erbjuder företaget de bästa lösningarna för sidorna rotary.fi, men också för förnyelsen av klubbarnas sidor.

KLUBBARNA FÅR SIDOR SNABBT OCH BILLIGT

Finlands Rotary och distrikten gör det nu möjligt för alla klubbar att på ett enkelt och förmånligt sätt få upp sina egna nätsidor på samma plattform som rotary.fi-sidorna.

Klubbarna kommer att kunna göra sina egna sidor i systemet utan någon separat öppningsavgift och till en verkligt förmånlig underhållsavgift (5 € /mån + moms.). Klubbarna får tillgång till en färdig sidmall, och behöver bara ladda upp egna texter och bilder. Det finns också en evenemangskalender. Grundläggande uppgifter om Rotary kommer att finnas tillgängliga på rotary.fi-sidorna, så klubbarna behöver inte ladda upp allmän information på sina sidor, utan kan fokusera på att berätta om sina egna evenemang och projekt.

HUR GÅR MAN MED?

Vi informerar klubbarna om praktiska frågor senare under våren. Vi kommer att skicka klara instruktioner om hur man tar i bruk sidorna. Det kommer att finnas information i text- och videoform på hur man gör sidorna och uppdaterar dem.

TIDTABELL FÖR KLUBBARNA

Enligt våra preliminära beräkningar kommer klubbarna att kunna komma igång med att göra sina sidor senast i början av hösten 2018.

Johanna Talikainen
ordförande
FR:s kommunikationskommitté
0400 851 704
johanna.talikainen@mainossatama.fi

Hyvät ShelterBox –katastrofisuojatyöhön osallistuneet!

Ansaitsemanne kiitos tässäkin viestissä tuestanne, jonka jatkamiseen uskomme työmme motivoivan.

Ohessa tilanneraporttia muutamasta avustuskohteesta, erityisesti Karibian ja Bangladeshin luonnonkatastrofialueilta.

Vuoden aikana merkittävin määrä perheitä on kuitenkin avustettu pitkäaikaisella konfliktialueella Irakissa ja Syyriassa: yli 20.000. Sinne on ehtinyt  toimitukseen useita Suomestakin lahjoitettuja Boxeja.

Olemme yhdessä tekemässä mahdollisimman hyvä vuodenvaihteen ja joulun juhla-aikaa katastrofialueidenkin perheille lahjoittamallanne avulla!

 

Bästa deltagare i ShelterBox katastrofskyddsarbete!

Ett välförtjänst tack för ert stöd, som motiverar oss till att fortsätta vårt arbete!

Bifogat en lägesrapport från några av våra hjälpområden, speciellt naturkatastrofernas Karibien och Bangladesh.

Under året har dock en betydande mängd familjer fått hjälp på långvariga konfliktområden i Irak och Syrien: över 20.000. Dit har levererats många donerade boxar också från Finland.

Tillsammans kan vi med våra donationer skapa en så bra jul- och nyårstid som möjligt för familjerna på katastrofområdena!

Tapio Vihersaari
ShelterBox tuki ry – ShelterBox Finland
vapaaehtoistyöntekijä – volontär
puheenjohtaja – ordförande
ShelterBox  

Kiitos D1410 TSR 1711

1711 avustustoimia                  1711 hjalpverksamhet

ROTARYT RAKENTAMASSA RAUHAA – Suomalaisten avulla helpotusta Etelä-Sudanin kriisiin

Tiedote 8.11.2017

Tällä hetkellä noin 1,5 miljardia ihmistä elää erilaisten konfliktien keskellä. Jotta me voisimme saada rauhan maailmaan, me tarvitsemme enemmän rauhanrakentajia. Rotaryn Peace Center -ohjelma on Rotarysäätiön kunnianhimoinen projekti rauhan edistämiseksi. Tässä rauhan työssä paikallisilla rotaryklubeilla ja piireillä on avainrooli oikeiden rauhanrakentajien löytämisessä. 

Rotarysäätiö on juuri myöntänyt Rotary Peace Fellowship -stipendin suomalaisen Rotarypiiri 1410 kautta tulleeseen hakemukseen Etelä-Sudanissa asuvalle Seme Nelsonille, joka on Kirkon Ulkomaanavun vapaaehtoistyöntekijä Etelä-Sudanin kriisialueella. Stipendin avulla Seme aloittaa kahden vuoden maisterin opinnot International Christian Universityssä Tokiossa, joka on yksi maailman kuudesta Rotary Peace Centeristä. Semen opinnot alkavat rotaryvuoden 2018 alussa. Opintojen aiheena on rauhan tutkimus ja konfliktien ratkaisu.

Kansalaisjärjestöillä on merkittävä rooli humanitaarisessa työssä maailman kriisipesäkkeissä. Toimijoita on paljon, suomalaisille tutuin lienee presidentti Martti Ahtisaaren perustama Crisis Management Initiative.

– Rotary Peace Centereiden toiminta on vielä monille tuntematonta, vaikka niissä on koulutettu jo kaikkiaan tuhat rauhanrakentajaa maailmaan. Tämän kyseisen stipendin saaminen edellytti meidän piiriltämme aktiivista rekrytointia ja eri yhteistyötahojen kontaktoimista, kertoo puheenjohtaja Risto Suviala Rotarypiirin 1410 rauhanstipendikomiteasta.

Kuusi rauhan keskusta maailmassa

Rotareilla on kuusi Peace Centeriä maailmassa, joissa koulutetaan rauhan rakentajia ja konfliktien ratkaisijoita. Rauhankeskukset sijaitsevat Ruotsissa, Englannissa, Yhdysvalloissa, Japanissa, Australiassa ja Thaimaassa. Rauhankeskuksissa voi suorittaa kaksivuotisen maisteriohjelman tai kolme kuukauden ammatillisen täydennyskoulutusohjelman.

Maisterintutkintoon sisältyy opintoja mm. aseellisten konfliktien syistä, kansainvälisten konfliktien ratkaisuista, turvallisuusuhista ja johtajuudesta riitojen ratkaisuissa. Maisteriohjelmaan hakijalla tulee olla vähintään alempi korkeakoulututkinto ja kolmen vuoden täysaikainen soveltuva työkokemus sekä vahva sitoutuminen rauhan edistämiseen. Koulutusohjelmiin valitaan vuosittain enintään 50 opiskelijaa ympäri maailman. 

Rotary Peace Fellow -stipidendi kattaa lukukausimaksut, elämiseen tarkoitetun opintorahan, meno-paluun matkakulut, kirjat ja tarvikkeet, konferensseihin osallistumiset ja tutkimustyön, terveysvakuutuksen ja viisumin. 

Nuori Etelä-Sudan jatkuvassa sodassa

Etelä-Sudan on maailman nuorin valtio. Maa itsenäistyi Sudanin alaisuudesta vuonna 2011, ja se kuuluu 19 muun valtion kanssa ns. hauraiden valtioiden ryhmään. Naisista 92 prosenttia on lukutaidottomia ja puolet koko väestöstä eli neljä miljoonaa henkeä on jatkuvasti riippuvainen YK:n ruokaohjelman avusta. 

Maan konfliktien syynä on oikeus omiin öljytuloihin, ja siellä vallitseekin sota kaikkia vastaan: kuka saa vallan, saa oikeuden rikkauksiin. Tässä taistelussa lapset ja naiset jäävät jalkoihin.  

Seuraava rauhanstipendien haku alkaa vuoden 2018 tammi-helmikuussa. 

Lisätietoja: Risto Suviala, puhelin 0400 781 535 , risto.suviala@gmail.com, www.rotary.fi, www.rotary1410.fi

 

Polio pian historiaa – maailman poliopäivä 24.10.

Poliosta on pian tulossa toinen infektiotauti, joka on kokonaan poistettu maailmasta. Rotary Internationalin aloitteesta käynnistyi kolmekymmentä vuotta sitten laaja kansainvälinen yhteishanke, jonka tuloksena uusien poliotartuntojen määrä on nyt painunut ennätyksellisen alas. Sairauden täydellinen hävittäminen on mahdollista kolmen vuoden kuluessa.

Polio – entiseltä nimeltään lapsihalvaus – on viruksen aiheuttama halvaannuttava ja jopa kuolemaan johtava infektiosairaus, johon ei ole lääkettä, mutta joka voidaan tehokkaasti ehkäistä rokotuksin. Vuonna 1985 poliota esiintyi kotoperäisesti 125 maassa ja joka päivä halvaantui noin tuhat lasta ja nuorta.

Vuonna 1988 käynnistyneessä maailman suurimmassa julkisten ja yksityisten toimijain yhteisessä terveyskampanjassa toimivat yhteistyössä, valtioiden ja hallitusten lisäksi, seuraavat organisaatiot: Maailman terveysjärjestö WHO, YK:n lastenrahasto UNICEF, Yhdysvaltain Center for Disease Control and Prevention (CDC), Bill ja Melinda Gatesin säätiö sekä Rotary International.

Pääosa maailmasta on jo pystytty saamaan polioviruksesta vapaaksi. Sitä löytyy enää kolmesta maasta: Afganistanista, Pakistanista ja Nigeriasta. Vuoden 2017 aikana  on sairastunut kaikkiaan 11 lasta, jotka kaikki asuvat Afganistanin ja Pakistanin vaikeasti saavutettavilla rajaseuduilla. Viime vuonna vastaava luku oli 26 ja vuotta aikaisemmin 44.

Kattavia rokotuksia tarvitaan kuitenkin kaikkialle niin kauan kuin tautia missään esiintyy.  Polio on edelleen uhka maailman lasten terveydelle – ja vain lentomatkan päässä Suomesta.

Rotaryn PolioPlus-ohjelma antaa kaikille mahdollisuuden tukea tämän sairauden tehokkaita hävittämistoimia Afrikassa ja Aasiassa. Rokotteiden lisäksi rahoitusta tarvitaan kuljetuksiin, lasten perheiden tavoittamiseen, rokottajien koulutukseen ja rokotuskattavuuden varmistami­seen. Bill & Melinda Gatesin säätiö on sitoutunut kolminkertaistamaan Rotaryn kautta ohjatut lahjoitukset. Kymmenen euron lahjoitus tuottaa siis 30 euroa suoraan polionkitkemistyöhön.

Maailman poliopäivää vietetään 24.10. Tässä yhteydessä rotarit jakavat tietoa poliosta ja järjestävät useilla paikkakunnalla lipaskeräyksiä, joiden tuotto menee lyhentämättömänä PolioPlus-ohjelmalle.

Lisätietoja antavat rotarypiirin 1410 PolioPlus-komitean puheenjohtaja Hannu Määttänen (puh. 0400-227 574) ja Rotary Internationalin vyöhykkeen 15 rotarysäätiökoordinaattori Leila Risteli (puh. 040 5028751).

Kansainvälisen poliokampanjan nettisivut: www.polioeradication.org

Shelter Box

VI VÄNTAR INTE. VI HANDLAR.
Här är det svårt att föreställa sig vindstyrkor på upp till 300 km i timmen. Jag kan helt enkelt inte föreställa mig den skräckupplevelse det måste innebära att uppleva en kategori 5-orkan, det är den högsta klassificeringen. Vad värre är: förödelsen i orkanens väg upphör inte i och med att vinden mojnar. Under de senaste två veckorna har vi sett extrema väderfenomen av en omfattning som aldrig tidigare föra med sig förödelse på olika håll på jorden. Över 1,7 miljoner människor i Nepal har påverkats, medan en  tredjedel av Bangladesh står under vatten. Stora områden av Indien och Myanmar är också i behov av stöd.

Vi har en ShelterBox insatsgrupp (Response Team) i Nepal för att utvärdera skadorna, och en annan grupp i Bangladesh. Jordbävningen i Mexico, som utgjorde 8.1. på Richterskalan, har tvingat 10,000 människor att söka sig nödinkvartering. Den starka tyfonen Doksuri har nått Vietnamns kust under fredagen och lördagen 15- 16.9… Och snart den nya orkanen Maria i Karibien.

På de områden i Karibiska havet där orkanen Irma förorsakat förstörelse finns för närvarande 9 personer ur ShelterBox insatsgrupp (Response Team) som förbereder hjälpleveranser genast när det är möjligt att ta sig fram:
• en är i Panama för att koordinera Internationella Röda Korsets hjälptransporter från FN:s lokala
lager (UNHRD)
• fyra är på Barbados i den ledningscentral som upprättats av hjälporganisationerna för att förbereda distribution, två är beredda att ta sig vidare när förhållandena tillåter
• två är på väg till öarna Antigua, Barbuda och St. Kitts & Nevis, dit de första 500 ShelterKiten är på väg för att överlämnas
• två är på väg till Brittiska Jungfruöarna, dit flygbolaget Virgin Atlantic inom ramen för första hjälpen kostnadsfritt har fraktat 50 Shelterboxar
• tidigare har vår samarbetspartner ”Habitat for Humanity” satt igång med att överlämna 500 ShelterKit till områdena på Dominikanska republikens nordkust

Ytterligare frivilliga ur insatsgrupperna har försatts i beredskap att åka, och också hjälpmaterialet är klart att fraktas. Vi kan inte föreställa oss allt de drabbade genomlever just nu, men vi kan föreställa oss den lättnad och det hopp som vårt stöd för med sig. Er värdefulla donation kommer att se till att de får de rätta verktygen och utrustningen i händerna. Då vaknar hoppet och de kan börja på med arbetet att återuppbygga sina liv.

Tapio Vihersaari
ShelterBox tuki ry – ShelterBox Finland
vapaaehtoistyöntekijä – volontär
puheenjohtaja – ordförande
ShelterBox

ShelterBox tiimiläisiä Karibialla / insatsgrupp i Karibien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ShelterBox –tarvikkeiden saajia Tsadissa / mottagare av utrustning I Chad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ShelterKit –viimeistelty tilapäiskoti / utrustat tillfälligt hem