Category Archives: Vieraskynä

 • -

Suomen Rotaryn uudet verkkosivut aukeavat kesäksi

Category : Vieraskynä

Suomen Rotaryn viestintätoimikunta tiedottaa

Suomen Rotaryn www-sivujen uudistusprojekti on hyvässä aikataulussa ja uusi rotary.fi -sivusto avataan toukokuussa 2018.

Www-sivujen tekniseksi toteuttajaksi valittiin seinäjokelainen Valakia, joka on toteuttanut vastaavalaisen monitasoisen sivu-uudistuksen mm. Zonta Internationalin piirin 20:lle (Suomi ja Viro). Valitulla toimittajalla on paras ratkaisu sekä rotary.fi sivujen uudistamiseen, mutta myös klubisivujen toteuttamiseen.

KLUBEILLE SIVUT HELPOSTI JA EDULLISESTI

Suomen Rotary ja piiri mahdollistavat nyt kaikille klubeille helpon ja edullisen tavan julkaista omat klubisivut samassa alustassa rotary.fi -sivuston kanssa.

Klubit voivat nyt tehdä omat sivunsa järjestelmään ilman erillistä avausmaksua ja todella kohtuullisella ylläpitomaksulla (5 € /kk + alv.). Klubien käytössä on valmis sivupohja, jonne klubit voivat syöttää omia kuvia ja tekstejä. Käytössä on myös tapahtumakalenteri. Perustieto Rotarystä toimitetaan rotary.fi -sivustolle, joten klubien ei tarvitse itse ylläpitää rotarytietoutta sivuillaan, vaan voivat keskittyä omista tapahtumista ja projekteista kertomiseen.

MITEN MUKAAN?

Tiedotamme klubeille käytännön asioista loppukeväästä. Toimitamme tarkat ohjeet sivuston käyttöön ottamisesta. Sivujen tekemiseen ja päivittämiseen tarjotaan myös hyvät ohjeistukset kirjallisena ja videoina.

AIKATAULU KLUBEILLE

Alustavan arviomme mukaan klubit pääsevät toteuttamaan sivujaan viimeistään alkusyksystä 2018.

Johanna Talikainen
puheenjohtaja
SR Viestintätoimikunta
0400 851 704
johanna.talikainen@mainossatama.fi


 • -

Hyvät ShelterBox –katastrofisuojatyöhön osallistuneet!

Category : Vieraskynä

Ansaitsemanne kiitos tässäkin viestissä tuestanne, jonka jatkamiseen uskomme työmme motivoivan.

Ohessa tilanneraporttia muutamasta avustuskohteesta, erityisesti Karibian ja Bangladeshin luonnonkatastrofialueilta.

Vuoden aikana merkittävin määrä perheitä on kuitenkin avustettu pitkäaikaisella konfliktialueella Irakissa ja Syyriassa: yli 20.000. Sinne on ehtinyt  toimitukseen useita Suomestakin lahjoitettuja Boxeja.

Olemme yhdessä tekemässä mahdollisimman hyvä vuodenvaihteen ja joulun juhla-aikaa katastrofialueidenkin perheille lahjoittamallanne avulla!

 

Bästa deltagare i ShelterBox katastrofskyddsarbete!

Ett välförtjänst tack för ert stöd, som motiverar oss till att fortsätta vårt arbete!

Bifogat en lägesrapport från några av våra hjälpområden, speciellt naturkatastrofernas Karibien och Bangladesh.

Under året har dock en betydande mängd familjer fått hjälp på långvariga konfliktområden i Irak och Syrien: över 20.000. Dit har levererats många donerade boxar också från Finland.

Tillsammans kan vi med våra donationer skapa en så bra jul- och nyårstid som möjligt för familjerna på katastrofområdena!

Tapio Vihersaari
ShelterBox tuki ry – ShelterBox Finland
vapaaehtoistyöntekijä – volontär
puheenjohtaja – ordförande
ShelterBox  

Kiitos D1410 TSR 1711

1711 avustustoimia                  1711 hjalpverksamhet


 • -

ROTARYT RAKENTAMASSA RAUHAA – Suomalaisten avulla helpotusta Etelä-Sudanin kriisiin

Tiedote 8.11.2017

Tällä hetkellä noin 1,5 miljardia ihmistä elää erilaisten konfliktien keskellä. Jotta me voisimme saada rauhan maailmaan, me tarvitsemme enemmän rauhanrakentajia. Rotaryn Peace Center -ohjelma on Rotarysäätiön kunnianhimoinen projekti rauhan edistämiseksi. Tässä rauhan työssä paikallisilla rotaryklubeilla ja piireillä on avainrooli oikeiden rauhanrakentajien löytämisessä. 

Rotarysäätiö on juuri myöntänyt Rotary Peace Fellowship -stipendin suomalaisen Rotarypiiri 1410 kautta tulleeseen hakemukseen Etelä-Sudanissa asuvalle Seme Nelsonille, joka on Kirkon Ulkomaanavun vapaaehtoistyöntekijä Etelä-Sudanin kriisialueella. Stipendin avulla Seme aloittaa kahden vuoden maisterin opinnot International Christian Universityssä Tokiossa, joka on yksi maailman kuudesta Rotary Peace Centeristä. Semen opinnot alkavat rotaryvuoden 2018 alussa. Opintojen aiheena on rauhan tutkimus ja konfliktien ratkaisu.

Kansalaisjärjestöillä on merkittävä rooli humanitaarisessa työssä maailman kriisipesäkkeissä. Toimijoita on paljon, suomalaisille tutuin lienee presidentti Martti Ahtisaaren perustama Crisis Management Initiative.

– Rotary Peace Centereiden toiminta on vielä monille tuntematonta, vaikka niissä on koulutettu jo kaikkiaan tuhat rauhanrakentajaa maailmaan. Tämän kyseisen stipendin saaminen edellytti meidän piiriltämme aktiivista rekrytointia ja eri yhteistyötahojen kontaktoimista, kertoo puheenjohtaja Risto Suviala Rotarypiirin 1410 rauhanstipendikomiteasta.

Kuusi rauhan keskusta maailmassa

Rotareilla on kuusi Peace Centeriä maailmassa, joissa koulutetaan rauhan rakentajia ja konfliktien ratkaisijoita. Rauhankeskukset sijaitsevat Ruotsissa, Englannissa, Yhdysvalloissa, Japanissa, Australiassa ja Thaimaassa. Rauhankeskuksissa voi suorittaa kaksivuotisen maisteriohjelman tai kolme kuukauden ammatillisen täydennyskoulutusohjelman.

Maisterintutkintoon sisältyy opintoja mm. aseellisten konfliktien syistä, kansainvälisten konfliktien ratkaisuista, turvallisuusuhista ja johtajuudesta riitojen ratkaisuissa. Maisteriohjelmaan hakijalla tulee olla vähintään alempi korkeakoulututkinto ja kolmen vuoden täysaikainen soveltuva työkokemus sekä vahva sitoutuminen rauhan edistämiseen. Koulutusohjelmiin valitaan vuosittain enintään 50 opiskelijaa ympäri maailman. 

Rotary Peace Fellow -stipidendi kattaa lukukausimaksut, elämiseen tarkoitetun opintorahan, meno-paluun matkakulut, kirjat ja tarvikkeet, konferensseihin osallistumiset ja tutkimustyön, terveysvakuutuksen ja viisumin. 

Nuori Etelä-Sudan jatkuvassa sodassa

Etelä-Sudan on maailman nuorin valtio. Maa itsenäistyi Sudanin alaisuudesta vuonna 2011, ja se kuuluu 19 muun valtion kanssa ns. hauraiden valtioiden ryhmään. Naisista 92 prosenttia on lukutaidottomia ja puolet koko väestöstä eli neljä miljoonaa henkeä on jatkuvasti riippuvainen YK:n ruokaohjelman avusta. 

Maan konfliktien syynä on oikeus omiin öljytuloihin, ja siellä vallitseekin sota kaikkia vastaan: kuka saa vallan, saa oikeuden rikkauksiin. Tässä taistelussa lapset ja naiset jäävät jalkoihin.  

Seuraava rauhanstipendien haku alkaa vuoden 2018 tammi-helmikuussa. 

Lisätietoja: Risto Suviala, puhelin 0400 781 535 , risto.suviala@gmail.com, www.rotary.fi, www.rotary1410.fi

 


 • -

Polio pian historiaa – maailman poliopäivä 24.10.

Poliosta on pian tulossa toinen infektiotauti, joka on kokonaan poistettu maailmasta. Rotary Internationalin aloitteesta käynnistyi kolmekymmentä vuotta sitten laaja kansainvälinen yhteishanke, jonka tuloksena uusien poliotartuntojen määrä on nyt painunut ennätyksellisen alas. Sairauden täydellinen hävittäminen on mahdollista kolmen vuoden kuluessa.

Polio – entiseltä nimeltään lapsihalvaus – on viruksen aiheuttama halvaannuttava ja jopa kuolemaan johtava infektiosairaus, johon ei ole lääkettä, mutta joka voidaan tehokkaasti ehkäistä rokotuksin. Vuonna 1985 poliota esiintyi kotoperäisesti 125 maassa ja joka päivä halvaantui noin tuhat lasta ja nuorta.

Vuonna 1988 käynnistyneessä maailman suurimmassa julkisten ja yksityisten toimijain yhteisessä terveyskampanjassa toimivat yhteistyössä, valtioiden ja hallitusten lisäksi, seuraavat organisaatiot: Maailman terveysjärjestö WHO, YK:n lastenrahasto UNICEF, Yhdysvaltain Center for Disease Control and Prevention (CDC), Bill ja Melinda Gatesin säätiö sekä Rotary International.

Pääosa maailmasta on jo pystytty saamaan polioviruksesta vapaaksi. Sitä löytyy enää kolmesta maasta: Afganistanista, Pakistanista ja Nigeriasta. Vuoden 2017 aikana  on sairastunut kaikkiaan 11 lasta, jotka kaikki asuvat Afganistanin ja Pakistanin vaikeasti saavutettavilla rajaseuduilla. Viime vuonna vastaava luku oli 26 ja vuotta aikaisemmin 44.

Kattavia rokotuksia tarvitaan kuitenkin kaikkialle niin kauan kuin tautia missään esiintyy.  Polio on edelleen uhka maailman lasten terveydelle – ja vain lentomatkan päässä Suomesta.

Rotaryn PolioPlus-ohjelma antaa kaikille mahdollisuuden tukea tämän sairauden tehokkaita hävittämistoimia Afrikassa ja Aasiassa. Rokotteiden lisäksi rahoitusta tarvitaan kuljetuksiin, lasten perheiden tavoittamiseen, rokottajien koulutukseen ja rokotuskattavuuden varmistami­seen. Bill & Melinda Gatesin säätiö on sitoutunut kolminkertaistamaan Rotaryn kautta ohjatut lahjoitukset. Kymmenen euron lahjoitus tuottaa siis 30 euroa suoraan polionkitkemistyöhön.

Maailman poliopäivää vietetään 24.10. Tässä yhteydessä rotarit jakavat tietoa poliosta ja järjestävät useilla paikkakunnalla lipaskeräyksiä, joiden tuotto menee lyhentämättömänä PolioPlus-ohjelmalle.

Lisätietoja antavat rotarypiirin 1410 PolioPlus-komitean puheenjohtaja Hannu Määttänen (puh. 0400-227 574) ja Rotary Internationalin vyöhykkeen 15 rotarysäätiökoordinaattori Leila Risteli (puh. 040 5028751).

Kansainvälisen poliokampanjan nettisivut: www.polioeradication.org


 • -

Shelter Box

Category : Tapahtumat , Vieraskynä

EMME ODOTA. TOIMIMME.

Täällä meidän on vaikea kuvitella lähes 300 km/h tuulia. Emme kerta kaikkiaan pysty ymmärtämään kategoria 5:n hurrikaanin (korkein kategoria) kauhuja. Mikä pahinta, hurrikaanin tuho ei lopu kun tuulet taantuvat.

Viime kahden viikon aikana olemme nähneet, miten ennen kokemattomat sääolosuhteet tuovat mukaan tuhoa eri puolella maailmaa. Tuho Nepalissa koskee yli 1,7 milj. Ihmistä, ja kolmasosa Bangladeshista on veden alla. Myös isoilla alueilla Intiassa ja Myanmarissa ihmiset tarvitsevat tukea. Nepalissa on jo paikalla yksi ShelterBox- avustusryhmämme (Response Team) arvioimassa tuhoja, ja toinen Bangladeshissä.

Meksikon äskeinen maanjäristys (vahvuus 8,1 Richterin asteikolla), on vienyt 10.000 ihmistä tilapäismajoitukseen.  Voimakas taifuuni Doksuri on 15-16.9 saavuttanut Vietnamin rannikon…  Ja kohta uusi hurrikaani Maria Karibialla.

Irma –hurrikaanin tuhoalueilla Karibialla on tällä hetkellä 9 ShelterBox Response Team –henkilöä valmistelemassa avun toimittamista perille heti kulku/kuljetusyhteyksien salliessa:

 • yksi Panamassa koordinoimassa Kansainvälisen Punaisen Ristin kanssa avustustarvikekuljetuksia YK:n paikallisesta varastosta (UNHRD)
 • neljä on Barbadosille muodostetussa avustusjärjestöjen toimintakeskuksessa valmistelemassa jakelua, kaksi valmiina siirtymään eteenpäin tilanteen salliessa
 • kaksi on siirtymässä Antiguan, Barbudan ja St Kitts and Nevisin saarille, jonne ensimmäiset 500 ShelterKitiä ovat matkalla luovutettaviksi.  
 • kaksi on siirtymässä Britannian Neitsytsaarille, jonne jaettavaksi Virgin Atlantic –lentoyhtiö on ottanut ensiapuun ilmaiseen kuljetukseen 50 ShelterBoxia
 • aiemman yhteistyökumppanin ”Habitat for Humanity” kanssa on käynnistymässä niinikään 500 ShelterKitin luovuttaminen Dominikaanisen Tasavallan pohjoisrannikon alueille

Lisää vapaaehtoisia avustustiimiläisiä on hälytetty lähtövalmiuteen, myös avustustarvikkeita on lähetysvalmiina.

Emme voi kuvitella sitä tuskaa, minkä tuhoalueiden ihmiset käyvät nyt läpi, mutta voimme kuvitella heidän helpotuksensa ja myös toivon, jonka tukemme heissä herättää. Arvokas lahjoituksenne antaisi heille oikeat työvälineet ja tarvikkeita oman elämänsä uudelleenrakentamisen alkuun.

Tapio Vihersaari
ShelterBox tuki ry – ShelterBox Finland
vapaaehtoistyöntekijä – volontär
puheenjohtaja – ordförande
ShelterBox

 

ShelterBox tiimiläisiä Karibialla / insatsgrupp i Karibien’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ShelterBox –tarvikkeiden saajia Tsadissa / mottagare av utrustning I Chad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ShelterKit –viimeistelty tilapäiskoti / utrustat tillfälligt hem


 • -

ROTARYT MUKANA FORSSAN HEINÄMESSUILLA

Category : Tapahtumat , Vieraskynä

Sepänhaan ja Forssan Rotaryklubit olivat hienosti esillä yhteisellä osastolla toista kertaa järjestetyillä Forssan Heinämessuilla 1.-2.7.2017. Teemoinamme olivat nuoriin suunnatut palveluohjelmamme eli Nuorisovaihto, RYLA, The Goodfather ja Kenia-hanke.

Hyvän sään suosimat messut keräsivät parikymmentuhantisen kävijämäärän, josta löytyi myös rotaryn toiminnasta ja esittelemistämme teemoista kiinnostuneita messuvieraita, joita oli omien rotariemme lisäksi palvelemassa ja jututtamassa rotary-vaihdossa olleet nuoret Akusti ja Helmi.

Kuvassa messuidean isä ja kaiken toteuttaja Juhani Kuusisto, AG Heidi Cavén ja neljän viikon kesävaihdossa Kaliforniassa ollut Helmi.


 • -

Lahjaksi taidetta

Category : Vieraskynä

Hyvät rotarisiskot ja –veljet!
Nyt on hieno mahdollisuus hankkia lahja kevään ylioppilaalle, lahja itselle, syntymäpäivälahja ystävälle tai taidetta toimiston seinälle.

Turku Samppalinnan klubin jäsen kuvataiteilija Hanna Varis on suunnitellut ”JUHLA”- nimisen grafiikkansa pohjalta rotareille oman version, jossa oikeassa alakulmassa näkyy osa rotaryratasta.
Koko sarjan painosmäärä on 100 kpl, SUOMI 100- juhlavuoden kunniaksi. Todellinen keräilyharvinaisuus siis! 

Teoksen voi suoraan tilata Hannalta: hanna.varis@hannavaris.com tai 050-63503. Ilmoitathan tilauksen yhteydessä klubisi nimen😊.

Teoksen normaali galleriahinta kehystettynä on 250 euroa. Hinta rotareille on vain 180 euroa, josta menee 50 euroa rotarysäätiön vuosirahastoon ostajan henkilökohtaiselle tilille. Samppalinnan klubi laskuttaa ja hoitaa maksut säätiölle.

Turun alueella teoksen voi noutaa kehystäjältä: Lindewall, Kauppiaskatu 3, Turku. Lähetysmaksu kotimassa särkyvänä postina postitse tai Matkahuollon kautta on 15 euroa . 
Ohessa on kuva itse teoksesta sekä kehystetystä työstä (koko 27×42,5).

Terveisin
Erja Vihervaara, Turku Samppalinnan rk

PS. Hannan muita töitä on nähtävänä täällä http://hannavaris.com/services/


 • -

Lääkäripankin toiminnasta

Category : Tapahtumat , Vieraskynä

Lämmin kiitos tuestanne Lääkäripankin toimintaa kohtaan.

Tansaniassa on nyt neljä suomalaista voluntääriä Suomen Rotaryn kustantamana. Ulkoministeriön rahaa ei ole enää jäljellä, toivon mukaan uusi hakkeemme kuitenkin saa myönnön.

Alla naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Liisa Raatemaalta terveisiä, hänen kirjoitusta voi lukea: reissuliisa3.blogspot.com, kertomuksia arjesta siellä etelässä. Liisa Raatemaa on muutenkin aktiivinen eläkeläinen, loppukesästä hän oli Punaisen Ristin kautta Kreikassa pakolaisia hoitamassa.

Uuden hankkeemme “Health Tanzania. Capacity building for health care sector in Tanzania” fokuksessa ovat odottavat äidit, vastasyntyneet, lapset, vammaisuudessa ehkäisy ja kuntoutus. Liisa ja kätilö Marja-Liisa Rossi sekä lastenlääkäri-neurologi Ulla-Maija Ritanen ja toimintaterapeutti Irma Tarvainen jatkavat hankkeen sisällön rakentamista yhdessä paikallisten kanssa.
Vaikkei Ulkoministeriön tukea tulisikaan, niin jossain muodossa Lääkäripankin toiminta kuitenkin jatkunee.

Juhani Brodkin
DDS, Coordinator, organizing committee of RDBF
Chairman 1.7.2015-30.6.2018
Rotary Doctor Bank Finland (RDBF)


 • -

Matthew toistaiseksi pahin luonnonkatastrofi tänä vuonna – ShelterBox toimii

Category : Vieraskynä

Hyvät DG:t / AG:t, 

kauttanne piirin D1410 kaikki rotarit!

Pyörremyrsky Matthew on nyt tehnyt lähes 250km/h puhaltaneine tuulineen ja vesimassoineen tuhoisan matkansa yli Jamaikan ja rutiköyhän Haitin, myös aiheuttanut tuhoa Kuubassa, sekä nyt viimeksi Bahamasaarten köyhissä yhteisöissä.  Näyttää siltä, että vuoden 2010 maanjäristyksestä vielä toipumassa ollut Haiti on kärsinyt jälleen pahiten.  Monet perheet elävät edelleen varsin huterissa asumuksissa.

ShelterBoxilla on pieni määrä koko Boxeja ja vajaat 400 telttaa valmiina Haitissa.  Hollannin laivaston mukana on jo Haitiin liikkeellä muutama sata Boxia Curacaosta, ja alueen päävarastossa Panamassa on valmistauduttu lisätoimituksiin.  Sieltä löytyy mm. pienemmässä tilassa kuljetettavia korjaussettejä (ShelterKit).

Avun tarve Haitissa on selvä, ja neljä avustustiimiä, 8 henkilöä (3 UK, 3 US, 1 CA ja 1 NZ), on ssapumassa huomenna perjantaina 7.10.2016 ensimmäisillä Port-au-Princeen laskeutuvilla lennoilla. Sieltä 2-3 tiimin matka jatkuu välittömästi pahiten kärsineille länsiosan alueille selvittämään kipeimmin avun tarpeessa olevia, ainakin yksi tiimi jää pääkaupunkiin koordinoimaan toimintaa.  ACTED –avustusjärjestö on ollut maassa apuna pitkäaikaisessa jälleenrakennustyössä, ja se on muuallakin (Nepal, Afrikka) koettu luotettavaksi yhteistyökumppaniksi paikallistuntemuksellaan.

Tilannetietoa Haitin syrjäisemmiltä alueilta on edelleen huonosti saatavilla, sekä liikenne- että tietoliikenneyhteydet ovat kärsineet pahasti – mukaan lukien sillat.  Arviolta 330.000 henkeä on ollut suoraan myrskyn vaikutuksen alla, ja ainakin 6.400 on tällä hetkellä jonkinlaisessa hätämajoituksessa.

Kuuban tilannetta seurataan, samoin kuin Bahamasaarten – siellä on merkittävä määrä ihmisiä menehtynytkin myrskyssä.

Rotarit ovat jälleen kerran avainasemassa varmistamaan tämän RI/TRF Project Partner -avustustyön jatkuvuutta.  Pienikin kerta-apu ja/tai pysyvämpi lupautuminen työn tukemiseen jäsenyydellä vie asiaa eteenpäin, ja tukijoita tullaan vastaavasti pitämään noin kuukausittain ajan tasalla toiminnasta eri kohteissa 6-12kk lahjoituksen koosta riippuen.

ShelterBoxin puolesta kiittäen

Tapio Vihersaari
ShelterBox tuki ry – ShelterBox Finland
puheenjohtaja

www.shelterboxtuki.fi
Facebook ShelterBox tuki ry

image001


 • -

HISTORIALLINEN TEEMAMATKA UUTEEN RUOTSIIN / DELAWAREEN

Category : Tapahtumat , Vieraskynä

 Ohessa tietoa erikoisräätälöidystä, P-Am ensimmäisiin suomalaisiin siirtolaisiin keskittyvästä teemamatkasta, joka toteutetaan juuri kun USAn presidentinvaali on hulluimmillaan – ja vaahteroissa värikkäät lehdet. Oppaanamme toimii kanadansuomalainen tutkija joka kirjoittaa aiheesta kirjaa.  
 
Alla myyntikirje. Tiukkaan vierailuohjelmaan voi luonnollisesti tulla viilauksia vielä paikanpäällä – aikataulutilanteen mukaan. Matkaan liittyvä kartta: 20160503 MATKA UUTEEN RUOTSIIN – esittely 02

=> Matkatekniset kysymykset matkatoimistoon Nauvo RK:n presidentin kautta sekä sisältökysymykset samaan osoitteeseen.

 
t. Aaro Söderlund
presidentti / Nauvo RK
Tiedetoimittaja STTL (kulttuurihistoria)
Arkkitehti SAFA STTL
+ 358 – 400 – 857 099
aaro@soderlund.fi
 
Myyntikirje:
Nyt olen saanut vahvistuksen kaikista palveluista ja hinta 4675€ per hlö kahden hengen huoneessa. Huomioithan että hinta laskee jos ryhmän koko suurenee, eli lopullinen hinta määräytyy henkilö lukumäärän mukaan mutta maksimissaan tuo antamani 4675€ per hlö. 
Tähän hintaan ei sisälly muita ruokailuja kuin aamiaiset ja illallinen Washingtonissa. Ehdotan että varaamme nyt näin ja viimeistään kesäkuussa katsotaan kuinka monta ilmoittautunutta ja sitten tarpeen mukaan varataan ja lisätään vielä mahdolliset lounaat.
 
Olen varannut teille isomman linja-auton jopa 55-paikkaisen, bussista löytyy mikrofooni,  ilmastointi, kääntyvät selkänojat, WC , DVD ja videot. Hintaan sisältyy myöskin verot, maantie- ja mahdolliset siltamaksut ja bussin parkkeerausmaksut koko matkan aikana. Kaikki palvelut eli linja-auto, opas, majoitukset ja illallinen Washingtonissa varattu. 
 
Kun kysymyksessä ryhmä, niin laskutamme mielellään koko ryhmän yhteisesti mutta jos mieluimmin laskutus per henkilö niin sekin onnistuu kunhan saan hyvissä ajoin kaikkien nimet ja yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja mielellään sähköpostiosoitteen ) 
Ennakkomaksu 200€ per henkilö erääntyy maksettavaksi viimeistään 23.06 ja loppumaksu 18.08 .