Author Archives: admin

 • -

Guvernörens månadsbrev nummer 10

Category : DG , Månadsbrev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

April månads tema är Moderns och barnets hälsa. Ett mycket viktigt tema, som berör många Rotaryklubbar på olika orter. Jag presenterar här två projekt, utgiftsmässigt mycket olika, som dock har samma målsättning: Ett barns hälsa och välmående.

1. Åbo Samppalinnas premature avdelningsprojekt avslutades i juni 2017, till projektet fick man distriktets bidrag från DDF-fonden. Målet var att skaffa till  TYKS intensivavdelningen för nyfödda en pleuradrän-apparat, vilket man lyckades med. Projektet och överlåtelsen fick även välförtjänad publicitet i pressen.

2. Someroklubbens projekt är att donera en mössa åt följande 101 nyfödda, 20 första  har redan fått sina mössor. Även detta projekt har kommit över nyhetströskeln. 

Trots att projekten är mycket olika budgetmässigt, har båda samma mål. Vi Rotarianer är en välgörenhetsorganisation, och nu då de nya, nästa års styrelser uppställer sina egna målsättningar och planer för det inkomma de året,  kom ihåg de tre sakerna som jag lanserade. Förändringen, som fortsätter inom klubbarna, och hämtar önskad förändring genom Verksamhet. Vi Rotarianer kan, så vi uppvisar vårt kunnande i vårt eget samfund och speciellt utanför det. Till vår egen och även andras glädje.

Jämställt föräldraskap är ett ytterst viktigt och aktuellt tema, och trots att som månadens tema rubricerats ”Månaden för moderns och barnets hälsa” lyfter jag fram här en god idé från MML:s sidor för klubbarna att verkställa. Pappa-barnverksamhet. Föräldraskap är en underbar sak. Föräldraskap är fullt av glädje  och underverk, men även ansvar. Ur ett litet barns perspektiv betyder den egna föräldern allt. Vårt distrikts Rotaryklubbar kunde hjälpa till här, genom att arrangera Pappabarn tillställningar på den egna orten.

1410 närvarorapport febriari 2018


 • -

GUVERNÖRENS MÅNADSBREV NUMMER 9

Category : DG , Månadsbrev

Vatten- och sanitetsmånaden 

 Vad kunde vara mer aktuellt? Inom vårt distrikts område fick var och en konkret känna av vad det betyder att inte få drickbart vatten från kranen. För oss finländare är rent vatten en självklarhet, eller är det? Nokia, Nousis, samma kan ske var som helst till näst. I Finland har vi emellertid ett fungerande back-up system och vi kan reda upp dylika problem snabbt och effektivt. Men hur är det i länder där infran är vad den är, och man får drickbart vatten endast i butiken, om ens där. 

Vårt distrikts Östersjöseglats har börjat bra och klubbar har anmält sig med. Jag påminner likväl distriktets klubbar att delta i detta unika Östersjöprojekt. Mera information om händelsen får man av Ralf Karlson, Kimito klubben. Vårt distrikts Östersjökommitté, under ledning av Mikko Lindman, har varit mycket aktiv och planer för framtiden har uppgjorts. Avsikten är att delta vid Rotarykonventionen i Hamburg med en egen avdelning. Då jag åkte runt i klubbarna stötte jag på flera Östersjöprojekt, i Raumo och Somero har man mycket gediget samarbete med unga skolelever och Östersjökunskap. 

 Slösa inte vatten 

Även om vi har tillräckligt med vatten för att rengöra det, slösa det inte bort. 

Distriktskonferens = distriktsfest 

Distriktsfestens huvudtema är Ungdomen, det temat syns starkt under båda dagarna, det andra huvudsaken är Rotarianernas trivsel. 

Ungdomen syns genom Rotary utbyteselevernas stora insats i programmet under hela lördagen, på söndagen hör vi en utbyteselevs reseskildring. Vår distriktsutbildare Aulis Kankare redogör för hur vi Rotarianer kan vara med och förebygga ungdomens utstötning. Vi får bekanta oss även med ungdomars med specialbehov svåra situation och hur vi kan göra den lättare för dem. Arbetscentralen för ungdomar med specialbehov Salolainen Ihme ja Kumma är starkt med på tillställningen. På söndagen redogör barnpsykiatern Riikka Riihonen om barnens och ungdomens ställning. 

Man har satsat på trivseln detta år på ett aldrig skådat sätt, på morgonen spelar Moisio skolas Steelband i bakgrunden vid inskrivningen. Vid kvällens GB festmåltid har vi som huvuduppträdare Arttu Wiskari med orkester, och efter honom fortsätter dansen med Annina Jokinens bänd. I lördagens och söndagens program har vi placerat musikframträdanden för att underhålla deltagarna. Mitt på lördagen har vi placerat ett teateruppträdande. Här nu bara ett plock ur programmet, resten ser var och en på plats. Jag förväntar mig att se varje Rotarian från vårt distrikt vid tillställningen, hyr en buss och kom mangrant och gör vår fest oförglömlig. 

Instruktioner: 

Anmälning per e-mail: matti.sirva@op.fi Tel 04407701223 

Deltagaravgifterna på konto: FI28 5410 0220 3538 36 Priset är 140€/person 

Övernattning hat överenskommits med Hotell Rikala 1 p rum 80€ och 2 p rum 90€, kom ihåg att nämna Rotary Distriktskonferens då du reserverar rum, övernattningen betalas direkt till hotellet, distriktskonferensavgifterna till ovan nämnda konto. 

Man har frågat mig vem som får anmäla sig till distriktskonferensen? Distriktskonferensen är till för oss alla Rotarianer, och med sig får man ta make/maka, vän eller fast grannarna. Distriktskonferensen är INTE avsedd för presidenterna utan från hjärtat Rotarianernas fest. 

Närvaro D1410_januari_2018


 • -

Guvernörens månadsbrev nummer 8

Category : DG , Månadsbrev

Februari är månaden för Fredsforskning och Konfliktbekämpning. I februari firar vi även Rotarys födelsedag den 23:e. Klubbarna kan förvänta sig feststämning.Fredsforskning och konfliktbekämpning är bra att påbörja i hemknutarna och utvidga sedan utvidga åsikterna. De stora staterna skramlar med sablarna, och utbrott av nya krig på jorden är en fråga enbart om dagar.

 Rotarianerna i Fredsarbete 

Vad kan vi rotarianer då göra för världsfreden? Vi rotarianer har ShelterBox nära hjärtat, av vilka det sänd ut i världen från vårt distrikt med jämna mellanrum. Som målsättning för klubbarna slänger jag fram att samla ihop till en ShelterBox. Boxen kostar 750€ så insamling av den summan torde inte vara rätt smärtfritt för en klubb, eller kanske ännu lättare tillsammans med grannklubben. 

För att nu inte enbart slänga fram detta till klubbarna kan jag berätta att Distrikt 1410 löst in en ShelterBox i januari, som sänds till Syrien. 

Aktiva mål är för tillfället Filipinerna (där vi som bäst har en finländsk ShelterBox volontär på plats), Syrien/Irak, Somalia, på Madagaskar utvärderar som bäst SB:s biståndsarbetare behovet av hjälp, arbetet är ett volontärjobb utan något slut i sikte, där vi distrikt 1410 Rotarianerna kan hjälpa.

 Instruktioner för inlösande av en ShelterBox: ShelterBox understödskonto: FI53 5612 1120 4127093/ OKOYFIHH 

Följ med ShelterBox händelserna på nätet på finska: www.shelterboxtuki.fi / på svenska: www.shelterboxsweden.orgeller gå med i Facebookgruppen ”shelterbox tuki ry”.

Nya Rotarianer 

Februari innebär också att våren framskrider, och vintern ger vika, vilket ju betyder vår i rotarianernas bröst. Den goda driven i klubbarna fortsätter, och de sittande presidenterna börjar dra lättnadens suckar då året går mot slutrakan. 

Vårt distrikt 1410 är det enda finska Rotarydistrikt som har lyckats öka medlemsantalet. För det största möjliga tack från guvernören. Å andra sidan betyder det att de sittande presidenterna gjort ett gott jobb och haft intressant program. Vi Rotarianer behövs, och vi är inte alltför många, så vi fortsätter så här. 

Distriktskonferens= distriktsfest 

Distriktsfestens huvudtema är Ungdomen, det temat är starkt synligt på programmet för vardera dagen, det andra är Rotarianernas trivsel, ni kommer att bli överraskade. 

Ungdomen är synlig genom utbyteselevernas stora andel på hela lördagens program, på söndagen hör vi en utbyteselevs redogörelse för sin resa. Distriktsutbildare Aulis Kankare berättar hur vi Rotarianer kan ta del i att förhindra att ungdomar stöts ut. Vi kan ta del av ungdomars med specialkrav svåra situation och hur vi kan bidra till att göra det lättare för dem. Centralen för ungdomar med specialbehov Salolainen ihme ja Kumma deltar i tillställningen starkt. 

För trivseln har man i år satsat på ett icke tidigare skådat sätt, som huvudartist på kvällens GB har vi Antti Wiskari med sin orkester, och efter honom fortsätter dansen till tonerna av dansbandet som Annina Jokinen och Minna Ora som solister, lördagens och söndagens program varvas med musikutbud för att underhålla deltagarna. Här nu bara några exempel, resten upplever man på plats och ställe. Jag förväntar mig att se varje Rotarian från vårt distrikt på konferensen, hyr en buss och kom i grupp och gör vår fest en aldrig skådad tillställning. 

Man har frågat mig, vem får anmäla sig till distriktskonferensen? Distriktsfesten är till för oss alla Rotarianer, och med sig kan man ta sin gemål, vän eller fast grannarna. Distriktsfesten är alltså INTE presidenternas fest utan från hjärtat Rotarianernas fest. 

Instruktioner: 

Anmälningarna med e-mail: matti.sirva@op.fi tel. 044 7701223 

Inbetalning på konto: FI 28 5410 0220 3538 36 

Inkvartering har överenskommits med hotell Rikala 80€ i 1 persons rum, 90€ i 2 personers rum, kom ihåg att nämna Rotary Distrikts-konferensen då du bokar rum, inkvarteringen betalas till hotellet och deltagaravgiften på ovannämnda konto. 

 

Distrikt 1410 den bästa av Rotaryorganisationerna – Osjälviskt tjänande

kuukausikirje no 8_svenska
D 1410 närvarorapport december 2017


 • -

DE NYA NÄTSIDORNA ÖPPNAR TILL SOMMAREN

Category : Vieraskynä

Finlands Rotarys kommunikationskommitté informerar

Förnyelsen av Finlands Rotarys nätsidor håller tidtabellen och de nya sidorna rotary.fi öppnas i maj 2018

Företaget Valakia i Seinäjoki valdes att genomföra det tekniska arbetet och de har tidigare genomfört motsvarande sidförnyelse i flera plan för bl.a. Zonta Internationals distrikt 20 (Finland och Estland). Som leverantör erbjuder företaget de bästa lösningarna för sidorna rotary.fi, men också för förnyelsen av klubbarnas sidor.

KLUBBARNA FÅR SIDOR SNABBT OCH BILLIGT

Finlands Rotary och distrikten gör det nu möjligt för alla klubbar att på ett enkelt och förmånligt sätt få upp sina egna nätsidor på samma plattform som rotary.fi-sidorna.

Klubbarna kommer att kunna göra sina egna sidor i systemet utan någon separat öppningsavgift och till en verkligt förmånlig underhållsavgift (5 € /mån + moms.). Klubbarna får tillgång till en färdig sidmall, och behöver bara ladda upp egna texter och bilder. Det finns också en evenemangskalender. Grundläggande uppgifter om Rotary kommer att finnas tillgängliga på rotary.fi-sidorna, så klubbarna behöver inte ladda upp allmän information på sina sidor, utan kan fokusera på att berätta om sina egna evenemang och projekt.

HUR GÅR MAN MED?

Vi informerar klubbarna om praktiska frågor senare under våren. Vi kommer att skicka klara instruktioner om hur man tar i bruk sidorna. Det kommer att finnas information i text- och videoform på hur man gör sidorna och uppdaterar dem.

TIDTABELL FÖR KLUBBARNA

Enligt våra preliminära beräkningar kommer klubbarna att kunna komma igång med att göra sina sidor senast i början av hösten 2018.

Johanna Talikainen
ordförande
FR:s kommunikationskommitté
0400 851 704
johanna.talikainen@mainossatama.fi


 • -

Guvernörens månadsbrev nr 7

Category : DG , Månadsbrev , Utbildning

Januari innebär att rotaryåret är mer än halvvägs, vi har varje klubb verkat på vårt egna bästa sätt, tack för det. Rotaryhjulet bör skall fortsätta att rotera och det är vår uppgift då vi går mot våren.

Januari är Yrkestjänstmånaden i Rotaryvärlden

Som yrkestjänst kan vi givetvis tänka att det räcker med att vi samlas en gång i veckan och bildar närverk. Låt oss begrunda ordet yrkestjänst grundligare. Där sammanförs egentligen hela Rotaryandan. Vi representerar våra egna yrken och att tjäna är viktigt för oss. Ändå, är de verkliga yrkestjänstutförarna de tusentals personer som i praktiken utan lön eller stöd tar hand om sina anhöriga dygnet runt. Jag vet att flera klubbar har projekt med närståendevårdare, men de flesta klubbar har det inte. Och det är just här som vi godhjärtade Rotarianer kan hjälpa till. Den största gåva vi kan erbjuda en närståendevårdare, är några timmar fritid. Det är igen mycket enkelt att ordna i klubbarna med en väldigt anspråkslös budget. NU presidenter, här kommer den lätta uppgiften för januari, vi funderar hur vi i januari/februari kan hjälpa dessa närståendevårdare och hur kan vi erbjuda dem fritid. Ifall vi gör det i stor skala får vi även mediesynlighet.

Mera aktivitet i SOME

Vi har en aktiv Facebook-sida, som idag tycks ha 432 medlemmar, dvs. ca. 20% av vårt distrikts medlemmar. Vackert så, men det kunde vara bättre. Some är det enklaste och billigaste sättet för en klubb att berätta om sina förehavanden och vara synlig inom sin gemenskap. På vårt distrikts Facebook-sidor berättar Rotarianerna  i allt högre grad om sina projekt, möten och resultat, fint. Men då vi gör så här så berättar vi ju på sätt och vis enbart för oss själv, tar del av grannklubbarnas och rotarianernas förehavanden och prestationer på våra egna sidor. Då vi gör såhär får vi nya anhängare icke rotarianer, kanske t.o.m. nya möjliga aktiva. Ca. hälften av finländarna använder sociala medier, låt oss höja vårt distrikts sidor till samma nivå. Presidenter, en del av ett januarimöte kunde vara ett introduktions/anslutnings möte

Distriktskonferensen (distriktsfesten) i April 2018

Århundrandets Rotaryfest närmar sig även den, på distriktets facebook sidor har öppnats en egen händelsesida, där programmet uppdateras vart efter det blir färdigt. Redan nu är det bekräftats ett teaterlustspel (Supé för en) till lördagens dagsprogram före maten, och som internationell gäst . festtalare anländer Lena Mjersaug från Norge. Som musikalisk huvudstjärna uppträder Antti Wiskari. Finland 101 år till ära har även prissättningen förnyats, nytt är Early Bird, priset varav mera i bilagan. Tydlig inbesparning om du anmäler dig i tid. Distriktskonferensens pris har sänkts, vilket jag lovade under klubbronen. Instruktioner och kontonummer finns i bilagan.

Minneslista

 • Februari 2 – 4 Riksomfattande foundationseminarium i Uleåborg, se bilden och anmäl dig. BRÅTTOM
 • PET i Åbo i mars, inkommande presidenters och sekreterares skolning
 • Rotarydollarns kurs i januari 0.84

Rotary A4 esite piirikokous- ja juhla 2018v9_2kielinen

D 1410 närvarorapport november 2017

 


 • -

GUVERNÖRENS MÅNADSBREV NR 6

Category : DG , Månadsbrev

Bilden av december månadsbrev

Rotary Rallyt, som jag påbörjade i augusti kom i mål 21.11.2017, då min hemklubb var den sista depån. Under min resa besökte jag alla 60 klubbar i distriktet. Landsväg slukades av bilarna över tiotusen kilometer.

Hundratals hjortar hoppades längs vägarna, och en gång var ett älgpar med sin kalv på vägen, men lyckligtvis blev det noll träffar.

Vårt distrikts klubbar är mycket personligt professionella, i vissa klubbar satsar man starkt på ungdomsutbytet, en del är synligt med om att utveckla det egna samhället och en del sitter på klubbrummet och gör rotaryarbete.

Jag har för det här året tre teman, Förändring, Verksamhet och Glädje. Förändring påträffade jag i många klubbar, förändringen är ju en livsförutsättning för framtiden. Jag har ofta sagt att om vi inte förändrar oss, finns vi inte mer. Med förändring menar jag uppdatering av klubbarnas verksamhetsmetoder till nutiden.

Verksamhet, det förväntade jag mycket mer i en del klubbar, men å andra sidan kom många klubbar åt att överraska mig med sina projekt och arbetsmängden som klubben hade förbundit sig vid. Glädja, det behövs inom klubbarna ämbarvis mer, många presidenter sade att de har haft svårt att få nya medlemmar eller hitta på dugliga projekt, riktigt som om man gett upp och gett depressionen makt. Å andra sidan kom jag på klubbar där talsorlet var megalomaniskt och glädjen tycktes räcka till även för andra.

Det finns alltså alla slags Rotarianer Vårt distrikt kan ungdomsutbytet. Vid de utresande ungdomarnas intervjutillfälle i början av november på Turun Opisto, hade vi 24 ungdomar som skulle åka på årsutbyte och 9 på sommarutbyte. Alla ungdomar som klubben sänder ut har fungerat som klubbens visitkort ute i världen, varför säger då många klubbar att man efter utbytesåret glömmer de utomordentliga individerna?

Här kommer nu december månads lätta uppdrag för varje klubb: Leta rätt på varje ungdom som klubben sänt ut och bjud in dem fast på en gemensam julmåltid tillsammans med rotarianerna. Man kan förvänta sig en häftig och upplysande tillställning, där ni kan uppdatera aktuella frågor. I samma veva öppnas ett ypperligt tillfälle för klubben att be dessa personer att komma med i klubben. Samma gäller elever som genomgått RYLA.

 Födelsedagar 

Finland 100 år är nu ett faktum, lycka till åt oss alla och vårt kära fosterland. Nästan alla klubbar i vårt distrikt har haft ett Finland 100 år-tema, och runt det flera lokala projekt. 

Vår månads tema är: förebyggandet och vården av sjukdomar 

Bäst förbygger man sjukdomar genom att sköta om sin egen och anhörigas hälsa. En aktiv Rotarian, som ämnar vara i serviceskick följer med sin egen hälsa. Som klubbprojekt kunde en hälsovårdsperson mäta blodtrycket, sockret, kolesterolet och midjemåttet. 

Guvernörens utmaning till klubbarna kommer här. Som klubb kontaktar vi den lokala eller närmaste rådgivningen, och frågar hur vi kan hjälpa till. Det finns säkert alltmöjligt behov av hjälp, under min rond hörde jag att klubbar hade fört tidskrifter, leksaker och klädhjälp osv till väntrummen. 

Ett av vår egen Rotaryfoundations huvudprojekt är förebyggandet av sjukdomar, och vår stiftelse använde till i fråga varande projekt 27 milj. US dollar år 2016.

Inkommande stort Rotary händelse 

Vårt distrikts långtidstema är Östersjöns skydd och omtanken om vårt havs kondition. I maj/juni utför distrikt 1410 en Östersjöseglats med det traditionella segelfartyget Eugenia tillsamman med vårt distrikts ungdomar. Rutten kommer att vara Kasnäs-Pargas/Nagu-Nådendal/Åbo.

Klubbarnas uppgift är att leta fram ungdomarna som deltar i seglatsen. Seglatsen är en belöning för ungdomar som verkar för Östersjöns väl. (t.ex. genom att segra i tävlingar som rotaryklubbarna arrangerar i skolorna) Avsikten är att samla in möjligast många idéer för att skydda Östersjön, vilka sedan högtidligt förs med segelfartyget till en möjligast högt uppsatt person på miljöministeriet.

Klubbar, ta uppgiften på allvar, vi förbättrar vår publicitetsbild med ett synligt projekt. Närmare information om händelsen får ni av mig eller Ralf Karlso från Kimito.

ATT KOMMA IHÅG 

 • Tiden för RI:s klubbfaktura närmar sig, vi sköter om det inom januari. 
 • Klubbarna har haft valmöten och de inkom-mande styrelserna är valda. Medlems-förändringarna bör uppdateras i Finlands Rotarys medlemssystem före 31.12 (man uppdaterar presidenten, sekreteraren, skattmästaren samt Rotaryfoundation-kommitténs ordförande) Märk väl: All information till RI går via FR:s databas 
 • Det riksomfattande foundationseminariet ordnas detta år i Uleåborg. Det här är ett tillfälle som det lönar sig för klubbarnas foundation-kommittéer att vara representerade. Kunskap/förmåga stiger genom nätverk. Tidpunkten är 2-4-2-22018 på Hotell Radisson. Anmälan via distrikt 1400 sidor. 
 • Distriktskonferens i Salo14.-15.4.2018 i Salo. Finjusteringen av programmet pågår, det kommer att bli en aldrig skådad Rotaryhändelse. Inom december öppnar vi anmälningslänken, och utvecklingen av programmet kan man följa upp på distriktets hem- och FB-sida. Med i prissättningen kommer nu ett early bird pris, vilket betyder lägre avgift för den som anmäler sig tidigt. 
 • Rotary Convention, Toronto, är 23.-27.6.2018, mera information om händelsen och resan av DGE Risto Suviala. 
 • Utbildning för inkommande presidenter (PETS) är i Åbo 10.3.2018. 

December månadsbrev

D 1410 närvarorapport oktober 2017


 • -

Hyvät ShelterBox –katastrofisuojatyöhön osallistuneet!

Category : Vieraskynä

Ansaitsemanne kiitos tässäkin viestissä tuestanne, jonka jatkamiseen uskomme työmme motivoivan.

Ohessa tilanneraporttia muutamasta avustuskohteesta, erityisesti Karibian ja Bangladeshin luonnonkatastrofialueilta.

Vuoden aikana merkittävin määrä perheitä on kuitenkin avustettu pitkäaikaisella konfliktialueella Irakissa ja Syyriassa: yli 20.000. Sinne on ehtinyt  toimitukseen useita Suomestakin lahjoitettuja Boxeja.

Olemme yhdessä tekemässä mahdollisimman hyvä vuodenvaihteen ja joulun juhla-aikaa katastrofialueidenkin perheille lahjoittamallanne avulla!

 

Bästa deltagare i ShelterBox katastrofskyddsarbete!

Ett välförtjänst tack för ert stöd, som motiverar oss till att fortsätta vårt arbete!

Bifogat en lägesrapport från några av våra hjälpområden, speciellt naturkatastrofernas Karibien och Bangladesh.

Under året har dock en betydande mängd familjer fått hjälp på långvariga konfliktområden i Irak och Syrien: över 20.000. Dit har levererats många donerade boxar också från Finland.

Tillsammans kan vi med våra donationer skapa en så bra jul- och nyårstid som möjligt för familjerna på katastrofområdena!

Tapio Vihersaari
ShelterBox tuki ry – ShelterBox Finland
vapaaehtoistyöntekijä – volontär
puheenjohtaja – ordförande
ShelterBox  

Kiitos D1410 TSR 1711

1711 avustustoimia                  1711 hjalpverksamhet


 • -

GUVERNÖRENS MÅNADSBREV NUMMER 5.

Category : DG , Månadsbrev

 

På den stora bilden vårt duktiga roddarteam vid Strömmingrodden i Helsingfors. I oktober anordnades även Zonens Institut i Riga, där vårt distrikt var bra representerat. DG, IPDG, DGE, DGN och COL (en massa förkortningar OMG). Även RIP Ian med fru var på plats. Institutet är en tillställning som definitivt är värd att se och uppleva, nästa år anordnas den och de blivande guvernörernas utbildning i Litauen. 

 NOVEMBER ÄR ROTARYFOUNDATION MÅNADEN 

Rotaryfoundations uppgift är att stöda rotarianernas strävan till att befrämja samförstånd och fred genom att befrämja hälsan, stöda utbildningen och lindra fattigdom. Foundation är ett allmännyttigt samfund, som stöds med rent frivilliga donationer av rotarianer och stiftelsens vänner, som har en gemensam vision av en bättre värld. Vårt distrikts Foundationkommitté under ledning av IPDG Pentti Aspila åkt runt och hållit skolningstillfällen, tack för det.

Rotaryfoundation är vårt egna internationella flaggskepp, med vilket vi kan genomföra våra tidigare nämnda målsättningar. Vi enskilda Rotarianer samlar tillsamman in stiftelsens förmögenhet, vilken vi sedan tillsammans använder till bra mål. Såhär går det ju. 

Sätt att donera är många, en är vår välkända PHF-utmärkelse, som ges till Rotarianer och icke Rotarianer. Jag vet att det inom vårt distrikt finns klubbar där nästan varje klubbmedlem har ett PHF-märke för goda rotaryförtjänster. Nu slänger jag en utmaning till dessa klubbar att bli 100% Paul Harris Fellow klubbar. För att klubben skall kunna bli nominerad bör alla aktiva medlemmar inneha ett PHF då man anhåller om vimpeln. För att erhålla erkännandet skall klubbens ledning kontakta mig. Jag sköter det sen vidare till Rotaryfoundation. Denna engångsutnämning ges genomgående under hela rotaryåret. 

En annan sak jag vill lyfta fram är Paul Harris Society erkännandet. Förutom mig finns det inom vårt distrikt 10 rotarianer som hör till Society, jag hoppas att vår grupp växer. PHS ges åt rotarianer, som donerar minst 1000 USD till årsfonden, PolioPlus-fonden eller någon annan stipendiefond som foundation godkänner, som utmärkelse för det läggs till PHF-märket en tilläggsdel enligt bilden. Mera information av mig. 

Tillväxten fortsätter 

Globalt växer Rotary medlemsantalet kontinuerligt, efter 1:a juli har vi ökat med 21000, vi behövs alltså och vi är intressanta. Förändringen har medfört en positiv medlemsökning även i Finland, så vi fortsätter med den, vi behöver den. 

Rotary Julen Julen närmar sig, det är dags att i klubbarna tänka, hur vi kan hjälpa ensamma personers jul. Jag haar hört om fina projekt under min klubbrond, hur man inom vårt distrikt fördjupat sig i ämnet. Här några exempel: klubbmedlemmarna besöker ett seniorboende, sjunger och klär julgranen, för sandningssand till ensamboende, en julgran, transport av änkor till begravningsplatsen. Därtill har jag hört att klubbar samlar in medel genom julgransförsäljning. Klubbar som tänker stort säljer en julgran till ett stort företag framför deras byggnad, sköter om belysningen och tar bort det efter julen. Endast fantasin är gräns för ett Rotaryserviceprojekt. 

MINNESLISTA 

Ansökningstiden till guvernör 2121-21 går ut i slutet på november. Jag förväntar mig en mängd förslag från klubbarna till denna otroligt givande och förnämliga Rotaryuppgift. Åt mig själv har uppdraget hämtat så mycket nya upplevelser, så det kommer att år att smälta dem. Ansökningsblankett finns på distriktets nätsida, ansökningen kan även vara fri till formen. 

Distriktskonferensen är i Salo 14-15. 4.2018, jag har utnämnt konffan till århundrandets, och så kommer set att bli. Från klubbarna önskar jag alla med, inte bara presidenten och sekteraren, reservera tiden i kalendern. 

kuukausikirje no 5_svenska


 • -

GUVERNÖRENS MÅNADSBREV NUMMER 4.

Category : DG , Månadsbrev

 Vårt höstseminarium är lyckligt över. Än en gång ett stort tack till Loimaa klubben för seminariets arrangemang och det fina samarbetet.

I mina tidigare brev har jag redan lovat att med mitt personliga exempel visa vad ”Do it Erik’s way” betyder. I månadsbrev nummer 1 meddelade jag om möjligheten att ansöka om stipendier. Klubbarnas lokala projekt för ungdomsarbetet var målgruppen, 4 stipendier lovade jag dela ut.

Vid höstseminariet i Loimijoki delade jag ut 10 stipendier a’ 500€ till 11 klubbar (ett projekt var två klubbars gemensamma projekt). Till slut kom det 20-tal ansökningar. Jag hoppas att detta exempel aktiverar klubbarna att överlägga en omfattande ökning av egna projekt lokalt. Genom lokala projekt ökar vi synligheten inom det egna området, och får nya generationer att bli intresserade av Rotaryklubbarna, och det viktigaste vi hjälper dem som är i behov av hjälp.

Följande klubbar blev tilldelade stipendiet: Kokemäki, Åbo, Meri Pori, Somero, Punkalaidun, Lieto och Lieto Vanhalinna, Loimaa, Salo Uskela, Eurajoki, och Forssa Sepänhaka. Lycka till åt varje klubb och projekt. Lycka till även åt de projekt och klubbar, som jag fick en anhållan från, men som denna gång blev utan. Om de lyckade projekten kommer vi att få information om på distriktets nät- och some-sidor.

Mitt Guvernörs-Rally är, då jag skrivet detta, längre än halvvägs. Jag har mött mycket olika klubbar och en otrolig mängd nya vänner. Man kan följa min resa även på distriktets facebook-sida, jag postar, med några timmars dröjsmål min feeling och mina första intryck om klubben.

OKTOBERTEMA I ROTARYVÄRLDEN ÄR MÅNADEN FÖR EKONOMISK- OCH SAMHÄLLELIGUTVECKLING.

Månadens lätta Guvernörsuppdrag kommer här. Distriktets varje Rotarian kommer ihåg att Finlands ekonomiska uppsving upphjälps av, att vi stöder lokala företagare och i synnerhet dem som är modiga nog att upprätthålla ”stenfots-butiker”. Istället för våra dagliga uppköp i en köp central, gör vi våra uppköp i närbutiken. Vanligen får vi personlig service av den lokala företagaren, socialt umgänge, dvs. allt som är viktigt för oss rotarianer.

Matrikeln

Vår utomordentliga bok som varje rotarian tycks ha sin åsikt om. Matrikeln är viktig för oss, i synnerhet om/när man inte kan surfa på nätet. Boken har vi alla, och det är lätt att bläddra i den. På matrikelns blåkantade sidor finns mycket nyttig information. På mina klubbesök har jag ofta hört frågor, till vilka svaret finns i matrikeln. Guvernörens lätta uppdrag nummer 2: läs matrikelns blåkantade sidor. PÅ sidorna finns statistik om oss, svaret till frågorna: vad är EREY, Rotary Norden, Rotaryfoundation, regelverks delegationen (COL), var finns huvudkontoret, och en massa annat. Det lönar sig alltid att läsa..

Rotaryframgångar

2.9 spelades Rotary-golf i Nådendal. Kultaranta Golfklubb stod som arrangör. De fyra bästa i denna ordning: Hahto Tarmo, Kohtala Pertti, Honka Jari, Lappi Jyrki. Vårt distrikt har under 2017 januari-augusti stigit till Finlands största ShelterBox donator. Distriktets största donatorer (ca. 2 boxar) är: Mariehamn, Eura, Forssa, Nådendal och Vehmaa. Låt oss komma ihåg att Vehmaa har endast 14 medlemmar, så prestationen är nästan otrolig. Mängden rotarianer växer globalt. 31.8 var 1220185, en ökning till läget 1.7 med 17248 medlemmar. Välkomna.

Utnämningar

PP Johanna Talikainen (Forssa Rk) har valts till Zone 15 Public image koordinator f.o.m. 1.7.2018. Utnämningen är treårig. Johanna är under pågående verksamhetsår vårt distrikts publicitetsbildsutbildare, nu har hennes kunnande noterats på större arenor. Stiligt Johanna, och lycka till med din uppgift.

PDG Berndt von Veh (Turku-Åbo Rk) har valts till FR:s(Finlands Rotary) representant för Rotary Norden för kalenderåren 2018-20. 5 sökande till uppgiften, och vår Berndt blev vald.

MINNELISTA

Fortfarande har knappast någon klubb som jag besökt uppdaterat sina uppgifter till föreningsregistret, uppdatera genast idag. Ansökningen till distriktsguvernör är aktuell. Skicka till mig er klubbs förslag möjligast snart, senast under november. RLI-utbildningen börjar i oktober, anmälningsinstruktioner finns på distriktets hemsida. RLI är avsedd för varje Rotarian, som är intresserad av rotaryvärlden. Vårt distrikts Vattenbok (stöd för Östersjöprojektet) är nästan slutsåld, för tillfället finns ca. 40 böcker kvar. Nu lönar det sig att vara snabb, för beslut om en ny upplaga har inte ännu gjorts. Boken kostar 35€, av det går 10€ till distriktets östersjöprojekt och 5€ till klubbens vattendrags projekt. Boken kan beställas från Paivo.Uusi-Erkkila@tekniset.fi Arrangemangen av århundrandets Rotaryfest är i full gång. Distriktskonferensen är avsedd för alla Rotarianer i vårt distrikt, inte enbart presidenterna och styrelsen. 14-15.4 2018 är tidpunkten, lägg in det redan nu i kalendern.

kuukausikirje no 4_svenska

D 1410 närvarorapport augusti 2017


 • -

Shelter Box

Category : Evenemang , Vieraskynä

VI VÄNTAR INTE. VI HANDLAR.
Här är det svårt att föreställa sig vindstyrkor på upp till 300 km i timmen. Jag kan helt enkelt inte föreställa mig den skräckupplevelse det måste innebära att uppleva en kategori 5-orkan, det är den högsta klassificeringen. Vad värre är: förödelsen i orkanens väg upphör inte i och med att vinden mojnar. Under de senaste två veckorna har vi sett extrema väderfenomen av en omfattning som aldrig tidigare föra med sig förödelse på olika håll på jorden. Över 1,7 miljoner människor i Nepal har påverkats, medan en  tredjedel av Bangladesh står under vatten. Stora områden av Indien och Myanmar är också i behov av stöd.

Vi har en ShelterBox insatsgrupp (Response Team) i Nepal för att utvärdera skadorna, och en annan grupp i Bangladesh. Jordbävningen i Mexico, som utgjorde 8.1. på Richterskalan, har tvingat 10,000 människor att söka sig nödinkvartering. Den starka tyfonen Doksuri har nått Vietnamns kust under fredagen och lördagen 15- 16.9… Och snart den nya orkanen Maria i Karibien.

På de områden i Karibiska havet där orkanen Irma förorsakat förstörelse finns för närvarande 9 personer ur ShelterBox insatsgrupp (Response Team) som förbereder hjälpleveranser genast när det är möjligt att ta sig fram:
• en är i Panama för att koordinera Internationella Röda Korsets hjälptransporter från FN:s lokala
lager (UNHRD)
• fyra är på Barbados i den ledningscentral som upprättats av hjälporganisationerna för att förbereda distribution, två är beredda att ta sig vidare när förhållandena tillåter
• två är på väg till öarna Antigua, Barbuda och St. Kitts & Nevis, dit de första 500 ShelterKiten är på väg för att överlämnas
• två är på väg till Brittiska Jungfruöarna, dit flygbolaget Virgin Atlantic inom ramen för första hjälpen kostnadsfritt har fraktat 50 Shelterboxar
• tidigare har vår samarbetspartner ”Habitat for Humanity” satt igång med att överlämna 500 ShelterKit till områdena på Dominikanska republikens nordkust

Ytterligare frivilliga ur insatsgrupperna har försatts i beredskap att åka, och också hjälpmaterialet är klart att fraktas. Vi kan inte föreställa oss allt de drabbade genomlever just nu, men vi kan föreställa oss den lättnad och det hopp som vårt stöd för med sig. Er värdefulla donation kommer att se till att de får de rätta verktygen och utrustningen i händerna. Då vaknar hoppet och de kan börja på med arbetet att återuppbygga sina liv.

Tapio Vihersaari
ShelterBox tuki ry – ShelterBox Finland
vapaaehtoistyöntekijä – volontär
puheenjohtaja – ordförande
ShelterBox

ShelterBox tiimiläisiä Karibialla / insatsgrupp i Karibien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ShelterBox –tarvikkeiden saajia Tsadissa / mottagare av utrustning I Chad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ShelterKit –viimeistelty tilapäiskoti / utrustat tillfälligt hem