Rotaryn kuukausiteemat

RLI-koulutuksessa on kysytty mm. Rotaryn kuukausiteemoista. Tässä yhteenveto: JULY  (heinäkuu)   No special designation   Ei erityistä teemaa   1 July — Start of new Rotary officers’ year of service AUGUST (elokuu) Membership and Extension Month   Jäsenistön ja laajennustyön kuukausi SEPTEMBER (syyskuu)   Basic Education and Literacy Month   Peruskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon […]

Fortsätt läsa


GUVERNÖR ERIKS SISTA MÅNADSBREV (NO 12.)

I Rotaryvärlden betyder juni månaden för kamratskapsgrupper, sådana grupper och hobbygäng hittar man i Finland och globalt oräkneliga mängder. Bekanta er med dem fast på MyRotary, (my.rotary.org) eller på Finlands Rotarysförnyade sidor (rotary.fi). Under sommaren så lönar det sig kanske att styra kosan mot Loimijoki den 4:e augusti och beundra bilskönheterna, som deltar i Rotary […]

Fortsätt läsa