Author Archives: admin

 • 0

DE NYA NÄTSIDORNA ÖPPNAR TILL SOMMAREN

Category : Vieraskynä

Finlands Rotarys kommunikationskommitté informerar

Förnyelsen av Finlands Rotarys nätsidor håller tidtabellen och de nya sidorna rotary.fi öppnas i maj 2018

Företaget Valakia i Seinäjoki valdes att genomföra det tekniska arbetet och de har tidigare genomfört motsvarande sidförnyelse i flera plan för bl.a. Zonta Internationals distrikt 20 (Finland och Estland). Som leverantör erbjuder företaget de bästa lösningarna för sidorna rotary.fi, men också för förnyelsen av klubbarnas sidor.

KLUBBARNA FÅR SIDOR SNABBT OCH BILLIGT

Finlands Rotary och distrikten gör det nu möjligt för alla klubbar att på ett enkelt och förmånligt sätt få upp sina egna nätsidor på samma plattform som rotary.fi-sidorna.

Klubbarna kommer att kunna göra sina egna sidor i systemet utan någon separat öppningsavgift och till en verkligt förmånlig underhållsavgift (5 € /mån + moms.). Klubbarna får tillgång till en färdig sidmall, och behöver bara ladda upp egna texter och bilder. Det finns också en evenemangskalender. Grundläggande uppgifter om Rotary kommer att finnas tillgängliga på rotary.fi-sidorna, så klubbarna behöver inte ladda upp allmän information på sina sidor, utan kan fokusera på att berätta om sina egna evenemang och projekt.

HUR GÅR MAN MED?

Vi informerar klubbarna om praktiska frågor senare under våren. Vi kommer att skicka klara instruktioner om hur man tar i bruk sidorna. Det kommer att finnas information i text- och videoform på hur man gör sidorna och uppdaterar dem.

TIDTABELL FÖR KLUBBARNA

Enligt våra preliminära beräkningar kommer klubbarna att kunna komma igång med att göra sina sidor senast i början av hösten 2018.

Johanna Talikainen
ordförande
FR:s kommunikationskommitté
0400 851 704
johanna.talikainen@mainossatama.fi


 • 0

Guvernörens månadsbrev nr 7

Category : DG , Månadsbrev , Utbildning

Januari innebär att rotaryåret är mer än halvvägs, vi har varje klubb verkat på vårt egna bästa sätt, tack för det. Rotaryhjulet bör skall fortsätta att rotera och det är vår uppgift då vi går mot våren.

Januari är Yrkestjänstmånaden i Rotaryvärlden

Som yrkestjänst kan vi givetvis tänka att det räcker med att vi samlas en gång i veckan och bildar närverk. Låt oss begrunda ordet yrkestjänst grundligare. Där sammanförs egentligen hela Rotaryandan. Vi representerar våra egna yrken och att tjäna är viktigt för oss. Ändå, är de verkliga yrkestjänstutförarna de tusentals personer som i praktiken utan lön eller stöd tar hand om sina anhöriga dygnet runt. Jag vet att flera klubbar har projekt med närståendevårdare, men de flesta klubbar har det inte. Och det är just här som vi godhjärtade Rotarianer kan hjälpa till. Den största gåva vi kan erbjuda en närståendevårdare, är några timmar fritid. Det är igen mycket enkelt att ordna i klubbarna med en väldigt anspråkslös budget. NU presidenter, här kommer den lätta uppgiften för januari, vi funderar hur vi i januari/februari kan hjälpa dessa närståendevårdare och hur kan vi erbjuda dem fritid. Ifall vi gör det i stor skala får vi även mediesynlighet.

Mera aktivitet i SOME

Vi har en aktiv Facebook-sida, som idag tycks ha 432 medlemmar, dvs. ca. 20% av vårt distrikts medlemmar. Vackert så, men det kunde vara bättre. Some är det enklaste och billigaste sättet för en klubb att berätta om sina förehavanden och vara synlig inom sin gemenskap. På vårt distrikts Facebook-sidor berättar Rotarianerna  i allt högre grad om sina projekt, möten och resultat, fint. Men då vi gör så här så berättar vi ju på sätt och vis enbart för oss själv, tar del av grannklubbarnas och rotarianernas förehavanden och prestationer på våra egna sidor. Då vi gör såhär får vi nya anhängare icke rotarianer, kanske t.o.m. nya möjliga aktiva. Ca. hälften av finländarna använder sociala medier, låt oss höja vårt distrikts sidor till samma nivå. Presidenter, en del av ett januarimöte kunde vara ett introduktions/anslutnings möte

Distriktskonferensen (distriktsfesten) i April 2018

Århundrandets Rotaryfest närmar sig även den, på distriktets facebook sidor har öppnats en egen händelsesida, där programmet uppdateras vart efter det blir färdigt. Redan nu är det bekräftats ett teaterlustspel (Supé för en) till lördagens dagsprogram före maten, och som internationell gäst . festtalare anländer Lena Mjersaug från Norge. Som musikalisk huvudstjärna uppträder Antti Wiskari. Finland 101 år till ära har även prissättningen förnyats, nytt är Early Bird, priset varav mera i bilagan. Tydlig inbesparning om du anmäler dig i tid. Distriktskonferensens pris har sänkts, vilket jag lovade under klubbronen. Instruktioner och kontonummer finns i bilagan.

Minneslista

 • Februari 2 – 4 Riksomfattande foundationseminarium i Uleåborg, se bilden och anmäl dig. BRÅTTOM
 • PET i Åbo i mars, inkommande presidenters och sekreterares skolning
 • Rotarydollarns kurs i januari 0.84

Rotary A4 esite piirikokous- ja juhla 2018v9_2kielinen

D 1410 närvarorapport november 2017

 


 • -

GUVERNÖRENS MÅNADSBREV NR 6

Category : DG , Månadsbrev

Bilden av december månadsbrev

Rotary Rallyt, som jag påbörjade i augusti kom i mål 21.11.2017, då min hemklubb var den sista depån. Under min resa besökte jag alla 60 klubbar i distriktet. Landsväg slukades av bilarna över tiotusen kilometer.

Hundratals hjortar hoppades längs vägarna, och en gång var ett älgpar med sin kalv på vägen, men lyckligtvis blev det noll träffar.

Vårt distrikts klubbar är mycket personligt professionella, i vissa klubbar satsar man starkt på ungdomsutbytet, en del är synligt med om att utveckla det egna samhället och en del sitter på klubbrummet och gör rotaryarbete.

Jag har för det här året tre teman, Förändring, Verksamhet och Glädje. Förändring påträffade jag i många klubbar, förändringen är ju en livsförutsättning för framtiden. Jag har ofta sagt att om vi inte förändrar oss, finns vi inte mer. Med förändring menar jag uppdatering av klubbarnas verksamhetsmetoder till nutiden.

Verksamhet, det förväntade jag mycket mer i en del klubbar, men å andra sidan kom många klubbar åt att överraska mig med sina projekt och arbetsmängden som klubben hade förbundit sig vid. Glädja, det behövs inom klubbarna ämbarvis mer, många presidenter sade att de har haft svårt att få nya medlemmar eller hitta på dugliga projekt, riktigt som om man gett upp och gett depressionen makt. Å andra sidan kom jag på klubbar där talsorlet var megalomaniskt och glädjen tycktes räcka till även för andra.

Det finns alltså alla slags Rotarianer Vårt distrikt kan ungdomsutbytet. Vid de utresande ungdomarnas intervjutillfälle i början av november på Turun Opisto, hade vi 24 ungdomar som skulle åka på årsutbyte och 9 på sommarutbyte. Alla ungdomar som klubben sänder ut har fungerat som klubbens visitkort ute i världen, varför säger då många klubbar att man efter utbytesåret glömmer de utomordentliga individerna?

Här kommer nu december månads lätta uppdrag för varje klubb: Leta rätt på varje ungdom som klubben sänt ut och bjud in dem fast på en gemensam julmåltid tillsammans med rotarianerna. Man kan förvänta sig en häftig och upplysande tillställning, där ni kan uppdatera aktuella frågor. I samma veva öppnas ett ypperligt tillfälle för klubben att be dessa personer att komma med i klubben. Samma gäller elever som genomgått RYLA.

 Födelsedagar 

Finland 100 år är nu ett faktum, lycka till åt oss alla och vårt kära fosterland. Nästan alla klubbar i vårt distrikt har haft ett Finland 100 år-tema, och runt det flera lokala projekt. 

Vår månads tema är: förebyggandet och vården av sjukdomar 

Bäst förbygger man sjukdomar genom att sköta om sin egen och anhörigas hälsa. En aktiv Rotarian, som ämnar vara i serviceskick följer med sin egen hälsa. Som klubbprojekt kunde en hälsovårdsperson mäta blodtrycket, sockret, kolesterolet och midjemåttet. 

Guvernörens utmaning till klubbarna kommer här. Som klubb kontaktar vi den lokala eller närmaste rådgivningen, och frågar hur vi kan hjälpa till. Det finns säkert alltmöjligt behov av hjälp, under min rond hörde jag att klubbar hade fört tidskrifter, leksaker och klädhjälp osv till väntrummen. 

Ett av vår egen Rotaryfoundations huvudprojekt är förebyggandet av sjukdomar, och vår stiftelse använde till i fråga varande projekt 27 milj. US dollar år 2016.

Inkommande stort Rotary händelse 

Vårt distrikts långtidstema är Östersjöns skydd och omtanken om vårt havs kondition. I maj/juni utför distrikt 1410 en Östersjöseglats med det traditionella segelfartyget Eugenia tillsamman med vårt distrikts ungdomar. Rutten kommer att vara Kasnäs-Pargas/Nagu-Nådendal/Åbo.

Klubbarnas uppgift är att leta fram ungdomarna som deltar i seglatsen. Seglatsen är en belöning för ungdomar som verkar för Östersjöns väl. (t.ex. genom att segra i tävlingar som rotaryklubbarna arrangerar i skolorna) Avsikten är att samla in möjligast många idéer för att skydda Östersjön, vilka sedan högtidligt förs med segelfartyget till en möjligast högt uppsatt person på miljöministeriet.

Klubbar, ta uppgiften på allvar, vi förbättrar vår publicitetsbild med ett synligt projekt. Närmare information om händelsen får ni av mig eller Ralf Karlso från Kimito.

ATT KOMMA IHÅG 

 • Tiden för RI:s klubbfaktura närmar sig, vi sköter om det inom januari. 
 • Klubbarna har haft valmöten och de inkom-mande styrelserna är valda. Medlems-förändringarna bör uppdateras i Finlands Rotarys medlemssystem före 31.12 (man uppdaterar presidenten, sekreteraren, skattmästaren samt Rotaryfoundation-kommitténs ordförande) Märk väl: All information till RI går via FR:s databas 
 • Det riksomfattande foundationseminariet ordnas detta år i Uleåborg. Det här är ett tillfälle som det lönar sig för klubbarnas foundation-kommittéer att vara representerade. Kunskap/förmåga stiger genom nätverk. Tidpunkten är 2-4-2-22018 på Hotell Radisson. Anmälan via distrikt 1400 sidor. 
 • Distriktskonferens i Salo14.-15.4.2018 i Salo. Finjusteringen av programmet pågår, det kommer att bli en aldrig skådad Rotaryhändelse. Inom december öppnar vi anmälningslänken, och utvecklingen av programmet kan man följa upp på distriktets hem- och FB-sida. Med i prissättningen kommer nu ett early bird pris, vilket betyder lägre avgift för den som anmäler sig tidigt. 
 • Rotary Convention, Toronto, är 23.-27.6.2018, mera information om händelsen och resan av DGE Risto Suviala. 
 • Utbildning för inkommande presidenter (PETS) är i Åbo 10.3.2018. 

December månadsbrev

D 1410 närvarorapport oktober 2017


 • -

Hyvät ShelterBox –katastrofisuojatyöhön osallistuneet!

Category : Vieraskynä

Ansaitsemanne kiitos tässäkin viestissä tuestanne, jonka jatkamiseen uskomme työmme motivoivan.

Ohessa tilanneraporttia muutamasta avustuskohteesta, erityisesti Karibian ja Bangladeshin luonnonkatastrofialueilta.

Vuoden aikana merkittävin määrä perheitä on kuitenkin avustettu pitkäaikaisella konfliktialueella Irakissa ja Syyriassa: yli 20.000. Sinne on ehtinyt  toimitukseen useita Suomestakin lahjoitettuja Boxeja.

Olemme yhdessä tekemässä mahdollisimman hyvä vuodenvaihteen ja joulun juhla-aikaa katastrofialueidenkin perheille lahjoittamallanne avulla!

 

Bästa deltagare i ShelterBox katastrofskyddsarbete!

Ett välförtjänst tack för ert stöd, som motiverar oss till att fortsätta vårt arbete!

Bifogat en lägesrapport från några av våra hjälpområden, speciellt naturkatastrofernas Karibien och Bangladesh.

Under året har dock en betydande mängd familjer fått hjälp på långvariga konfliktområden i Irak och Syrien: över 20.000. Dit har levererats många donerade boxar också från Finland.

Tillsammans kan vi med våra donationer skapa en så bra jul- och nyårstid som möjligt för familjerna på katastrofområdena!

Tapio Vihersaari
ShelterBox tuki ry – ShelterBox Finland
vapaaehtoistyöntekijä – volontär
puheenjohtaja – ordförande
ShelterBox  

Kiitos D1410 TSR 1711

1711 avustustoimia                  1711 hjalpverksamhet


 • -

GUVERNÖRENS MÅNADSBREV NUMMER 5.

Category : DG , Månadsbrev

 

På den stora bilden vårt duktiga roddarteam vid Strömmingrodden i Helsingfors. I oktober anordnades även Zonens Institut i Riga, där vårt distrikt var bra representerat. DG, IPDG, DGE, DGN och COL (en massa förkortningar OMG). Även RIP Ian med fru var på plats. Institutet är en tillställning som definitivt är värd att se och uppleva, nästa år anordnas den och de blivande guvernörernas utbildning i Litauen. 

 NOVEMBER ÄR ROTARYFOUNDATION MÅNADEN 

Rotaryfoundations uppgift är att stöda rotarianernas strävan till att befrämja samförstånd och fred genom att befrämja hälsan, stöda utbildningen och lindra fattigdom. Foundation är ett allmännyttigt samfund, som stöds med rent frivilliga donationer av rotarianer och stiftelsens vänner, som har en gemensam vision av en bättre värld. Vårt distrikts Foundationkommitté under ledning av IPDG Pentti Aspila åkt runt och hållit skolningstillfällen, tack för det.

Rotaryfoundation är vårt egna internationella flaggskepp, med vilket vi kan genomföra våra tidigare nämnda målsättningar. Vi enskilda Rotarianer samlar tillsamman in stiftelsens förmögenhet, vilken vi sedan tillsammans använder till bra mål. Såhär går det ju. 

Sätt att donera är många, en är vår välkända PHF-utmärkelse, som ges till Rotarianer och icke Rotarianer. Jag vet att det inom vårt distrikt finns klubbar där nästan varje klubbmedlem har ett PHF-märke för goda rotaryförtjänster. Nu slänger jag en utmaning till dessa klubbar att bli 100% Paul Harris Fellow klubbar. För att klubben skall kunna bli nominerad bör alla aktiva medlemmar inneha ett PHF då man anhåller om vimpeln. För att erhålla erkännandet skall klubbens ledning kontakta mig. Jag sköter det sen vidare till Rotaryfoundation. Denna engångsutnämning ges genomgående under hela rotaryåret. 

En annan sak jag vill lyfta fram är Paul Harris Society erkännandet. Förutom mig finns det inom vårt distrikt 10 rotarianer som hör till Society, jag hoppas att vår grupp växer. PHS ges åt rotarianer, som donerar minst 1000 USD till årsfonden, PolioPlus-fonden eller någon annan stipendiefond som foundation godkänner, som utmärkelse för det läggs till PHF-märket en tilläggsdel enligt bilden. Mera information av mig. 

Tillväxten fortsätter 

Globalt växer Rotary medlemsantalet kontinuerligt, efter 1:a juli har vi ökat med 21000, vi behövs alltså och vi är intressanta. Förändringen har medfört en positiv medlemsökning även i Finland, så vi fortsätter med den, vi behöver den. 

Rotary Julen Julen närmar sig, det är dags att i klubbarna tänka, hur vi kan hjälpa ensamma personers jul. Jag haar hört om fina projekt under min klubbrond, hur man inom vårt distrikt fördjupat sig i ämnet. Här några exempel: klubbmedlemmarna besöker ett seniorboende, sjunger och klär julgranen, för sandningssand till ensamboende, en julgran, transport av änkor till begravningsplatsen. Därtill har jag hört att klubbar samlar in medel genom julgransförsäljning. Klubbar som tänker stort säljer en julgran till ett stort företag framför deras byggnad, sköter om belysningen och tar bort det efter julen. Endast fantasin är gräns för ett Rotaryserviceprojekt. 

MINNESLISTA 

Ansökningstiden till guvernör 2121-21 går ut i slutet på november. Jag förväntar mig en mängd förslag från klubbarna till denna otroligt givande och förnämliga Rotaryuppgift. Åt mig själv har uppdraget hämtat så mycket nya upplevelser, så det kommer att år att smälta dem. Ansökningsblankett finns på distriktets nätsida, ansökningen kan även vara fri till formen. 

Distriktskonferensen är i Salo 14-15. 4.2018, jag har utnämnt konffan till århundrandets, och så kommer set att bli. Från klubbarna önskar jag alla med, inte bara presidenten och sekteraren, reservera tiden i kalendern. 

kuukausikirje no 5_svenska


 • -

GUVERNÖRENS MÅNADSBREV NUMMER 4.

Category : DG , Månadsbrev

 Vårt höstseminarium är lyckligt över. Än en gång ett stort tack till Loimaa klubben för seminariets arrangemang och det fina samarbetet.

I mina tidigare brev har jag redan lovat att med mitt personliga exempel visa vad ”Do it Erik’s way” betyder. I månadsbrev nummer 1 meddelade jag om möjligheten att ansöka om stipendier. Klubbarnas lokala projekt för ungdomsarbetet var målgruppen, 4 stipendier lovade jag dela ut.

Vid höstseminariet i Loimijoki delade jag ut 10 stipendier a’ 500€ till 11 klubbar (ett projekt var två klubbars gemensamma projekt). Till slut kom det 20-tal ansökningar. Jag hoppas att detta exempel aktiverar klubbarna att överlägga en omfattande ökning av egna projekt lokalt. Genom lokala projekt ökar vi synligheten inom det egna området, och får nya generationer att bli intresserade av Rotaryklubbarna, och det viktigaste vi hjälper dem som är i behov av hjälp.

Följande klubbar blev tilldelade stipendiet: Kokemäki, Åbo, Meri Pori, Somero, Punkalaidun, Lieto och Lieto Vanhalinna, Loimaa, Salo Uskela, Eurajoki, och Forssa Sepänhaka. Lycka till åt varje klubb och projekt. Lycka till även åt de projekt och klubbar, som jag fick en anhållan från, men som denna gång blev utan. Om de lyckade projekten kommer vi att få information om på distriktets nät- och some-sidor.

Mitt Guvernörs-Rally är, då jag skrivet detta, längre än halvvägs. Jag har mött mycket olika klubbar och en otrolig mängd nya vänner. Man kan följa min resa även på distriktets facebook-sida, jag postar, med några timmars dröjsmål min feeling och mina första intryck om klubben.

OKTOBERTEMA I ROTARYVÄRLDEN ÄR MÅNADEN FÖR EKONOMISK- OCH SAMHÄLLELIGUTVECKLING.

Månadens lätta Guvernörsuppdrag kommer här. Distriktets varje Rotarian kommer ihåg att Finlands ekonomiska uppsving upphjälps av, att vi stöder lokala företagare och i synnerhet dem som är modiga nog att upprätthålla ”stenfots-butiker”. Istället för våra dagliga uppköp i en köp central, gör vi våra uppköp i närbutiken. Vanligen får vi personlig service av den lokala företagaren, socialt umgänge, dvs. allt som är viktigt för oss rotarianer.

Matrikeln

Vår utomordentliga bok som varje rotarian tycks ha sin åsikt om. Matrikeln är viktig för oss, i synnerhet om/när man inte kan surfa på nätet. Boken har vi alla, och det är lätt att bläddra i den. På matrikelns blåkantade sidor finns mycket nyttig information. På mina klubbesök har jag ofta hört frågor, till vilka svaret finns i matrikeln. Guvernörens lätta uppdrag nummer 2: läs matrikelns blåkantade sidor. PÅ sidorna finns statistik om oss, svaret till frågorna: vad är EREY, Rotary Norden, Rotaryfoundation, regelverks delegationen (COL), var finns huvudkontoret, och en massa annat. Det lönar sig alltid att läsa..

Rotaryframgångar

2.9 spelades Rotary-golf i Nådendal. Kultaranta Golfklubb stod som arrangör. De fyra bästa i denna ordning: Hahto Tarmo, Kohtala Pertti, Honka Jari, Lappi Jyrki. Vårt distrikt har under 2017 januari-augusti stigit till Finlands största ShelterBox donator. Distriktets största donatorer (ca. 2 boxar) är: Mariehamn, Eura, Forssa, Nådendal och Vehmaa. Låt oss komma ihåg att Vehmaa har endast 14 medlemmar, så prestationen är nästan otrolig. Mängden rotarianer växer globalt. 31.8 var 1220185, en ökning till läget 1.7 med 17248 medlemmar. Välkomna.

Utnämningar

PP Johanna Talikainen (Forssa Rk) har valts till Zone 15 Public image koordinator f.o.m. 1.7.2018. Utnämningen är treårig. Johanna är under pågående verksamhetsår vårt distrikts publicitetsbildsutbildare, nu har hennes kunnande noterats på större arenor. Stiligt Johanna, och lycka till med din uppgift.

PDG Berndt von Veh (Turku-Åbo Rk) har valts till FR:s(Finlands Rotary) representant för Rotary Norden för kalenderåren 2018-20. 5 sökande till uppgiften, och vår Berndt blev vald.

MINNELISTA

Fortfarande har knappast någon klubb som jag besökt uppdaterat sina uppgifter till föreningsregistret, uppdatera genast idag. Ansökningen till distriktsguvernör är aktuell. Skicka till mig er klubbs förslag möjligast snart, senast under november. RLI-utbildningen börjar i oktober, anmälningsinstruktioner finns på distriktets hemsida. RLI är avsedd för varje Rotarian, som är intresserad av rotaryvärlden. Vårt distrikts Vattenbok (stöd för Östersjöprojektet) är nästan slutsåld, för tillfället finns ca. 40 böcker kvar. Nu lönar det sig att vara snabb, för beslut om en ny upplaga har inte ännu gjorts. Boken kostar 35€, av det går 10€ till distriktets östersjöprojekt och 5€ till klubbens vattendrags projekt. Boken kan beställas från Paivo.Uusi-Erkkila@tekniset.fi Arrangemangen av århundrandets Rotaryfest är i full gång. Distriktskonferensen är avsedd för alla Rotarianer i vårt distrikt, inte enbart presidenterna och styrelsen. 14-15.4 2018 är tidpunkten, lägg in det redan nu i kalendern.

kuukausikirje no 4_svenska

D 1410 närvarorapport augusti 2017


 • -

Shelter Box

Category : Evenemang , Vieraskynä

VI VÄNTAR INTE. VI HANDLAR.
Här är det svårt att föreställa sig vindstyrkor på upp till 300 km i timmen. Jag kan helt enkelt inte föreställa mig den skräckupplevelse det måste innebära att uppleva en kategori 5-orkan, det är den högsta klassificeringen. Vad värre är: förödelsen i orkanens väg upphör inte i och med att vinden mojnar. Under de senaste två veckorna har vi sett extrema väderfenomen av en omfattning som aldrig tidigare föra med sig förödelse på olika håll på jorden. Över 1,7 miljoner människor i Nepal har påverkats, medan en  tredjedel av Bangladesh står under vatten. Stora områden av Indien och Myanmar är också i behov av stöd.

Vi har en ShelterBox insatsgrupp (Response Team) i Nepal för att utvärdera skadorna, och en annan grupp i Bangladesh. Jordbävningen i Mexico, som utgjorde 8.1. på Richterskalan, har tvingat 10,000 människor att söka sig nödinkvartering. Den starka tyfonen Doksuri har nått Vietnamns kust under fredagen och lördagen 15- 16.9… Och snart den nya orkanen Maria i Karibien.

På de områden i Karibiska havet där orkanen Irma förorsakat förstörelse finns för närvarande 9 personer ur ShelterBox insatsgrupp (Response Team) som förbereder hjälpleveranser genast när det är möjligt att ta sig fram:
• en är i Panama för att koordinera Internationella Röda Korsets hjälptransporter från FN:s lokala
lager (UNHRD)
• fyra är på Barbados i den ledningscentral som upprättats av hjälporganisationerna för att förbereda distribution, två är beredda att ta sig vidare när förhållandena tillåter
• två är på väg till öarna Antigua, Barbuda och St. Kitts & Nevis, dit de första 500 ShelterKiten är på väg för att överlämnas
• två är på väg till Brittiska Jungfruöarna, dit flygbolaget Virgin Atlantic inom ramen för första hjälpen kostnadsfritt har fraktat 50 Shelterboxar
• tidigare har vår samarbetspartner ”Habitat for Humanity” satt igång med att överlämna 500 ShelterKit till områdena på Dominikanska republikens nordkust

Ytterligare frivilliga ur insatsgrupperna har försatts i beredskap att åka, och också hjälpmaterialet är klart att fraktas. Vi kan inte föreställa oss allt de drabbade genomlever just nu, men vi kan föreställa oss den lättnad och det hopp som vårt stöd för med sig. Er värdefulla donation kommer att se till att de får de rätta verktygen och utrustningen i händerna. Då vaknar hoppet och de kan börja på med arbetet att återuppbygga sina liv.

Tapio Vihersaari
ShelterBox tuki ry – ShelterBox Finland
vapaaehtoistyöntekijä – volontär
puheenjohtaja – ordförande
ShelterBox

ShelterBox tiimiläisiä Karibialla / insatsgrupp i Karibien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ShelterBox –tarvikkeiden saajia Tsadissa / mottagare av utrustning I Chad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ShelterKit –viimeistelty tilapäiskoti / utrustat tillfälligt hem


 • -

Guvernörens månadsbrev nummer 3

Category : DG , Månadsbrev

September, månaden som tar sommaren av oss.
Men september hämtar med sig höstseminariet.

På vårt höstseminarium träffar vi övriga klubbars representatter, av vilka vi kan fråga om nya idéer och dela med oss våra erfarenheter. Loimijoki klubben har utan att spara på sina krafter skapat fina förhållanden för seminariet och våra övrigas uppgift är att skapa en öppen och intressant atmosfär.

Under min klubbrond har jag även hört lite kritik över deltagaravgiftens storlek, men å andra sidan vill vi alla ha god mat, te och bulle, och de brukar ha benägenheten att kosta. Utbildarna och arrangörerna gör allting på talko, och om det skulle gå så lyckligt att evenemanget hämtade in nånting, så styrs ju medlen till Rotarys serviceprojekt. På höstseminariet har vi för avsikt att ge klubbarna idéer och impulser, hur tjänstgöra bättre i sitt samfund.

Ur programmet plockat:

 • På plats finns vårt distrikts RFE (Rotarianernas vän utbyte)Mikko Ruohonen och hans förslag till året resa. Själv har jag deltagit på en sådan resa, och kan med stort hjärta rekommendera resan för oss alla.
 • Vi får den senaste uppdateringen om PolioPlus-projektet.
 • Vårt distrikts Vatten boks ”premiär”

Do it Erik’s way

På seminariet har vi som tema ungdomen. I mitt första brev öppnade jag för klubbarna möjligheten att ansöka om stipendier, som skall under det pågående året förverkliga ett projekt till ungdomens välmåendes väl. Jag lovade att dela ut 4 st stipendier om 500 €.

Det har kommit in många ansökningar, vilket värmer guvernören stort. Å andra sidan för det med sig en positiv om dock ett besvärligt problem för distriktsrådet, vilka klubbar skall bli tilldelade stipendier och vilka skall bli utan. Månne vi inte finner en lösning till det, och de som får stipendiet publiceras på höstmötet. Klubbarna har aktiverats och tagit emot min utmaning, bra så. Jag har tagit med mig till seminariet personer som verkar bland ungdomar för att berätta via exempel vad Rotaryklubbarna kan göra för ungdomarna. Låt oss lyssna noga och ta kontakt efter seminariet med dem eller motsvarande organisationer. Jag önskar att varje klubb har ett projekt som siktar på ungdomens välmående ännu inom detta år.

September är i Rotaryklockan grundutbildningens och läs- och skrivkunnighetens månad. I Finland har vi grundutbildning, läs- och skrivkunnighet omfattas av nästan alla. Ute i världen är det inte så. Vi diskuterade länge om ämnet med kollegorna vid Convention i Atlanta, och funderade på vad vi rotarianer kunde göra åt saken. I det moderna samhället finns risker för att skrivkunnigheten försvagas, då det enda breven vi skickar är textmeddelanden.

Låt oss komma tillbaka till Finland. Iltalehti skriver redan för ett år sedan tisdagen den 9.8.2016 följande: ”en del av den finska ungdomen är i praktiken inte läskunniga”, och fortsätter ” en del av eleverna har så dåliga färdigheter att det kan vara svårt att klara av situationerna i vardagslivet”. Orsakerna till bristande läskunnighet kan givetvis vara många, men här kommer guvernörens septemberutmaning till klubbarna under ”verksamhet” temat. Rotaryklubbarna samlar upp från egna och bekantas knutar barnböcker, serietidningar osv. och donerar dem till lokala daghem och familjedagvårdare. När klubbarna gjort så hoppas jag att de postas på distriktets Facebook-sida.

Guvernörsrally

Min klubbrond, som jag har döpt om till guvernörsrally framskrider bra och med fart. Nyheter därifrån lönar det sig att följa med på distriktets Facebook-sida. Jag skriver ner alltid efter ett klubbesök några ord om min feeling om klubben och atmosfären där. Inom klubbarna råder en god Rotaryanda, vi har mycket gemensamt, men ändå har jag inte ännu stött på två klubbar som verkar helt lika. Kanske även det händer ännu, vi bildar ju 60 klubbar med 2200 medlemmar.

På min klubbrond har jag även själv lärt mig en hel del nytt och till min glädje observerat hur mångsidig verksamhet våra klubbar sysslar med. Här några exempel som klubbarna berättat att de stöder ungdomen: Mariehamnsklubben har byggt en skate-bana för ungdomarna i staden, i Harjavalta har man reparerat skolungdomarnas cyklar. Resebiljett till framtiden, där rotarianerna letar fram sommarjobb åt ungdomar är ett projekt som flera klubbar sysslar med och tiotals ungdomar har fått sommarjobb. Jag väntar ivrigt vad jag för höra om för övriga projekt under min rond.

 1. Guvernörsansökningstiden pågår som bäst. Jag förväntar mig klubbarnas förslag till guvernör för 2020-21. Ansökningstiden går ut 1,12,2017
 2. De registrerade klubbarna bör uppdatera de nya personerna till föreningsregistret.
 3. Publicitetsbilds- Medlemskaps- och Rotaryfoundationkommittéerna ger sig igen ut i höst inom distriktet. Björneborg, Åbo och Forssa kommer att vara orterna där utbildningen sker. Dessa utbildningstillfällen är avsedda för alla rotarianer i vårt distrikt, jag hoppas på ett rikligt deltagande. Tidpunkter och datum meddelas senare.
 4. Rotarydollarns kurs är 0,85

D 1410 närvarorapport juli 2017
kuukausikirje no 3_svenska 


 • -

 Guvernörens månadsbrev # 2 

Category : DG , Månadsbrev

Brevet är avsett för varje rotarian, så jag önskar att mitt brev läses upp på följande klubbmöte. 

MEDLEMSKAP 

Augusti är medlemskapsmånaden, och då antar jag att varje rotarian i vårt distrikt ber sin vän att komma med i världens bästa serviceorganisation. Osjälviskt tjänande är vårt dryga hundraåriga tema, vår uppgift är att upprätthålla den traditionen. Jag kommer vid min distriktskonferens att belöna de tre klubbar vars medlemsmängd ökat mest. 

Do it Erik’s way 

Vi har ju ett globalt projekt som RI presidenten Ian gett oss: varje Rotarian skall plantera ett träd. 

Jag utfäster nu en ny tävling, klubben som bevisligen har planterat mest trän får av distriktet en PHF-utmärkelse vid distriktskonferensen i april. Det finns ju många sätt att plantera trän, men det lönar sig att vara i kontakt med den lokala skogsvårdsföreningen. 

Några anmälningslika ärenden! 

1. I föregående brev berättade jag att jag belönar 4 ungdomsprojekt med ett stipendium på 500€. De belönade publiceras på på höstmötet 9.9.2017 i Loimijoki. Jag väntar på flera förslag 

2. På höstseminariet publiceras även vårt distrikts vattendragsbok. Den huvudansvarige Erkki Luumi har utan att spara sina krafter ränt runt vårt distrikts åar och sjöar, och fotograferat allt som rört på sig. Men han våndas med finansieringen, och saknar företag, för vilka välfärden av våra vattendrag är viktig, att sponsorera boken. Företaget, som sponsorerar boken, får givetvis sin annons i boken, men desto mera meriter och ära. Erkkis kontaktuppgifter finns i matrikeln. 

3. En blick till Rotaryåret 2020-21. Ansökningstiden till distriktguvernör börjar nu och slutar 1.12.2017. I december kommer jag att sammankalla kommittén för distriktsguvernörsval. Pp det mötet behandlas ansökningarna och distriktsguvernören för 2020-21 väljs. Till valkommittén hör ju förutom jag själv två PDG från distriktsrådet, samt fyra klubbar från vårt distrikts område, som lottades vid PETS. 

VIKTIGT, ANMÄL DIG OMEDELBART: Höstseminarium 

Ingen Rotarian i vårt distrikt kan utebli från vårt Höstseminarium, där programmet består av mycket tight rotarykunskap, med underhållning i pauserna som förskräcker t.o.m. guvernören. Allvarligt talat, anmälningstiden är inne, nu är det en utomordentlig möjlighet att delta i ett helt förnyat Rotaryseminarium. Jag antar att det deltar minst tre personer från varje klubb. Programmet finns på distriktets hemsida, och för det nya seminarieformatet svarar Loimaa klubben. Dethär seminariet lönar det sig inte att lämna oupplevt. 


 • -

Höstseminarium 9.9.2017 i Loimjoki 

Category : Evenemang , Utbildning

 Loimaan Rotaryklubi rf bjuder in representanter från alla klubbar inom Distrikt 1410 till Höstseminarium i Loimjoki 9.9.2017. 

Höstseminariet är starttillställningen för verksamhetsåret 2017–2018 och vi önskar att alla klubbar är representerade. Seminariet är avsett för alla rotarianer i vårt distrikt. Välkomna! 

Rotaryårets tema är MAKING A DIFFERENCE. Kom till Höstseminariet och hämta nya idéer, stimulans, glädje och iver hur temat skall genomföras i våra klubbar. Tema för Höstseminariet är UNGDOMEN

Det officiella programmet, samt information om hur man skall anmäla sig, hittar man på Loimaa Rotaryklubbs hemsida http://www.loimaanrotaryklubi.fi/. Anmäl er så fort som möjligt, dock före måndagen den 14.8.2017 

Kontakta vår klubb ifall nånting är oklart,
PP Leena-Maija Pärssinen,
tel 044 700 9000
eller postia@loimaanrotaryklubi.fi 

Välkomna på Höstseminarium i Loimjoki. 

Syysseminaarin-kutsu_sv_7.7.2017      Höstseminar-officiellt-program_sv_7.7.2017