GUVERNÖR ERIKS SISTA MÅNADSBREV (NO 12.)

I Rotaryvärlden betyder juni månaden för kamratskapsgrupper, sådana grupper och hobbygäng hittar man i Finland och globalt oräkneliga mängder. Bekanta er med dem fast på MyRotary, (my.rotary.org) eller på Finlands Rotarysförnyade sidor (rotary.fi). Under sommaren så lönar det sig kanske att styra kosan mot Loimijoki den 4:e augusti och beundra bilskönheterna, som deltar i Rotary Rally, nu redan för åttonde gången. Till kamratskapsgruppen hör även deltagandet i distriktets Golfmästerskap 1.9 i Masku, i Golfparken i Kankainen (om man vet hur man spelar). På sommaren lönar det sig ändå att ladda de egna batterierna och bara semestra. (Guvernörens order).

Då man blickar på Rotaryåret framåt känns det långt, och jag tror att alla klubbpresidenter och ämbetsmän undertecknar detta. Såhär i efterskott kan man bara konstatera att det gick ju fort. Att vara distriktsguvernör tar en massa av den egna tiden, (redigt över hundra arbetsdagar) hämtar en massa kilometrar på bilen (nästan 20.000km) men ger verkligen mycket.
Genast till att börja med vill jag nämna tre klubbar och belöna ytterligare med ett tack. Salo Rotaryklubb, som noggranna arrangörer försäkrade att PETS lyckades. Loimaa Rotaryklubb, som med sin lediga stil fastnade i guvernörens minne för det lyckade höstseminariet. Salo Uskela Rotaryklubb: Vi lovade århundrandets distriktsfest, och vi gjorde det. Fina bilder från konferensen kan man beundra på distriktets some-sidor eller på adressen opetus.aikuiskoulutus.fi/rotary.

Mycket annat har fastnat under året, nya ansikten, nya namn, nya vänner. En del kan jag kalla vänner för resten av livet. Jag hade som avsikt att delta i möjligast många rotaryklubbars händelser förutom det officiella besöket. Jag hade möjlighet att bl.a. plantera träd, spela petanque, bada bastu med Resoborna, årsfester, flera konserter, torgjippon….. Fina minnen alla.
Distrikt 1410 växte under den gångna säsongen och öppnade dörrarna även för publiken, vi blev mera synliga och därigenom intressantare. Till och med så att det noterats på huvudkontoret. Tack för det. Nästa års distrikt- och klubbämbetsmän har bra utgångsläge för sina perioder.

Ris
Trots att allting gick i huvudsak bra i vårt distrikt, kan allting göra bättre. I fortsättningen hoppas jag att vem som helst som tar emot ett uppdrag på distrikts- eller klubbnivå, även aktivt utför sin andel. Till en del klubbar önskar jag verkligen mycket mera glädje, mindre struntviktighet och mindre pladder och en hel del mera verksamhet. Rotaryandan är välgörenhet, inte ett kafferep.

Nya vindar
De inkommande två åren kommer att visa nya riktningar även på Finlands Rotarykarta. Till varje rotarydistrikt behövs nya klubbar och nya medlemmar till de existerande klubbarna. Vi som Rotarianer bör förstå att föråldringen är ett faktum, och satsa på den nya generationen. Personligen ser jag att många orter är späckade med personer med Rotaryanda, men tröskeln att ansluta sig till den befintliga klubben är alltför hög. Då bör klubben vara alert och grunda fast en satellitklubb under sig. (jag berättar gärna mera om satellitklubbarna och hur man går tillväga då man startar en, minimi 8 medlemmar behövs). På distriktens nivå är det sannolikt att distrikten 1380 och 1400 sammanslås till ett distrikt 1385, det utvisar framtiden.

Tack
Mina tre teman för året, Förändring, Verksamhet och Glädje stannar säkert kvar hos mången i minnet, åtminstone mig själv. Vårt distrikt tog emot utmaningen och en tydlig förändring har skett i flera klubbar.
DG Erik tackar och tystnar, dock väntar nya uppgifter redan och i fortsättningen ansvarar jag för ARC (Assistant Rotary Coordinator) uppgiften, med hela Finland och Estland som verksamhetsområde. Do it Erik’s way!

kuukausikirje no 12_svenska

D 1410 närvarorapport april 2018

print