Guvernörens månadsbrev nr 7

Januari innebär att rotaryåret är mer än halvvägs, vi har varje klubb verkat på vårt egna bästa sätt, tack för det. Rotaryhjulet bör skall fortsätta att rotera och det är vår uppgift då vi går mot våren.

Januari är Yrkestjänstmånaden i Rotaryvärlden

Som yrkestjänst kan vi givetvis tänka att det räcker med att vi samlas en gång i veckan och bildar närverk. Låt oss begrunda ordet yrkestjänst grundligare. Där sammanförs egentligen hela Rotaryandan. Vi representerar våra egna yrken och att tjäna är viktigt för oss. Ändå, är de verkliga yrkestjänstutförarna de tusentals personer som i praktiken utan lön eller stöd tar hand om sina anhöriga dygnet runt. Jag vet att flera klubbar har projekt med närståendevårdare, men de flesta klubbar har det inte. Och det är just här som vi godhjärtade Rotarianer kan hjälpa till. Den största gåva vi kan erbjuda en närståendevårdare, är några timmar fritid. Det är igen mycket enkelt att ordna i klubbarna med en väldigt anspråkslös budget. NU presidenter, här kommer den lätta uppgiften för januari, vi funderar hur vi i januari/februari kan hjälpa dessa närståendevårdare och hur kan vi erbjuda dem fritid. Ifall vi gör det i stor skala får vi även mediesynlighet.

Mera aktivitet i SOME

Vi har en aktiv Facebook-sida, som idag tycks ha 432 medlemmar, dvs. ca. 20% av vårt distrikts medlemmar. Vackert så, men det kunde vara bättre. Some är det enklaste och billigaste sättet för en klubb att berätta om sina förehavanden och vara synlig inom sin gemenskap. På vårt distrikts Facebook-sidor berättar Rotarianerna  i allt högre grad om sina projekt, möten och resultat, fint. Men då vi gör så här så berättar vi ju på sätt och vis enbart för oss själv, tar del av grannklubbarnas och rotarianernas förehavanden och prestationer på våra egna sidor. Då vi gör såhär får vi nya anhängare icke rotarianer, kanske t.o.m. nya möjliga aktiva. Ca. hälften av finländarna använder sociala medier, låt oss höja vårt distrikts sidor till samma nivå. Presidenter, en del av ett januarimöte kunde vara ett introduktions/anslutnings möte

Distriktskonferensen (distriktsfesten) i April 2018

Århundrandets Rotaryfest närmar sig även den, på distriktets facebook sidor har öppnats en egen händelsesida, där programmet uppdateras vart efter det blir färdigt. Redan nu är det bekräftats ett teaterlustspel (Supé för en) till lördagens dagsprogram före maten, och som internationell gäst . festtalare anländer Lena Mjersaug från Norge. Som musikalisk huvudstjärna uppträder Antti Wiskari. Finland 101 år till ära har även prissättningen förnyats, nytt är Early Bird, priset varav mera i bilagan. Tydlig inbesparning om du anmäler dig i tid. Distriktskonferensens pris har sänkts, vilket jag lovade under klubbronen. Instruktioner och kontonummer finns i bilagan.

Minneslista

  • Februari 2 – 4 Riksomfattande foundationseminarium i Uleåborg, se bilden och anmäl dig. BRÅTTOM
  • PET i Åbo i mars, inkommande presidenters och sekreterares skolning
  • Rotarydollarns kurs i januari 0.84

Rotary A4 esite piirikokous- ja juhla 2018v9_2kielinen

D 1410 närvarorapport november 2017

 

print