GUVERNÖRENS MÅNADSBREV NUMMER 9

Vatten- och sanitetsmånaden 

 Vad kunde vara mer aktuellt? Inom vårt distrikts område fick var och en konkret känna av vad det betyder att inte få drickbart vatten från kranen. För oss finländare är rent vatten en självklarhet, eller är det? Nokia, Nousis, samma kan ske var som helst till näst. I Finland har vi emellertid ett fungerande back-up system och vi kan reda upp dylika problem snabbt och effektivt. Men hur är det i länder där infran är vad den är, och man får drickbart vatten endast i butiken, om ens där. 

Vårt distrikts Östersjöseglats har börjat bra och klubbar har anmält sig med. Jag påminner likväl distriktets klubbar att delta i detta unika Östersjöprojekt. Mera information om händelsen får man av Ralf Karlson, Kimito klubben. Vårt distrikts Östersjökommitté, under ledning av Mikko Lindman, har varit mycket aktiv och planer för framtiden har uppgjorts. Avsikten är att delta vid Rotarykonventionen i Hamburg med en egen avdelning. Då jag åkte runt i klubbarna stötte jag på flera Östersjöprojekt, i Raumo och Somero har man mycket gediget samarbete med unga skolelever och Östersjökunskap. 

 Slösa inte vatten 

Även om vi har tillräckligt med vatten för att rengöra det, slösa det inte bort. 

Distriktskonferens = distriktsfest 

Distriktsfestens huvudtema är Ungdomen, det temat syns starkt under båda dagarna, det andra huvudsaken är Rotarianernas trivsel. 

Ungdomen syns genom Rotary utbyteselevernas stora insats i programmet under hela lördagen, på söndagen hör vi en utbyteselevs reseskildring. Vår distriktsutbildare Aulis Kankare redogör för hur vi Rotarianer kan vara med och förebygga ungdomens utstötning. Vi får bekanta oss även med ungdomars med specialbehov svåra situation och hur vi kan göra den lättare för dem. Arbetscentralen för ungdomar med specialbehov Salolainen Ihme ja Kumma är starkt med på tillställningen. På söndagen redogör barnpsykiatern Riikka Riihonen om barnens och ungdomens ställning. 

Man har satsat på trivseln detta år på ett aldrig skådat sätt, på morgonen spelar Moisio skolas Steelband i bakgrunden vid inskrivningen. Vid kvällens GB festmåltid har vi som huvuduppträdare Arttu Wiskari med orkester, och efter honom fortsätter dansen med Annina Jokinens bänd. I lördagens och söndagens program har vi placerat musikframträdanden för att underhålla deltagarna. Mitt på lördagen har vi placerat ett teateruppträdande. Här nu bara ett plock ur programmet, resten ser var och en på plats. Jag förväntar mig att se varje Rotarian från vårt distrikt vid tillställningen, hyr en buss och kom mangrant och gör vår fest oförglömlig. 

Instruktioner: 

Anmälning per e-mail: matti.sirva@op.fi Tel 04407701223 

Deltagaravgifterna på konto: FI28 5410 0220 3538 36 Priset är 140€/person 

Övernattning hat överenskommits med Hotell Rikala 1 p rum 80€ och 2 p rum 90€, kom ihåg att nämna Rotary Distriktskonferens då du reserverar rum, övernattningen betalas direkt till hotellet, distriktskonferensavgifterna till ovan nämnda konto. 

Man har frågat mig vem som får anmäla sig till distriktskonferensen? Distriktskonferensen är till för oss alla Rotarianer, och med sig får man ta make/maka, vän eller fast grannarna. Distriktskonferensen är INTE avsedd för presidenterna utan från hjärtat Rotarianernas fest. 

Närvaro D1410_januari_2018

print