ROTARY PEACE CENTER  -STIPENDIEN HAKEMINEN

Rauhan edistäminen on Rotaryn yksi kuudesta painopistealueesta. Rotary Internationalin varapresidentti Jennifer Jones korosti lokakuussa 2016 Rotary Zone Institutessa Arlandassa rauhan edistämistä kertomalla, että Rotaryn kolme tärkeintä fokusta ovat vesi, lukutaito ja rauha. Rotary Foundation tukee rauhan edistämistä olemalla yhteistyössä kuuden Rotary Peace Center –yliopiston kanssa ja myöntämällä opinto-ohjelmiin hyväksytyille täyden stipendin. Oman piirimme kautta ei ole aikaisemmin haettu Rotary Peace Center –stipendejä. Yhtenä syynä tällaiseen tilanteeseen on tietämättömyys. 

Rauhan edistäminen on aina kiinnostanut nuoria. Tekemällä Rotary Peace Center –stipendien haku nykyistä näkyvämmäksi uskon, että samalla Rotaryn toiminta tulee nykyistä tutummaksi Rotaryn ulkopuolisille – ennen kaikkea nuorille ja muille opiskeluikäisille. Tätä kautta voimme saada nuoria kiinnostumaan Rotaryn toiminnasta nykyistä laajemmin ja kiinteämmin.

Kaksivuotisen maisteriohjelman voi suorittaa viidessä yliopistoissa (Ruotsi, Englanti, Yhdysvallat, Japani, Australia). Ohjelmaan valitaan vuosittain enintään 50 opiskelijaa.

Maisterintutkintoon sisältyy opintoja mm. aseellisten konfliktien syistä, kansainvälisten konfliktien ratkaisuista, turvallisuusuhista ja johtajuudesta riitojen ratkaisussa sekä oma lopputyö. Maisterinohjelmaan hakijalla tulee olla vähintään hyvin suoritettu alempi korkeakoulututkinto, ainakin kolmen vuoden soveltuva työkokemus sekä vahva omakohtainen sitoutuminen rauhan edistämiseen ja konfliktien ratkaisuun.

Kolmen kuukauden ammatillisen täydennyskoulutusohjelman voi suorittaa yhdessä yliopistossa (Thaimaa). Ohjelmaan valitaan vuosittain enintään 50 opiskelijaa. Täydennyskoulutusohjelma tukee jo pitempään rauhantehtävissä toimineiden kehittymistä työssään. Täydennyskoulutusohjelman vaatimukset ovat muuten samat kuin maisterinohjelmassa, mutta työkokemusta on oltava vähintään viisi vuotta. 

Stipendin hakuprosessi

1. Stipendihakemus lähetetään rotarypiiriin viimeistään 31.5.2017. Hakemuslomake ja –ohjeet tulevat My Rotaryn sivuille tammikuussa 2017. Hakemuslomake löytyy täältä https://www.rotary.org/en/get-involved/exchange-ideas/peace-fellowship-application

2. Rotarypiiri haastattelee stipendinhakijaa. Jos piiri suosittelee stipendin myöntämistä, niin se lähettää hakemuksen Rotary Foundationiin viimeistään 30.6.2017. Piiri voi suositella säätiölle useita hakijoita.

3. Rotary Foundation tekee stipendin myöntämisestä päätöksen, mikä tulee tiedoksi marraskuussa 2017. Tällöin ilmoitetaan se Rotary Peace Center, missä opiskelu tapahtuu.

4. Stipendiaatin opiskelu alkaa syksyllä 2018.

Stipendiaatin täytyy itse huolehtia opiskelupaikan saamisesta Rotary Peace Center –yliopistosta. Piirille tai klubille ei synny mitään kuluja stipendiprosessista eikä stipendiaatin opiskelusta. Rotarit, näiden puolisot, rotarien etenevässä ja takenevassa polvessa olevat sukulaiset eivätkä näiden puolisot voi hakea stipendiä maisteriohjelmaan.

Lisätietoja DGN Risto Suviala risto.suviala@gmail.com ja www.rotary.org/en/peace-fellowships 

Rotary – Rotary Peace Center (Aspila)

print