Suomen Rotaryn verkkosivujen käyttötarkoitus

Suomen Rotaryn julkaisu- ja koulutustoimikunta lähetti klubeille kyselyn 1.3.2016 ja vastausaikaa oli 14.4.2016 saakka. Kysely koski Suomen Rotaryn verkkosivujen Suojatuilla jäsensivuilla olevia ohjeita ja koulutusaineistoja klubien ja piirien käyttöön.

Vastauksia saimme yhteensä 237 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille. Vastaukset on nyt purettu, sekä valinnaiset että vapaa sana -osuudet. Ohessa näistä valinnaisista vastauksista kootut yhteenvedot.

Ystävällisin terveisin ja kiitos vastauksestanne 
Suomen Rotary – Finlands Rotary 
Julkaisu- ja koulutustoimikunta

Liite: graafinen_yhteenveto_14.4.2016

Kyselyn yhteenveto_15.4.2016.pdf

 

print