Kuvernöörin kesäkuun kuukausikirje

Kokemuksia kuluneesta rotaryvuodesta

Oma kuvernöörikauteni on lopuillaan. Siitä on jäljellä enää ketjujen luovuttaminen Erik Stenströmille ja loppuraportin tekeminen. Vuosi on ollut antoisa ja täynnä hienoja kokemuksia. Toki se on vaatinut myös panostusta ja käytännössä kaiken vapaa-aikani. Mutta näinhän elämässä usein on: jos haluaa jotain saada, on ensin annettava. Rotaryssä on nostettu esiin, että meidän ei tulisi niinkään kysyä, mitä minä voin saada Rotaryltä, vaan mitä minä voin sille antaa. On ollut etuoikeus kiertää kaikki piirimme 60 klubia ja tutustua niiden toimintaan. On ollut hieno havaita että, vaikka ne ovat varsin erilaisia, niillä kaikilla on omaa toimintaa ja halua kehittää sitä. Siksi suhtaudun luottavaisesti piirimme toimintaan jatkossa.

Kokemuksia RI:n Konventiosta Atlantasta

Palasin juuri RI:n Konventiosta Atlantasta, jossa oli mukana noin 40 000 rotaria. Kohtaamiset eri puolilta maailmaa tulevien rotareiden kanssa ja tutustuminen kaikkeen hyvään, mitä Rotary on tehnyt ja voi tehdä, antaa uskoa omaan toimintaamme. Rotary voi oikeasti olla sekä palvelemassa ihmiskuntaa – kuluneen vuoden teeman mukaisesti – tai tekemässä muutosta maailmassa ”Rotary: Making a Difference” – pian alkavan uuden rotaryvuoden teeman mukaisesti .

Konventiossa on aina maailman ykkösrivin esiintyjiä. Pääpuhuja tällä kertaa oli Bill Gates, joka piti erinomaisen esityksen polion hävittämisestä ja vakuutti, että hän on täysillä mukana Rotaryn kanssa kampanjassa. Muita huippupuhujia oli mm. näyttelijä Ashton Kutcher ja golfikoni Jack Nicklaus. Kutcher on perustanut säätiön, joka taistelee ihmiskauppa vastaan. Nicklaus puolestaan toimii poliolähettiläänä ja myös hänellä on hyväntekeväisyyssäätiö työnsä tukena.

Tulevat RI:n Konventiot

Kannustan jokaista piirimme rotaria kerran elämässään osallistumaan RI:n Konventioon. Voin luvata, että se kannattaa ja avaa uuden tason Rotaryn toimintaan. Vuoden päästä rotarymaailma kokoontuu Torontossa, 23.-27.6. ja 2019 Hampurissa kesäkuun alussa. Laittakaa se jo nyt kalentereihinne, sillä sitä lähemmäksi Konventio tuskin tulee lähivuosina. Haastan piirimme klubit siihen, että jokaisesta klubista lähtisi ainakin yksi edustaja Hampuriin. 

Tulevaisuuden haasteita

Kuvernöörivuoteni päättyy, mutta kesäloman jälkeen jatkan innolla rotaryn tehtävissä, aluksi Rotarysäätiökomitean puheenjohtajana. Laskin, että meillä on viitisentoista kansainvälistä hanketta, joko hiljattain raportoitua, käynnissä tai suunnitteilla olevaa. Monet klubit osallistuvat niihin, mutta haastan niitäkin klubeja, jotka eivät vielä ole mukana, ottamaan reippaan askeleen myös kansainväliseen toimintaan, joko hanketoimintaan, ystävysvaihtoon tai muuhun yhteistyömuotoon. Rotary on luonteeltaan kansainvälinen, vaikka perustuukin vahvaan paikalliseen toimintaan.

Lopuksi tahdon kiittää kaikkia piirin ja klubien vastuuhenkilöitä hienosta ja tärkeästä työstänne Rotaryn hyväksi! Työnne merkityksen ymmärtää nyt, kun on voinut katsoa asioita isommasta perspektiivistä. Toivotan kaikille hyvää kesää ja voimia sekä intoa tulevaan rotaryvuoteen!

Pentti Aspila

Kuvernööri, rotarypiiri 1410

print