Organisaatio

Rotari  (rotarian) eli Rotaryn henkilöjäsen, joita Suomessa n. 11.000 ja maailmassa yli 1,2 miljoonaa
Klubi (club), on jäsenten alueellinen yhteisö jossa kokoonnutaan viikoittain; klubeja Suomessa vajaat 300 ja maailmassa yli 35.000
Piiri (district); Suomen rotaryklubit kuuluvat alueellisesti 6 piiriin: D 1380, D 1390, D 1400, D 1410 (tämä), D 1420 ja D 1430. Rotaryn toiminnassa piirejä on yhteensä 541.
Suomen Rotary, valtakunnallinen kattojärjestö, perustettu 1.12.1926; Viro mukana Suomen piirissä D 1420
Rotary International,  Paul P. Harris perusti rotaryjärjestön 23.2.10905 Chicagossa. Mukana yli 200 maata.


 

Kuvernööristö – Guvernörer – Governers

DG Heidi Cavén

DGE Anita Häggblom

DGN Mikko Lindeman


 

PIIRI 1410 – www.rotary.fi/1410

Rotarypiiri 1410 on osa Rotary Internationalin virallista organisaatiota yhtenä 541:stä piiristä. Sen toimialueena on Varsinais-Suomi, Satakunta, osa Kanta-Hämeestä, osa Pirkanmaasta ja Ahvenanmaa: 60 klubia ja 2 100 jäsentä (1.7.2019). 


PIIRIN 1410 ORGANISAATIO – DISTRIKTETS 1410 ORGANISATION – DISTRICT 1410 ORGANIZATION 


Piiriorganisaatio


Piiriorganisaation rungon muodostaa piirineuvosto, jonka puheenjohtajana toimii istuva kuvernööri ja jäseninä yleensä 1-2 edellistä kuvernööriä, DGE, DGN, talouskomitean puheenjohtaja, rotarysäätiökomitean puheenjohtaja ja piirisihteeri.

Piirineuvosto toimii piiriyhdistyksen hallituksena, jonka puheenjohtajana toimii kuvernööri. Rekisteröity piiriyhdistys toimii Suomen yhdistyslain mukaan, joten päätökset yhdistystä koskevissa asioissa tehdään yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen mukaisesti enemmistöpäätöksinä yhdistyksen kokousten (vuosikokous ja piirineuvottelu) vahvistaman toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä muiden päätösten mukaisesti. Piirineuvoston kokoonpano on määritelty yhdistyksen säännöissä. Piirineuvostossa päätös tehdään enemmistöpäätöksenä.

 

 

ALUEET - OMRÅDEN - AREAS

DGE nimittää apulaiskuvernöörit. Piiri on jaettu 10 alueeseen, joissa jokaisessa on koulutettu apulaiskuvernööri. Kuvernööri voi omalla päätöksellään muuttaa alueiden määrää ja toimialuetta. Apu-laiskuvernöörien nimet ja alueet määritellään piiriorganisaatiossa. Apulaiskuvernöörien kelpoisuudesta ja tehtävistä määrätään Rotaryn käsikirjassa 2013 (035-FI) sivulla 27.

Apulaiskuvernöörit ja klubit alueittain – Assisterande guvernörer och klubbar enligt område – Assistant Governors and Clubs per area  


 

Europe/Africa Office