Rotarysäätiö

Miljoonan taalan hanke

trf100_lockup

 

 

 

 

Rotarit tempaisevat juhlavuoden kunniaksi. Keräämme rotarypiireissä 1380, 1390, 1400, 1410, 1420 ja 1430 yhteensä 1 000 000 dollaria omalle säätiöllemme.

The Rotary Foundation ohjaa apuamme juuri sinne, minne me itse toivomme ja projekteillamme ohjaamme. Keräysaika on 1.7.2016 - 30.6.2017. Välitavoite Atlantan kongressi 10.-14.6.2017.

skannaus

skannaus-3

skannaus-1

skannaus-2

 


 

Rotarysäätiön tehtävä

Rotarysäätiön tehtävänä on tukea rotareiden pyrkimystä edistää maailmassa yhteisymmärrystä ja rauhaa edistämällä terveyttä, tukemalla koulutusta ja lievittämällä köyhyyttä. Säätiö on yleishyödyllinen yhteisö, jota tukevat puhtaasti vapaaehtoisin lahjoituksin rotarit ja Säätiön ystävät, joilla on sen kanssa sama visio paremmasta maailmasta. Heidän tukensa on välttämätön Säätiön apurahoin rahoitetuille hankkeille, joilla avun tarpeessa oleviin yhteisöihin pystytään aikaansaamaan kestäviä parannuksia. Rotarysäätiön tärkeimipiä tukimuotoja ovat polion hävittäminen maailmasta (PolioPlus), rauhanstipendit sekä humanitääriset hankkeet, joita tuetaan apurahoilla.

Rotarysäätiön apurahat

Rotarysäätiön apurahat jakautuvat käytännössä piiriapurahoihin ja globaaleihin apurahoihin. Käytössä ollut paketoitu apuraha on poistumassa. Piiriapurahaan voi käyttää korkeintaan 50 % piirin DDF:stä (Rotarysäätiön SHARE järjestelmän kautta tulevasta Piirille osoitettavasta rahoituksesta). Piiriapurahaa Rotarysäätiö ei kaksinkertaista. Globaaleihin apurahoihin liittyy Säätiön kaksinkertaistus piirin DDF:n osalta (esim. kun Piiri osoittaa 1000 USD DDF:ää antaa Rotarysäätiö 1000 USD rahoitusta Maailmanrahastosta). Klubien suoraan globaaliin apurahahankkeeseen osoittamaan rahoitukseen Säätiö antaa 50 %:in tuen (esim. 1000 USD lahjoitukseen 500 USD). Pienin Rotarysäätiön rahoitus on 15 000 USD. Siten globaali apurahahanke on vähintään 30 000 USD, käytännössä usein enemmän.

Piirin DDF määräytyy Vuosirahastoon tehtävien lahjoitusten perusteella. Lahjoitukset ovat kolme vuotta SHARE-järjestelmässä minkä jälkeen vuosilahjoituksesta 50 % palautuu piirin DDF:ksi ja 50 % siirtyy Maailmanrahastoon, josta sitä voidaan käyttää globaaleihin hankkeisiin Säätiön kaksinkertaistavana tukena. Vuosirahastolahjoituksia pystytään piirissä hyödyntämään siten vain tekemällä Säätiön hyväksymiä hankkeita. Esim. vuonna 2013-2014 Piirissämme lahjoitettiin Vuosirahastoon 84 000 USD ja siten vuonna 2016-2017 meillä on käytettävissä DDF:ää yhteensä 42 000 USD, josta piiriapurahan osuus voi olla korkeintaan 21 000 USD ja kaikkien hankkeiden DDF:n yhteissumma siis 42 000 USD.

Rotarysäätiöhankkeiden toteuttaminen käytännössä

Piiriapurahojen hallinnointi on tehty keveäksi, vaikka suunnittelun aikajänne on pitkä. Käytännössä Piiri hallinnoi itse piiriapurahahankkeet, vaikka ne tarvitsevatkin hyväksynnän Rotarysäätiöltä. Globaalit apurahahankkeet sen sijaan käsitellään Rotarysäätiössä ja niissä sisältöön ja muotoon liittyvät asiat ovat selvästi tiukempia. Ollakseen oikeutettu hakemaan globaaleja apurahoja klubin on oltava kvalifioitunut eli sen on allekirjoitettava yhteisyösopimus ja täytettävä sen ehdot, jolla varmistetaan, että klubilla on riittävät edellytykset hallinnoida hanketta (yhteistyösopimuksen lomakkeen saa mm. Suomen Rotaryn suojatuilta jäsensivuilta kohdasta Ohjeet ja koulutus -> Rotarysäätiö). Oleellisin vaatimus pätevöitymiselle on, että klubissa on Piirin Säätiökoulutuksen käynyt henkilö. Piiriapurahojen suhteen klubin kvalifioituminen on suositus ja se otetaan huomioon positiivisena tekijänä myöntöpäätöksiä tehtäessä.

Piiriapurahat

Piirin piiriapuraha on klubien hankkeista koostuva yhteen niputettu hanke-esitys, jonka Rotarysäätiö sitten hyväksyy. Hankkeen on sovittava Rotaryn toiminta-ajatukseen, siinä on oltava rotarien oma osallistuminen niin taloudellisesti kuin toiminnallisestikin. Hankekoko on suuruusluokkaa 500 € - 2000 €. Hakemus on vapaamuotoinen, mutta siitä on käytävä ilmi hankkeen nimi, vastuullinen klubi ja vastuuhenkilö, hankkeen tavoite, kohderyhmä, toteutussuunnitelma, hankkeesta saatava hyöty ja viestintäsuunnitelma, budjetti ja rahoitus (ml. omarahoitus).

Hakemus toimitetaan Piirin Rotarysäätiökomitean puheenjohtajalle (PDG Matias Röyttä,  +358-400-780 094,  matroy@utu.fi) maaliskuun loppuun mennessä. Piirineuvosto käsittelee hakemukset huhtikuussa ja Piirin esitys toimitetaan Rotarysäätiöön 15.5. mennessä. Rotarysäätiö hyväksyy hanke-esityksen elokuussa minkä jälkeen klubi voi aloittaa hankkeen toteutuksen. On siis hyvä huomata, että hankkeen jättämisestä menee ainakin puoli vuotta rahoitukseen. Hankkeita kannattaa alkaa suunnitella jo syksyllä, jotta ne ehditään jättämään ajoissa, sillä maaliskuun jälkeen tulevat hanke-esitykset siirtyvät vuoden päähän.

Globaalit apurahat

Toisin kuin piiriapurahat globaalit apurahat tarvitsevat aina kansainvälisen kumppanin. Hankkeella on tarkat vaatimukset ja sen kohdistuttava jollekin seuraavista keskittämisalueista:

* rauhantutkimus sekä konfliktien ehkäisy ja sovittelu

* sairauksien ehkäisy ja hoito

* vesi ja sanitaatio

* äidin ja lapsen terveys

* peruskoulutus sekä luku- ja kirjoitustaito

* taloudellinen ja yhteiskunnallinen kehittäminen

Käytännössä globaalit hankkeet tehdään yhteistyössä Piirin Rotarysäätiökomitean. Kannattaa olla yhteydessä Säätiökomitean jäseniin jo varhaisessa vaiheessa, kun idea hankkeesta on syntynyt. Hankkeiden byrokratiaa ei tarvitse pelätä, sillä tarvittaessa Piirin vastuuhenkilöt hoitavat sen.

Tyypillisesti hankkeet tehdään kehitys-/kehittyvissä maissa, mutta mikään ei estä tekemästä globaalia apurahahanketta vaikka Suomessa, mikäli hankkeeseen löytyy kansainvälinen partneri, joka on valmis sitoutumaan hankkeeseen. Hankkeen minimikoko on kuitenkin 30 000 USD ja se edellyttää merkittävää panostusta myös klubilta. Siksi klubit usein ovat kutsuneet muita klubeja osallistumaan hankkeeseen jakamaan omarahoitusosuutta. Näin klubi voi päästä mukaan kansainväliseen hankkeeseen vain muutaman sadan euron panostuksella.

Globaaleissa apurahahankkeissa on jatkuva haku eikä niissä ole tiettyä aikaa, jolloin hakemus pitää jättää. Hakuprosessi kuitenkin kestää useita kuukausia.

Rotarysäätiön toiminnan tukeminen ja tunnustukset

Jotta Rotarysäätiö voi tehdä toimintaa ja Piirimme voi tähän toimintaan osallistua, tarvitaan lahjoituksia Vuosirahastoon. Piirissä on suositus, että klubin jäsenmaksun yhteydessä kerätään varoja myös Rotarysäätiölle lahjoitettavaksi. Rotaryvuonna 2016-2017 tämän Säätiölahjoituksen on sovittu olevan 65 € maksavalta jäseneltä ja klubit tilittävät tämän suoraan Rotarysäätiön tilille.

On hyvä muistaa, että Rotaryn monista rahastoista vain Vuosirahastoon tehdyt lahjoitukset kartuttavat DDF:ää. Tämä on hyvä huomioida lahjoitusta tehtäessä. Helpoiten lahjoittaminen onnistuu esim. luottokortilla My Rotary- sivujen kautta. Rotary-tiedon saamiseksi sivuille kannattaa rekisteröityä joka tapauksessa (www.rotary.org). Klubeissa Säätiölahjoittamisesta kannattaa puhua ja tehdä siihen tavoitteet niin, että mahdollisimman moni rotari olisi halukas osallistumaan lahjoittamiseen.

Piiriapurahahankkeen hakemuksen sisältö

Hakemus on vapaamuotoinen (2-3 sivua)

Tärkeää:

Hankkeen Nimi (myös englanniksi)

Vastuullinen klubi ja henkilöt

Hankkeen tavoite

Hankkeen kohderyhmä

Hankkeen sisältö

Hankkeen budjetti

- kokonaisbudjetti

- haettu piiriapuraha

- muu rahoitus

Rotarien oma osallistuminen (rahoituksen lisäksi työ tai muu osallistuminen)

Ilmoitus klubin yhteistyösopimuksen ( MoU) allekirjoittamisesta

Every Rotarian Every Year (EREY) tarkoittaa, että rotari sitoutuu lahjoittamaan jonkun summan, vaikka vain 25 USD, Rotarysäätiölle joka vuosi. Tällainen rotari on oikeutettu käyttämään EREY-merkkiä. EREY:stä voi erota koska tahansa eikä se siten sido mitenkään.

Sustaining member (ylläpitävä jäsen) statukseen on oikeutettu rotari, joka lahjoittaa joka vuosi vähintään 100 USD Vuosirahastoon. Täten rotary voi myös kartuttaa omaa PHF-tiliään ja kymmenessä vuodessa hankkia PHF-arvon. Samalla karttuu klubin Vuosirahastolahjoitukset.

Paul Harris Fellow (PHF) -arvon saa, kun on lahjoittanut 1000 USD Vuosirahastoon, PolioPlus-ohjelmaan tai johonkin Säätiön hyväksymään hankkeeseen, joko kerralla tai kumulatiivisena summana. Lahjoittaja voi myös osoittaa PHF-arvon saajaksi toisen henkilön, esim. puolison. PHF-arvo voidaan myös myöntää klubin tai Piirin anomuksesta ansioituneelle rotarille, jos klubilla/piirillä on Vuosirahastoon lahjoitettuna vähintään 1000 USD vastaava summa. PHF-arvoja voi olla myös useampikertaisina, jolloin merkkiin tulee safiiri (tai useampi), kun henkilö on lahjoittanut useamman 1000 USD tai vastaavasti klubi/piiri hänet palkitsee uudelleen.

Paul Harris Society koostuu henkilöistä, jotka sitoutuvat vuosittain tekemään 1000 USD lahjoituksen Vuosirahastoon, PolioPlus-ohjelmaan tai johonkin Säätiön hyväksymään hankkeeseen. Tämä yhteisö on hyvin arvostettu ja on oikeutettu asianmukaiseen merkkiin.

Suomeen on perustettu Paul Harris Society, johon pääsevät mukaan ne, jotka ovat tehneet asianmukaisen 1000 USD lahjoituksen Rotarysäätiölle rotaryvuoden aikana.

Mainittujen tunnustusten yläpuolella on kansainvälisessä Rotaryssä vielä tunnustuksia. Lahjoittamalla 10 000 USD joko kerralla tai kumulatiivisesti saa arvostetun Major Donor –arvon ja merkin. Major Donor –tunnustuksen saaneita henkilöitä on Suomessa vielä vain muutama.

 

Piiriapurahat 2016-2017

KARVIA RC
A PUBLIC ROTARY ADVERTISEMENT BOARD IN A LOCAL GAS STATION IN KARVIA
The aim of this project is to make Rotary better known among local people and offer public advertisement for local companies. This project makes it possible to collect funds for the activity of Karvia RC for donations, for example for Youth Exchage Programs, in which this club has been very active. The members of Karvia RC will built the framework for this advertisement board by themselves with help of local professionals (for example electric works according the Finnish law). Karvia RC has been an active Rotary Club with fine traditions and this project will, without any hesitation, to improve the Rotary spirit in this club. In D-1410 there is one similar project done by Uusikaupunki RC, which has been profitable and helped this RC to increase public awareness of Rotary and has been popular by the local companies and many visitors, who are sailing to this town during the summer time. The total budget for this over 6000 euros, which will be mainly covered by Karvia RC by task work by members and local donations. They are asking for 2000 Euros as DG. The District grant allowed: 1000â‚ Persons responsibe for this Project: President Jouni Moisio and Club Secretary Tomi Ylilammi

KOKEMÄKI RC
SUPPORT FOR CULTURAL SURVIVAL OF LOCAL COMMUNITY

Building of stairs for person using wheelchairs to a local Village House Järilä Nuorisoseuratalo in Peipohja. This house has been build 1932 and is used by local people, even the older ones. However there are no stairs for handicapped people using wheelchair. In Finland, the number of senior people is increasing and there is an increasing demand for meeting places for the persons. By providing the new stairs for wheelchair users would also diminish the danger that this old valuable house would run down. The upkeeping of this house is provided partly by Rotarians and they are now taken an action to provide new stairs for wheelchair users. The cost of this project is 1500 Euros. The budget for this project is 4000 â‚ DG allowed for these projects is 800 â‚ The person responsible for these projects is PP Petri Riento,

Mynämäki RC
INDEPENDENT FINLAND 100 YEARS - MY CULTURAL ROOTS IN MYNÄMÄKI

Year 2017 will be the 100th birthday for Finland. Mynämäki RC will take an action to arrange an exhibition showing how people were living in Finland for 100 years ago. They will show how the education system and schools were arranged at that time, housing of people, Christmas celebrations, industrial achievements (the first car build in Finland was from this area), etc. Mynämäki RC will take care of all the arrangements. The exhibition is aimed to serve everybody in Finland, not only for those who usually visit in cultural events. The Rotary logo will be present in all of these events and in publications in local and national newspapers. The total budget for this project is about 4000â‚ The District Grant allowance is 800 â Person responsible for the project: PP Jukka Gustafsson but the leader for this project will be elected among the members of the club.

PUNKALAIDUN RC
DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF SPORT EVENTS FOR CHILDRENAND YOUTH IN PUNKALAIDUN

This project will serve young generations of Finnish and Foreing people (refugees) living in Punkalaidun. A sport club called Laitumen Pallo is active in Punkalaidun. This has been started by the local residents. The aim of this organization is to concentrate in football and Salibandy. This organization, however, does not have economical resources to help all the young people. In Punkalaidun there is a Refugee Center with 200 inhabitants, mainly consisting of families with numerous children. The football club in Punkalaidun will arrange a concert to get funding. The members of Punkalaidun RC are going to help in the arrangements of this concert. They will help in the arrangements and by providing 50 tickets for the total value of 1000 Euros. The tickets will be delivered, free of charge, to the target group mentioned above. The budget of this project is 1000 â‚ The district allowance is 700â

Raumanmeri RC
SUPPORT OF "HOUSE OF HOPE" FOR DROP OUT PERSON IN RAUMA

Raumanmeri RC has collaborated and supported the Street Mission of Rauma. This organisation is helping young people, who have social problems in their life are in danger to be left outside normal social life. These young people are helped in many ways, by helping them to recober mentally and physically, improve their working skill, helping them to get housing, training and educating them to different professions (for example carpenter and house decorating professions) and helping them to get permanent work. The street mission of Rauma is preserving a house "The House of Hope" where the above mentioned activities are taking place (in web but only in Finnish: www.raumanseudunkatulahetys.fi). The proposed project of Raumanmeri RC is aimed to provide tool, kitchen utensils, sport equipments and a new electric stove with electric warning system for fire. Additionally, the club is helping to keep surroundings clean and nice to live. This project is planned for two years and the budget for the first year is 2000 Euros. The district grant allowed 1000 â The person in charge for this project is Rtn Mikko Vapanen

Somero RC
FROM THE SENIOR HOUSE BACK TO SURROUNDING SOCIETY

People living in Senior Houses are in risk to lose their contacts to surrounding society due to lack of close friends or relatives.  This project will be done with the Service House Tervaskanto, which is targeting to improve the living standard of senior people. Tervaskanto is followed by a national television program. Somero RC has been collaborating with Service House Tervaskanto. They have agreed with the leaders of Tervaskanto that the members of the club help in the daily activites of Tervaskanto and also help in the funding of the activities. The members of Somero RC have already arranged a dancing event in Somero, where they also arranged the transportation of the senior people. The future events will consists of reading newspapers, outdoor activities, dancing and visits with pets (a dog friend â€karvatassutâ€). The benefits of this project will improve the living standard of senior people and also help the Rotarians be active and even to realize what does it mean to become old possibly, be isolated from the society. The Service House Tervaskanto will report the expenditure to Somero club every three months. The budget for this project is estimated to be 7000 Euros, which is mainly covered by the club. They are asking as DG for 3000 Euros. The district allowance for this project is 1500 â. The person responsible for this project is P Mikko Lindeman, Somero RC

Turku International RC
HYGIENE PASS FOR FEMALE IMMIGRANTS

According to Finnish law working with places where you are in contact with food, you need to pass an official examination to get a Hygiene pass. This gives several opportunities for woman to get a job in bars, restaurants, cafes, fast food places, in food industry etc. Even many other employers even look favorable to applicants who have this pass. This Hygiene pass will substantially improve the changes for women to get jobs and also to be integrated into Finnish society. This project is done with collaboration with Daisy Ladies, who are ex Pat-women living in Finland and many of these are also Rotarians. The cost of this pass is 40 Euros. Turku International RC is providing the Hygiene pass for 25 woman and the budget is 1000 â. The District allowance for this project is 1000â‚ Responsible person for this project is, TRFCC Lauri Vihervaara

Turku Aboa Nova RC
INTEGRATION OF REGUFEES INTO FINNISH SOCIETY

Finnish Red Cross and a Refugee Center in Turku. The aim is to help the refugees and their families to integrate into Finnish Society by arranging local outdoor sport events, e.g. in foot ball. The professional instructors for these out door sport events will be provided by Turku Sport Club and by personal of Finnish Red Cross and Turku Refugee Center. Additionally, Rotarians of Turku Nova RC as well from other Rotarians will participate in these activities. The experience has shown that sport events, like foot ball games will help the refugees to integrate better in a society by making it possible to make contacts with local people. These events also show that Rotarians are willing to help. These outdoor sport events will take place during August-October 2016 and continue during spring 2017. Persons responsible for this project: Matti Hakoila, President and Tuula Lind, Service Projects

TURKU SAMPPALINNA RC
THOPAZ DIGITAL CHEST DRAINAGE SYSTEM FOR THE TURKU UNIVERSITY HOSPITAL NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT

Newborn babies, especially the premature ones with lungs not fully developed are in danger to get a rupture of lung tissue. This causes the influx of air in pulmonal cavity. This causes decrease of lung function, collapse of lung with fatal outcome. The treatment if to remove the air from the pulmonal cavity by suction until the repairing system of the lung heals the damaged area. The treatment may last for several days. In addition to air, this machine removes also harmful liquids. There is an automatic suction machine called Thopaz Digital Chest Drainage System. This commercially available machine does remove the air automatically. An additional benefit with this machine is that is a mobile unit and it automatically takes care of the removal of air. Unfortunately this machine is rather expensive and hospitals due to diminishing funds have difficulties to get these machines. Turku Samppalinna RC has decided to provide funds to one Topaz-machine. They have already had welfare dinners with auctions, and the club has arranged weekly raffles to get funding for one Topaz-machine. They are continuing to arrange these welfare events during autumn 2016-2017. PR of this project: local and national radio and TV-programs, local newspapers and article in Rotary Norden.
The budget for this project is 4700 €. The club has collected 1555 € and the plans to collect 1150 €. DG asked is 2000 €. DG allowed 1000â. Persons responsible for this project: P Kari Koski, PP Riitta Koponen, DGN Risto Suviala and TRFCC Matti Huhtala

Turun Aamuvirkut
HEALTHY NUTRITION FOR CARERS, NEXT TO KIN AND VOLUNTARY PERSONS WORKING WITH FAMILY MEMBERS AND PATIENT

The carers and next of kin association has upkept the Carer Center in Turku since 2005. This center concentrates for upkeeping of customers wellbeing, gives advices and trains voluntary people, who are very much needed to the function of the Centre. There has been decreasing support from the society with the consequent increase of the family persons, next to kin and voluntary persons who must take are of these persons in need of nursery assistance. The salary paid to these voluntary persons has been extremely low. Turun Aamuvirkut RC has for several years supported this center by  donations. This has been the major target for their donations. The Carer Centre has proposed that Aamuvirkut RC could support the project “Healthy nutrition for the persons who have been taken care of and additionally also target this information to the persons who have taken the heavy responsibility to take care of the people." The daily meals consists of breakfast, lunch and afternoon coffee or tea. There will be teaching how a healthy and nutritious are made. Due to fact that the “salary†of carers, next to kin as well as the voluntary persons consists mainly of meals it is also important to teach these people to understand the value of healthy nutrition also themselves. This Healthy Nutrition" topic will held up during 2016-2017 and an academic study will be undertaken about the results of the given teaching and information. Turun Aamuvirkut RC will support this project for 1000€ and is asking support of 2000€, D-1410 has granted 1000€ for this project. Person responsible for this project: Risto Vuorenvirta and Jimmo Maikola

Alastaro RC
MEMORIES BESIDE THE ALASTARO ROAD
The Rotarians of the Alastaro RC have collected tens of thousand pictures taken from that area. There have been a lot of changes taking place during the several decades. These pictures as well as stories about the houses and peoples who have lived there are now going to be published in a book entitled as above. This will be a valuable piece of local history otherwise soon to be forgotten.The total budget for this project is 8000€, which has partly supported by local companies. Alastaro RC is asking for 3000€ for this project. District Grant allocated for this is 2000€ Finland 2200

Vehmaa RC
This is a tradition arranged by Vehmaa RC. This event is to support to events aiming to invigorate elderly people, and to promote musicality and traffic safety among children. This Project consists of two components. First event is targeted to recreation of elderly people living in a rest home. The rotaries will arrange the event with music and coffee service. In the event will be also invited children and young people to make old and young people to meet and learn from each other. There will be arranged an art auction to support costs of this action, and DG of 600 € is proposed for this event. Second event is targeted to pre-school age students and is aimed to promote traffic safety among young children. Children will be given cycling helmets to improve their safety. Focal part of this event will be attractive program with a musician playing with children and having the event such that it will attract number of children. Total costs of the event is 950 € and to cover these costs is proposed DG of 600 â. The rotaries will cover the rest of the costs.

Pori RC
FORMATION OF A COMPLETE SYMPHONY ORCHESTRA

Pori RC is seeking support of 3300 USD for starting of full member Symphony Orchestra. This will be created with a collaboration of six different music schools and institutes which are located in five different areas of northern part of District 1410. These are Pori, Rauma, Huittinen, Kankaanpää and Uusikaupunki. There are 80 students in these music schools. The total cost for this has been estimated as 17,600 USD. The members of Pori RC are going to help in this project by participating in this project as a part of Youth Exchange Program. This will be the first time such fully manned, local symphony orchestra is going to play in that areas.  The person responsible for this project is Rtn Lauri Hirvola, Pori RC. Finland 3000

1410 Administration (maximum 3%)
Administration expenses. Previously it happened that the exchange rate between USD and Euro changed, which caused some problems with the balance sheet. Finland 400

1410 Contingency (maximum 20%)
To be used for arising activities in the District N/A 3000 

 

 

Yhteistyökumppanimme

Rotary tekee yhteistyötä monen eri kumppanin kanssa. Näin moninkertaistetaan vaikutus.Yhteistyötä tehdään paikallisista ruokapankeista globaaleihin humanitäärisiin organisaatioihin, meillä on monia yhteistyökumppaneita mm.:

Kohdealueet

 

rauha Rauhan ja konfliktien ehkäiseminen
sairaudet Sairauksien ehkäisy ja hoito
vesi Vesi ja hygienia
mum Äidin ja lapsen terveys
perusopetus Perusopetus ja lukutaito
talous Taloudellinen ja yhteiskunnallinen kehitys