Kutsu piirin syyskokoukseen 10.10.2015

ROTARYPIIRIN 1410 SEMINAARI lauantaina 10.10.2015

Porin Prikaati, Huovinrinteen varuskunta, Säkylä
(os. Porilaistie 1, 27800 Säkylä)

 

Osallistujat, ilmoittautuminen, maksut ja yleisohjeet

Jokaisen piirin klubin tulee lähettää 2 - 3 edustajaa presidentin johdolla.

Osallistumismaksu; 70 €/osallistuja, joka sisältää ohjelman, lounaan, tulo- ja lähtökahvit. Presidentillä on oltava valtakirja mukanaan täytettynä. Jos presidentti itse ei osallistu kokoukseen, voi klubi valtuuttaa oman edustajansa valtakirjalla (Piirikokousvaltakirja.pdf). Tämä on tärkeää, mikäli joudutaan äänestämään asioista. Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitetaan lähettävä klubi, osallistujien etu- ja sukunimet. Osallistumismaksun maksajaksi ilmoita rotaryklubisi nimi.

Ilmoittautuminen ja maksut suoritettava viimeistään perjantaina 25.9.2015 seuraavasti:
  • Ilmoitetaan sähköpostitse osallistujien nimet osoitteeseen: eurark@gmail.com
  • Lähettävä klubi maksaa osallistumismaksut Euran rotarien seminaaritilille n:o

                               FI 96 5023 0120 0747 39

  • maksajaksi kirjoitetaan lähettävän klubin nimi
  • maksulomakkeen viesti-sarakkeeseen kirjataan osallistujien etu- ja sukunimet

Miten löydät seminaaripaikalle, anna navigaattorille ohje; Porilaistie 1, 27800 Säkylä

Tilaisuuden yhteydessä jaetaan klubeille joulukortit, joten pyydämme klubia huolehtimaan tästä!

Porin Prikaati on Länsi-Suomen joukko-osasto, joka kouluttaa varusmiehiä ja rauhanturvaajia kahdella paikkakunnalla Satakunnassa. http://www.sakyla.fi/fi/tietoa-kunnasta/porin-prikaati

TERVETULOA SÄKYLÄÄN!

OHJELMA

09:00 – 09:30  Ilmoittautuminen ja tulokahvi/tee
09:30 – 09:50  Klubipresidentin, Säkylän kuntakonsernin ja Säkylän varuskunnan tervehdykset

09:50 – 10:00  RI:n presidentin vuoden teema, piirin 1410 tavoitteet  DG Olli Pihlava

10:00 – 10:30  Nuorisovaihto: Rtn Kari Tuominen

...........................Tauko 10:30 – 10:40

10:40 – 11:00  Jäsenasiat: Jäsenlisäys ja pysyvyys, DG Olli Pihlava
Kommenttipuheenvuorot: PDG Matias Röyttä
11:00 – 11:30  Klubien julkisuuskuva -tilanne, Komitean jäsen PDG Pentti Pirttilä
Kommenttipuheenvuoro PAG Taisto Tulonen
11:30 – 12:00  Piirin 1410 IT-tilanne, Komitean puheenjohtaja Heidi Cavén

12:00 - 13:00    Lounas

13:00 – 13:50  Rotarysäätiö: TRFC Pentti Aspila
13:50 – 14:00  Polio: PDG Matias Röyttä
14:00 – 14:10  Ystävyys: Rotareiden ystävyysvaihto, PP Mikko Ruohonen
14:10 – 14.20  ICC-toiminta, PP Markku Holopainen
14:20 – 14:30  Yhteenveto päätössanat, piirikonferenssi 2016 DG Olli Pihlava

14.30  - 15:00   PIIRIKOKOUS

15.00 – 15:30   Päätöskahvi

15.30 – 16.30   AG kokous DG ja piirin AG:t

VUOSIKOKOUKSEN ASIALISTA 10.10.2015

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään edellisen tilikauden toimintakertomus, tilinpäätös sekä talouskomitean lausunto ja tilintarkastuskertomus

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Piirineuvosto ehdottaa, että Piirin 1410 edustajiksi valitaan Suomen Rotary – Finlands Rotary r.y:n hallitukseen jäljellä olevaksi kaudeksi 2015 – 16 PDG Matias Röyttä ja varalle PDG Kari Kivistö ja yhdistyksen jäseniksi DG Olli Pihlava ja varalle DGE Pentti Aspila.

8. Päätetään kokous