Hyvät ShelterBox –katastrofisuojatyöhön osallistuneet!

Ansaitsemanne kiitos tässäkin viestissä tuestanne, jonka jatkamiseen uskomme työmme motivoivan.

Ohessa tilanneraporttia muutamasta avustuskohteesta, erityisesti Karibian ja Bangladeshin luonnonkatastrofialueilta.

Vuoden aikana merkittävin määrä perheitä on kuitenkin avustettu pitkäaikaisella konfliktialueella Irakissa ja Syyriassa: yli 20.000. Sinne on ehtinyt  toimitukseen useita Suomestakin lahjoitettuja Boxeja.

Olemme yhdessä tekemässä mahdollisimman hyvä vuodenvaihteen ja joulun juhla-aikaa katastrofialueidenkin perheille lahjoittamallanne avulla!

 

Bästa deltagare i ShelterBox katastrofskyddsarbete!

Ett välförtjänst tack för ert stöd, som motiverar oss till att fortsätta vårt arbete!

Bifogat en lägesrapport från några av våra hjälpområden, speciellt naturkatastrofernas Karibien och Bangladesh.

Under året har dock en betydande mängd familjer fått hjälp på långvariga konfliktområden i Irak och Syrien: över 20.000. Dit har levererats många donerade boxar också från Finland.

Tillsammans kan vi med våra donationer skapa en så bra jul- och nyårstid som möjligt för familjerna på katastrofområdena!

Tapio Vihersaari
ShelterBox tuki ry – ShelterBox Finland
vapaaehtoistyöntekijä – volontär
puheenjohtaja – ordförande
ShelterBox  

Kiitos D1410 TSR 1711

1711 avustustoimia                  1711 hjalpverksamhet

print