Månad: april 2019

Rotary International - Southwest Finland and Åland Islands - District 1410

Guvernörens månadsbrev

Läs brevet från här:  Rotarydistrikt 1410 månadsbrev 4-2019

VSE utbytesverksamhet 2019-2020

Ny internationell utbytesverksamhet utlovas under DG-året 2019-2020 Minns du ännu GSE-utbytet? Vi fick i utbyte fyra personer + som gruppledare en erfaren rotarian, gruppen vistades i vårt område fyra veckor och bytte heminkvartering och klubb med ca. 4 -5 dagars mellanrum? Nu prövar vi på VSE dvs. Vocational Study Exchange. Det gäller ett två veckors…
Läs mer