Finlands Rotarys, r.f., tävling Bästa nätsidan 2015-2016 är avgjord 

Finlands Rotarys IT-kommitté har bedömt nätsidorna med rotaryinnehåll för året 2015-2016 i en tvådelad process: från varje distrikt valdes de tre bästa sidorna som gick vidare till finalen och varje medlem av IT-kommittén rangordnade de tre sidorna som enligt eget tyckte fungerade bäst.  I finalen var de bästa klubbarna med sina sidor följande:  Vinnare: Kouvolaområdets gemensamma…
Läs mer