Distriktets höstseminar 1.10.2016

Rotary International - South-West Finland and Åland Islands - District 1410

Distriktets höstseminar 1.10.2016

 DISTRIKT 1410 JUBILEUMSEMINARIUM lördagen den 1.10.2016

 Sylvää skola, Vammala (adr. Ojansuunkatu 8, 38200 Sastamala) Inbjudan som pdf: Höstseminar 2016 inbjudan

Deltagare, anmälning, betalning och allmänna instruktioner 

Varje klub skall sända 2 – 3 representanter under presidentens ledning. 

  • Deltagaravgift 80 €/deltagare. I avgiften ingår programmet, lunch, välkoms- och avslutningkaffe. Presidenten bör ha en ifylld fullmakt med sig. Om presidenten själv inte deltar i mötet, kan klubben befullmäktiga en representant med fullmakt.(Piirikokousvaltakirja.pdf). Detta är viktigt ifall det omröstning på mötet. 
  • In samband med anmälningen ges klubbnamnet, deltagarnas släkt- och förnamn. 

Anmälning och betalning skall utföras senast torsdag 15.9.2016 enligt följande: 

  •  Deltagaruppgifter ges via denna link . Tryck sist på “lataa”-knappen. Om problem uppstår kontakta Alpo Linnalampi tel. 040-523 6938, e-post alpo.linnalampi@kopteri.net 
  •  Deltagaravgiften betalas till Vammalan Rotaryklubbs konto Nordea FI11 1198 3500 1335 37 
  •  i inforutan inskrivs klubbnamn och deltagarnas släktnamn. 

Hur hittar du till seminarieplatsen, ge navigatorn adressen: 

Ojansuunkatu 8, Sastamala 

Sylvää skola Google Maps: link här

VÄLKOMMEN TILL SASTAMALA!

 

Program 

09.00 – 09.25 Anmälning och välkomstkaffe/te 

09.30 Öppning av tillställningen, ordförande för organisationskommittén PDG Kari Kivistö 

09.40 Sastamala stads hälsning, Stadsdirektör Jarkko Malmberg 

10.00 Riksdagens hälsning, Riksdagens vicetalman Arto Satonen 

10.20 Tema för RI året: Rotary i mänsklighetens tjänst samt årets målsättning för distrikt 1410, DG Pentti Aspila 

10.45 Paus 10.45 – 11.00 

11.00 Rotary och publicitetsbilden, Johanna Talikainen 

11.30 Goda målsättningar i medlemsutvecklingen, DGN Risto Suviala 

12.00 Lunch 12.00 – 13.00 

13.00 Jubileumsföredrag Rotaryfoundation 100 år, DRFCC, PDG Matias Röyttä 

13.45 Shelterbox demonstration 

14.15 Sammanfattning och avslutningsord, distriktskonferens 2017, DG Pentti Aspila 

14.30 – 15.00 DISTRIKTSMÖTE 

15.00 – 15.30 Avslutningskaffe 

15.30 – 16.30 AG möte , DG och distriktets AG:n 

PP Päivi Pelttari leder tillställningen 

Vid tillställningen en IT-klinik under ledning av IT-ansvarige Heidi Caven 

ÅRSMÖTETS AGENDA 

1. Mötets öppnande 

2. Val av mötets ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare 

3. Mötets laglighet och beslutförhethet konstateras 

4. Godkännande av mötets arbetsordning 

5. Föregående verksamhetsperiods verksamhetsberättelse, bokslut och finanskommitténs utlåtande och revisionsberättelse föredras. 

print

Kommentera