Guvernörens månadsbrev – september 2019

Rotary International - Southwest Finland and Åland Islands - District 1410

Guvernörens månadsbrev – september 2019

Läs brevet som pdf: 09_SVE_x

HÖST BRÅDSKA

Då detta månadsbrev skrivs återstår det bara 16 klubbesök. Så lider tiden och hösten framskrider. Roligt har det varit och jag ser ivrigt fram emot de följande klubbesöken. Sista besöket är 12.11. sen kan man dra efter andan.

För tillfället är det Rotary Institute, Gdansk, som är besöksmålet. Det är fint att träffa bekanta och stifta nya bekantskaper. Det här nätverksbildandet uppskattar jag inom Rotary, hjulet i uppslaget möjliggör vad som helst, modigt bara börja prata, och resten är historia!

Denna gång:

  • Strömmingsrodden
  • Foundationskolning
  • DG-ansökning
  • Intervju med utbyteseleverna 16.11
  • Riksomfattande Rotary forum 31.1 -2.2. i Helsingfors

Strömmingsrodden i Helsingfors 6.10.

Distrikt 1410 deltar i strömmingsrodden som anordnas för Östersjöns väl. Om du inte hann med denna gång, välkommen och heja på. Rodden börjar kl. 11 och går från Tölöviken till Salutorget, dit man anländer ca. kl. 12. Denna gång står på programmet ett strömmings-seminarium i Viking Mariella auditorium på konferensdäck.

Mera på Strömmingsroddens sidor – vi uppdaterar även bilder på bloggen, efter rodden.

Fondationskolningar

Höstens foundationskolningar enligt följande:

  • Autokeidas i Forssa 16.10. kl. 18, anmälan till AG Mikko Lindeman:tuohimäki@gmail.com
  • Björneborg 17.10. kl. 18, på Porin Suomalainen Klubi, Eteläranta 10. Anmälan och eventuella allergier före 8.10.2019 till: eskelinen@gmail.com
  • Åbo, Henriksgatan 10, Porthan-salen, 30.10 kl. 18, anmälan åt AG Rainer Huopalahti: raihuo@utu.fi

Skolningen är avsedd för foundationombuden, presidenterna och övriga som är intresserade av projekt. Klubben bör ha en utbildad person, ifall klubben söker bidrag från distriktet.

Guvernörsansökningar för året 2022-2023

Klubbarna ombedes att sända in ansökningar senast 30.11.2019 till heidicaven@gmail.com.

Ansökningsblankett finns på distriktets web-sidor. Till ansökan guvernörskandidatens, som verkar som klubbens aktiva medlem, medgivande samt kandidatens CV.

Guvernörsvalet görs av utnämnings kommittén, som sammankallas av den sittande guvernören. Man strävar till att göra beslutet i december.

Utnämningskommittéens valbeslut fastställs i samband med distriktsrådet 2020

Intervju med distriktets utbyteselever

Vårt distrikts Outbound (OB)-elever dvs ungdomarna som skall åka på utbyte, intervjuas i Åbo 16.11 på Turun Kristillinen opisto, Ringbrynjegatan 7. Tiden närmare i inbjudan, som går till ungdomarna, som klubbarna valt att åka på utbyte.

Under tidigare år har det varit 9.30-14.30, med det preciseras då o inbjudan.

Försäkra att ungdomen som skall åka på utbyte SAMT minst en förälder, helst två är på plats. Om datumet för intervjun inte ännu meddelats, gör det så fort som möjligt.

Distriktets intervju är obligatorisk, certfieringen förutsätter det. Därtill har det visat sig att det här är ett ypperligt tillfälle för ungdomen att få det bekräftat vad man förbinder sig till.

Det gäller års- läger- och sommar-utbyteselever. (som undantag de läger-/sommarutbyteseleverna som inte valt än)

ROTARY ERÖVRAR TRIPLA 31.1.-2.2.2019

Det riksomfattande Rotary forumet anordnas i det nya 24/7 pulserande stadscentret Tripla.

Kom med och ta ett steg mot framtiden, uppleva nytt och bli inspirerad! På programmet så fakta om Foundation, medlemskap som om PR.

Länk till inbjudan

VSE lyckligt över

VSE-besöket fick vi överstökat med äran i behåll och enligt gästerna hade de haft det fantastiskt och de fick verkligen fina upplevelser både från arbetserfarenheten och från turistande.

Ett stort tack till alla värdfamiljer – speciellt tack till rotarianfamiljerna som hjälpte till med arrangemangen, dem som ordnade program och var med om det hela.

Många av distriktets rotarianer hjälpte till med arrangemangen, men speciellt två AG:n Rainer och Juha – tack för allt stöd, hjälp, transporter och arrangemang….

VSE-teamet besökte Åbo (tack Erja och Barbara), Pargas (tack Kristina och Tom), Euraåminne (tack Altti), Forssa (tack Jari, Rauno och Tanja samt Kirsi, som kom med och hjälpte från utanför Rotary), Huittinen (tack Raimo), Ulfsby (tack Hanna-Leena), och Reso (tack Terhi).

Ett speciellt tack till företagen som våra gäster fick möjligheten att bekanta sig med.

Vårt team åker 18.4 – 2.5 till England och ansökningstid ännu en månad, så in med ansökningarna senast 30.10. Ansökningen skall vara på engelska, i vilken du berättar om dig själv, ditt arbete, dina hobbyn samt vad du förväntar dig av resan, till: heidcaven@gmail.com

Distriktsrådet behandlar ansökningarna 6.11., varefter de utvalda får besked. Sen träffas vi vid lämpligt tillfälle, funderar på teamets synlighet, lämpliga gåvor osv. osv., ja och sen är det ju vår!

Viktiga datum:

6.10.  Strömmingsrodden

24.10.  World Polio Day

30.10.  VSE-ansökningarna

30.11.  DG-ansökningarna

31.1. – 2.2.  Rotary forum i Helsingfors

29.2. PETS och distrikt möte i Pargas

  1. – 26.4. Distriktskonferens i Åbo/Viking Grace

Med månadsbrev hälsningar

Heidi Cavén

print

Kommentera