Guvernörens månadsbrev – maj

Rotary International - Southwest Finland and Åland Islands - District 1410

Guvernörens månadsbrev – maj

Läs via länken: https://mailchi.mp/33e9c3eca4d6/guvernrens-mnadsbrev-februari-8660148

Text version:

** Guvernörens månadsbrev för maj

------------------------------------------------------------
Maj lider mot sitt slut och juni börjar. Tiden har flugit och av guvernörsåret återstår formellt bara en månad. Erfarenheten har varit utomordentlig, klubbarna mycket gästvänliga och informationen som jag samlat in om verksamheten har ökat potentiellt. Trots att det ännu kommer ett månadsbrev i juni, vill jag redan i det här skedet tacka alla klubbar för det fina året. Distriktsguvernörens position är en verklig utsiktsplats och erfarenheten är alltså mäktig, så om du vill utveckla ditt Rotarykunnande ytterligare, håll ett öga efter guvernörsansökningen som Anita Häggblom lanserar i augusti-september och delta!

I juni har v ännu klubbmöten, så hoppas att vi kan samlas i soliga tecken fast utomhus. Och utetillställningar kommer det även senare, lär mera i slutet.

Guvernörskedjan bytes på Åland 25.6 – därom mera i det sista guvernörsbrevet.
Jag önskar er alla ett riktigt soligt juni!

Med hälsningar, Heidi


**
Shelterbox-utmaning
------------------------------------------------------------
Intresserar Shelterbox-kampanjen ännu i slutet på perioden? AG:na har informerat klubbarna  och ett stort tack till områdena, som gemensamt har beslutat skaffa en box. Även distrikt 1410 har skaffat en box.

Ännu hinner man om klubben vill vara med. Nedan mera information om kampanjen:
Trots att koronavirusutmaningen verkar att ha lite jämnat ut sig i Finland är den fortfarande en betydande risk bl.a. för dem som förlorat sitt hem i en katastrof och dem som flyr från förföljelse, dvs. målgruppen för ShelterBox.

Bifogade bilagor presenterar åtgärder som redan förverkligas, de används redan i områden där annan biståndsverksamhet är i gång (Burkina Faso, länderna runt Tshad-sjön, Somalien, Etiopen, Syrien/Irak). (Bilagorna på distriktets sidor i samband med bloggen https://www.rotary1410.fi/vieraskynä/shelterbox-kampanja-vielä-loppukaudesta/).

Rotary International och Shelterbox har kommit överens om åsikten att rotarianerna har en möjlighet att genom ShelterBox delta i minskning av förödelseverkan av korona viruset. Om detta har just före valborg förmedlats generalsekreterare John Hewkons utlåtande ”The partnership between  Rotary and ShelterBox provides a place of refuge for vulnerable people to stay as healthy as possible. Covid-19 is a Global Humanitarian Emergency in its own right, but it will also compound and exacerbate pre-existing crises. When it comes to fighting a pandemic, the most vulnerable need our protection – or everyone is at risk. As Emergency shelter experts, ShelterBox has a vitally important part to play in the global response to Covid-19.”

Vi har redan lite tidigare som nordiskt samarbete påbörjat förberedelserna för att lansera en donationsappellation. Det verkar som om Sverige kommit längst i förberedelserna. Även Zone RI directors (både nuvarande och inkommande) har lovat ett stödutlåtande i frågan.

Tanken är att denna deltagningskampanj skulle vara aktuell bara till slutet av innevarande Rotaryår (eller midsommar….) och efter det skulle vi ganska fort rapportera insamlingsresultatet.

Därtill, att ShelterBox tillagt som biståndsmaterial bl.a. tvål, har det första biståndsprojektet enkom för koronavirusrisken påbörjats för närmare 2000 familjer på Filipinerna, där på grund av vulkanutbrottsfara från början av 150.000 evakuerade familjer fortfarande närmare 40.000 familjer bor i trånga förhållanden hos släktingar eller i evakueringscentraler. På Filipinerna har Covid-19 spridits märkbart.
Flyktingarna i Nigeria är kanske de följande som är i fara, landet är folkrikt och det är svårt att isolera flyktingcentralerna.

Jag ger gärna kompletterande uppgifter enligt era önskemål. Jag hoppas på ett stort deltagande från ert distrikt och distriktets klubbar, fast med en liten insats. Jag litar på att ShelterBox-hjälpen går rätt och effektivt till dem som mest behöver katastrofhjälp.

Trots allt vår hälsningar
Tapio Vihersaari
ShelterBox tuli ry-ShelterBox Finland
Volontär
Ordförande


** Rotary Golf FM 2020
------------------------------------------------------------
Meri-Naantali klubben meddelar:
Meri-Naantali RK organiserar Rotary Golf FM-2020-tävlingarna på Aurinko Golf i Nådendal 19.8.2020. Gemensam start mitt på dagen. Under tävlingens gång erbjuds avecs/vänner en 4 timmars grundkurs i golf. Närmare information i tävlingsinfon som ges ut inom kort  eller av pekka.haavisto@bdo.fi (mailto:pekka.haavisto@bdo.fi)


** Rotarydistrikts 1410 Golfmästerskap
------------------------------------------------------------
Den traditionella golfturneringen arrangeras på Alastaro Golf Virttaankangas plan 22.8.2020 kl 10.00. Mera info och arrangör Turku Sirkkala RK.


** Rotary Institute i Uleåborg i september
(med GETS och GoNTS)
------------------------------------------------------------
Trots korona planeras hösten och Rotary Institute planeras att arrangeras i Uleåborg 8.-13.9.2020. Här länk till sidorna och mer info: Rotary Institute (https://www.rotaryinstitutefinland2020.org/)
Visste du att du kan beställa månadsbrevet digitalt till sin e-postlåda

Längst ner på distriktets hemsida finns det en kolumn där du kan fylla i dina uppgifter för att få det månatliga nyhetsbrevet direkt i din e-postlåda. Fyll i din information, nästa månadsbrev dyker upp automatisk som mail.
print