Guvernörens månadsbrev november 2019

Rotary International - Southwest Finland and Åland Islands - District 1410

Guvernörens månadsbrev november 2019

Läs i pdf-format 11_SVE_x

December: Månaden för förebyggande och behandling av sjukdomar 

Rotarymånaderna utses månadsvis. I november gällde det Foundationärenden, nu i december koncentrerar vi oss på förebyggande och behandling av sjukdomar. Som månad kan december hämta med sig snuva, hosta och halsont, så temat fungerar åt oss alla som en personlig inspirationskälla för förebyggande av sjukdomar. 

Guvernörens uppdrag för början av året – klubbesöken – är nu över. Ett tack till alla klubbar för de trevliga stunderna och de lyckade besöken. Många frågor har kommit fram på vägen och dem har jag strävat till att besvara, men om någon fråga har glömts bort i brådskan, skicka ett meddelande så sköter vi om saken. 

 DENNA GÅNG 

• DG-ansökningen 

• Medlemsuppgifterna i ordning 

• 22.1.2020 Intercitymöte/Lundo 

• Riksomfattande Rotary forum 31.1.- 2.2. i Helsingfors 

• PETS i Pargas 29.2.2020 

• Distriktskonferens i Åbo/Viking Grace 25.-26.2020 

TREVLIG SJÄLVSTÄNDIGHETSDAG 6.12 

EN GOD JUL OCH ETT FARTFYLLT NYTT ÅR 

Guvernörsansökningar för året 2022-2023 

Ansökningstiden för guvernör har förlängts med en månad Klubbarna ombedes att sända in sina ansökningar senast 31.12.2019 till piiri1410gmail.com. 

Ansökningsblanketten hittar ni på distriktets web-sidor med rubrik; För medlemmar> dokument och modeller. 

Kandidaten bör vara en aktiv medlem i klubben. Till ansökan bifogas guvernörskandidatens medgivande samt kandidatens CV. Valet av guvernör avgörs av utnämningskommittén, som sammankallas av den sittande guvernören. Man strävar till att göra beslutet i januari. Utnämningskommittéens beslut fastställs i samband med PETS 2020 på distriktsrådets möte. 

Medlemsuppgifterna i ordning 

Berör alla – i synnerhet presidenter och sekreterare!! 

Som påminnelse bör ändringarna i i medelemsuppgifterna göras omedelbart. Dvs de nya medlemmarna, de medlemmar som avgått, flyttat bort – kom ihåg att åtgärda det omedelbart. De som handhar Rotaryuppgifter – i synnerhet ungdomsutbytesombudets uppgifter – bör vara i skick i medlemsuppgiftssystemet. 

Ifall det sker ändringar under perioden, t.ex ungdomsutbytesombudet byts eller slutar med uppgiften, en ny persons uppgifter bör uppdateras genast. Ifall man inte har någon utsedd person för uppgiften, meddela presidentens uppgifter, så alla meddelanden når klubben. 

FR:s kontor och AG sänder ut en hel del elektroniska meddelanden och ganska ofta kommer det post tillbaka att personens e-mail inte är i bruk alltså är personen inte anträffbar. Så, sekreterarna – gör en förfrågan bland medlemmarna och checka alla e-mailadresser. Och korrigeringarna omedelbart till medlemsregistret. 

Intercity möte i Lundo 

Lieto Vanhalinna Rk arrangerar ett Intercitymöte i Lundo 22.1.2020 kl. 18.00 i Lundo fullmäktigesal. 

Vid tillfället berättar FRK:s planerare för internationell inverkan Pekka Reinikainen om ämnet Klimatförändring – en kris som eskalerar ur kontroll? 

Deltagaravgiften 10€ går till stöd för ungdomar som hotas av marginalisering. 

Mera uppgifter: Lieto Vanhalinna.   https://rotary.fi/vanhalinna/ 

VSE 

VSE, eller vocational Study Exchange = yrkesutbyte sker med det engelska distriktet 1210. 

Vårt team åker till England 18.4. 2.5.2020. 

Distriktsrådet har valt ut följande personer till VSE teamet: 

Team leader Tom Jansson, Pargas 

Medelmmar: 

Hanna-Leena Markki Harjavalta, Janne Rauhala Pori -Teljä, Terhi Valkeejärvi Raisio- Jokilaakso och Tarja Virta Salo Reach 

Lycka till åt resenärerna. Härefter sammankommer teamet för att fundera på den gemensamma presentationen, synligheten, gåvor etc

ROTARY ERÖVRAR TRIPLA 31.1.-2.2.2020 

Det riksomfattande Rotary forumet anordnas i det nya 24/7 pulserande stadscentret Tripla. 

Kom med och ta ett steg mot framtiden, uppleva nytt och bli inspirerad! På programmet så fakta om Foundation, medlemskap som om PR. 

Programmet och anmälningsuppgifterna finns på distriktets sidor https://www.rotary1410.fi/tapahtumat
Rotary Forum Ohjelma 2020

print