Guvernörens månadsbrev nummer 8

Rotary International - South-West Finland and Åland Islands - District 1410

Guvernörens månadsbrev nummer 8

Februari är månaden för Fredsforskning och Konfliktbekämpning. I februari firar vi även Rotarys födelsedag den 23:e. Klubbarna kan förvänta sig feststämning.Fredsforskning och konfliktbekämpning är bra att påbörja i hemknutarna och utvidga sedan utvidga åsikterna. De stora staterna skramlar med sablarna, och utbrott av nya krig på jorden är en fråga enbart om dagar.

 Rotarianerna i Fredsarbete 

Vad kan vi rotarianer då göra för världsfreden? Vi rotarianer har ShelterBox nära hjärtat, av vilka det sänd ut i världen från vårt distrikt med jämna mellanrum. Som målsättning för klubbarna slänger jag fram att samla ihop till en ShelterBox. Boxen kostar 750€ så insamling av den summan torde inte vara rätt smärtfritt för en klubb, eller kanske ännu lättare tillsammans med grannklubben. 

För att nu inte enbart slänga fram detta till klubbarna kan jag berätta att Distrikt 1410 löst in en ShelterBox i januari, som sänds till Syrien. 

Aktiva mål är för tillfället Filipinerna (där vi som bäst har en finländsk ShelterBox volontär på plats), Syrien/Irak, Somalia, på Madagaskar utvärderar som bäst SB:s biståndsarbetare behovet av hjälp, arbetet är ett volontärjobb utan något slut i sikte, där vi distrikt 1410 Rotarianerna kan hjälpa.

 Instruktioner för inlösande av en ShelterBox: ShelterBox understödskonto: FI53 5612 1120 4127093/ OKOYFIHH 

Följ med ShelterBox händelserna på nätet på finska: www.shelterboxtuki.fi / på svenska: www.shelterboxsweden.orgeller gå med i Facebookgruppen ”shelterbox tuki ry”.

Nya Rotarianer 

Februari innebär också att våren framskrider, och vintern ger vika, vilket ju betyder vår i rotarianernas bröst. Den goda driven i klubbarna fortsätter, och de sittande presidenterna börjar dra lättnadens suckar då året går mot slutrakan. 

Vårt distrikt 1410 är det enda finska Rotarydistrikt som har lyckats öka medlemsantalet. För det största möjliga tack från guvernören. Å andra sidan betyder det att de sittande presidenterna gjort ett gott jobb och haft intressant program. Vi Rotarianer behövs, och vi är inte alltför många, så vi fortsätter så här. 

Distriktskonferens= distriktsfest 

Distriktsfestens huvudtema är Ungdomen, det temat är starkt synligt på programmet för vardera dagen, det andra är Rotarianernas trivsel, ni kommer att bli överraskade. 

Ungdomen är synlig genom utbyteselevernas stora andel på hela lördagens program, på söndagen hör vi en utbyteselevs redogörelse för sin resa. Distriktsutbildare Aulis Kankare berättar hur vi Rotarianer kan ta del i att förhindra att ungdomar stöts ut. Vi kan ta del av ungdomars med specialkrav svåra situation och hur vi kan bidra till att göra det lättare för dem. Centralen för ungdomar med specialbehov Salolainen ihme ja Kumma deltar i tillställningen starkt. 

För trivseln har man i år satsat på ett icke tidigare skådat sätt, som huvudartist på kvällens GB har vi Antti Wiskari med sin orkester, och efter honom fortsätter dansen till tonerna av dansbandet som Annina Jokinen och Minna Ora som solister, lördagens och söndagens program varvas med musikutbud för att underhålla deltagarna. Här nu bara några exempel, resten upplever man på plats och ställe. Jag förväntar mig att se varje Rotarian från vårt distrikt på konferensen, hyr en buss och kom i grupp och gör vår fest en aldrig skådad tillställning. 

Man har frågat mig, vem får anmäla sig till distriktskonferensen? Distriktsfesten är till för oss alla Rotarianer, och med sig kan man ta sin gemål, vän eller fast grannarna. Distriktsfesten är alltså INTE presidenternas fest utan från hjärtat Rotarianernas fest. 

Instruktioner: 

Anmälningarna med e-mail: matti.sirva@op.fi tel. 044 7701223 

Inbetalning på konto: FI 28 5410 0220 3538 36 

Inkvartering har överenskommits med hotell Rikala 80€ i 1 persons rum, 90€ i 2 personers rum, kom ihåg att nämna Rotary Distrikts-konferensen då du bokar rum, inkvarteringen betalas till hotellet och deltagaravgiften på ovannämnda konto. 

 

Distrikt 1410 den bästa av Rotaryorganisationerna – Osjälviskt tjänande

kuukausikirje no 8_svenska
D 1410 närvarorapport december 2017

print