Guvernörens månadsbrev oktober 2019

Rotary International - Southwest Finland and Åland Islands - District 1410

Guvernörens månadsbrev oktober 2019

Läs månadsbrev via länk 10_SVE_xx

 

JULEN NÄRMAR SIG

Fyra klubbesök kvarstår, därefter är alla avtalade möten genomförda. På möten har vi diskuterat mycket om reglerändringar, nya sätt att starta klubbar (satellitklubb), aktuella direktiv (regel 85), riktlinjer för verksamheten, hur man godkänner medlemmar som bytt klubb osv.
Man kan konstatera att det finns ett stort behov av information, därför uppdateras distriktssidorna kontinuerligt http://www.rotary1410.com/help-guides/jasenille/ Den senaste manualen (endast engelska för tillfället) finns på ovanstående sida eller länk.

Alastaro Club färdigställde den efterlängtade frisbeegolfbanan, Ratas-banan. Bra jobbat, grattis till ett bra projekt!

DENNA GÅNG

  • DG-ansökning
  • Intervju med utbyteseleverna 16.11.2019
  • Nationell Rotary forum 31.1. -2.2. i Helsingfors
  • PETS I Pargas 29.2.2020
  • Distriktskonferens i Åbo/Viking Grace 25.-26.4.2020

Guvernörsansökningar för året 2022-2023

Klubbarna ombedes att sända in sina ansökningar senast 30.11.2019 till heidicaven@gmail.com. heidicaven@gmail.com.

Ansökningsblanketten hittar ni på distriktets web-sidor med rubrik; För medlemmar> dokument och modeller.

Kandidaten bör vara en aktiv medlem i klubben. Till ansökan bifogas guvernörskandidatens medgivande samt kandidatens CV. Valet av guvrnör avgörs av utnämningskommittén, som sammankallas av den sittande guvernören. Man strävar till att göra beslutet i december. Utnämningskommittéens beslut fastställs i samband med PETS 2020 på distriktsrådets möte.

Intervju med distriktets utbyteselever

Vårt distrikts Outbound (OB)-elever dvs ungdomarna som skall åka på utbyte, intervjuas i Åbo 16.11 på Turun Kristillinen opisto, Ringbrynjegatan 7. Tiden närmare i inbjudan, som går till ungdomarna, som klubbarna valt att åka på utbyte.

Under tidigare år har det varit 9.30-14.30, med det preciseras då o inbjudan.

Försäkra att ungdomen som skall åka på utbyte SAMT minst en förälder, helst två är på plats. Om datumet för intervjun inte ännu meddelats, gör det så fort som möjligt.

Distriktets intervju är obligatorisk, certfieringen förutsätter det. Därtill har det visat sig att det här är ett ypperligt tillfälle för ungdomen att få det bekräftat vad man förbinder sig till.

Det gäller års- läger- och sommar-utbyteselever. (som undantag de läger-/sommarutbyteseleverna som inte valt än)

VSE

VSE (Vocational Study Exchange) med distriktet 1210 fick vi överstökat med äran i behåll.

Vårt team åker 18.4 – 2.5 till England och in med ansökningarna senast 30.10. Ansökningen skall vara på engelska, i vilken du berättar om dig själv, ditt arbete, dina hobbyn samt vad du förväntar dig av resan, till: heidcaven@gmail.com

Distriktsrådet behandlar ansökningarna 6.11., varefter de utvalda får besked. Sen träffas vi vid lämpligt tillfälle, funderar på teamets synlighet, lämpliga gåvor osv. osv.

ROTARY ERÖVRAR TRIPLA 31.1.-2.2.2019

Det riksomfattande Rotary forumet anordnas i det nya 24/7 pulserande stadscentret Tripla.

Kom med och ta ett steg mot framtiden, uppleva nytt och bli inspirerad! På programmet så fakta om Foundation, medlemskap som om PR.

Länk till inbjudan

Viktiga datum

30.10.  VSE-ansökningarna

30.11.  DG-ansökningarna

31.1. – 2.2.  Rotary forum i Helsingfors

29.2. PETS och distrikt möte i Pargas

  1. – 26.4. Distriktskonferens i Åbo/Viking Grace
print