VSE utbytesverksamhet 2019-2020

Rotary International - Southwest Finland and Åland Islands - District 1410

VSE utbytesverksamhet 2019-2020

Ny internationell utbytesverksamhet utlovas under DG-året 2019-2020

Minns du ännu GSE-utbytet? Vi fick i utbyte fyra personer + som gruppledare en erfaren rotarian, gruppen vistades i vårt område fyra veckor och bytte heminkvartering och klubb med ca. 4 -5 dagars mellanrum?

Nu prövar vi på VSE dvs. Vocational Study Exchange. Det gäller ett två veckors utbyte till England för yrkespersoner. Dvs. vi åker för att lära oss sådant som har med vårt eget arbete att göra, beaktande kulturskillnaderna. Och till detta kan uttryckligen rotarianer delta!!!

Det egna teamet kommer att inkvarteras i hem och det behövs det inkvartering för teamet som kommer till oss, men mera därom senare.

Vårt distrikt samarbetar med distrikt1210 www.rotary1210.org Distriktet befinner sig i Staffordshire, Shropshire och delvis West Midlands området.

Hur fungerar det hela?

Våren 2019 söker vi en teamledare – önskan är att få en rotarian som kan bra engelska  är aktiv och representativ att dra teamet, som alltså har som medlemmar även andra rotarianer (i motsatts till det gamla GSE-systemet). Vi strävar till att minimalisera utgifterna genom inkvartering hos värdfamiljer och distriktsfinansiering. Deltagarna bör betala själv sina försäkringar för resan, distriktet betalar resan.

Kraven är ålder minst 18 år; personen är sysselsatt i ett bestämt yrke eller som företagare; har möjlighet att åka vid ett senare bestämt datum (möjligen april 2020). Personen bör givetvis komma från vårt distrikts område och kunna engelska, för all verksamhet – både i tal och i skrift- sker på engelska. Dessutom skall deltagarna kunna redogöra efter resan hur utbytet och det man lärt sig hjälpt/gynnat i det egna yrket, din arbetsgivare och t.o.m din hemort. Reserapporten kommer att göras både på finska/svenska och på engelska och säkert saknar man intressant program i din egen klubb, ifall du är rotarian = dina erfarenheter från England

Gruppledarens roll är att ta ansvar över teamet och deltagarnas ansvar blir å sin sida att följa teamledarens direktiv under resan. Det är alltså inte frågan om en nöjesresa utan det är meningen att man lär sig nytt, utvecklar sitt eget arbete, hämtar nya idéer åt sin arbetsgivare och möjligen också till distriktets klubbar, hur klubbarna kunde utvecklas och bli mera internationella, hurudana projekt man gjort i England och vilka man kunde direkt benchmarka åt oss. Så upp med ögonen och öronen, utan att glömma bort artigt uppträdande som vårt distrikts internationella representant.

De som vill söka till teamledare fyller in sin ansökan och de som önskar delta i yrkesutbytet fyller i en separat ansökan – ansökningsblanketterna kommer senare på distriktets sidor.

I distriktsrådet väljs både gruppledaren som deltagarna.

Från distrikt 1210 kommer det till ett femmanna team – för deras del kan det vara att enbart teamledaren är rotarian. Tidpunkten är 4. – 18. September. För denna tidpunkt, bara vi får teamets cv, letar vi efter inkvartering i hem, antingen för fyra eller fem dagar per person. Då vi har tillgång till teamets cv börjar vi leta efter lämpliga arbetsplatser, vilka motsvarar deras kunnande och intresse. Här kan det också vara bra att hitta ett par objekt per person. Och tillsammans kommer vi även att ha roligt- vi planerar program till veckoslutet under resan. Jag väntar på besked från England och under sommaren sätter vi igång!

För vidare informationen redan nu- det finns alltså enbart fem platser, varav en är gruppens ledare!

Hälsningar Heidi Cavén , DG 2019-2020

print

Kommentera