Finlands Rotaryservice kommunikationskommitté informerar: DE NYA NÄTSIDORNA ÖPPNAR 28.5.2018

Rotary International - Southwest Finland and Åland Islands - District 1410

Finlands Rotaryservice kommunikationskommitté informerar: DE NYA NÄTSIDORNA ÖPPNAR 28.5.2018

Finlands Rotarys nya nätsidor öppnar måndagen den 28 maj på adressen www.rotary.fi

Sidorna presenterar Rotarys verksamhet i Finland på fyra språk. De fullständiga versionerna är på finska och svenska, medan något kortare versioner finns på engelska och estniska.

Alla språkversionerna kommer inte att vara klara på öppningsdagen, men kommer att färdigställas under rotaryåret. Små justeringar kommer också annars att göras i innehållet också efter öppnandet.

De skyddade medlemssidorna och deras material kommer tills vidare att finnas på sin gamla plattform. En länk >> För medlemmar på de nya sidorna leder till medlemssidorna. Framöver kommer material avsett enbart för medlemmar att laddas upp i en Dropbox, som man får tillgång till med lösenord. I huvudsak är allt material offentligt, och det kommer att finnas rikligt med rotarykunskap som kan delas ut i Dropboxen som upprätthålls av RI. På de nya sidorna finns en länk till boxen vid punken Vad är Rotary >> Information on Rotary.

NOTISER UR SOCIALA MEDIER

I nedre kanten på de nya nätsidorna finns en funktion för nyhetsmatning, som visar notiser med rotaryanknytning ur flödet på de sociala medierna. De uppdateringar som görs med hashtagarna #rotaryfinland och #rotarit dyker upp här. Här visas också uppdateringarna från Rotary Finlands respektive RI:s Facebook-sidor. Rotary Finlands Facebook upprätthålls av kommunikationskommittén, som består av ordförandena för distriktens profilkommittéer. 

www.facebook.com/rotaryfinland

KLUBBARNAS SIDOR

Finlands Rotaryservice och distrikten gör det nu möjligt för alla klubbar att på ett enkelt och förmånligt sätt få upp sina egna nätsidor på samma plattform som rotary.fi-sidorna.

Klubbarna kommer att kunna göra sina egna sidor i systemet utan någon separat öppningsavgift och till en verkligt förmånlig underhållsavgift (5 € /mån + moms.). Klubbarna får tillgång till en färdig sidmall, och behöver bara ladda upp egna texter och bilder. Det finns också en evenemangskalender. Grundläggande uppgifter om Rotary kommer att finnas tillgängliga på rotary.fi-sidorna, så klubbarna behöver inte ladda upp allmän information på sina sidor, utan kan fokusera på att berätta om sina egna evenemang och projekt.

HUR GÅR MAN MED?

Vi informerar inom kort klubbarna om praktiska frågor. Klubbarna kommer att kunna bygga sina sidor från början av hösten 2018.

Johanna Talikainen
ordförande
FRP:s kommunikationskommitté
0400 851 704
johanna.talikainen@mainossatama.fi

print

Kommentera