Gömmande timmar?

Rotary International - Southwest Finland and Åland Islands - District 1410

Gömmande timmar?

Vi samlar ihop timmarna vi använt till Rotaryverksamhet – vare sig det är frågan minuter som använts till Facebook t.ex. uppdatering eller timmar som använts ordnandet av en klubbfest/ planering/verkställning av projekt dem eller fast anordnandet av en tillställning för allmänheten.

Vi gör mycket gott för den gemensamma välfärden och alltid kan man inte få ett lappnings kort, så vi visar det även konkret här (länk på distriktets hemsidor. Bokför tiden du använt till Rotaryverksamhet på distriktet 1410 blankett. Om du inte vill använda ditt eget namn (uppgifterna är synliga som sammandrag efter ifyllningen), använd klubbens namn. Klubbuppgifterna det enda obligatoriska uppgifterna.
Tack på förhand för din medverkan!

Linken: https://forms.gle/UB9QwdhJGvZ5ssBv5

print