SEPÄNHAAN ROTARYKLUBI RY:N THE GOODFATHER® HANKE

Rotary International - Southwest Finland and Åland Islands - District 1410

SEPÄNHAAN ROTARYKLUBI RY:N THE GOODFATHER® HANKE

The Goodfather®-hanke

The Goodfather® on Sepänhaan Rotaryklubi ry:n keväällä 2015 käynnistämä hanke nuorisotyöttömyyden alentamiseksi Forssan seudulla. Rotaryt edustavat toimintaperiaatteensa mukaisesti lavealti eri ammattialoja ja käyttävät hankkeessa tätä suhdeverkkoa hyväksi tarkoituksena löytää potentiaalisia työkokeilupaikkoja ja työmahdollisuuksia nuorille. He ovat valmiita aukomaan ovia yrityksiin ja yhteisöihin, pitämään yhteyttä yrittäjiin sekä panostamaan nuoren työllistymispyrkimysten aktivoimiseen. He myös toimivat tukihenkilöinä – ”kummeina” – työkokeiluun menevälle tai työllistyvälle nuorelle tämän ja työpaikan johdon välillä tukien näin työssä menestymistä.                                                                                    

The Goodfather® -hanke on ollut menestyksekäs. Vuoden 2019 loppuun mennessä ovia oli avattu 83 yritykseen, niistä 61 oli lähtenyt mukaan hankkeeseen, yrityksiin oli haastateltu, valmennettu ja ohjattu yli 130 nuorta ja heistä ainakin 103 oli työllistynyt tai ollut työkokeilussa. Ajanjaksolla 1.5.2015 – 31.12.2019 Forssan seudun nuorten työttömyys laski lähes kymmenen prosenttiyksikköä, tässä kehityksessä TGf-hankkeella on ollut merkittävä rooli.                                                                                                                       

Vuoden 2019 aikana klubin The Goodfather-ohjausryhmä keskittyi erityisesti löytämään uutta ideaa koulukiusaamisen vastaiseen työhön, koska The Goodfather® -hankkeen aikana oli selvinnyt, että erittäin usein nuoren syrjäytymisen ja oman tien löytymisen esteenä on koulukiusaaminen. Uudeksi lupaavaksi työkaluksi löytyi Mary Juuselan kehittämä LikaOlika®-menetelmä, jota on menestyksekkäästi käytetty Ruotsin ja Ahvenanmaan kouluissa koulukiusaamisen vastaisessa työssä.

Lika Olika®-alahanke

LikaOlika®-konseptin pohjalta Sepänhaan Rotaryklubi r.y. päätti laajentaa tuloksekasta The Goodfather®-hankettaan koulukiusaamisen vastaiseen työhön. LikaOlika®-alahankkeen tavoitteena on luoda myönteiset ja kestävät toimintatavat, jotka ehkäisevät koulukiusaamista ja parantavat terveyttä ja tasa-arvoa. Hanke toimii koko maan pilottina suomenkielisille kouluille. Pilotointi toteutetaan Forssan Keskuskoululla (ala-aste sekä yläaste) ja myös Salossa Hermannin koululla, jossa yhteistyökumppanina toimii Uskelan Rotaryklubi.

Varsinainen hanke LikaOlikan ja Mary Juuselan sekä hänen yhtiökumppaninsa Åsa Olssonin kanssa käynnistyi perusteellisen valmistelun jälkeen kick off-kokouksella Keskuskoululla Forssassa 4. helmikuuta 2020. Samana päivän iltana järjestimme myös intercity-kokouksen Forssassa, johon kutsuimme kattavasti myös nuorisotyötä tekeviä yhdistyksiä ja yhteisöjä kuulemaan Mary Juuselaa, kun hän esitteli menetelmäänsä. Lisäksi hän vieraili 5.2.2020 esiintymässä Forssan Ammatti-instituutissa. Seuraavana päivänä Mary ja Åsa jatkoivat valmistelua Uskelan Rk:n kanssa ja vierailivat myös Hermannin koululla. Kick off-palaverin jälkeen alkoivat tiukat rotarien organisoimat LikaOlika®-materiaalien käännöstalkoot, joka tähtäsi siihen, että haastattelut alkaisivat Keskuskoululla maaliskuussa 2020. Korona-epidemian takia niitä ei päästy aloittamaan vaan hanke jouduttiin keskeyttämään. Kaikki on kuitenkin valmiina, ja hanke jatkuu heti, kun korona helpottuu niin Forssassa kuin Salossakin, jossa LikaOlika®-hanke tulee olemaan kaksivuotinen.

Perus The Goodfather® -projektia oli tarkoitus jatkaa rinnan LikaOlika®-alahankkeen kanssa, mutta pienemmässä mittakaavassa jo parantuneen työllisyystilanteen johdosta. Käytännössä The Goodfather®-hanke on ollut keskeytyksissä korona-epidemian puhkeamisesta asti joitakin satunnaisia nuorten työhön ohjauksia lukuun ottamatta. Korona-aika heikentää työllisyyttä ja tarkoitus on jatkaa työtä nuorten työttömyyden alentamiseksi, kunhan korona helpottaa niin, että voimme taas käyttää konseptimme vahvuuksia.                                                                                                                                                                           

print