Toiminta

Rotary International - Southwest Finland and Åland Islands - District 1410

Ajankohtaista

Piirin tavoitteet 2020-2021

 

 1. Piirin toiminnassa korostetaan RI:n vuositeemaa ja siihen liittyviä projekteja.
 2. Piiri osallistuu kotimaisiin hankkeisiin, joissa keskitytään puhtaan Itämeren palauttamiseen. Kansainvälisistä projekteista keskitymme Polio Plus keräykseen
 3. Piirin jäsenmäärän odotetaan toimintavuoden aikana nousevan vähintään 20 jäsenellä (netto). Piirin naisjäsenistön määrää kohotetaan huomattavasti.
 4. Läsnäoloon ja osallistumiseen panostetaan uusien toimintamallien kautta.
 5. Nuorisovaihto jatkuu entisessä laajuudessa.
 6. Selvitetään ja tarvittaessa toteutetaan piirin ICC, RFE, GSE ja VTT-projekteja.
 7. Kehitetään johtohenkilöitä mm. pitämällä piirijohtokoulutustilaisuus sekä jatkamalla RLI-koulutusta kevät/syyskaudella.
 8. Piirin Facebook-ryhmään liittyy 50 % jäsenistä.

Klubitavoitteet

 1. Jokainen klubi määrittelee klubijohtosuunnitelmassaan oman visionsa 2-3 vuoden päähän: 1) Miten klubin asioiden tulisi olla 2-3 vuoden päästä 2) Miten klubin asiat ovat nyt ja 3) Miten visioon päästään.
 2. Jokainen klubi ottaa tavoitteeksi kasvattaa jäsenmäärä vähintään kahdella jäsenellä (netto+1), joista vähintään 50% on naisjäseniä.
 3. Jokainen klubi pyrkii lisäämään jäsenten osallistumista ja läsnäoloa.
 4. Klubijäsenten pysyvyyteen, viihtymiseen ja aktivointiin kiinnitetään erityistä huomiota.
 5. Klubien osallistumista piirin kansainvälisiin projekteihin autetaan.
 6. Edistetään klubien kansainvälistä toimintaa, kuten ystävyysvaihtoa ja osallistumista VTT- toimintaan ja osallistumaan uudestaan aloitettavaan GSE-toimintaan.
 7. Klubeja kehotetaan toiminnassaan korostamaan Rotaryn eettisiä arvoja.
 8. Klubeja kannustetaan aktiiviseen toimintaan ja järjestämään paikallisesti näkyviä projekteja ja saamaan näillä medianäkyvyyttä. Tässä hanketoiminnassa klubeja rohkaistaan myös yhteistyöhön muiden klubien kanssa.
 9. Klubeja kannustetaan parantamaan järjestömme näkyvyyttä ja ylläpitämään hyviä ja aktiivisia suhteita paikalliseen mediaan.
 10. Klubien nettisivujen ajantasaista ylläpitoa, yhtenäistämistä ja kehittämistä jatketaan. Kehitetään klubien osallistumista sosiaaliseen mediaan. Tavoitteena on, että klubeilla olisi omat vähintään Facebook-tili. Mikäli aktiivisuutta löytyy, rohkaistaan klubeja käyttämään myös Twitter ja Instagram -tilejä sekä julkaisemaan omia videoita tapahtumistaan/toiminnastaan.

Rotary lyhyesti

Rotary on eettisellä pohjalla toimiva kansainvälinen, maailmanlaajuinen palvelujärjestö. Se perustettiin Chicagossa 23.2.1905 Paul Harrisin kokoonkutsumana. Perustajat ottivat ensimmäiseksi tehtäväkseen kotikaupunkinsa liikemoraalin parantamisen. Jo 1910 toiminta-ajatus laajentui ympäröivän yhteiskunnan kehittämiseksi, josta edelleen maailmanlaajuiseksi päämääräksi. Rotaryn jäsenmäärä on yli 1.2 miljoonaa. Rotary on organisoitu toimivaksi kokonaisuudeksi, jonka ydin on rotaryklubi.

Järjestönä Rotary on tullut tunnetuksi teoistaan.  Erityisesti maailmanlaajuiset nuorisovaihto ja humanitaariset hankkeet ovat muokanneet Rotaryn myönteistä kuvaa.  Rotary oli alkuun panevana voimana maailman terveysjärjestön 1985 aloittamassa hankkeessa hävittää polio maailmasta. Tähän hankkeeseen Rotary on kanavoinut yli 1,2 miljardia USD:a sekä runsaasti jäsentensä henkilökohtaista vapaaehtoistyötä.  Poliotapausten määrä on vähentynyt 99 % vuodesta 1988 alkaen.

 

10 HYVÄÄ SYYTÄ RYHTYÄ ROTARIKSI

1. Mahdollisuus palvelemiseen
2. Ammatillinen verkottuminen
3. Henkilökohtainen kasvu ja kehittyminen
4. Ystävyys
5. Kulttuurien monimuotoisuus
6. Hyvä yhteiskunnan jäsen
7. Maailmanlaajuinen yhteisymmärrys
8. Viihtyminen
9. Nuorisovaihto ja rotaryperhe
10. Eettinen ympäristö

Liity rotariksi

Yhdessä paikkakuntasi parhaaksi

Kaksi tärkeintä syytä, miksi halutaan liittyä Rotaryn jäseniksi, on että halutaan auttaa omaa paikkakuntaa ja löytää samanmielisiä vaikuttajia ja ystäviä. Meidän jäsenemme pysyvät rotareina vuodesta toiseen samoista syistä. Rotary toimii siis paikallisesti ja kansainvälisesti. Mikäli toiminta kiinnostaa, ota yhteyttä!

Rotaryn toiminnan tavoitteita

"Tehdä hyvää maailmassa - Doing Good in the World"