PR

Rotary International - South-West Finland and Åland Islands - District 1410

Utbildningsmaterial

Seminar material av PR utbildning i hösten 2015 (om du behöver material på svenska, kontakta Johanna)

Julkisuuskuvakoulutus_syksy 2015 (FI)

Mallitiedote_Poliokeräys_huomautukset (FI)

Mallitiedote_Wilson Kirwa (FI)

Ohje klubin oman logon tekemiseen (EN)

Kommittée ordförande:

Johanna Talikainen

Om du behöver hjälp:

e-post: johanna.talikainen@mainossatama.fi

tel: 0400 851 704