Elokuun kuvernöörin kirje

Rotary International - Southwest Finland and Åland Islands - District 1410

Elokuun kuvernöörin kirje

 Elokuun rotaryteema on jäsenyys, joka lienee kriittisin haaste toiminnallemme Suomessa ja Skandinaviassa. Omassa piirissämme jäseniä on 2 220. Luku oli kymmenen vuotta sitten lähes 200 enemmän. Paljon ei lohduta se, että jäsenkehitys on useissa muissa Suoman piireissä huonompi ja vieläkin huonompi Ruotsissa ja Norjassa. Suomessa ja erityisesti omassa piirissämme kriittistä on myös naisten ja nuorten vähäinen osuus. Naisia piirimme rotareista on vain 11 %. Kolmessa vuosikymmenessä rotarin keski-ikä on Suomessa lisäksi noussut kymmenellä vuodella. Vaikka edellä mainitut luvut tuntuvatkin masentavilta, on hyvä tietää, mitä pitää tehdä tilanteen korjaamiseksi. 

Huomio on pantava määrätietoisesti ja suunnitelmallisesti naisten ja nuorten osuuden lisäämiseen. Piirissämme on valitettavasti vielä kovin monta pelkästään miesklubia. Monessa niistä on tosin jo tehty päätös naisten ottamisesta jäseniksi, mutta iäkkääseen miesklubiin ei välttämättä ole naisten helppo tulla. Klubin toiminnalla on tässä tärkeä rooli. Mielestäni erinomainen idea on Kyrösjärven rotaryklubissa, jossa vierailin kuun alussa. Siellä on mietitty joukko potentiaalisia paikallisia naisjäseniä ja päätetty järjestää heille mielenkiintoinen tilaisuus, jossa esitellään rotaryn toimintaa. Naiset ovat tyypillisemmin kiinnostuneita toiminnasta, joten klubien olisi naisjäsenten saamiseksi syytä ottaa rohkea askel toimintansa aktivoimiseen. Kokemusten mukaan naisten mukaantulo on tuonut lisää vireyttä klubeihin. Nuorten osalta voisi miettiä paikallisia nuorten järjestöjä, 4H, partio jne. ja niissä nuoria johtajia, jotka ovat jo iältään kasvaneet pois järjestöstä. Uskon, että klubin ikärakenteen nuorentuminen ja naisten jäsenyys ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa. Naisten mukaan tuleminen voi olla siten alku positiiviselle jäsenkehitykselle ja toiminnan aktivoitumiselle. Uusien jäsenten saamiseksi on tärkeää pyytää potentiaalisia jäseniä henkilökohtaisesti tutustumaan klubiin ja sitten harkitsemaan jäsenyyttä. 

Uusien jäsenien saamisen ohella on yhtä lailla tärkeää saada pidettyä myös vanhat jäsenet. Nykyään monen elämäntilanteessa – erityisesti lapsiperheiden vanhempien -ajasta kilpailevat useat asiat, harrastukset ja velvollisuudet. Klubin toiminnan on siksi oltava niin kiinnostavaa, että siihen osallistumista priorisoidaan. RI:n pääsihteeri John Hewko on käyttänyt käsitettä ”klubikokemus”. Se tarkoittaa sitä, kokouksesta jää tuntu, että sinne kannatti tulla ja haluaa tulla jatkossakin. Mikä olisi omassa klubissanne jäsenille sellaista, minkä vuoksi kokouksissa kannattaa käydä? Sitä olisi hyvä pohtia. Kiireisille ihmisille voi myös olla haasteellista osallistua jokaviikkoiseen kokoukseen. RI tekikin keväällä päätöksen, että klubit voivat vapaammin päättää omasta kokousaikataulustaan. Nyt on mahdollista pitää kokouksia vain joka toinen viikko. Klubien kannattaa miettiä itselleen sopiva kokousrytmi. Harvassa rytmissä piilee myös vaaransa, eikä se välttämättä ole ratkaisu kaikille klubeille. 

Lopuksi haluan muistuttaa jo heinäkuun kirjeessä esille ottamastani sähköisen kommunikaation merkityksestä ja erityisesti rekisteröitymisestä Rotaryn sähköiseen järjestelmään My Rotaryyn, www.myrotary.org. Lisäksi on miljoonan taalan hanke, jossa tavoitteena on kerätä koko Suomesta miljoona dollaria. Jokaista rotaria kohti tämä tekee 80 €. Tähän haastan jokaista piirimme klubia ja rotaria ottamaan osaa ja miettimään, kuinka tavoitteeseen päästään. 

Piirin syyskokous pidetään Sastamalassa lauantaina 1.10.2016, ja sinne toivotaan runsasta osanottoa jokaisesta klubista. Muita merkittäviä tulevia tapahtumia ovat Rotary Instituutti Arlandassa Ruotsissa 7.-9.10. ja Rotaryn maailman konferenssi 10.–14.6.2017 Atlantassa, jossa on mahdollista saada ”suuri kuva” rotaryn toiminnasta. 

Hyvää alkavaa syksyä kaikille piirimme rotareille ja tervetuloa mukaan aktiiviseen toimintaan! 

Pentti Aspila 

Kuvernööri, rotarypiiri 1410 

D 1410 läsnäoloraportti kesäkuu 2016

print

Vastaa