Kuvernöörin lokakuun kuukausikirje

Rotary International - South-West Finland and Åland Islands - District 1410

Kuvernöörin lokakuun kuukausikirje

Rotaryinstituutista uskoa rotarytoimintaan

Pari viikkoa sitten osallistuin Rotary Instituuttiin Arlandassa. Kouluttajina oli tulevan RI:n presidentin Ian Riseleyn ja RI:n hallituksen jäsenen Jennifer Jonesin johdolla erinomainen kouluttajakaarti. Nämä kansainväliset rotarytilaisuudet luovat uskoa Rotaryn toimintaan ja antavat intoa tehdä työtä hienojen päämäärien eteen. Siksi olisi tärkeää, että kaikki aktiiviset rotarit jossain vaiheessa osallistuisivat niihin ja saisivat Rotarysta kuvan sen koko laajuudessaan ja merkityksessään. Kirjoitin piirimme facebook-sivuille ajatuksia suoraan Instituutista. Jos et vielä ole piirimme facebook-sivujen seuraaja, käy sivuilla, Rotary District 1410, ja pyydä tulla sivujen jäseneksi.

Piirin 1410 parhaat klubit palkitaan

Olen nyt ehtinyt kiertää 40 piirimme 60 klubista. Kokemus on ollut varsin positiivinen. Käytännössä kaikissa klubeissa on omat vahvuutensa, ja halua kehittää klubin toimintaa on lähes kaikissa klubeissamme. Tämän rohkaisemiseksi olen päättänyt järjestää kilpailun, jossa piirin parhaita klubeja palkitaan piirikonferenssissa Eerikkilän urheiluopistolla 22.-23.4. 2017. Klubit ovat erilaisia ja siksi on perusteltua palkita erilaisista saavutuksista. Näitä ovat:

  • Jäsenkehitys rotaryvuoden alusta alkaen.
  • Lahjoittaminen rotarysäätiölle, USD/jäsen
  • EREY-jäsenten (Every Rotarien Every Year, eli ne rotarit, jotka ovat vuoden aikana lahjoittaneet Säätiölle) osuus, %, klubissa
  • Parhaiten hoidettu julkisuuskuva. Tähän pyydetään klubeilta ja AG:lta esityksiä perusteluineen.
  • Paras hanke. Tähän pyydetään klubeilta ja AG:lta esityksiä perusteluineen

Kuukauden teema on ”Taloudellinen ja yhteiskunnallinen kehitys”.

Taloudelliseen kestävään kehitykseen kuuluu sekä ekologinen että sosiaalinen vastuullisuus. Esimerkiksi ympäristöongelmiin liittyvät olennaisesti väestöongelmat. Ne ovat yhteydessä köyhyyteen, joka on taas maailmanlaajuisesti yhteydessä moneen muuhun kehitykseen liittyvään ongelmaan.

Maailmassa taloudellinen eriarvoistuminen on kasvamassa. Maailman rikkain prosentti omistaa enemmän kuin vähiten maapallon väestön puolikas yhteensä. Rikkain kymmenen prosenttia omistaa 87 prosenttia maailman varallisuudesta.

Rotaryn eettiset periaatteet, esimerkiksi neljän kysymyksen koe, luovat pohjan toiminnallemme. Niiden periaatteiden mukaisesti toimintamme tulee tukea tasapainoista yhteiskunnallista ja taloudellista kehitystä maailmanlaajuisesti. Tämä teema on myös yksi Rotarysäätiön toiminnan viidestä painopistealueesta, ja voimme Säätiön kautta toteutettavien hankkeiden avulla olla luomassa parempaa tasa-arvoa maailmaan.

Julkisuuskuvan parantaminen on yksi keskeisistä tavoitteistamme. Sen tueksi piirin suhdetoiminnasta vastaava Johanna Talikainen järjestää koulutuksen Forssassa 19.10., Turussa 2.11. ja Porissa 16.11. Tarkemmat tiedot piirin sivuilla. Toivon runsasta osanottoa.

Pentti Aspila
Kuvernööri, rotarypiiri 1410

d-1410-lasnaoloraportti-elokuu-2016

print

Vastaa