Anitas månadsbrev för oktober

Rotary International - Southwest Finland and Åland Islands - District 1410

Anitas månadsbrev för oktober

OM INNEHÅLLET 
  • Värld Polio Dag 24.10 2020
  • Poliopromenad i Laitila
  • Vi möttes i Parkano!
  • Det senaste gällande RLI-utbildningen
  • Lyckat medlemskapsseminarium i Huittinen
  • Nya modellstadgan för klubbarna
  • Vem är AG Olli Kyrki, område 8
  • Klubbesöken pågår
  • Påminnelse – ansökningar till guvernör 2023 – 2024
VÄRLD POLIO DAG 24.10 2020
Mamman på bilden överst öppnar gardinen till sitt hem för hjälparbetare från Rotary Club of Islamabad. De är där för att prata med kvinnor under en dörr-till-dörr-kampanj. Som en del av sitt åtagande att utrota polio sponsrar rotaryklubbar hälsoläger, finansierar permanenta vaccinationscentra, organiserar religiösa ledare för att stödja vaccinationer och utbildar kvinnliga hälsoarbetare som besöker familjer regelbundet. Eftersom rotarymedlemmar bor i de samhällen de tjänar, tillåter dessa relationer arbetet med att utrota polio.
Rotarys målsättning är att alla klubbar skulle donera 1500$ för utrotning av polioviruset från de absolut sista områdena i världen i Afghanistan och Pakistan.
 
POLIOPROMENAD
Den 24 oktober 2020 deltog 25 personer i Laitila i Polio Walk och gick sammanlagt cirka 180 kilometer. Man samlade in 250 euro. Bilden visar Laitilas Jordbruk– och hushållskvinnor som entusiastiskt svarade på Rotaryutmaningen, liksom Sari Airola och Tiina Sjölund från Laitila Rotaryklubb.
 

VI MÖTTES I PARKANO!

Distrikt 1410s första hybridhöstseminarium är nu bakom oss. Som mest var vi 37 anmälda rotarianer på plats och 34 var anslutna online. Arrangemangen med  ansiktsmasker, visirer och handspriten samt avstånden i salen fungerade utmärkt.  Tack ännu en gång Parkano Rotaryklubb.

Lite strul i början hör ju till, men snart hälsades vi välkomna av Parkanos stadsdirektör varefter vi inledde själva höstmötet. Efter lunchen var det dags för föreställningarna. Östersjöprojektet och distriktets Global Grantprojekt var naturligtvis på tapeten, liksom presentationen om hur värva nya medlemmar.
Seminariets mest inspirerande presentation hölls dock av Tiina Malkamo från Raisio Rotaryklubb. Hon berättade om hur man uppfattar Rotary ur en yngre människans perspektiv och hur man startar en Rotaractklubb.
Nedan är bilder från seminariet.

 

NU ÄR DET MÖJLIGT ATT ANMÄLA SIG I DISTRIKT 1410 RLI-UTBILDNING!
Utbildningen riktar sig för alla rotarianer, både nya och mera erfarna och kommer att erbjuda en djupdykning i rotarykunskap. Rotarianer från andra Rotarydistrikt är också välkomna till utbildningen.
På grund av koronapandemin har del 2 och 3 i RLI-utbildningen senarelagts till våren 2021 och hålls enligt följande:

Del 2 (Min egen rotaryklubb) hålls lördagen den 16 januari 2021 i Astrum Center i Salo
Del 3 (Min Rotaryvärld utvidgas) hålls lördagen den 6 februari 2021 i Raumo i Villa Tallbo.

Både de som har anmält sig till träningen under våren 2020 och de som vill delta på utbildningen för första gången är välkomna i Salo och Rauma (dock krävs en ny registrering).
Priset för båda evenemangen är 20 euro per person, inkluderande förutom utbildningen, även morgonkaffe med smörgås, lunch och eftermiddagskaffe med kaffebröd.
Registreringar och förfrågningar till risto.suviala@gmail.com, till Saloevenemanget senast 30.12.2020 och till Raumoevenemanget 16.1.2021.
Utbildningen följer gällande ränteregler och är på finska.
Del 1 av RLI-träningen (Jag som rotarian) förväntas hållas nästa gång hösten 2021.
Varmt välkomna!

 
ETT LYCKAT MEDLEMSSKAPSSEMINARIUM I HUITTINEN 
Trettio ivriga deltagare deltog 30 i seminariet och som genom arbete i grupper kom fram till nya sätt att motivera och inspirera klubbar för att hitta nya potentiella medlemmar.
Seminariet gav drivkraft för deltagarna att fortsätta detta viktiga arbete för att vända nedgången i antalet nya medlemmar i en ny positiv riktning.
 

NYA MODELLSTADGAN FÖR KLUBBARNA NU KLARA
Stadgarna är nu färdiga på finska men översättning  till svenska pågår.

Patent- och registreringsstyrelsen (PRH) har godkänt de nya modellstadgar för Rotaryklubbar i Finland 2020.
De bygger på finsk bolagsrätt, och av Rotary International utfärdade och rekommenderade klubbstadgar (COL 2016 och COL 2019) och de tidigare modellstadgar.
 Modellstadgarna hittar du nu i Word- och PDF-format på Finlands Rotary Services hemsida, i Rotary-databasen i mapp 2.9 REGLER OCH REGISTRERING
 När klubbarna nu ändrar sina egna klubbstadgar, bör de använda dessa som mall.  Det påskyndar deras godkännande av PRH och är billigare än att godkänna regler som avviker från dem.
 De nya modellreglerna gäller i två år (fram till oktober 2022)

 
VEM ÄR AG OLLI KYRKI, ALUE 8
Jag föddes 1955 i Åbo som femte generationens invånare i Åbo. Tog studenten vid Åbo Finska Samskola  och kandidatexamen i juridik från Åbo Universitet 1980. Jag arbetade inom domstolen i Vehmaa och blev vicehäradshövding 1983.
Samma år inledde jag också min karriär i Nådendal som förste stadsjurist. Det var också då jag fick en inbjudan att bli medlem i Meri-Naantali Rotary Club. Året därpå flyttade vår familj till Nådendal. År 1986 bytte jag bransch till försäkringsbranschen och arbetade där i nästan 30 år i ledande ställning med skaderegleringsärenden, först inom Pohjola och sedan för If.   2016 var det dags för pensionering.
Utöver medlemskapet inom Rotary, så har under hela mitt liv varit aktiv i olika föreningarna och har också arbetat som samhällets förtroendevald på olika nivåerna. I dag fungerar jag som ordförande för TSYK Stödförening, ett uppdrag som är viktigt för mig.
Inom Rotary är ungdomsutbytet viktigt för mig. Vi har fungerat som värdfamilj för tre utbyteselever och min dotter reste också ut till världen som utbyteselev. Jag värdesätter också andra hobbyer, framför allt golf, badminton och att lyssna på musik och frilansa som trummis för ett rockband. Min familj inkluderas av  frun, tre barn och två söta barnbarn.
Med vänliga hälsningar
Olli
 
KLUBBESÖKEN PÅGÅR
Under den första månaden för mina klubbesök har jag hunnit träffa 18 klubbar. Det har varit intressant att notera att fast klubbarna har varit väldigt olika, så är alla förenade av samma oro inför framtiden, hur skaffa nya medlemmar. Klubbarna är beredda att anpassa sig och ta till sig nya utmaningar.
Samtidigt har jag upplevt att medlemmarna har kul tillsammans. 
 

GUVERNÖRSANSÖKNINGAR FÖR ROTARYÅRET 2023 – 2024

Klubbarna ombedes att sända in sina ansökningar senast 30.11.2020 till anita.haggblom@aland.net 
Ansökningsblankett hittar du på distriktets hemsida eller via länken här. Guvernörskandidaten skall vara aktiv medlem i klubben.  Bifoga till ansökan även kandidatens medgivande och hens CV.
Valet av guvernör tas av distriktets utnämningskommitté, som sammankallas av den sittande guvernören. Man strävar till att ta  beslutet i december.
Utnämningskommitténs beslut fastställs i samband med distriktsrådet 2021.

 
MÅNADSBREVET DIREKT I DIN E-POSTLÅDA
Fyll i dina kontaktuppgifter i kolumnen på distriktets hemsida och få månadsbrevet automatiskt till din e-postlåda.
print