Guvernörens månadsbrev – august 2019

Rotary International - Southwest Finland and Åland Islands - District 1410

Guvernörens månadsbrev – august 2019

Månadsbrev i pdf-form: 08_SVE

Bilagor: vuosikokouskutsu_SE  –   D1410_tilinpäätös 30.6.2019 – Rotary – D 1410 verksamhetsberättelse och bokslut 2018-2019  –  D1410 tase, tuloslaskelma 30.6.2019 –  1410 Tase-erittelyt 30.6.19 
Governor-1410-2022-2023 SE

FART OCH FLÄNG

Klubbronden är på gång och till klubbarna jag redan fått träffa. Tack i synnerhet för den goda diskussionen, det har det funnits nog av och ämnena har varierat.
Augusti är en fin tid, hoppeligen fortsätter september lika.

Höstseminariet

Höstseminariet hålls 14.9. Anmäl dig antingen genom länken på distriktets sida eller på den arrangerande klubbens Urjalan Rotaryklubis sidor.
Anmäl dig omedelbart för vi behöver antalet för matserveringen.

På programmet står det officiella höstmötet, miniworkshop angående bl.a. hiss tal, musik, kultur och så har man möjligheten att träffa en massa bekanta.

Anmäl:  htpp://urjalarotary.weebly.com/syysseminaari.html

Bilagor: Årsmötets agenda + årsberättelse + balansräkning (på finska – ska översättäs senare också på svenska)

 

VSE-teamet kommer

VSE-teamet kommer till Finland 4.9. på eftermiddagen då vi möter dem tillsammans med värdfamiljerna på flygfältet i Åbo! De återvänder verkligen tidigt den 18.9, 6.00 på morgonen, så för den sista natten (17.-18.9.) inkvarterar vi dem i närheten av Åbo flygfält så vi kunde fira en gemensam kväll. Idéer?

Sista dagen, 17.9. har planerats som en ledig dag, så att teamet kan bekanta sig med sevärdheterna i Åbo. Finns det någon entusiastisk guide för dagen? 

Teammedlemmarna:

Helen– teamdragaren är jurist som specialiserat sig på barnskydd och familjerätt. Åt henne letar vi efter ett par tre olika arbetsplatser i vilka hon kunde bekanta sig med båda ämnena samt värdfamiljer.

Sophieför sin del håller på att byta bransch och hon är intresserad bl.a. av bostadslöshet. För henne är det planerat att hon bekantar sig med fängelset i Vittis samt programmet för bostadslösa och 9.-10.9. har hon möjlighet att bekanta sig med Vittis stads verksamhet (värd Raimo Wiik) samt 11.-17.9. är Sirkkala dagscenter under arbete, vilket är stadens och församlingarnas central för bostadslösa. Värd för Åbo-delen sökes!

Emma är keramik konstnär och åt henne har Forssan Ammatti-instituutti reserverats 9.-12. september (hos Tanja Paassilta). Hon önskar även bekanta sig med privat verksamhet – idéer? För Emmas del saknar vi program och värdfamiljer för tiden 5.-8.9. och 13.-17.9.

Natalieär ansvarig för ett sjukhus avfallshantering. För hennes del är det öppet 5.-8.9. Hela påföljande vecka blir det Forssa (värd öppen!) Vid höstseminariet skulle Natalie byta värdfamilj för resten av vistelsen dvs. 15.-17.9, vilket sökes.

Beckyär sjuksköterska och hennes program för tiden 5.-8.9. är öppen. 9.-13.9. är hon gäst hos Keski-Satakunnan kuntayhtymä (värd Hanna-Leena Markki). Byte av värdfamilj vid höstmötet: program för tiden 15.-16.9. öppet.

Som man kan se från de personliga programmen är, så om det en hel dels om ännu skall sammanställas, så all hjälp behövs. Framför allt värdfamiljer så ifall det finns möjligheter så anmäl till DG: heidicaven@gmail.com.

Rotaryfoundationskolningar 

Höstens rotaryfoundationskolningar hålls

  • i Forssa Autokeidas 16.10 kl 18, anmälan till AG Mikko Lindeman,
  • i Björneborg, Porin Suomalainen Klubi, Eteläranta 10 17.10 kl 18, anmålan till AG Anne-Maj Eskelinen och
  • i Åbo, Henriksgatan 10, Porthan-salen 30.10 kl 18, anmälan till AG Rainer Huopalahti.

Skolningen är avsedd för foundationombuden, presidenterna och övriga som är intresserade av projektverksamhet. Klubben skall ha en utbildad person, ifall klubben anhåller om distriktbidrag.

Guvernörsansökningar för året 2022-2023

Klubbarna ombedes att sända in ansökningar senast 30.11.2019 till heidicaven@gmail.com.

Ansökningsblankett finns på distriktets web-sidor (https://www.rotary1410.fi/ohjeet-guides/kokousasiakirjat/). Till ansökan guvernörskandidatens, som verkar som klubbens aktiva medlem, medgivande samt kandidatens CV.

Guvernörsvalet görs av utnämnings kommittén, som sammankallas av den sittande guvernören.

Man strävar till att göra beslutet i december. Utnämningskommittéens valbeslut fastställs i samband med distriktsrådet 2020.

VIKTIGA DATUMEN 

4.9. VSE-team kommer

7.9. Distriktets golfmästerskapstävling

14.9. Höstseminariet

17.9. VSE-teams sista kvället i Åbo

  1. – 29.9. Rotary Institute, Gdansk

6.10. Stömmingsrodden i Helsingfors

24.10. World Polio Day

30.11. DG-ansökningar

 

Med vänliga hälsningar

HeidiC

 

print

Kommentera