Guvernörens månadsbrev – januari 2020

Rotary International - Southwest Finland and Åland Islands - District 1410

Guvernörens månadsbrev – januari 2020

Läs som pdf: 01_2020svex

Guvernörens månadsbrev – januari 2020

 Utbildningens vår 

Våren är här (?) eller så känns det, då temperaturerna håller sig runt noll – någon vinter sy nns inga spår av – här söder. Och tankarna är redan starkt inställda på våren och dess händelser. 

Våren innebär olika skolningstillfällen: PETS obligatorisk för inkommande presidenter och ovillkorligt rekommenderat för sekreterare och övriga intresserade; Vi fördjupar Rotarykunnandet dvs. en ypperlig möjlighet att få mera kännedom om Rotary. För klubbarna i Raumo-regionen anordnas även en medlemsskapskväll och när det kommer feed-back från det ser vi över de övriga områdenas önskemål angående den utbildningen. Mera om det senare. 

 DENNA GÅNG 

•PETS i Pargas 29.2.2020

•RLI = Fördjupad RotarykunskapoModul 1: Sastamala 15.2

oModul 2: Salo 14.3

oModul 3: Raumo 4.4

•Distriktskonferensen i Åbo/Viking Grace25.– 26.4.2020MÄRK!! Alla nya 1410 medlemmar somanslutit sig efter 1.5.2019 får delta utanomkostnader

 Fördjupa ditt Rotary kunnande 

RLI dvs. fördjupad Rotarykunskapsutbildning (Rotary Leadership Institute) anordnas igen under vårens lopp på tre orter. Modul I 15.2. Sastamala; Modul II 14.3. Salo och Modul III 4.4. Raumo 

Anmälningslänk här och de viktigaste detaljerna om utbildningen på distriktets hemsidor. Kostnader: 20 €/modul samt självbekostad lunch. Denna utbildningshelhet passar alla rotarianer! 

PETS i Pargas 29.2.

PETS är obligatorisk för inkommande presidenter. Rekommenderas starkt även till inkommande sekreterare och alla personer som valts till nya ämbeten. Då PETS är obligatoriskt för inkommande presidenter, har deltagaravgifterna skickats till klubbarna. Klubbarnas skattmästare sköter om de övriga deltagarnas avgifter. Glöm inte att nämna klubb och deltagarens namn. I samband med PETS i Pargas hålls även distriktssamrådet, till vilken klubbarnas representanter (= inkommande presidenter eller övriga inom klubben bestämda personer) har med sig fullmakt. Fullmakten undertecknas av presidenten och sekreteraren. Fullmakten (https://www.rotary1410.fi/wp-content/uploads/2019/01/Piirikokousvaltaki rja.pdf) finns på distriktets hemsida under Medlemmar/anvisningar (https://www.rotary1410.fi). Kom ihåg att ha den med dig ifylld. Läs mera om PETS på distriktets hemsidor.

Medlemsafton i Raumo 

Speciellt på begäran av Raumoklubbarna ordnas en medlemsafton om medlemskap 11.3. på restaurant Savila. 

Detta är en gemensam medlemsafton för område 4, anmälningar direkt till AG Iiro Hyrsky. Vi samlar erfarenheter från denna kväll och för intresserade ordnas motsvarande senare på våren. 

Kvällen dras av zone 17 koordinator RC Erik Stenström, så de nyaste vindarna utifrån världen angående medlemsärenden är att vänta. Välkomna.

Distriktskonferens 25.-26.4. 

Distriktskonferensen går av stapeln i Åbo i år. Programmet börjar vara färdigt, några preciseringar/ändringar är ännu möjliga. 

PÅ lördagen samlas vi för dagen på Auriga Business Center. Märk att det finns bara 150 sittplatser på Auriga, så de som anmält sig först säkerställer sin plats. 

På lördagskvällen fortsätter vi på Viking Grace, och dit ryms man!!!! 

Välkommen till båda tillställningarna eller bara till den ena. Men reservera din plats senast i mitten av mars, så vi får uppgifterna vidare till bägge arrangörer. 

PÅ distriktets hemsida finns mera information om distriktskonferensen (https://www.rotary1410.fi/distrikt-conference/?lang=sv). Här finns länkar för anmälan. 

Även alla föredragshållare, ni kommer väl ihåg att anmäla er via länken. 

Distriktskonferensen är vårens höjdpunkt och jag hoppas att så många som möjligt har möjlighet att delta. 

Avecer är ytters välkomna. Vi firar tillsammans vårens antågande och minns det gångna året och händelserna. 

Med månadsbrev hälsningar,

Heidi Cavén
distriktetsguvernör 1410

print