Guvernörens månadsbrev – Juli 2019

Rotary International - Southwest Finland and Åland Islands - District 1410

Guvernörens månadsbrev – Juli 2019

Sommar är som bäst och de flestas tankar rör sig fortfarande runt semestrande. Nu lönar det sig att njuta och ladda ner D-vitamin från solskenet, för augusti och skolstarten och återgången till normal arbetsrytm sker snart.  Å andra sidan om det finns andra än jag, vilka inte har haft tid att hålla semester, så fortsätter rutinen. Energi tycks finnas även utan semester och det tycks finnas tillräckligt med ärenden genast i början, hoppas att alla månadsbrev inte skall vara riktigt såhär långa.

I augusti inleder största delen av klubbarna verksamheten liksom även guvernörsbesöken. Det är fint att konstatera, som en som läst klubbarnas planer, att Rotary Internationals president Mark Daniel Maloney är åtminstone till namnet bekant för alla. Även i tidskriften Rotary Norden har det skrivits om honom och på myrotary.org finns mera ifall du saknar ytterligare information. Jag uppmuntrar möjligast många att skriva in sig i myrotary.org.

Om det fortfarande är oklart när guvernörsbesöket är hittar du den i kalendern på distriktets hemsida https://www.rotary1410.fi/tapahtumat/piirin-kalenteri/. Tanken är att först träffa klubbens styrelse under en timme och efter det klubbmöte. Noggrannare uppgifter om besöket får man givetvis av det egna områdets biträdande guvernör. En liten ändring i guvernörsbesöket är att istället för powerpoint blir det videopresentation, så meddela områdets biträdande guvernör ifall det inte finns möjligheter på er möteslokal att visa video. Videon är visserligen fortfarande under arbete….. månne den nu inte blir färdig tills besöken börjar.

Viktiga höjdpunkter inför hösten

VSE-besök, dvs. yrkesinriktat utbyte sker i september, då det från distrikt 1210 i England anländer fem utbytespersoner med början 7.9. Besöker pågår i två veckor. Mer om detta i bloggen på distriktets hemsidahttps://www.rotary1410.fi/dg/vse-tulee-apuja-tarvitaan/, men i detta skede efterlyser jag hjälpande händer – vi saknar praktikplatser och värdfamiljer. De inkommande personernas bakgrundsuppgifter finns alltså bakom länken. En praktik-/värdfamiljsplats för en vecka har kommit till min kännedom (tack Tanja!!!), övriga inväntas ivrigt. Kvintetten kan alltså vara spridd inom distriktet, vi skall leta efter intressanta praktikplatser och en oförglömlig VSE-resa. Från oss åker en motsvarande kvintett till England på våren (mars-april) 2020. Om du är intresserad att åka med i motsvarande utbyte, väntar jag på ansökningar till e-posten före utgången av oktober, då valen görs och resultaten meddelas vidare till England.

Höstseminariet hålls 14.9. Man kan anmäla sig redan, antingen på distriktets hemsida eller genom länken på arrangörens Urjala Rotaryklubbs sidor http://urjalarotary.weebly.com/syysseminaari.html

Synlighet

Det är ytterst viktigt att det klubbarna gör syns utåt, för det hjälper vid rekrytering av nya medlemmar. Bilder säger många gånger mycket mera än ord och de flesta av oss har en smarttelefon till sitt förfogande, och därmed även en kamera. Det skulle vara finta att se ett veckomöte t.ex. på ett torg eller på en promenad. Jag önskar att det inom varje klubb finns förutom aktiva medlemmar en IT- eller medieansvarig, som uppdaterar såväl klubbens hemsidor som sociala mediekonton. En bild och ett kort meddelande räcker. Det lönar sig att utnyttja de moderna metoderna för att bilda nätverk och den vägen även hitta nya bekanta samt få tips om lyckade projekt mm.

Jag utmanar varje klubb att uppdatera en postning dvs. en text eller ett meddelande minst EN GÅNG VARJE MÅNAD antigen från ett klubbmöte, ett evenemang, besök eller vad som helst på distriktets Facebook-sida. Det skulle vara trevligt att få texter även på nätsidornas blogg, så sätt fart på pennorna. Texterna kan sändas till mig och en önskan är att texterna är både på finska och svenska, och om energin räcker till, även på engelska.

Att göra en donation

Då man talar om donationer, tänker alla automatiskt på pengar. Nå, pengarna styr ju världen och är viktiga, då man understöder ett bidragsprojekt att komma igång. Enklast torde det vara att bli en månads-/årsdonator. Om du vill göra en automatisk donation, är det verkligen lätt via denna länk: http://www.rotary.org/donate. Själv valde jag från sidan efter att scrolla ner lite månadsdonationen dvs. Monthly Giving. Sen beslöt jag mig donera till Annual Fond dvs. årsfonden (detta befrämjar även distriktets bidrag). Maskinen igenkänner grunddata dvs. land och valuta. Då jag ville vara en månatlig donator, valde jag Recurring donator dvs. återkommande donation. Som tidsperiod valde jag en månad och av summorna kan var och en välja en lämplig summa: 200, 100, 50, 10 eller själv bestämma en lämplig summa.

Då jag är inloggad, kommer mina data, namn, telefonnummer och e-post, automatiskt upp. Efter att ha matat in kreditkortsuppgifterna kollade jag faktureringsuppgifterna och till slut klickade jag på Submit, dvs. sänd tangenten. Efter detta fick jag en donationsbekräftelse. Första debiteringen är i augusti och fortsätter tills jag själv avbryter den.

Pengar är inte det enda sättet att donera. Om du har överlopps tid, är den lika viktig. Då du ger din tid till ett projekt, klubben eller till att befrämja Rotary, är det också viktigt. Nuförtiden känns det som om tiden inte räcker till, och därför är det utmanande att få med folk i verksamheten. Enbart mötesdeltagandet kan för någon, på grund av arbetets karaktär, vara besvärligt. Lyckligtvis kan man lappa, dvs. besöka olika klubbar och såhär bygga upp sitt privata bekantskapsnät.

Jag är övertygad om att det förekommer en massa ”dolda timmar”. Timmar man inte får ett lappningskort för men som säkert görs för projekt, planering av klubb fester, förmedling av meddelanden, anskaffning av varor, underhållning av utbyteselever osv. osv. Enbart av intresse för tiden som används till rotaryverksamheten, gjorde jag en blankett, i vilken man kan föra in dagligen/veckovis/månatligen tiden man använt till Rotary. Den kan man fylla i antingen under eget namn, eller om man inte vill det, nämn klubben. För att göra det snabbare kan du välja från menyn till vad tiden använts, eller ifall det inte finns nånting lämpligt kan du under övrigt själv beskriva de gjorda timmarna. När vi får fram även dessa dolda timmar ser vi hur mycket tid som i verkligheten används till Rotaryverksamheten. En länk till blanketten hittar du på distriktets hemsida. Och kom ihåg, det lönar sig att bokföra även de minsta minutmängderna. Låt oss få det goda synligt!

Hälsningar Heidi Cavén, DG 1410

I pdf-form: 07_SVE

print