Tietotekniikkakomitea

Rotary International - South-West Finland and Åland Islands - District 1410

Tietotekniikkatoimikunnan tehtävät

 • A) Tekniset tehtävät
  • - www.rotary1410.fi sivun tekninen ylläpito (päivitykset, tekniset muutokset ym.)
  • - Graafisen ilmeen ja visuaalisuuden rakentamisesta IR:n ja piirin tavoitteiden mukaisesti
 • B) Sisällölliset tehtävät
  • - Suunnitella ja kartoittaa sivuston sisällöllistä rakennetta palvelemaan piirin viestintästrategiaa
  • - Toimikunta EI VASTAA SISÄLLÖN TUOTTAMISESTA vaan siitä vastaavat kukin organisaatio samoin kuin sen ajatasaisuuden valvonnasta
  • - Toimikunta voi tukea organiaatiota päivityksessä esim.. kouluttamalla jne.
 • C) Koulutukselliset tehtävät
  • - Klubien jäsenille piirin sivuston käytön koulutusmateriaalin tuottaminen
  • - Sivuston ylläpidon toimijoiden kouluttaminen/koulutusmateriaalin tuottaminen
  • - Sivuston käytön koulutusmateriaalin tuottaminen piirin viestintää tukevaksi
 • D) Muut tehtävät
  • - Piirin toimijat (DG, AG:t, toimikunnat, toimihenkilöt jne.) ovat itse kukin vastuussa piirin nettisivuilla olevasta tiedosta
   • * Tiedot ovat riittävät ja toimintaa jäsenistölle kuvaavat
   • * Tiedot tarkastetaan säännöllisin väliajoin (min. kauden alussa)
   • * Muutokset ja lisäykset korjataan välittömästi
   • * Myös monikielisistä kopioista
   • * jne 
  • - jne
 • F) jne.

Toimikunnan jäsenet

Heidi Cavén puh.joht., AG,  Forssa

+358 45 848 20 12, 
heidicaven@gmail.com 

Kysy: nettisivujen luonti, päivitys + kaikki muut it-komitean asiat


 

 

 

 

Jari Laakkio, Internet systems & training, Rtn Uskela, 
+358 500 780 070,  
jari.laakkio@caudillo.fi 


Kimmo Leino, PP Forssa Sepänhaka
kimmo.leino@doweb.fi

Kysy: Sosiaalinen media (facebook), klubikokousten videointi


Nettisivun tukipyynnöt

nettituki@rotary1410.fi meiliin,
Täytä R1410_nettitukipyyntö


 

Koulutusmateriaaleja: 

Rotary Internerissä - yleiskuvaus rotarien nettipalveluista salasanoineen
Kohderyhmä:  D1410:n klubien jäsenet
Jakelu:  Muokattuna paperikopiona tai sähköpostilla PDF:nä
Huomioi:  Ei julkiseen klubien ulkopuoliseen jakeluun salasanojen takia!
Lataa: mallitiedosto  2015 Rotaryt Internetissä - Mallina UskelaRK_byLaku
svenska.pdf
.        Omalle klubille muokkauspohja 2015 Rotaryt Internetissä to POHJA_RK_byLaku,  svenska.doc
Copyright:  08 / 2015,  Jari Laakkio, Uskela, jari.laakkio@caudillo.fi

Piirin sivuille kirjautuminen - ohje rotary1410.fi sivuille kirjautumisesta
Kohderyhmä:  Piirin sivujen ylläpitäjät, kirjoittajat, päivittäjät, klubien nettivastaavat
Jakelu:  Jakelukoulutuksessa tai WordPress-julkaisujärjetelmää käyttäneille
Lataa:  Piirin_sivuille_kirjautuminen_ja_blogin_kirjoitus

Copyright: 08 / 2015 Heidi Caven, heidicaven@gmail.com

Opaslinkkejä

WordPress (rotary1410.fi -julkaisujärjestelmä)

 1. WP-opas videot
 2. jne

Kuvankäsitty nettiä varten

 1. Ilmaisohjelmia: Sumopaint, Irfanview,  ilmaisohjelmia
 2. Wiki: resoluutio, tietokoneiden näyttöstandadtit, kuvankäsittely,
 3. Kuvankäsittely: Tietokone-artikkeli, Yhteishyvän artikkeli,
 4. Digikuvaus: Medianurkka
 5. Vinkkisivuja: IW kuvan muokkaus, IW kuvan tuominen sivulle
 6. jne

Muuta

 1. IW Tiedostojen käsittely ja tuonti blogiin/sivulle
 2. jne