Organisaatio

Rotary International - Southwest Finland and Åland Islands - District 1410

Rotari  (rotarian) eli Rotaryn henkilöjäsen, joita Suomessa n. 11.000 ja maailmassa yli 1,2 miljoonaa
Klubi (club), on jäsenten alueellinen yhteisö jossa kokoonnutaan viikoittain; klubeja Suomessa vajaat 300 ja maailmassa yli 35.000
Piiri (district); Suomen rotaryklubit kuuluvat alueellisesti 5 piiriin: D 1385, D 1390, D 1410 (tämä), D 1420 ja D 1430. Rotaryn toiminnassa piirejä on yhteensä 529.
Suomen Rotary, valtakunnallinen kattojärjestö, perustettu 1.12.1926; Viro mukana Suomen piirissä D 1420
Rotary International,  Paul P. Harris perusti rotaryjärjestön 23.2.1905 Chicagossa. Mukana yli 200 maata.


 

Kuvernööristö – Guvernörer – Governers


DG Mikko Lindeman

DGE Martti Sjölund

DGN Aaro Söderlund

PIIRI 1410 – www.rotary1410.fi

Rotarypiiri 1410 on osa Rotary Internationalin virallista organisaatiota yhtenä 529:stä piiristä. Sen toimialueena on Varsinais-Suomi, Satakunta, osa Kanta-Hämeestä, osa Pirkanmaasta ja Ahvenanmaa: 58 klubia ja 2 043 jäsentä (31.12.2019).


PIIRIN 1410 ORGANISAATIO –  
DISTRIKTETS 1410 ORGANISATION –  DISTRICT 1410 ORGANIZATION 

Piiriorganisaatio

Piiriorganisaation rungon muodostaa piirineuvosto, jonka puheenjohtajana toimii istuva kuvernööri ja jäseninä yleensä 1-2 edellistä kuvernööriä, DGE, DGN  ja kutsuttuna asiantuntijana rotarysäätiökomitean puheenjohtaja.

Piirineuvosto toimii piiriyhdistyksen hallituksena, jonka puheenjohtajana toimii kuvernööri. Rekisteröity piiriyhdistys toimii Suomen yhdistyslain mukaan, joten päätökset yhdistystä koskevissa asioissa tehdään yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen mukaisesti enemmistöpäätöksinä yhdistyksen kokousten (vuosikokous ja piirineuvottelu) vahvistaman toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä muiden päätösten mukaisesti. Piirineuvoston kokoonpano on määritelty yhdistyksen säännöissä. Piirineuvostossa päätös tehdään enemmistöpäätöksenä.

Organisaatio 2021 – 2022

 
Piiri – Distrikt – District 1410  – www.rotary1410.fi 

Kuvernööri – Guvernör – Governor, DG 2021-2022
Mikko Lindeman
, Somero 
Maatalous – Lantbruk – Agriculture
Mobile +358-41-449 0695
E-mail: tuohimaki@gmail.com 

Tuleva kuvernööri – Tillträdande guvernör – Governor-elect, DGE 
Martti Sjölund
, Laitila
Ohjelmistotekniikka – Informationsteknik – Information technology 
Mobile +358-440-854 617 
E-mail: martti@pulmaton.fi 

Kuvernööriehdokas – Nominerad guvernör – Governor-nominee, DGN
Aaro Söderlund,
Nagu
Arkkitehti – Arkitekt – Architect
Mobile +358-400-857 099
E-mail: aaro@soderlund.fiCOL-edustaja – COL-representant – COL-Representative (2020-2023)
PDG Kari Kivistö,
Vammala 
Mobile +358-400-231 518 
E-mail: kari.kivisto@lex.inet.fi 

Varaedustaja – Ersättare – Vice Representative (2020 – 2023)
PDG Berndt von Veh
, Turku-Åbo
Mobile +358-400-782 662 
E-mail: bvonveh@gmail.com Syysseminaari ja piirikokous – Höstseminarium och distriktsmöte – Fallseminar and District Meeting
9.10.2021 Maatalousmuseo Sarka, Vanhankirkontie 383, Loimaa Järjestelytoimikunta – Organisatör – Organizer: Alastaro Rk

Tulevien presidenttien ja klubivirkailijoiden koulutusseminaari (PETS) sekä piirineuvottelu – Utbildningsseminariet för tillträdande presidenter (PETS) och distriktssamrådet – Presidents-elect Training Seminar (PETS) and District Assembly
DGE Martti Sjölund, 5.3.2022 Laitilan kaupungintalo, Keskuskatu 30, Laitila

Piirikonferenssi – Distriktskonferens – District Conference
9-10.4.2022 Salo
Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja – Ordförande för organisationskommittén – Organizing Committee Chair: PAG Kirsti Kirjonen

Järjestelytoimikunta – Organisatör – Organizer: Reach Salo RkKuvernööri Mikko Lindeman
Klubi: Somero
Luokitus:
Maatalous
Rotarytehtävät:
Klubitehtävät: jäsen 2010, klubimestari, sihteeri, presidentti, nuorisovaihto- ja rotarysäätiövastaava
Piiritehtävät: Itämerikomitea/Itämeri-forum pj 2017-2020, AG 2018-2021
rotareiden yhteinen BASRAN (Baltic Sea Rotary Action Network) -toiminta
Koulutus: Ylioppilastutkinto, Poliisikoulu ja Tuorlan maatalousoppilaitos
Työura: Poliisiuraa 1986-1995, josta 6 kk Helsingissä ja loput Turun poliisilaitoksessa. Maatalousyrittäjä Tarvasjoella 1987 alkaen ja Somerolla 1995 alkaen, yrittäjä/hallituksen pj Hefami Oy 2019 alkaen
Harrastukset: Rotary, autot, traktorit ja tekniikka. Musiikin kuuntelu, elokuvat sekä matkailu
Perhe: Puoliso Helena ja kaksi aikuista lasta

Guvernör Mikko Lindeman 
Klubb: Somero
Klassifikation:
Lantbruk
Rotaryuppdrag:
Klubbuppdrag: medlem 2010, klubbmästare, sekreterare, president, ungdomsutbyte och rotarystiftelse kontaktperson
Distriktsuppdrag: Baltic Sea Committee/Baltic Sea Forum Ordförande 2017-2020, AG 2018-2021
Baltic Sea Rotary Action Network (BASRAN)
Utbildning: Studentexamen, polisskola och Tuorla Agricultural College
Karriär: Poliskarriär 1986 – 1995, varav 6 månader i Helsingfors och resten i Åbo polisinrättning. Jordbruksentreprenör i Tarvasjoki sedan 1987 och i Somero sedan 1995, entreprenör/styrelseordförande Hefami Oy sedan 2019
Hobbyn: Rotary, bilar, traktorer och teknik. Lyssna på musik, filmer och resor
Familj: Gift med Helena och två vuxna barn

Governor Mikko Lindeman 
Club: Somero
Classification: Agriculture
Rotary offices held:
Club assignments: member 2010, club master, secretary, president, youth exchange and rotary foundation manager
District assignments: Baltic Sea Committee/Baltic Sea Forum Chairman 2017-2020, AG 2018-2021
the Baltic Sea Rotary Action Network (BASRAN)
Education: Matriculation examination, Police School and Tuorla Agricultural College
Career: Police career 1986-1995, of which 6 months in Helsinki and the rest in the Turku Police Department. Agricultural entrepreneur in Tarvasjoki since 1987 and in Somero since 1995, entrepreneur/Chairman of the Board Hefami Oy since 2019
Hobbies: Rotary, cars, tractors and technology. Listening to music, movies and travelling
Family: Married to Helena and two adult childrenHALLINTO – ADMINISTRATION – ADMINISTRATION 

Piirineuvosto – Distriktsrådet – District Council 
Puheenjohtaja – Ordförande – Chairperson 
DG Mikko Lindeman, Somero
Mobile +358-41-449 0695
E-mail: tuohimaki@gmail.com

Piirineuvoston jäsenet – Distriktsrådets ledamöter – District Council Members
IPDG Anita Häggblom, Godby
Mobile +358-40-502 0783
Email: anita.haggblom@aland.net

PDG Heidi Cavén, Urjala
Mobile +358-45-848 2012
E-mail: heidicaven@gmail.com

PDG Risto Suviala, Turku Samppalinna
Mobile +358-400-781 535
E-mail: risto.suviala@gmail.com

DGE Martti Sjölund, Laitila
Mobile +358-440-854 617
E-mail: martti@pulmaton.fi

DGN Aaro Söderlund, Nagu
Mobile +358-400-857 099
E-mail: aaro@soderlund.fi

Piirisihteeri – Distriktssekreterare – District Secretary
DGN Aaro Söderlund, Nagu
Mobile +358-400-857 099
E-mail: aaro@soderlund.fiApulaispiirisihteeri – Assisterande Distrikssekreterare – Assistant District Secretary

Ralf Karlson, Kimitoön-Kemiönsaari
Mobile +358-40-595 4657
E-mail: ralf.karlson@gmail.com

Marianna Pajula, Alastaro
Mobile +358-50-401 5680
E-mail: marianna.pajula@loimaa.fi

Piirikouluttaja – Distriktsutbildare – District Trainer, DT 
Erja Vihervaara, Turku Samppalinna 
Mobile +358-50-564 7437 
E-mail: erja.vihervaara@gmail.com 

Talouskomitea – Finanskommittén – Finance Committee
Puheenjohtaja – Ordförande – Chairperson 
Heidi Cavèn, Urjala
Mobile +358-45-848 2012
E-mail: heidicaven@gmail.com

Jäsenet – Medlemmar – Members 
Risto Suviala, Turku Samppalinna
Mobile +358-400-781 535
E-mail: risto.suviala@gmail.com

Mikko Lindeman, Somero
Mobile +358-41-449 0695
E-mail: tuohimaki@gmail.com

Tietotekniikka – Datateknik – Information Technology 
Puheenjohtaja – Ordförande – Chairperson 
Mikko Ylivakeri, Turku-Åbo
Mobile +358-40-183 5182
E-mail: mikko.ylivakeri@turunrotaryklubi.fi

Jäsenet – Medlemmar – Members 
Jari Laakkio, Uskela
Mobile +358-500-780 070
E-mail: jari.laakkio@caudillo.fi

Tiina Sjölund, Laitila
Mobile +358-440-854 611
E-mail: tiina@pulmaton.fi

Kuvernöörin nimeämiskomitea – Nomineringskommittén för guvernör – Nominating Committee for Governor 
Puheenjohtaja – Ordförande – Chairperson 
Mikko Lindeman, Somero
Mobile +358-41-449 0695
E-mail: tuohimaki@gmail.com

Jäsenet – Medlemmar – Members 
Heidi Cavèn, Urjala
Mobile +358-45-848 2012
E-mail: heidicaven@gmail.com

Risto Suviala, Turku Samppalinna
Mobile +358-400-781 535
E-mail: risto.suviala@gmail.com

ja neljä piirineuvottelussa arvottua klubia – och fyra klubbar utsedda genom lottning vid distriktssamrådet – and four clubs chosen by ballot at the District Assembly 


Apulaiskuvernöörit ja klubit alueittain – Assisterande guvernörer och klubbar enligt område – Assistant Governors and Clubs per area 

Alue – Område – Area 1 
Antero Karppinen, Parkano
Mobile +358-40-565 6992
E-mail: antero.karppinen51@gmail.com

Alueen klubit – Områdets klubbar – Clubs in the area:
Karvia, Kankaanpää, Kyrösjärvi, Parkano  

Alue – Område – Area 2 
Orvo Luoma, Pori Meri-Pori
Mobile +358-50-546 5703
E-mail: orvo.luoma@luukku.com

Alueen klubit – Områdets klubbar – Clubs in the area:
Pori, Pori Karhunpää, Pori Kuninkaankartano, Pori Meri-Pori, Pori Teljä

Alue – Område – Area 3 
Juha Maijala, Äetsä
Mobile +358-45-137 4157
E-mail: ymaijala1@gmail.com

Alueen klubit – Områdets klubbar – Clubs in the area:
Harjavalta, Huittinen, Kokemäki, Nakkila, Punkalaidun, Vammala, Äetsä

Alue – Område – Area 4 
Kari Korpi, Rauma Hauenguan
Mobile +358-400-520 152
E-mail: kari.korpi@outlook.com

Alueen klubit – Områdets klubbar – Clubs in the area:
Eura, Eurajoki, Rauma, Raumanmeri, Rauma Hauenguan

Alue – Område – Area 5 
Juha Karjalainen, Forssa Sepänhaka
Mobile +358-440-251 666
Email: karjalainen88@yahoo.com

Alueen klubit – Områdets klubbar – Clubs in the area:
Alastaro, Forssa, Sepänhaka Forssa, Loimaa, Reach Salo, Somero, Urjala

Alue – Område – Area 6 
Ari Aalto, Salo
Mobile +358-44-551 4055
E-mail: ari.aalto@murunda.fi

Alueen klubit – Områdets klubbar – Clubs in the area:
Kaarina, Lieto, Lieto Vanhalinna, Perniö, Piikkiö, Salo, Uskela

Alue – Område – Area 7 
Ari Nivola, Uusikaupunki
Mobile +358-44-550 6401
E-mail: ari@nivola.fi

Alueen klubit – Områdets klubbar – Clubs in the area:
Laitila, Mynämäki, Uusikaupunki

Alue – Område – Area 8 
Jarmo Pahikkala, Nousiainen
Mobile +358-40-828 2779
E-mail: jpahikkala@gmail.com

Alueen klubit – Områdets klubbar – Clubs in the area:
Naantali, Meri-Naantali, Nousiainen, Raisio, Raisio Jokilaakso

Alue – Område – Area 9 
Matti Hakoila, Turku Aboa Nova
Mobile +358-400-536 594
E-mail: matti.hakoila@diversey.com

Alueen klubit – Områdets klubbar – Clubs in the area:
Turku-Åbo, Turku Aboa Nova, Turku Aninkainen, Turku Kupittaa, Turku Samppalinna, Turku Sirkkala, Turun Aamuvirkut, Turun Linna-Åbo Slott, Turunmaa

Alue – Område – Area 10 
Aaro Söderlund, Nagu 
Mobile +358-400-857 099 
E-mail: aaro@soderlund.fi 

Alueen klubit – Områdets klubbar – Clubs in the area: 
Godby, Kimitoön-Kemiönsaari, Mariehamn, Nagu, Pargas, Pargas Port-ParaistenporttiPIIRIKOMITEAT – DISTRIKTKOMMITTÉER – DISTRICT COMMITTEES 


Jäsenyys – Medlemskap – Membership 

Puheenjohtaja – Ordförande – Chairperson 
Erik Stenström, Reach Salo 
Mobile +358-400-744 587 
E-mail: espaca63@gmail.com 

Jäsenet – Medlemmar – Members 
Aaro Söderlund, Nagu 
Mobile +358-400-857 099 
E-mail: aaro@soderlund.fi 

Tiina Malkamo, Raisio
Mobile +358-44-290 0329
Email: tiina.malkamo.rotary@gmail.com

Julkisuuskuva – PR – Public Relations 
Puheenjohtaja – Ordförande – Chairperson 
Leena-Maija Pärssinen, Loimaa 
Mobile +358-44-700 9000 
Email: leena-maija.parssinen@trival.fi 

Jäsenet – Medlemmar – Members 
Heta Saarinen, Forssa Sepänhaka
Mobile: –
E-mail: –

Janne Rauhala, Pori Teljä
Mobile +358-50-5738 776
E-mail: janne@rockmybusiness.fi

Some – Sociala medier – Social media
Jenni Vuorinen, Salo Reach
Mobile: –
E-mail: –

Tiina Sjölund, Laitila
Mobile +358-440-854 611
E-mail: tiina@pulmaton.fi

Ammattipalvelu – Yrkestjänst – Vocational Service 


Suomen Rotaryn Lääkäripankki – Finlands Rotarys Läkarbank – Rotary Doctor Bank Finland, RDBF

Yhteyshenkilö – Kontaktperson – Contact person
Björn-Olof Ehrnström, Mariehamn
Mobile +358-40-195 1211
E-mail: bjorn_ehrnstrom@hotmail.com


Rotary Leadership Institute – RLI 
Risto Suviala, Turku Samppalinna
Mobile +358-400-781 535
E-mail: risto.suviala@gmail.com


Kansainvälinen palvelu – Internationell tjänst – International Service – ICC 

Markku Holopainen, Turku Sirkkala
Mobile +358-40-501 3647
E-mail: markku.j.holopainen@gmail.com


Ystävyysvaihto – Vänskapsutbyte – Rotary Friendship Exchange, RFE 

Martti Sjölund, Laitila
Mobile +358-440-854 617
E-mail: martti@pulmaton.fi

Anita Häggblom, Godby
Mobile +358-40-502 0783
E-mail: anita.haggblom@aland.ne


Itämeri-forum – Östersjö-forum – The Baltic Sea Forum

Puheenjohtaja – Ordförande – Chairperson
Matti Hakoila, Turku Aboa Nova 
Mobile +358-400-536 594 
E-mail: matt.hakoila@diversey.com 

Jäsenet – Medlemmar – Members 
Rainer Huopalahti, Turku-Åbo
Mobile +358-40-537 7442
E-mail: rainer.huopalahti@utu.fi

Annastina Sarlin, Nagu
Mobile +358-40-964 7665
E-mail: annastinasarlin@gmail.com

Tapani Kaarlas, Turku Sirkkala
Mobile +358-500-722 820
E-mail: tapani.kaarlas@gmail.com

Ari Nivola, Uusikaupunki
Mobile +358-44-550 6401
E-mail: ari@nivola.fi

Tiina Mellanen, Raumanmeri
Mobile +358-50-3182 677
E-mail: tiina.mellanen@outlook.com

Mathias Gruner, Mariehamn
Mobile +358-457-5614011
E-mail: mgruner@gmail.com

Dan Wilén, Turku-Åbo
Mobile +358-40-964 5990
E-mail: wilen.dan@gmail.com


NUORISOPALVELUVERKOSTO – UNGDOMS SERVICENÄTVERK – YOUTH SERVICE NETWORK

Nuorisovaihto – Ungdomsutbyte – Rotary Youth Exchange

Puheenjohtaja – Ordförande – Chairperson
Kari Tuominen, Pori Kuninkaankartano 
Mobile +358-400-597 165 
E-mail: karituo@hotmail.com 

Jäsenet – Medlemmar – Members
Tom Abrahamsson, Pargas 
Mobile +358-40-525 5001 
E-mail: siesta@parnet.fi 

Niko Lappalainen, Turku-Åbo 
Mobile +358-400-565 432 
E-mail: niko.lappalainen@kiinteistokartio.fi 

Torsti Poutanen, Uskela 
Mobile +358-44-290 7489 
E-mail: torsti.poutanen@kolumbus.fi 

Terhi Valkeejärvi, Raisio-Jokilaakso 
Mobile +358-50-309 7383 
E-mail: terhi.valkeejarvi@icloud.com 


Matkalippu tulevaisuuteen – Resebiljett till framtiden – Ticket to the Future

Erja Lindholm, Eurajoki
Mobile +358-40-5476040
E-mail: erja.lindholm@promediasata.com


RYLA
Heli Hookana, Turku-Åbo
Mobile +358-50-541 0869
E-mail: heli.hookana@talenom.fi

Jari Kaunisto, Sepänhaka Forssa
Mobile 358-45-104 7570
E-mail: jpj.kaunisto@gmail.com


Rotaract/Interact/Rotakids
Tiina Malkamo, Raisio
Mobile +358-44-290 0329
E-mail: tiina.malkamo.rotary@gmail.com


Rotarysäätiö – Rotary Foundation – The Rotary Foundation, TRF
Puheenjohtaja – Ordförande – Chairperson
Tapani Kaarlas, Turku Sirkkala
Mobile +358-500-722 820
E-mail: tapani.kaarlas@gmail.com

Pentti Aspila, Forssa
Mobile +358-40-580 3631
E-mail: pentti.aspila.rotary@gmail.com

Hannele Lätti, Alastaro
Mobile +358-40-7026 462
E-mail: hannele.latti@gmail.com


UNICEF-yhteistyö – UNICEF samarbete – UNICEF co-operation
Puheenjohtaja – Ordförande – Chairperson
Tapani Kaarlas, Turku Sirkkala
Mobile +358-500-722 820
E-mail: tapani.kaarlas@gmail.com


Apurahat – Stipendier – Grants
Mikko Lindeman, Somero
Mobile +358-41-449 0695
E-mail: tuohimaki@gmail.com

Anita Häggblom, Godby
Mobile +358-40-502 0783
E-mail: anita.haggblom@aland.ne

Martti Sjölund, Laitila
Mobile +358-440-854 617
E-mail: martti@pulmaton.fi

Aaro Söderlund, Nagu
Mobile +358-400-857 099
E-mail: aaro@soderlund.fi


Varainkeruu – Insamlingar – Fundraising
Puheenjohtaja – Ordförande – Chairperson
Sakari Alaranta, Lieto Vanhalinna
Mobile +358-40-551 4251
E-mail: sakari.alaranta@elisanet.fi

Jäsenet – Medlemmar – Members
Riku Lehtinen, Turku Samppalinna
Mobile +358-400-225 577
E-mail: riku.lehtinen@tuloksentekijat.fi

Wilhelm Saks, Turku Sirkkala
Mobile +358-44-975 2447
E-mail: wilhelm.saks@gmail.com


PolioPlus
Olli Kyrki, Meri-Naantali
Mobile +358-50-376 1380
E-mail: kyrki@dnainternet.net

Martti Sjölund, Laitila
Mobile +358-440-854 617
E-mail: martti@pulmaton.fi


Kriisit ja varautuminen – Kriser och förberedning – Cricis and anticipation
Dan Wilén, Turku-Åbo
Mobile +358-40-964 5990
E-mail: wilen.dan@gmail.comPiirin 1410 Humanitaariset apurahaohjelmat – D 1410 Humanitära bidragsprogram – D 1410 Humanitarian Grants Programs

Puhdas vesi – Friskt vatten – Fresh water
Paavo Kajander,
Pori
Mobile +358-44-344 1315
E-mail: paavo.kajander@gmail.com


Lukutaito – Läskunnighet – Literacy
Simo Veistola,
Sepänhaka Forssa
Mobile +358-50-564 0057
E-mail: simo.veistola@e-oppi.fi


Terveys – Hälsa – Health
Yhteyshenkilö – Kontaktperson – Contact person
Björn-Olof Ehrnström, Mariehamn
Mobile +358-40-195 1211
E-mail: bjorn_ehrnstrom@hotmail.com


Rauha – Fred – Peace
Puheenjohtaja – Ordförande – Chairperson
Risto Suviala, Turku Samppalinna
Mobile +358-400-781 535
E-mail: risto.suviala@gmail.com

Pentti Pirttilä, Raisio
Mobile +358-40-720 7370
E-mail: pirttilapentti@gmail.com

Jari Seikkula, Salo
Mobile +358-400-690 707
E-mail: rusadv@me.com

Eeva Nurminen, Turku Samppalinna
Mobile +358-50-330 2252
E-mail: nurmineneeva8@gmail.com


On to Houston, Texas, USA, RI Convention 2022 promotion
Puheenjohtaja – Ordförande – Chairperson
Martti Sjölund, Laitila
Mobile +358-440-854 617
E-mail: martti@pulmaton.fiEurope/Africa Office