Organisation

Rotary International - Southwest Finland and Åland Islands - District 1410

Rotarianerna är Rotarys personmedlemmar, cirka 10 000 i Finland och mer än 1,2 miljoner i världen.

En klubb är en förening med medlemmar som träffas kontinuerlig i bestämda tiden, 280 klubbar i Finland och mer än 35 000 i världen.

Rotaryklubbar i Finland tillhör 5 regionala distrikt: D 1385, D 1390, D 1410 (detta), D 1420 och D 1430. Estland deltar i det finska distriktet D 1420. Det finns totalt 529 distrikt i Rotarys verksamhet.

Finlands Rotaryservice rf är en nationell stödorganisation för alla Finlands fem distrikt.

Rotary International grundades av Paul P. Harris den 23 februari 1905 i Chicago. Rotary finns i dag i mer än 200 länder.


 

Guvernörer 


DG Anita Häggblom

DGE Mikko Lindeman

DGN Martti Sjölund


 

PIIRI 1410 – www.rotary1410.fi

Rotarypiiri 1410 on osa Rotary Internationalin virallista organisaatiota yhtenä 529:stä piiristä. Sen toimialueena on Varsinais-Suomi, Satakunta, osa Kanta-Hämeestä, osa Pirkanmaasta ja Ahvenanmaa: 58 klubia ja 2 043 jäsentä (31.12.2019).


PIIRIN 1410 ORGANISAATIO –
DISTRIKTETS 1410 ORGANISATION –
DISTRICT 1410 ORGANIZATION 

Piiriorganisaatio

Piiriorganisaation rungon muodostaa piirineuvosto, jonka puheenjohtajana toimii istuva kuvernööri ja jäseninä yleensä 1-2 edellistä kuvernööriä, DGE, DGN  ja kutsuttuna asiantuntijana rotarysäätiökomitean puheenjohtaja.

Piirineuvosto toimii piiriyhdistyksen hallituksena, jonka puheenjohtajana toimii kuvernööri. Rekisteröity piiriyhdistys toimii Suomen yhdistyslain mukaan, joten päätökset yhdistystä koskevissa asioissa tehdään yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen mukaisesti enemmistöpäätöksinä yhdistyksen kokousten (vuosikokous ja piirineuvottelu) vahvistaman toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä muiden päätösten mukaisesti. Piirineuvoston kokoonpano on määritelty yhdistyksen säännöissä. Piirineuvostossa päätös tehdään enemmistöpäätöksenä.

Organisaatio 2020 – 2021

 
Piiri – Distrikt – District 1410  – www.rotary1410.fi 
Kuvernööri – Guvernör – Governor, DG 2020-2021 

Anita Häggblom, Godby 
Postimerkkeily – Filateli – Philately 
Mobile +358-40-502 0783 
E-mail: anita.haggblom@aland.net 

Tuleva kuvernööri – Tillträdande guvernör – Governor-elect, DGE 
Mikko Lindeman, Somero 
Maatalous – Lantbruk – Agriculture 
Mobile +358-41-449 0695 
E-mail: tuohimaki@gmail.com 

Kuvernööriehdokas – Nominerad guvernör – Governor-nominee, DGN 
Nimeämiskomitean ehdotus – Nomineringskommitténs förslag – Suggestion from the Nominating Committee for Governor 

DGN Martti Sjölund, Laitila 
Ohjelmistotekniikka – Informationsteknik – Information technology 
Mobile +358-440-854 617 
E-mail: martti@pulmaton.fi 

Syysseminaari ja piirikokous – Höstseminarium och distriktsmöte – Fallseminar and District Meeting 
24.10.2020, Parkanon koulu- ja kulttuurikampus Kaarna Parkano 

Tulevien presidenttien ja klubivirkailijoiden koulutusseminaari (PETS) sekä piirineuvottelu – Utbildningsseminariet för tillträdande presidenter (PETS) och distriktssamrådet – Presidents-elect Training Seminar (PETS) and District Assembly 
DGE Lindeman, 6.3.2021 Kiiruun koulu, Somero 

Piirikonferenssi – Distriktskonferens – District Conference 
10 -11.4.2021, Alandica Kultur och Kongress, Mariehamn 

COL-edustaja – COL-representant – COL-Representative 

PDG Kari Kivistö, Vammala (2020-2023) 
Mobile +358-400-231 518 
E-mail: kari.kivisto@lex.inet.fi 

Varaedustaja – Ersättare – Vice Representative 
Berndt von Veh (2020 – 2023) 
Mobile +358-400-782 662 
E-mail: bvonveh@gmail.com 

Kuvernööri Anita Häggblom 
Klubi: Godby 
Luokitus: Postimerkkeily 
Rotarytehtävät: Liittynyt Rotaryyn 1998, toiminut kahteen otteeseen presidenttinä, useaan otteeseen klubin sihteerinä ja nuorisoasiamiehenä, Monta vuotta klubin IT- ja PR vastaava ja yli kaksi kautta piirin ruotsinkielisen alueen 10 AG. 
Koulutus: Ylioppilas, Ahvenanmaan Postin sisäinen johtajakoulutus. 
Työura: Åland Post Frimärken´in johtaja vuodesta 1984. Ahvenanmaan postimerkkien tuotanto, markkinointi ja myynti maailman ympäri. Euroopan pienten postilaitosten postimerkkiosastojen yhteistyöorganisaation perustaja ja puheenjohtaja, PostEurop Stamps puheenjohtaja, UPU (Union Postal Universal) postimerkkeilyn jäsen. 
Harrastukset: Italialaiset punaviinit, “Rotarian’s Wine Appreciation Fellowship”, Munskänkarna ja Club Amarone viiniklubien jäsen. Ragdoll-kissat, Freddy Mercury/Queen 
Perhe: puoliso, kaksi lasta, kolme lastenlasta 

Guvernör Anita Häggblom 
Klubb: Godby 
Klassifikation: Filateli 
Rotaryuppdrag: Medlem sedan 1998, verkat som president i två omgångar, i flera omgångar klubbens sekreterare och ungdomsutbytesman. IT- och PR ansvarig samt två perioder som AG för distriktets svenskspråkiga område 10. 
Utbildning: Student, Intern ledarbildning inom Åland Post 
Karriär: Direktör för Åland Post Frimärken sedan 1984. Produktion, marknadsföring och försäljning av Ålands frimärken runt om i världen. Grundare och ordförande för SEPAC Small European Posts Samarbetsorganisation, ordförande i PostEurop Stamps, medlem av Union Postal Universal (UPU) 
Hobbyn: Italienska rödviner, medlem i vinklubbarna “Rotarian’s Wine Appreciation Fellowship”, Munskänkarna och Club Amarone. Ragdoll-katter, Freddy Mercury/Queen 
Familj: make, två barn, tre barnbarn 

Governor Anita Häggblom 
Club: Godby 
Classification: Philately 
Rotary offices held: joined Rotary 1998, served twice as president, several times as secretary and responsible for youth exchange. IT and PR tasks within the club, Assisting Governor for two periods. 
Education: Finnish Matriculation Examination, Åland Post education within leadership 
Career; Director of Åland Post Stamps since 1984. Production, marketing and sales of Åland stamps around the world. Founder and Chairman of SEPAC Small European Posts Co-operation, Chairman of PostEurop Stamps, Member of Union Postal Universal (UPU) 
Hobbies: Italian red wines, member of Rotarian’s Wine Appreciation “Fellowship, Munskänkarna and Club Amarone. Ragdoll cats, Freddy Mercury/Queen 
Family: husband, two children, three grandchildren 

HALLINTO – ADMINISTRATION – ADMINISTRATION 

Piirineuvosto – Distriktsrådet – District Council 

Puheenjohtaja – Ordförande – Chairperson 
DG Anita Häggblom, Godby 
Mobile +358-40-502 0783 
E-mail: anita.haggblom@aland.net 

Piirineuvoston jäsenet – Distriktsrådets ledamöter – District Council Members 

IPDG Heidi Cavén, Forssa 
Mobile +358-45-848 2012 
E-mail: heidicaven@gmail.com 

PDG Risto Suviala, Turku Samppalinna 
Mobile +358-400-781 535 
E-mail: risto.suviala@gmail.com 

PDG Erik Stenström, Reach Salo 
Mobile +358-400-744 587 
E-mail: espaca63@gmail.com 

DGE Mikko Lindeman, Somero 
Mobile +358-41-449 0695 
E-mail: tuohimaki@gmail.com 

DGN Martti Sjölund, Laitila 
Mobile +358-440-854 617 
E-mail: martti@pulmaton.fi 

Piirisihteeri – Distriktssekreterare – District Secretary 
DGN Martti Sjölund, Laitila 
Mobile +358-440-854 617 
E-mail: martti@pulmaton.fi 

Apulaispiirisihteeri – Assisterande Distrikssekreterare – Assistant District Secretary 
Ralf Karlson, Kimitoön-Kemiönsaari 
Mobile +358-40-595 4657 
E-mail: ralf.karlson@gmail.com 

Piirikouluttaja – Distriktsutbildare – District Trainer, DT 
Erja Vihervaara, Turku Samppalinna 
Mobile +358-50-564 7437 
E-mail: erja.vihervaara@gmail.com 

Talouskomitea – Finanskommittén – Finance Committee 
Puheenjohtaja – Ordförande – Chairperson 
Risto Suviala, Turku Samppalinna 
Mobile +358-400-781 535 
E-mail: risto.suviala@gmail.com

Jäsenet – Medlemmar – Members 
Erik Stenström, Reach Salo 
Mobile 358-400-744 587 
E-mail: espaca63@gmail.com 

Anita Häggblom, Godby 
Mobile +358-40-502 0783 
E-mail: anita.haggblom@aland.net 

Tietotekniikka – Datateknik – Information Technology 
Puheenjohtaja – Ordförande – Chairperson 
Mikko Ylivakeri, Turku-Åbo 
Mobile – 
E-mail: Rotary-Mikko@protonmail.com 

Jäsenet – Medlemmar – Members 
Jari Laakkio, Uskela 
Mobile +358-500-780 070 
E-mail: jari.laakkio@caudillo.fi 

Kuvernöörin nimeämiskomitea – Nomineringskommittén för guvernör – Nominating Committee for Governor 
Puheenjohtaja – Ordförande – Chairperson 
Anita Häggblom, Godby 
Mobile +358-40-502 0783 
E-mail: anita.haggblom@aland.net 

Jäsenet – Medlemmar – Members 
Risto Suviala, Turku Samppalinna 
Mobile +358-400-781 535 
E-mail: risto.suviala@gmail.com 

Erik Stenström, Reach Salo 
Mobile +358-400-744 587 
E-mail: espaca63@gmail.com 

ja neljä piirineuvottelussa arvottua klubia – och fyra klubbar utsedda genom lottning vid distriktssamrådet – and four clubs chosen by ballot at the District Assembly 

Apulaiskuvernöörit ja klubit alueittain – Assisterande guvernörer och klubbar enligt område – Assistant Governors and Clubs per area 

Alue – Område – Area 1 
Antero Karppinen, Parkano 
Mobile +358-40-565 6992 
E-mail: antero.karppinen51@gmail.com 
Alueen klubit – Områdets klubbar – Clubs in the area; Karvia, Kankaanpää, Kyrösjärvi, Parkano  

Alue – Område – Area 2 
Orvo Luoma, Pori Meri-Pori 
Mobile +358-50-5465 703 
E-mail: orvo.luoma@luukku.com 
Alueen klubit – Områdets klubbar – Clubs in the area; Pori, Pori Karhunpää, Pori Kuninkaankartano, Pori Meri-Pori, Pori Teljä 

Alue – Område – Area 3 
Juha Maijala, Äetsä 
Mobile +358-45-137 4157 
E-mail: ymaijala1@gmail.com 
Alueen klubit – Områdets klubbar – Clubs in the area; Harjavalta, Huittinen, Kokemäki, Nakkila, Punkalaidun, Vammala, Äetsä 

Alue – Område – Area 4 
Kari Korpi, Rauma Hauenguan 
Mobile +358-400-520 152 
E-mail: kari.korpi@outlook.com 
Alueen klubit – Områdets klubbar – Clubs in the area; Eura, Eurajoki, Rauma, Raumanmeri, Rauma Hauenguan 

Alue – Område – Area 5 
Mikko Lindeman, Somero 
Mobile +358-41-449 0695 
E-mail: tuohimaki@gmail.com 
Alueen klubit – Områdets klubbar – Clubs in the area; Alastaro, Forssa, Loimaa, Sepänhaka Forssa, Somero, Reach Salo, Urjala 

Alue – Område – Area 6 
Kirsti Kirjonen, Uskela 
Mobile +358-400-694 644 
E-mail: kirsti.kirjonen@sss.fi 
Alueen klubit – Områdets klubbar – Clubs in the area; Kaarina, Lieto, Lieto Vanhalinna, Perniö, Piikkiö, Salo, Uskela 

Alue – Område – Area 7 
Ari Nivola Uusikaupunki 
Mobile +358-44-550 6401 
E-mail: ari@nivola.fi 
Alueen klubit – Områdets klubbar – Clubs in the area; Laitila, Mynämäki, Uusikaupunki, Vehmaa 

Alue – Område – Area 8 
Olli Kyrki, Meri-Naantali 
Mobile +358-50-376 1380 
E-mail: kyrki@dnainternet.net 
Alueen klubit – Områdets klubbar – Clubs in the area; Naantali, Meri-Naantali, Nousiainen, Raisio, Raisio Jokilaakso 

Alue – Område – Area 9 
Rainer Huopalahti, Turku-Åbo 
Mobile +358-40-537 7442 
E-mail: rainer.huopalahti@utu.fi 
Alueen klubit – Områdets klubbar – Clubs in the area; Turku-Åbo, Turku Aboa Nova, Turku Aninkainen, Turku International, Turku Kupittaa, Turku Samppalinna, Turku Sirkkala, Turun Aamuvirkut, Turun Linna-Åbo Slott, Turunmaa 

Alue – Område – Area 10 
Aaro Söderlund, Nagu 
Mobile +358-400-857 090 
E-mail: aaro@soderlund.fi 
Alueen klubit – Områdets klubbar – Clubs in the area; Godby, Kimitoön-Kemiönsaari, Mariehamn, Nagu, Pargas, Pargas Port-Paraistenportti 

PIIRIKOMITEAT – DISTRIKTKOMMITTÉER – DISTRICT COMMITTEES 

Jäsenyys – Medlemskap – Membership 
Puheenjohtaja – Ordförande – Chairperson 
Erik Stenström, Reach Salo 
Mobile +358-400-744 587 
E-mail: espaca63@gmail.com 

Jäsenet – Medlemmar – Members 
Aaro Söderlund, Nagu 
Mobile +358-400-857 099 
E-mail: aaro@soderlund.fi 

Julkisuuskuva – PR – Public Relations 
Puheenjohtaja – Ordförande – Chairperson 
Leena-Maija Pärssinen, Loimaa 
Mobile +358-44-700 9000 
Email: leena-maija.parssinen@trival.fi 

Jäsenet – Medlemmar – Members 
Erja Vihervaara, Turku Samppalinna 
Mobile +358-50-564 7437 
E-mail: erja.vihervaara@gmail.com 

Ammattipalvelu – Yrkestjänst – Vocational Service 

Matkalippu tulevaisuuteen – Resebiljett till framtiden – Ticket to the Future 
Erja Lindholm, Eurajoki 
Mobile +358-40-547 6040 
E-mail: erja.lindholm@promediasata.com 

RYLA 
Heli Hookana, Turku-Åbo 
Mobile +358-50-541 0869 
E-mail: heli.hookana@talenom.fi 

Jari Kaunisto, Sepänhaka Forssa 
Mobile 358-45-104 7570 
E-mail jpj.kaunisto@gmail.com 

Rotary Leadership Institute – RLI 
Risto Suviala, Turku Samppalinna 
Mobile +358-400-781 535 
E-mail: risto.suviala@gmail.com 

Kansainvälinen palvelu – Internationell tjänst – International Service – ICC 
Markku Holopainen, Turku Sirkkala 
Mobile +358-40-501 3647 
E-mail: markku.j.holopainen@gmail.com 

Ystävyysvaihto – Vänskapsutbyte – Rotary Friendship Exchange, RFE 
Martti Sjölund, Laitila 
Mobile +358-440-854 617 
E-mail: martti@pulmaton.fi 

Itämerikomitea – Östersjöprojektet- The Baltic sea project 
Matti Hakoila, Turku Aboa Nova 
Mobile +358-400-536 594 
E-mail: matt.hakoila@diversey.com 

Nuorisovaihto – Ungdomsutbyte – Rotary Youth Exchange 
Puheenjohtaja – Ordförande – Chairperson 
Kari Tuominen, Pori Kuninkaankartano 
Mobile +358-400-597 165 
E-mail: karituo@hotmail.com 

Jäsenet – Medlemmar – Members 

Tom Abrahamsson, Pargas 
Mobile +358-40-525 5001 
E-mail: siesta@parnet.fi 

Niko Lappalainen, Turku-Åbo 
Mobile +358-400-565 432 
E-mail: niko.lappalainen@kiinteistokartio.fi 

Torsti Poutanen, Uskela 
Mobile +358-44-290 7489 
E-mail: torsti.poutanen@kolumbus.fi 

Terhi Valkeejärvi, Raisio-Jokilaakso 
Mobile +358-50-309 7383 
E-mail: terhi.valkeejarvi@nordea.com 

Rotaract 
Tapani Kaarlas, Turku Sirkkala 
Mobile +358-500-722 820 
E-mail: tapani.kaarlas@gmail.com 

Suomen Rotaryn Lääkäripankki – Finlands Rotarys Läkarbank – Rotary Doctor Bank Finland, RDBF 
Yhteyshenkilö – Kontaktperson – Contact person 
Björn-Olof Ehrnström, Mariehamn 
Mobile +358-40-195 1211 
E-mail: bjorn_ehrnstrom@hotmail.com 

Rotarysäätiö – Rotary Foundation – The Rotary Foundation, TRF 
Puheenjohtaja – Ordförande – Chairperson 
Tapani Kaarlas, Turku Sirkkala 
Mobile +358-500-722 820 
E-mail: tapani.kaarlas@gmail.com 

Jäsenet – Medlemmar – Members 
Pentti Aspila, Forssa 
Mobile +358-40-580 3631 
E-mail: pentti.aspila.rotary@gmail.com 

Apurahat – Stipendier – Grants 
Anita Häggblom, Godby 
Mobile +358-40-502 0783 
E-mail: anita.haggblom@aland.net 

Heidi Cavén, Forssa 
Mobile +358-45-848 2012 
E-mail: heidicaven@gmail.com 

Mikko Lindeman, Somero 
Mobile +358-41-449 0695 
E-mail: tuohimaki@gmail.com 

Martti Sjölund, Laitila 
Mobile +358-440-854 617 
E-mail: martti@pulmaton.fi 

Varainkeruu – Insamlingar – Fundraising 
Puheenjohtaja – Ordförande – Chairperson 
Tapani Kaarlas, Turku Sirkkala 
Mobile +358-500-722 820 
E-mail: tapani.kaarlas@gmail.com 

Jäsenet – Medlemmar – Members 
Sakari Alaranta, Lieto Vanhalinna 
Mobile + 358-40-551 4251 
E-mail: sakari.alaranta@elisanet.f 

Riku Lehtinen, Turku Samppalinna 
Mobile +358-400-225 577 
E-mail: riku.lehtinen@tuloksentekijat.fi 

PolioPlus 
Martti Sjölund, Laitila 
Mobile +358-440-854 617 
E-mail: martti@pulmaton.fi 

Piirin 1410 Humanitaariset apurahaohjelmat – D 1410 Humanitära bidragsprogram – D 1410 Humanitarian Grants Programs 

Puhdas vesi – Friskt vatten – Fresh water 
Paavo Kajander, Pori 
Mobile +358-44-344 1315 
E-mail: paavo.kajander@gmail.com 

Lukutaito – Läskunnighet – Literacy 
Simo Veistola, Sepänhaka Forssa 
Mobile +358-50-564 0057 
E-mail: simo.veistola@e-oppi.fi 

Terveys – Hälsa – Health 
Björn-Olof Ehrnström, Mariehamn 
Mobile +358-40-195 1211 
E-mail: bjorn_ehrnstrom@hotmail.com 

Rauha – Fred – Peace 
Puheenjohtaja – Ordförande – Chairperson 
Risto Suviala, Turku Samppalinna 
Mobile +358-400-781 535 
E-mail: risto.suviala@gmail.com 

Jäsenet – Medlemmar – Members 

Pentti Pirttilä, Raisio 
Mobile +358-40-720 7370 
E-mail: pirttilapentti@gmail.com 

Jari Seikkula, Salo 
Mobile +358-400-690 707 
E-mail: rusadv@me.com 

On to Taipei, Taiwan, RI Convention 2021 promotion 
Puheenjohtaja – Ordförande – Chairperson 
Mikko Lindeman, Somero 
Mobile +358-41-449 0695 
E-mail: tuohimaki@gmail.com 


Europe/Africa Office