Organisaatio

Rotary International - Southwest Finland and Åland Islands - District 1410

Rotari  (rotarian) eli Rotaryn henkilöjäsen, joita Suomessa n. 11.000 ja maailmassa yli 1,2 miljoonaa
Klubi (club), on jäsenten alueellinen yhteisö jossa kokoonnutaan viikoittain; klubeja Suomessa vajaat 300 ja maailmassa yli 35.000
Piiri (district); Suomen rotaryklubit kuuluvat alueellisesti 6 piiriin: D 1380, D 1390, D 1400, D 1410 (tämä), D 1420 ja D 1430. Rotaryn toiminnassa piirejä on yhteensä 529.
Suomen Rotary, valtakunnallinen kattojärjestö, perustettu 1.12.1926; Viro mukana Suomen piirissä D 1420
Rotary International,  Paul P. Harris perusti rotaryjärjestön 23.2.10905 Chicagossa. Mukana yli 200 maata.


 

Kuvernööristö – Guvernörer – Governers

DG Heidi Cavén


DGE Anita Häggblom

DGN Mikko Lindeman

DGNE Martti Sjölund


 

PIIRI 1410 – www.rotary1410.fi

Rotarypiiri 1410 on osa Rotary Internationalin virallista organisaatiota yhtenä 529:stä piiristä. Sen toimialueena on Varsinais-Suomi, Satakunta, osa Kanta-Hämeestä, osa Pirkanmaasta ja Ahvenanmaa: 60 klubia ja 2 043 jäsentä (31.12.2019).

PIIRIN 1410 ORGANISAATIO –
DISTRIKTETS 1410 ORGANISATION –
DISTRICT 1410 ORGANIZATION 

Piiriorganisaatio

Piiriorganisaation rungon muodostaa piirineuvosto, jonka puheenjohtajana toimii istuva kuvernööri ja jäseninä yleensä 1-2 edellistä kuvernööriä, DGE, DGN, talouskomitean puheenjohtaja, rotarysäätiökomitean puheenjohtaja ja piirisihteeri.

Piirineuvosto toimii piiriyhdistyksen hallituksena, jonka puheenjohtajana toimii kuvernööri. Rekisteröity piiriyhdistys toimii Suomen yhdistyslain mukaan, joten päätökset yhdistystä koskevissa asioissa tehdään yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen mukaisesti enemmistöpäätöksinä yhdistyksen kokousten (vuosikokous ja piirineuvottelu) vahvistaman toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä muiden päätösten mukaisesti. Piirineuvoston kokoonpano on määritelty yhdistyksen säännöissä. Piirineuvostossa päätös tehdään enemmistöpäätöksenä.


Organisaatio 2019 – 2020

Kuvernööri – Guvernör – Governor, DG 2019-20

Heidi Cavén, Forssa
Viestintä – Kommunikation – Communications
Mobile +358-45-848 2012
E-mail: heidicaven@gmail.com

Tuleva kuvernööri – Tillträdande guvernör – Governor-elect, DGE

Anita Häggblom, Godby
Postimerkkeily – Filateli – Philately
Mobile +358-40-502 0783
E-mail: anita.haggblom@aland.net

Kuvernööriehdokas – Nominerad guvernör – Governor-nominee, DGN

Mikko Lindeman, Somero
Maatalous  – Lantbruk – Agriculture
Mobile +358 41 449 0695
E-mail: tuohimaki@gmail

Tuleva kuvernööriehdokas – Governor-Nominee-Designate

Martti Sjölund, Laitila
Tietotekniikka – Datateknik – Information Technology
Mobile +358 44 854617
E-mail: martti@pulmaton.fi

Syysseminaari ja piirikokous – Höstseminarium och distriktsmöte – Fallseminar and District Meeting

DG Cavén: 14.9.2019, Urjala Yhtenäiskoulu

Tulevien presidenttien ja klubivirkailijoiden koulutusseminaari (PETS) sekä piirineuvottelu – Utbildningsseminariet för tillträdande presidenter (PETS) och distriktssamrådet – Presidents-elect Training Seminar (PETS) and district meeting

Parainen 29.2.2020

Piirikonferenssi – Distriktskonferens – District Conference

Turku Auriga Business Center/Viking Line,  25.-26.4. 2020

COL-edustaja – COL-representant – COL-Representative
PDG Kari Kivistö, Vammala (2017-2020)
Mobile +358-400-231 518
E-mail: kari.kivisto@lex.inet.fi

Varaedustaja – Ersättare – Vice Representative
PDG Berndt von Veh, Turku (2017-2020)
Mobile +358-400-782 662
E-mail: bvonveh@gmail.com

PIIRIN 1410 ORGANISAATIO – DISTRIKTETS 1410 ORGANISATION – DISTRICT 1410 ORGANIZATION
Kuvernööriesittely – guvernör introduktion – governor introduction

Heidi Cavén
Klubi: Forssa RC
Luokitus: Viestintä
Rotarytehtävät: liittynyt 2007, toiminut: IT-vastaavana, sihteerinä, presidenttinä, AG:na, piirin IT-komitean pj, RLI ja RYLA –toiminnassa sekä SR:n käännös- ja IT-toimikunnissa
Koulutus: Master’s degree in Business management and entrepreneurship (Yamk) Hämeen ammattikorkeakoulu
Työtehtävät: Yrittäjä
Harrastukset: minidiginörtti, luonnossa kulkija, kielistä innostuja, valo- ja videokuvaaja

Heidi Cavén
Klubb: Forssa
Klassifikation: Kommunikation
Rotaryuppdrag: ansluten 2007, verkat som IT-ansvarig, sekreterare, president, AG, distriktets verksamhet med RLI och RYLA samt i FR:s IT- och translatorkommittéer
Utbildning: Master’s degree in Business management and entrepreneurship, Häme University of Applied Sciences
Arbetssuppgifter: Företagare
Hobbyn: IT, naturvandring, intresserad av språk samt fotografering och videofilmning

Heidi Cavén
Club: Forssa
Classification: Communications
Rotary offices held: joined 2007, served as IT-coordinator, secretary, president, AG, district IT-committee chair, RLI and RYLA –functions as well as in Rotary Finland’s translation and IT committees
Education: , Master’s degree in Business management and entrepreneurship, Häme University of Applied Sciences
Professional career: private business
Hobbies: minidiginerd, wanders in nature, gets excited about languages, takes photos and makes videos

HALLINTO – ADMINISTRATION – ADMINISTRATION

Piirineuvosto – Distriktsrådet – District Council

Puheenjohtaja – Ordförande – Chairperson
DG Heidi Cavén, Forssa
Mobile +358-45-848 2012
E-mail: heidicaven@gmail.com

Piirineuvoston jäsenet – Distriktsrådets ledamöter – District Council Members

IPDG Risto Suviala, Turku Samppalinna
Mobile +358-400-781 535
E-mail: risto.suviala@gmail.com

PDG Erik Stenström, Reach Salo
Mobile +358-400-744 587
E-mail: espaca63@gmail.com

PDG Pentti Aspila, Forssa
Mobile +358-40-580 3631
E-mail: pentti.aspila.rotary@gmail.com

DGE Anita Häggblom, Godby
Mobile +358-40-502 0783
E-mail: anita.haggblom@aland.net

Mikko Lindeman, Somero
Mobile +358 41 449 0695
E-mail: tuohimaki@gmail.com

Piirisihteeri – Distriktssekreterare – District Secretary                     

DG

Apulaispiirisihteeri – Assisterande Distrikssekreterare – Assistant District Secretary

Ralf Karlson, Kimitoön-Kemiönsaari
Mobile +358-40-595 4657
E-mail: ralf.karlson@gmail.com

Piirikouluttaja – Distriktsutbildare – District Trainer, DT                

Aulis Kankare, Somero
Mobile +358-50-511 8552
E-mail: aulis.kankare@paratiisiconsulting.fi

Talouskomitea – Finanskommittén – Finance Committee

Puheenjohtaja – Ordförande – Chairperson

Erik Stenström, Reach Salo
Mobile +358-400-744 587
E-mail: espaca63@gmail.com

Jäsenet – Medlemmar – Members

Pentti Aspila, Forssa
Mobile +358-40-580 3631
E-mail: pentti.aspila.rotary@gmail.com

Heidi Cavén, Forssa
Mobile +358-45-848 2012
E-mail: heidicaven@gmail.com

Tietotekniikka – Datateknik – Information Technology

Puheenjohtaja – Ordförande – Chairperson

To be nominated
Mobile
E-mail:

Jäsenet – Medlemmar – Members

Jari Laakkio, Uskela
Mobile +358-500-780 070
E-mail: jari.laakkio@caudillo.fi

Esa Poikolainen, Turku Samppalinna
Mobile +358-50-543 8961
E-mail: esa.poikolainen@autosolution.fi

Kuvernöörin nimeämiskomitea – Nomineringskommittén för guvernör – Nominating Committee for Governor

Puheenjohtaja – Ordförande – Chairperson

Heidi Cavén, Forssa
Mobile +358-45-848 2012
E-mail: heidicaven@gmail.com

Jäsenet – Medlemmar – Members

Pentti Aspila, Forssa
Mobile +358-40-580 3631
E-mail: pentti.aspila.rotary@gmail.com

Erik Stenström, Reach Salo
Mobile +358-400-744 587
E-mail: espaca63@gmail.com

ja neljä piirineuvottelussa arvottua klubia – och fyra klubbar utsedda genom lottning vid distriktssamrådet – and four clubs chosen by ballot at the District Assembly

Apulaiskuvernöörit ja klubit alueittain – Assisterande guvernörer och klubbar enligt område – Assistant Governors and Clubs per area 

Alue – Område – Area 1

Antero Karppinen, Parkano
Mobile +358-40-565 6992
E-mail: antero.karppinen51@gmail.com
Alueen klubit – Områdets klubbar – Clubs in the area                        Karvia, Kankaanpää, Kyrösjärvi, Parkano 

Alue – Område – Area 2  

Orvo Luoma, Meri-Pori
Mobile + 358-50-5465703
Email: orvo.luoma@luukku.com
Alueen klubit – Områdets klubbar – Clubs in the area                        Pori, Pori Karhunpää, Pori Kuninkaankartano, Pori Meri-Pori, Pori Teljä

Alue – Område – Area 3

Juha Maijala
Mobile +358 45 137 4157
E-mail: ymaijala1@gmail.com
Alueen klubit – Områdets klubbar – Clubs in the area                        Harjavalta, Huittinen, Kokemäki, Nakkila, Punkalaidun, Vammala, Äetsä

Alue – Område – Area 4                                                                                

Iiro Hyrsky, Rauma
Mobile +358-44-701 7314
E-mail: iiro.rotary@gmail.com
Alueen klubit – Områdets klubbar – Clubs in the area                        Eura, Eurajoki, Rauma, Raumanmeri, Rauma- Hauenguan

Alue – Område – Area 5

Mikko Lindeman, Somero
Mobile +358-41-449 0695
E-mail: tuohimaki@gmail.com
Alueen klubit – Områdets klubbar – Clubs in the area                        Alastaro, Forssa, Loimaa, Sepänhaka Forssa, Somero, Urjala

Alue – Område – Area 6                                                                                

Kirsti Kirjonen, Uskela
Mobile +358-400-694 644
E-mail: kirsti.kirjonen@sss.fi
Alueen klubit – Områdets klubbar – Clubs in the area                        Auranmaa, Kaarina, Lieto, Lieto Vanhalinna, Perniö, Piikkiö, Salo, Uskela

Alue – Område – Area 7                                                                                

Martti Sjölund, Laitila
Mobile +358-44-854 617
E-mail: martti@pulmaton.fi
Alueen klubit – Områdets klubbar – Clubs in the area                        Laitila, Mynämäki, Uusikaupunki, Vehmaa

Alue – Område – Area 8                                                                                

Olli Kyrki, Meri-Naantali
Mobile +358-50-376 1380
E-mail: kyrki@dnainternet.net
Alueen klubit – Områdets klubbar – Clubs in the area                        Naantali, Meri-Naantali, Nousiainen, Raisio,                                                                                                                                            Raisio Jokilaakso

Alue – Område – Area 9                                                                                

Rainer Huopalahti, Turku-Åbo
Mobile +358-40-537 7442
E-mail: rainer.huopalahti@utu.fi
Alueen klubit – Områdets klubbar – Clubs in the area                        Turku-Åbo, Turku Aboa Nova, Turku Aninkainen, Turku International, Turku Kupittaa, Turku Samppalinna, Turku Sirkkala, Turun Aamuvirkut, Turun Linna-Åbo Slott, Turunmaa

Alue – Område – Area 10                                                                              

Anita Häggblom, Godby
Mobile +358-40-502 0783
E-mail: anita.haggblom@aland.net
Alueen klubit – Områdets klubbar – Clubs in the area                        Godby, Kimitoön-Kemiönsaari, Mariehamn, Nagu, Pargas, Pargas Port-Paraistenportti

 

PIIRIKOMITEAT – DISTRIKTKOMMITTÉER – DISTRICT COMMITTEES

Jäsenyys – Medlemskap – Membership

Puheenjohtaja – Ordförande – Chairperson
Kari Koski, Turku Samppalinna
Mobile +358-50-599 5370
E-mail: kari.koski@eben.fi

Jäsenet – Medlemmar – Members

Jari Kaunisto, Sepänhaka Forssa
Mobile +358-45-104 7570
E-mail: jpj.kaunisto@gmail.com

Aaro Söderlund, Nagu
Mobile +358-400-857 099
E-mail: aaro@soderlund.fi

Julkisuuskuva – PR – Public Relations

Puheenjohtaja – Ordförande – Chairperson
Leena-Maija Pärssinen, Loimaa
Mobile +358-44-700 9000
Email: leena-maija.parssinen@trival.fi

Ammattipalvelu – Yrkestjänst – Vocational Service

Matkalippu tulevaisuuteen – Resebiljett till framtiden – Ticket to the Future

To be nominated

RYLA

Puheenjohtaja- Ordförande – Chairperson
Jari Kaunisto, Sepänhaka Forssa
Mobile:+358-45-104 7570
Email: jpj.kaunisto@gmail.com

Jäsenet – Medlemmar- Members

Hannu Simström, Somero
Mobile +358-400-422 995
Email: hannu@simstrom.fi

Rotary Leadership Institute – RLI                                                 

Olli Pihlava, Raumanmeri
Mobile +358-400-176 311
E-mail: olli.pihlava@gmail.com

Kansainvälinen palvelu – Internationell tjänst – International Service – ICC

Markku Holopainen, Turku Sirkkala
Mobile +358-40-501 3647
E-mail: markku.holopainen@edimaster.fi

Ystävyysvaihto – Vänskapsutbyte – Rotary Friendship Exchange, RFE

To be nominated
Mobile +358-
E mail:

Itämerifoorumi – Östersjöforum – The Baltic sea forum          

Mikko Lindeman, Somero
Mobile +358-41-449 0695
E-mail: tuohimaki@gmail.com

Nuorisovaihto – Ungdomsutbyte – Rotary Youth Exchange

Puheenjohtaja – Ordförande – Chairperson
Kari Tuominen, Pori Kuninkaankartano
Mobile +358-400-597 165
E-mail: karituo@hotmail.com

Jäsenet – Medlemmar – Members

Tom Abrahamsson, Pargas
Mobile +358-40-525 5001
E-mail: siesta@parnet.fi

Niko Lappalainen, Turku-Åbo
Mobile +358-400-565 432
E-mail: niko.lappalainen@kiinteistokartio.fi

Torsti Poutanen, Uskela
Mobile +358-44-290 7489
E-mail: torsti.poutanen@kolumbus.fi

Terhi Valkeejärvi, Raisio-Jokilaakso
Mobile +358-50-309 7383
E-mail: terhi.valkeejarvi@nordea.com

Rotaract                                                                                                                

Tapani Kaarlas, Turku Sirkkala
Mobile +358-500-722 820
E-mail: tapani.kaarlas@gmail.com

Suomen Rotaryn Lääkäripankki – Finlands Rotarys Läkarbank – Rotary Doctor Bank Finland, RDBF

Yhteyshenkilö – Kontaktperson – Contact person
Heikki Tapani Laine, Raisio
Mobile +358-50-555 6603
E-mail: laineth@dnainternet.net

Rotarysäätiö – Rotary Foundation – The Rotary Foundation, TRF

Puheenjohtaja – Ordförande – Chairperson
Pentti Aspila, Forssa
Mobile +358-40-580 3631
E-mail: pentti.aspila.rotary@gmail.com

Apurahat – Stipendier – Grants

Heidi Cavén, Forssa
Mobile +358-45-848 2012
E-mail: heidicaven@gmail.com

Anita Häggblom, Godby
Mobile +358-40-502 0783
E-mail: anita.haggblom@aland.net

Mikko Lindeman, Somero
Mobile +358 41 449 0695
E-mail: tuohimaki@gmail.com

Risto Suviala, Turku Samppalinna
Mobile +358-400-781 535
E-mail: risto.suviala@gmail.com

Varainkeruu – Insamlingar – Fundraising                                              

pj. Tapani Kaarlas, Turku Sirkkala
Mobile +358-500-722 820
E-mail: tapani.kaarlas@gmail.com

Jäsenet – medlemmar – members:

Riku Lehtinen, Turku Samppalinna
Mobile +358-400-225 577
E-mail: riku.lehtinen@tuloksentekijat.fi

Wilhelm Saks, Turku Sirkkala
Mobile +358-44-975 2447
E-mail: wilhelm.saks@gmail.com

PolioPlus                                                                                                               

Hannu Määttänen, Uskela
Mobile +358-400-227 574
E-mail: hannu.maattanen@salo.salonseutu.fi

Piirin 1410 Humanitaariset apurahaohjelmat – D 1410 Humanitära bidragsprogram – D 1410 Humanitarian Grants Programs

Puhdas vesi – Friskt vatten – Fresh water                                             

Paavo Kajander, Pori
Mobile +358-44-344 1315
E-mail: paavo.kajander@gmail.com

Lukutaito – Läskunnighet – Literacy                                                         

Simo Veistola, Sepänhaka Forssa
Mobile +358-50-564 0057
E-mail: simo.veistola@e-oppi.fi

Terveys – Hälsa – Health                                                                               

Heikki Tapani Laine, Raisio
Mobile +358-50-555 6603
E-mail: laineth@dnainternet.net 

Rauha – Fred – Peace

Puheenjohtaja – Ordförande – Chairperson
Risto Suviala, Turku Samppalinna
Mobile +358-400-781 535
E-mail: risto.suviala@gmail.com

Jäsenet – medlemmar – members:

Pentti Pirttilä, Raisio
Mobile +358-40-720 7370
E-mail: pirttilapentti@gmail.com

Jari Seikkula, Salo
Mobile +358-400-690 707
E-mail: rusadv@me.com

On to Honolulu, Hawaii, USA, RI Convention 2020 promotion

Puheenjohtaja – Ordförande – Chairperson
Anita Häggblom, Godby
Mobile +358-40-502 0783
E-mail: anita.haggblom@aland.net

Organisaatio 2020 – 2021

 
Piiri – Distrikt – District 1410  – www.rotary1410.fi 
Kuvernööri – Guvernör – Governor, DG 2020-2021 

Anita Häggblom, Godby 
Postimerkkeily – Filateli – Philately 
Mobile +358-40-502 0783 
E-mail: anita.haggblom@aland.net 

Tuleva kuvernööri – Tillträdande guvernör – Governor-elect, DGE 
Mikko Lindeman, Somero 
Maatalous – Lantbruk – Agriculture 
Mobile +358-41-449 0695 
E-mail: tuohimaki@gmail.com 

Kuvernööriehdokas – Nominerad guvernör – Governor-nominee, DGN 
Nimeämiskomitean ehdotus – Nomineringskommitténs förslag – Suggestion from the Nominating Committee for Governor 

DGN Martti Sjölund, Laitila 
Ohjelmistotekniikka – Informationsteknik – Information technology 
Mobile +358-440-854 617 
E-mail: martti@pulmaton.fi 

Syysseminaari ja piirikokous – Höstseminarium och distriktsmöte – Fallseminar and District Meeting 
24.10.2020, Parkanon koulu- ja kulttuurikampus Kaarna Parkano 

Tulevien presidenttien ja klubivirkailijoiden koulutusseminaari (PETS) sekä piirineuvottelu – Utbildningsseminariet för tillträdande presidenter (PETS) och distriktssamrådet – Presidents-elect Training Seminar (PETS) and District Assembly 
DGE Lindeman, 6.3.2021 Kiiruun koulu, Somero 

Piirikonferenssi – Distriktskonferens – District Conference 
10 -11.4.2021, Alandica Kultur och Kongress, Mariehamn 

COL-edustaja – COL-representant – COL-Representative 

PDG Kari Kivistö, Vammala (2020-2023) 
Mobile +358-400-231 518 
E-mail: kari.kivisto@lex.inet.fi 

Varaedustaja – Ersättare – Vice Representative 
Berndt von Veh (2020 – 2023) 
Mobile +358-400-782 662 
E-mail: bvonveh@gmail.com 

Kuvernööri Anita Häggblom 
Klubi: Godby 
Luokitus: Postimerkkeily 
Rotarytehtävät: Liittynyt Rotaryyn 1998, toiminut kahteen otteeseen presidenttinä, useaan otteeseen klubin sihteerinä ja nuorisoasiamiehenä, Monta vuotta klubin IT- ja PR vastaava ja yli kaksi kautta piirin ruotsinkielisen alueen 10 AG. 
Koulutus: Ylioppilas, Ahvenanmaan Postin sisäinen johtajakoulutus. 
Työura: Åland Post Frimärken´in johtaja vuodesta 1984. Ahvenanmaan postimerkkien tuotanto, markkinointi ja myynti maailman ympäri. Euroopan pienten postilaitosten postimerkkiosastojen yhteistyöorganisaation perustaja ja puheenjohtaja, PostEurop Stamps puheenjohtaja, UPU (Union Postal Universal) postimerkkeilyn jäsen. 
Harrastukset: Italialaiset punaviinit, “Rotarian’s Wine Appreciation Fellowship”, Munskänkarna ja Club Amarone viiniklubien jäsen. Ragdoll-kissat, Freddy Mercury/Queen 
Perhe: puoliso, kaksi lasta, kolme lastenlasta 

Guvernör Anita Häggblom 
Klubb: Godby 
Klassifikation: Filateli 
Rotaryuppdrag: Medlem sedan 1998, verkat som president i två omgångar, i flera omgångar klubbens sekreterare och ungdomsutbytesman. IT- och PR ansvarig samt två perioder som AG för distriktets svenskspråkiga område 10. 
Utbildning: Student, Intern ledarbildning inom Åland Post 
Karriär: Direktör för Åland Post Frimärken sedan 1984. Produktion, marknadsföring och försäljning av Ålands frimärken runt om i världen. Grundare och ordförande för SEPAC Small European Posts Samarbetsorganisation, ordförande i PostEurop Stamps, medlem av Union Postal Universal (UPU) 
Hobbyn: Italienska rödviner, medlem i vinklubbarna “Rotarian’s Wine Appreciation Fellowship”, Munskänkarna och Club Amarone. Ragdoll-katter, Freddy Mercury/Queen 
Familj: make, två barn, tre barnbarn 

Governor Anita Häggblom 
Club: Godby 
Classification: Philately 
Rotary offices held: joined Rotary 1998, served twice as president, several times as secretary and responsible for youth exchange. IT and PR tasks within the club, Assisting Governor for two periods. 
Education: Finnish Matriculation Examination, Åland Post education within leadership 
Career; Director of Åland Post Stamps since 1984. Production, marketing and sales of Åland stamps around the world. Founder and Chairman of SEPAC Small European Posts Co-operation, Chairman of PostEurop Stamps, Member of Union Postal Universal (UPU) 
Hobbies: Italian red wines, member of Rotarian’s Wine Appreciation “Fellowship, Munskänkarna and Club Amarone. Ragdoll cats, Freddy Mercury/Queen 
Family: husband, two children, three grandchildren 

HALLINTO – ADMINISTRATION – ADMINISTRATION 

Piirineuvosto – Distriktsrådet – District Council 

Puheenjohtaja – Ordförande – Chairperson 
DG Anita Häggblom, Godby 
Mobile +358-40-502 0783 
E-mail: anita.haggblom@aland.net 

Piirineuvoston jäsenet – Distriktsrådets ledamöter – District Council Members 

IPDG Heidi Cavén, Forssa 
Mobile +358-45-848 2012 
E-mail: heidicaven@gmail.com 

PDG Risto Suviala, Turku Samppalinna 
Mobile +358-400-781 535 
E-mail: risto.suviala@gmail.com 

PDG Erik Stenström, Reach Salo 
Mobile +358-400-744 587 
E-mail: espaca63@gmail.com 

DGE Mikko Lindeman, Somero 
Mobile +358-41-449 0695 
E-mail: tuohimaki@gmail.com 

DGN Martti Sjölund, Laitila 
Mobile +358-440-854 617 
E-mail: martti@pulmaton.fi 

Piirisihteeri – Distriktssekreterare – District Secretary 
DGN Martti Sjölund, Laitila 
Mobile +358-440-854 617 
E-mail: martti@pulmaton.fi 

Apulaispiirisihteeri – Assisterande Distrikssekreterare – Assistant District Secretary 
Ralf Karlson, Kimitoön-Kemiönsaari 
Mobile +358-40-595 4657 
E-mail: ralf.karlson@gmail.com 

Piirikouluttaja – Distriktsutbildare – District Trainer, DT 
Erja Vihervaara, Turku Samppalinna 
Mobile +358-50-564 7437 
E-mail: erja.vihervaara@gmail.com 

Talouskomitea – Finanskommittén – Finance Committee 
Puheenjohtaja – Ordförande – Chairperson 
Risto Suviala, Turku Samppalinna 
Mobile +358-400-781 535 
E-mail: risto.suviala@gmail.com

Jäsenet – Medlemmar – Members 
Erik Stenström, Reach Salo 
Mobile 358-400-744 587 
E-mail: espaca63@gmail.com 

Anita Häggblom, Godby 
Mobile +358-40-502 0783 
E-mail: anita.haggblom@aland.net 

Tietotekniikka – Datateknik – Information Technology 
Puheenjohtaja – Ordförande – Chairperson 
Mikko Ylivakeri, Turku-Åbo 
Mobile – 
E-mail: Rotary-Mikko@protonmail.com 

Jäsenet – Medlemmar – Members 
Jari Laakkio, Uskela 
Mobile +358-500-780 070 
E-mail: jari.laakkio@caudillo.fi 

Kuvernöörin nimeämiskomitea – Nomineringskommittén för guvernör – Nominating Committee for Governor 
Puheenjohtaja – Ordförande – Chairperson 
Anita Häggblom, Godby 
Mobile +358-40-502 0783 
E-mail: anita.haggblom@aland.net 

Jäsenet – Medlemmar – Members 
Risto Suviala, Turku Samppalinna 
Mobile +358-400-781 535 
E-mail: risto.suviala@gmail.com 

Erik Stenström, Reach Salo 
Mobile +358-400-744 587 
E-mail: espaca63@gmail.com 

ja neljä piirineuvottelussa arvottua klubia – och fyra klubbar utsedda genom lottning vid distriktssamrådet – and four clubs chosen by ballot at the District Assembly 

Apulaiskuvernöörit ja klubit alueittain – Assisterande guvernörer och klubbar enligt område – Assistant Governors and Clubs per area 

Alue – Område – Area 1 
Antero Karppinen, Parkano 
Mobile +358-40-565 6992 
E-mail: antero.karppinen51@gmail.com 
Alueen klubit – Områdets klubbar – Clubs in the area; Karvia, Kankaanpää, Kyrösjärvi, Parkano  

Alue – Område – Area 2 
Orvo Luoma, Pori Meri-Pori 
Mobile +358-50-5465 703 
E-mail: orvo.luoma@luukku.com 
Alueen klubit – Områdets klubbar – Clubs in the area; Pori, Pori Karhunpää, Pori Kuninkaankartano, Pori Meri-Pori, Pori Teljä 

Alue – Område – Area 3 
Juha Maijala, Äetsä 
Mobile +358-45-137 4157 
E-mail: ymaijala1@gmail.com 
Alueen klubit – Områdets klubbar – Clubs in the area; Harjavalta, Huittinen, Kokemäki, Nakkila, Punkalaidun, Vammala, Äetsä 

Alue – Område – Area 4 
Kari Korpi, Rauma Hauenguan 
Mobile +358-400-520 152 
E-mail: kari.korpi@outlook.com 
Alueen klubit – Områdets klubbar – Clubs in the area; Eura, Eurajoki, Rauma, Raumanmeri, Rauma Hauenguan 

Alue – Område – Area 5 
Mikko Lindeman, Somero 
Mobile +358-41-449 0695 
E-mail: tuohimaki@gmail.com 
Alueen klubit – Områdets klubbar – Clubs in the area; Alastaro, Forssa, Loimaa, Sepänhaka Forssa, Somero, Reach Salo, Urjala 

Alue – Område – Area 6 
Kirsti Kirjonen, Uskela 
Mobile +358-400-694 644 
E-mail: kirsti.kirjonen@sss.fi 
Alueen klubit – Områdets klubbar – Clubs in the area; Kaarina, Lieto, Lieto Vanhalinna, Perniö, Piikkiö, Salo, Uskela 

Alue – Område – Area 7 
Ari Nivola Uusikaupunki 
Mobile +358-44-550 6401 
E-mail: ari@nivola.fi 
Alueen klubit – Områdets klubbar – Clubs in the area; Laitila, Mynämäki, Uusikaupunki, Vehmaa 

Alue – Område – Area 8 
Olli Kyrki, Meri-Naantali 
Mobile +358-50-376 1380 
E-mail: kyrki@dnainternet.net 
Alueen klubit – Områdets klubbar – Clubs in the area; Naantali, Meri-Naantali, Nousiainen, Raisio, Raisio Jokilaakso 

Alue – Område – Area 9 
Rainer Huopalahti, Turku-Åbo 
Mobile +358-40-537 7442 
E-mail: rainer.huopalahti@utu.fi 
Alueen klubit – Områdets klubbar – Clubs in the area; Turku-Åbo, Turku Aboa Nova, Turku Aninkainen, Turku International, Turku Kupittaa, Turku Samppalinna, Turku Sirkkala, Turun Aamuvirkut, Turun Linna-Åbo Slott, Turunmaa 

Alue – Område – Area 10 
Aaro Söderlund, Nagu 
Mobile +358-400-857 090 
E-mail: aaro@soderlund.fi 
Alueen klubit – Områdets klubbar – Clubs in the area; Godby, Kimitoön-Kemiönsaari, Mariehamn, Nagu, Pargas, Pargas Port-Paraistenportti 

PIIRIKOMITEAT – DISTRIKTKOMMITTÉER – DISTRICT COMMITTEES 

Jäsenyys – Medlemskap – Membership 
Puheenjohtaja – Ordförande – Chairperson 
Erik Stenström, Reach Salo 
Mobile +358-400-744 587 
E-mail: espaca63@gmail.com 

Jäsenet – Medlemmar – Members 
Aaro Söderlund, Nagu 
Mobile +358-400-857 099 
E-mail: aaro@soderlund.fi 

Julkisuuskuva – PR – Public Relations 
Puheenjohtaja – Ordförande – Chairperson 
Leena-Maija Pärssinen, Loimaa 
Mobile +358-44-700 9000 
Email: leena-maija.parssinen@trival.fi 

Jäsenet – Medlemmar – Members 
Erja Vihervaara, Turku Samppalinna 
Mobile +358-50-564 7437 
E-mail: erja.vihervaara@gmail.com 

Ammattipalvelu – Yrkestjänst – Vocational Service 

Matkalippu tulevaisuuteen – Resebiljett till framtiden – Ticket to the Future 
Erja Lindholm, Eurajoki 
Mobile +358-40-547 6040 
E-mail: erja.lindholm@promediasata.com 

RYLA 
Heli Hookana, Turku-Åbo 
Mobile +358-50-541 0869 
E-mail: heli.hookana@talenom.fi 

Jari Kaunisto, Sepänhaka Forssa 
Mobile 358-45-104 7570 
E-mail jpj.kaunisto@gmail.com 

Rotary Leadership Institute – RLI 
Risto Suviala, Turku Samppalinna 
Mobile +358-400-781 535 
E-mail: risto.suviala@gmail.com 

Kansainvälinen palvelu – Internationell tjänst – International Service – ICC 
Markku Holopainen, Turku Sirkkala 
Mobile +358-40-501 3647 
E-mail: markku.j.holopainen@gmail.com 

Ystävyysvaihto – Vänskapsutbyte – Rotary Friendship Exchange, RFE 
Martti Sjölund, Laitila 
Mobile +358-440-854 617 
E-mail: martti@pulmaton.fi 

Itämerikomitea – Östersjöprojektet- The Baltic sea project 
Matti Hakoila, Turku Aboa Nova 
Mobile +358-400-536 594 
E-mail: matt.hakoila@diversey.com 

Nuorisovaihto – Ungdomsutbyte – Rotary Youth Exchange 
Puheenjohtaja – Ordförande – Chairperson 
Kari Tuominen, Pori Kuninkaankartano 
Mobile +358-400-597 165 
E-mail: karituo@hotmail.com 

Jäsenet – Medlemmar – Members 

Tom Abrahamsson, Pargas 
Mobile +358-40-525 5001 
E-mail: siesta@parnet.fi 

Niko Lappalainen, Turku-Åbo 
Mobile +358-400-565 432 
E-mail: niko.lappalainen@kiinteistokartio.fi 

Torsti Poutanen, Uskela 
Mobile +358-44-290 7489 
E-mail: torsti.poutanen@kolumbus.fi 

Terhi Valkeejärvi, Raisio-Jokilaakso 
Mobile +358-50-309 7383 
E-mail: terhi.valkeejarvi@nordea.com 

Rotaract 
Tapani Kaarlas, Turku Sirkkala 
Mobile +358-500-722 820 
E-mail: tapani.kaarlas@gmail.com 

Suomen Rotaryn Lääkäripankki – Finlands Rotarys Läkarbank – Rotary Doctor Bank Finland, RDBF 
Yhteyshenkilö – Kontaktperson – Contact person 
Björn-Olof Ehrnström, Mariehamn 
Mobile +358-40-195 1211 
E-mail: bjorn_ehrnstrom@hotmail.com 

Rotarysäätiö – Rotary Foundation – The Rotary Foundation, TRF 
Puheenjohtaja – Ordförande – Chairperson 
Tapani Kaarlas, Turku Sirkkala 
Mobile +358-500-722 820 
E-mail: tapani.kaarlas@gmail.com 

Jäsenet – Medlemmar – Members 
Pentti Aspila, Forssa 
Mobile +358-40-580 3631 
E-mail: pentti.aspila.rotary@gmail.com 

Apurahat – Stipendier – Grants 
Anita Häggblom, Godby 
Mobile +358-40-502 0783 
E-mail: anita.haggblom@aland.net 

Heidi Cavén, Forssa 
Mobile +358-45-848 2012 
E-mail: heidicaven@gmail.com 

Mikko Lindeman, Somero 
Mobile +358-41-449 0695 
E-mail: tuohimaki@gmail.com 

Martti Sjölund, Laitila 
Mobile +358-440-854 617 
E-mail: martti@pulmaton.fi 

Varainkeruu – Insamlingar – Fundraising 
Puheenjohtaja – Ordförande – Chairperson 
Tapani Kaarlas, Turku Sirkkala 
Mobile +358-500-722 820 
E-mail: tapani.kaarlas@gmail.com 

Jäsenet – Medlemmar – Members 
Sakari Alaranta, Lieto Vanhalinna 
Mobile + 358-40-551 4251 
E-mail: sakari.alaranta@elisanet.f 

Riku Lehtinen, Turku Samppalinna 
Mobile +358-400-225 577 
E-mail: riku.lehtinen@tuloksentekijat.fi 

PolioPlus 
Martti Sjölund, Laitila 
Mobile +358-440-854 617 
E-mail: martti@pulmaton.fi 

Piirin 1410 Humanitaariset apurahaohjelmat – D 1410 Humanitära bidragsprogram – D 1410 Humanitarian Grants Programs 

Puhdas vesi – Friskt vatten – Fresh water 
Paavo Kajander, Pori 
Mobile +358-44-344 1315 
E-mail: paavo.kajander@gmail.com 

Lukutaito – Läskunnighet – Literacy 
Simo Veistola, Sepänhaka Forssa 
Mobile +358-50-564 0057 
E-mail: simo.veistola@e-oppi.fi 

Terveys – Hälsa – Health 
Björn-Olof Ehrnström, Mariehamn 
Mobile +358-40-195 1211 
E-mail: bjorn_ehrnstrom@hotmail.com 

Rauha – Fred – Peace 
Puheenjohtaja – Ordförande – Chairperson 
Risto Suviala, Turku Samppalinna 
Mobile +358-400-781 535 
E-mail: risto.suviala@gmail.com 

Jäsenet – Medlemmar – Members 

Pentti Pirttilä, Raisio 
Mobile +358-40-720 7370 
E-mail: pirttilapentti@gmail.com 

Jari Seikkula, Salo 
Mobile +358-400-690 707 
E-mail: rusadv@me.com 

On to Taipei, Taiwan, RI Convention 2021 promotion 
Puheenjohtaja – Ordförande – Chairperson 
Mikko Lindeman, Somero 
Mobile +358-41-449 0695 
E-mail: tuohimaki@gmail.com 


Europe/Africa Office