PETS 2020

Rotary International - Southwest Finland and Åland Islands - District 1410

Välkommen till Pargas på PETS 29.2.2020

PETS 2020 kommer att hållas i Pargas Skolcenters lokaler, Sarlinska skolan (Skolgatan 16, 21600 Pargas)
Registrering och kaffe inleds kl. 8.30. Klubbfullmakter samlas in vid registreringen,

Ladda ner fullmakt
https://www.rotary1410.fi/ohjeet-guides/kokousasiakirjat/

 

Program:

9.30               Välkommen till Pargas

Pargas stads hälsning, stadsfullmäktiges ordförande Tarja Rinne             

 

Kommande DG:s hälsning från San Diego, presentation av årets tema

10.00 -11.00   Distriktssamråd

Dokumenten till distriktsamråd tillgängliga på distriktets hemsida senast två veckor före mötet

https://www.rotary1410.fi/wp-content/uploads/2020/01/Piirineuvottelu-työjärjestys-1.pdf

 

11 – 12.00      ALLMÄN DEL Presentationer

 • Ungdomsutbyte – Tom Abrahamsson
 • Save the Baltic Sea Forum Global Grant – Pentti Aspila
 • Att skaffa nya medlemmar – Erik Stenström

 

12.00 – 13.00 Lunch 

13.00 – 16.00  GRUPPER
​ Undervisning i grupper c. 50 min/ämne – alla får samma information, betoning gruppvis. Grupperna stannar i sina rum, utbildarna cirkulerar.

Fyra grupper (fyra klassrum):

 • presidenter
 • sekreterare, IT-ansvariga, skattmästare, PR-ansvariga
 • Rotary Foundation ansvariga
 • svensktalande

Utbildningsämnen:

 • Terhi Valkeejärvi – Att leda klubben, betoning presidenter
 • Erja Vihervaara – Klubbens administration betoning sekreterare, skattmästare (rapporter, betalningar osv.)
 • Leena-Maija Pärssinen – Klubbens image, kommunikation, hemsida, sociala medier
 • Tapani Kaarlas – Rotary Foundation ur klubbens synvinkel, betoning Rotary Foundation ansvariga

 

16.00 Avfärdskaffetack och på återseende – alla presentationer kan efter PETS laddas ner från distriktets hemsida

 

ANMÄLAN TILL PETS

https://pargasrotaryklubb.blankett.fi/form/8530

Sista anmälningsdag 15.2.2020

Alla klubbar skall vara representerade med minst en person. Utbildningen är således obligatorisk för kommande presidenter. Men alla funktionärer i klubben kan dra nytta av tillfället, så alla är välkomna.

Man gör en personlig anmälan. I fall klubben sänder flera personer än enbart presidenten, t.ex. sekreteraren skattmästaren osv. ber vi skattmästaren göra bara en inbetalning som täcker alla deltagare.
Deltagaravgift 65 €/person.

För klubbens skattmästare: Betalningarna bör betalas på Pargas Rotaryklubb konto senast den 15.2.2020.Konto: FI95 6601 0010 5954 03

I anmärkningsfältet vänligen skriv klubben namn och namnen på alla deltagare.

OBS. Eftersom PETS är obligatorisk för alla presidenter, kommer vi att fakturera deltagaravgiften även för de klubbar som inte varit representerade med presidenten eller hens ersättare,