Verksamhet

Rotary International - Southwest Finland and Åland Islands - District 1410

Rotary snabbt

Rotary är ett världsomfattande yrkesnätverk som gör humanitära insatser. Det är en politiskt och religiöst oberoende organisation som grundades av advokaten Paul Harris i Chicago, 1905. Rotarys 1,2 miljoner medlemmar är fördelade på över 35 000 klubbar runt om i världen.

Paul Harris grundidé var att eldsjälar från olika yrkesgrupper i samhället skulle delge varandra kunskap till ömsesidig nytta och för att tillsammans bidra till fred och en bättre värld. Rotarymedlemmarna är mentorer till varandra och andra.

Oberoende av etnisk tillhörighet, religion, politisk uppfattning, kön, nationalitet och yrke samlas alla medlemmar kring allt det Rotary står för. Det finns ingen organisation i världen liknande Rotary, som innehåller allt detta. Rotaryklubben och dess verksamhet

Varje klubb är unik. Det finns över 35 000 klubbar över hela världen, med 1,2 miljoner medlemmar
Rotary Foundations uppgift är att genom lokala och internationella, humanitära och kulturella program stödja Rotarys verksamhet för att uppnå Rotarys syfte och målsättning — världsförståelse och fred.

Tack vare generösa bidrag och donationer från rotarianer och andra som delar visionen om en bättre värld, kan Rotary Foundation erbjuda humanitära insatser i de delar av världen där nöd råder.

Rotary Foundations bidrag ger stöd till projekt som tillhandahåller rent vatten, sjukvård, läs- och skrivträning samt andra väsentligheter för behövande människor i hela världen. Rotary Foundation har sedan 1947 bidragit med nära 3 miljarder USD för att finansiera dessa livsviktiga insatser.

Rotary Foundation stöder naturligtvis Rotarys främsta prioritet som är att utrota Polio.

Internationella projekter:

Brunnsprojektet i Zambia III, 2012-2013.
Björneborg Rotaryklubb ansvarar för projektet med Paavo Kajander som projektansvarig. Drygt 20 klubbar från vårt distrikt deltar i projektet. Helhetsbudgeten är 56.000 USD. Man borrar och utrustar 9 brunnar i Zambien så att byarna får tillgång till rent vatten. Som Zambiansk samarbetsparter fungerar Livingstone RC . Projektets nummer är MG 1377156.

Vårt distrikt deltar även i stödprojektet för Turi barnhem i Estland, i samarbete med tyskar. Projektet fullföljes under 2013. Man anskaffar en bil till barnhemmets förfogande . Kokemäki RK är den ansvarige klubben i Finland med Tapio Salomaa som ansvarsperson. Projektnummer MG 1379082

Papilloomavirusvaccinationsprojektet i Polen 2013-2014.

Alastaro RK ansvarar för projektet med Paavo Mäkimattila som ansvarsperson. % övriga klubbar från området deltar i projektet. I projektets regi vaccineras kvinnor som hör till riskgruppen i Zamoscin området i sydöstra Polen. Samarbetspartner är Zamosc RC. Helhetsbudjeten går på 28.500 USD. Projektnummer MG 1379396.

Toalettprojektet i Indien 2013-2014.

Projektet är administrativt ett Distrikt 1410 sk. Distriktsprojekt. Ansvarig klubb är Turku International RK med Anssi Himmanen som ansvarsperson. För distriktets del ansvarar Pentti Aspila för projektet. Inom projektet utrustar man tre skolor i Haryana provinsen i norra Indien med toaletter för att underlätta skolgången för flickor. Ifall flickorna inte har tillgång till ett eget WC kan de praktiken inte komma till skolan. Distriktsprojektet förverkligas i samarbete med District 3080 i Indien med Kaharar RC som ansvarig klubb. Helhetsbudjeten går på 31.500 USD. Projektnummer MG 1379117.

Projekt som finansieras av utrikesministeriet.

IT-projektet med skolorna i Kenia 2011-2014

Projektet är administrativt ett Distrikt 1410 projekt och Forssa RK är ansvarig klubb med Pentti Aspila som ansvarsperson.  Sepänhaka RK och Forssan yhteislyseo är övriga ansvariga i projektet.
Under det första skedet av projektet 2007-2011 utrustade man 2 kenianska skolor med datorer och utbildade lärarna och eleverna i utrustningens användning. I projektskedet som inleddes 2011 utvidgades den utvecklade modellen till flera skolor och genom för projektet grundade rotarybaserade Pro Kenia rf har man exporterat över 1900 begagnade datorer till 130 skolor. Samarbetet lokalt har skett direkt med de kenianska skolorna. Finlans utrikesministerium finansierar projektet. Helhetsbudjeten för 2011-2014 är 199.000 €
Budjeten för det första skedet var 185.000 €. Därtill kommer väredet av Pro Kenia rf:s datorexport på ca. 200,000 €.

 

 

[slideshow_deploy id='896']