Rauhan stipendien haku

Rotary International - Southwest Finland and Åland Islands - District 1410

Rauhan stipendien haku

Välitättehän klubeissa tietoa eteenpäin rauhan stipendien hakemisesta! Tämä on upea jatko-opintomahdollisuus!

Liitteenä hakemuspohja, joka löytyy myös Ohjeet/jäsenille -sivulta kohdasta lomakkeet ja mallit

ROTARY PEACE CENTER –STIPENDIEN HAKEMINEN

Rotary on maailmanlaajuinen vuonna 1905 perustettu eettisellä pohjalla toimiva palvelujärjestö. Yksi Rotaryn painopistealueista on rauhan edistäminen sekä konfliktien ehkäisy ja ratkaisu.

Rotary Internationalin hallinnoimalla The Rotary Foundationilla on eri puolilla maailmaa seitsemän Rotary Peace Center -yliopistoa, joissa voi suorittaa joko kaksivuotisen maisteriohjelman tai vuoden ammatillisen täydennyskoulutusohjelman. Jälkimmäisestä vuoden ohjelmasta kolme kuukautta opiskellaan ulkomailla ja muuna aikana tehdään on-line-harjoituksia kotimaassa. The Rotary Foundation myöntää ohjelmiin hyväksytyille täyden stipendin. Ohjelmat alkavat vuoden 2021 aikana.

Maisterintutkintoon sisältyy opintoja mm. aseellisten konfliktien syistä, kansainvälisten konfliktien ratkaisuista, turvallisuusuhista ja johtajuudesta riitojen ratkaisussa sekä oma lopputyö. Täydennyskoulutusohjelma tukee jo pitempään rauhantehtävissä toimineiden kehittymistä työssään. Ohjelmiin valitaan vuosittain enintään yhteensä 130 opiskelijaa ympäri maailmaa.

Maisterinohjelmaan hakijalla tulee olla vähintään hyvin suoritettu alempi korkeakoulututkinto, ainakin kolmen vuoden täysiaikainen soveltuva työkokemus sekä vahva omakohtainen sitoutuminen rauhan edistämiseen ja konfliktien ratkaisuun. Täydennyskoulutusohjelman vaatimukset ovat muuten samat, mutta työkokemusta on oltava vähintään viisi vuotta.

Lisätietoja antaa Rotarypiiristä 1410 District Rotary Peace Fellowship Subcommittee Chair Risto Suviala, 0400-781535 risto.suviala@gmail.com ja www.rotary.org/peace-fellowships

Hakemukset näihin ohjelmiin toimitetaan rotarypiirien kautta The Rotary Foundationille viimeistään 31.5.2020.

Rotary Peace Center -stipendit (haku 2020)

 

The Rotary Peace Fellowship application deadline is 31 May. Make sure to submit an outstanding application by following these tips and visit our application web page: https://on.rotary.org/38Tzr7w

print