Aktuellt

Rotary International - Southwest Finland and Åland Islands - District 1410

Aktuellt

Distriktets målsättningar för 2020 – 2021

 • Distriktsaktiviteter betonar RI: s årliga tema och relaterade projekt.
 • Distriktet deltar i inhemska projekt som fokuserar på att återställa en ren Östersjön. För internationella projekt fokuserar vi på Polio Plus-insamlingen.
 • Distriktets medlemskap förväntas öka under året med nya Rotary- och klubbintresserade medlemmar. Antalet kvinnor i distriktet borde att öka markant.
 • Närvaron och deltagande på möten investeras genom nya operativa modeller och intressanta projekt.
 • Ungdomsutbytet fortsätter i samma utsträckning.
 • Identifierar och implementerar distriktets ICC-, RFE-, GSE- och VSE-projekt
 • Utvecklar chefer t.ex. att hålla tillställningar för distriktsledarträning och fortsätter RLI träningen under vår / höstsäsongen
 • 50% av medlemmarna är med i distrikts Facebook-grupp.

Målsättning för distriktets klubbar 2020 – 2021

 • Varje klubb definierar sin vision i sin klubbhanteringsplan under 2 – 3 år: 1) Hur klubbens situation ska vara om 2-3 år, 2) Hur klubben är nu och 3) Hur man når visionen.
 • Varje klubb sätter sig själv målet att öka sitt medlemskap, öka antalet kvinnliga och unga medlemmar
 • Varje klubb strävar efter att öka medlemmars deltagande och närvaro.
 • Särskild uppmärksamhet ägnas åt klubbmedlemmarnas stabilitet, glädje och aktivering. Klubbens deltagande i distriktets internationella projekt stöds.
 • Främja de internationella aktiviteterna för klubbar, t.ex. tvilling och deltagande i VTT och deltagande i VSE.
 • Klubbar uppmuntras att betona Rotarys etiska värden i sin verksamhet.
 • Klubbar uppmuntras att vara aktiva och organisera lokalt synliga projekt och få synlighet i media. I denna projektaktivitet uppmuntras klubbarna att samarbeta med andra klubbar
 • Klubbar uppmuntras att öka synligheten för vår organisation och upprätthålla goda och aktiva relationer med de lokala medierna.
 • Det aktuella underhållet, integrationen och utvecklingen av klubbens webbplatser kommer att fortsätta. Utveckla klubbens deltagande i sociala medier. Målet är att klubbarna ska ha sitt eget Facebook-konto. Om de är aktiva kommer klubbarna också att uppmuntras att använda Twitter- och Instagram-konton samt att publicera sina egna videor av sina evenemang / aktiviteter. 

 

Rotera i korthet

Rotary är en global serviceorganisation som grundades i Chicago den 23 februari 1905, sammankallat av Chicagobon Paul Harris. Grundarnas första uppgift var att förbättra affärsmoralen i deras hemstad. Redan 1910 utvidgades verksamheten till att utveckla det omgivande samhället, och därifrån siktade man vidare till globala mål. Rotary har mer än 1,2 miljoner medlemmar. Rotary har en väl fungerande och organiserad verksamhet där rotaryklubbarna fungerar som dess fundament.

Som en organisation har Rotary blivit känd för sina handlingar. Speciellt har det globala ungdomsutbytet och alla humanitära projekt utformat Rotarys positiva image. Rotary var drivkraften bakom projektet då Världshälsoorganisationen WHO 1985 inledde kampen för att utrota polio från världen. För detta projekt har Rotary samlat in mer än 1,2 miljarder dollar. Man skall inte heller glömma alla frivilliga volontärer som jobbat för minska antalet poliofall med 99% sedan 1988.

 

10 GODA SKÄL TILL ATT BLI ETT ROTARIAN

 1. Möjlighet att tjäna
 2. Professionellt nätverk
 3. Personlig tillväxt och utveckling
 4. Vänskap
 5. Kulturell mångfald
 6. En bra samhällsmedlem
 7. Global förståelse
 8. Trivseln
 9. Ungdomsutbyte och Rotary familj
 10. Etisk miljö

Bli medlem i Rotary

Tillsammans för samhällets bästa

De två huvudsakliga anledningarna varför man vill bli rotarian, är att hjälpa till i ditt samhälle och hitta likasinnade influenser och vänner. Våra medlemmar stannar kvar i Rotary år efter år av samma skäl. Rotary verkar lokalt och internationellt. Om du är intresserad av aktiviteten, kontakta oss!

Målet för Rotary

“Att göra goda saker i världen – Doing Good in the World”