Förnyandet av klubbarnas nätsidor fortskrider

Rotary International - Southwest Finland and Åland Islands - District 1410

Förnyandet av klubbarnas nätsidor fortskrider

Distriktet har beslutat, att om klubbarna har sidor, som fungerar väl, ni behöver göra ingenting!!
Klubbarna, som behöver hjälp med nya nätsidor, här är en möjlighet!

Finlands Rotary meddelar:

Bästa klubbpresidenter, -sekreterare och webmaster eller IT-samordnare

FÖRNYANDET AV KLUBBARNAS NÄTSIDOR FORTSKRIDER

Nu skall klubbarna ge sina uppgifter till Valakia.

I bilagans meddelande finns mycket uppgifter om förnyandet av klubbarnas nätsidor.

Där finns också en anmälningslänk, en länk till nätsidorna och en länk till en finskspråkig instruktionsvideo.

Klubbarna meddelar på blanketten om endast en finsk version är tillräcklig. De finskspråkiga sidorna finns färdiga.

Om ni utöver, eller i stället för den finska önskar en svensk, engelsk eller estnisk version, så föreligger dessa bottnar så fort översättningsversionerna blir färdiga. 

Meddela i alla händelser redan nu på vilken språkversion din egen klubb önskar.

Bilagan finns nu bara på finska. Den svenskspråkiga bilagan levereras senare, så fort den är färdig.

Med vänlig

FINLANDS ROTARYSERVICE / KOMMUNIKATIONSKOMMITTÉ

Silja Minkkinen-Poikolainen

Kommunikationskommittés  Ordförande

050 385 7610

print

Kommentera